tisk-hlavicka

Je poznámka přežitek?

Opět nemá domácí úkol. Přes zákaz běhá o přestávce. Vyrušuje, nereaguje na napomínání. Surově napadl spolužáka. Odmlouvá, je drzý. Některé žákovské knížky se hemží poznámkami, a změna chování nepřichází. Mají vůbec smysl?

Možná si i vy z dětství pamatujete vtip pojednávají o tom, jak rodič na poznámku typu „V hodině vyrušuje, zjednejte nápravu“ odpovídá „Včera si nevyčistil boty, zakročte“. Stejně tak si snad každý vzpomene na kuriózně znějící zápisy v žákovské knížce, jejichž autorem byly především vzedmuté emoce pedagoga. Ve sborovně najdeme jak kantora, který rozdá několik poznámek denně, tak jeho kolegu, který podobnou situaci řeší jinak. Dětská poradenská psycholožka Ivana Halíková se domnívá, že poznámku nelze jednoznačně odsoudit jako pedagogický přežitek, nicméně je tento nástroj třeba užívat s rozmyslem.

Poznámka je především informace

Úkolem poznámky by mělo být rodičům pokud možno stručně a věcně sdělit, co konkrétně žák udělal, jaká pravidla porušil, čím se provinil proti školnímu řádu. „Rodiče by měli být informováni především o závažném porušení kázně, vlastní řešení situace ale zůstává věcí školy,“ říká psycholožka Halíková.

Mnohdy při vyučování působí problémy neklidné děti, které nevydrží sedět v lavici. Běhání po chodbách o přestávce, zvlášť v blízkosti velkých prosklených ploch, může ohrozit bezpečnost žáků, přesto by podle doktorky Halíkové podobné prohřešky neměly být námětem častých poznámek. Takové projevy zlobení bývají reakcí na provozní požadavky školy, jimž dítě není schopno dostát, mnohdy z důvodu své nedospělé nervové soustavy, kvůli specifických poruchám učení či pozornosti. Účinnějším řešením jsou provozní opatření (dozor na rizikových místech, prostory, kde je spontánní pohyb o přestávkách povolen, menší děti pomáhá „zbrzdit“ například i na podlaze nakreslený skákací panák), jako velmi efektivní se ukazují takové koncepční změny, které přinášejí i jiné formy práce než převažující frontální výuku vyžadující mnohahodinové sezení v lavici.

Pokud se poznámky v žákovské knížce neustále opakují a problém přetrvává - dítě stále nenosí domácí úkoly či pomůcky, přichází nepřipravené, odmlouvá, vyvolává konflikty a podobně, je třeba zvolit jinou formu komunikace s rodinou. Žák se navíc poměrně vynalézavě dokáže bránit „poznámkové inflaci“ tím, že zapomíná či ztrácí žákovskou knížku, rodiče na tři dny starý zápis často nereagují, ještě horší možností je bagatelizování poznámky nebo rovnou osoby pedagoga před dítětem.

Podle psycholožky Ivany Halíkové může být pro skalní nepsavce domácích úloh daleko pádnějším trestem než poznámka, musí-li zůstat po vyučování ve třídě a úkol napsat -ovšem přiznejme si otevřeně, že nejeden učitel nemá čas ani chuť tímto způsobem trestat i sám sebe.

Čas na osobní jednání

Když se prohřešky kupí, doporučuje odbornice pozvat rodiče k osobnímu jednání. Jako první krok je lepší neoficiální rozhovor na téma, jak společně problém řešit. Zatímco přímá stížnost a kritika rodiče vhání spíše do obranného postavení, nabídka spolupráce a projevený zájem o pomoc jejich synovi či dceři prostor ke společnému postupu otevírá. Zejména u mladších dětí se jako vhodná metoda osvědčuje zavedení notýsku sloužícího nejen k informování rodičů o problémech, ale své místo by v něm pravidelně měla mít i pochvala a ocenění, byť drobného úspěchu.

Snad každý pedagog se setkal s rodiči, kteří jsou v určitých výchovných situacích bezradní, nejsou schopni vytvořit přiměřená pravidla, případně nedokáží být při jejich uplatňování důslední. Součástí setkání s nimi může být i nabídka odborné pomoci psychologa, ať už školního nebo v pedagogicko-psychologické poradně. „V místech, kde jsou poradny dopravně dostupné, dnes rodiče pomoc odborníka spíše vítají,“ soudí psycholožka Halíková.

A pak existují rodiny, s nimiž se při nejlepší vůli domluvit nelze. Je-li jejich potomek navíc agresivní a surový vůči spolužákům a výchovně těžko zvladatelný, slouží poznámky či oficiální dopisy rodičům koneckonců i jako určité „alibi“ a předstupeň vyšších kázeňských postihů (třídních a ředitelských důtek, snížených známek z chování), případně návrhů na přeřazení do speciálních zařízení pro děti s poruchami chování, při kontaktování odborů péče o dítě či policie.

Stává se, že s problémovým žákem dokáže některý z učitelů navázat kontakt. Může k tomu pomoci neformální prostředí mimoškolní akce a někdy stačí dítě zvyklé na neustálou kritiku opakovaně pochválit. Jedinou (a poměrně křehkou) motivací žáka k dodržování pravidel je zpočátku právě respekt k tomuto učiteli a jeho ocenění. Výhodu mají školy s vlastním psychologem, který se v podobných případech podílí na formování a upevňování žádoucích vzorců chování.

Autorka je redaktorkou Psychologie dnes.

Názory k článku (72 názorů)
poznámky jana 3 děti 15.12.2006 9:58
*Re: poznámky Lavi 15.12.2006 11:58
**Re: poznámky Damila 15.12.2006 14:29
***Re: poznámky HelenaPa 15.12.2006 19:38
****Re: poznámky Damila 16.12.2006 8:9
*****Re: poznámky HelenaPa 17.12.2006 18:51
*****Re: poznámky HelenaPa 17.12.2006 18:51
******Re: poznámky Damila 17.12.2006 19:12
*Re: poznámky Atrei,dítě jsem já 17.12.2006 13:1
Je to potřeba HelenaPa 15.12.2006 10:6
*Re: Je to potřeba HelenaPa 15.12.2006 10:8
**pohovor :) Blanča 15.12.2006 10:22
**Re: Je to potřeba irlev 15.12.2006 11:9
**Re: Je to potřeba - nechávání poškol... Rose.Maria 15.12.2006 14:24
**Re: Je to potřeba Insula 15.12.2006 16:15
***Re: Je to potřeba Lavi 15.12.2006 16:51
****Re: Je to potřeba Líza 15.12.2006 16:54
*****Re: Je to potřeba irlev 15.12.2006 17:29
******Re: Je to potřeba Insula 15.12.2006 19:14
****Re: Je to potřeba Insula 15.12.2006 19:13
*****Re: Je to potřeba HelenaPa 15.12.2006 19:42
*****Re: Je to potřeba Lavi 16.12.2006 10:37
******Re: Je to potřeba Lavi 16.12.2006 10:38
******Re: Je to potřeba Insula 16.12.2006 11:49
**Re: Je to potřeba Jana, syn 8 16.12.2006 13:29
***Re: Je to potřeba ...neviditelná... 16.12.2006 13:43
****Re: Je to potřeba Senedra 16.12.2006 14:2
*****Re: Je to potřeba ...neviditelná... 16.12.2006 14:12
******Re: Je to potřeba ...neviditelná... 16.12.2006 14:27
******Re: Je to potřeba Senedra 16.12.2006 17:45
*******Re: Je to potřeba ...neviditelná... 17.12.2006 0:50
******Re: Je to potřeba Jana, syn 8 16.12.2006 18:21
*****Re: Je to potřeba Líza 16.12.2006 14:35
*Re: Je to potřeba Monča 18.12.2006 10:24
typ poznámky Dana,dcera 18.měs. 15.12.2006 10:24
*Re: typ poznámky Alča 15.12.2006 18:53
**Poznámky známe! Petra, Robert 11let 15.12.2006 19:29
*Re: typ poznámky Peta77 16.12.2006 6:19
**Re: typ poznámky Líza 16.12.2006 6:26
***Casto to funguje Nikola, 12tt 16.12.2006 8:35
**Re: typ poznámky ...neviditelná... 16.12.2006 9:49
**Re: typ poznámky klara,1 syn 21.12.2006 23:49
Poznámka Zutulka+Vojta 5/04+Patrik12/08 16.12.2006 13:31
*Expert na poznámky Luci+Vája7/04, Kryštof 9/07 16.12.2006 13:46
**Re: Expert na poznámky Sylvie 16.12.2006 16:46
***Re: Expert na poznámky Luci+Vája7/04, Kryštof 9/07 16.12.2006 19:51
***Re: Expert na poznámky Yenn_ 16.12.2006 20:17
***Re: Expert na poznámky petru 17.12.2006 8:5
****Re: Expert na poznámky cizinka1 17.12.2006 12:40
*****Re: Expert na poznámky cizinka1 17.12.2006 12:46
******Re: Expert na poznámky petru 17.12.2006 13:52
*******Re: Expert na poznámky cizinka1 17.12.2006 17:30
Radši ať učitel nejdřív přemýšlí, Linda 16.12.2006 22:9
*Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí, Zutulka+Vojta 5/04+Patrik12/08 16.12.2006 22:16
**Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí... petru 17.12.2006 8:21
***Re: Radši ať učitel nejdřív přemýš... KohnovaS 17.12.2006 10:54
***Re: Radši ať učitel nejdřív přemýš... dasa T 17.12.2006 11:3
****Re: Radši ať učitel nejdřív přem... dasa T 17.12.2006 11:13
*****Re: Radši ať učitel nejdřív př... Petru 17.12.2006 12:13
*Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí, jane23 2 dcery 17.12.2006 18:15
**Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí... dasa T 17.12.2006 22:25
*Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí,-... makusha 19.12.2006 8:39
*Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí,-... makusha 19.12.2006 8:39
**Re: Radši ať učitel nejdřív přemýšlí... Linda 20.12.2006 15:40
***Lindě....itel nejdřív přemýšlí,- T... petru 20.12.2006 20:48
Poznámky a jiné tresty Damila 17.12.2006 7:33
*Re: Poznámky a jiné tresty Dana 19.12.2006 6:15
**Re: Poznámky a jiné tresty Damila 19.12.2006 6:57
***Re: Poznámky a jiné tresty Zutop 19.12.2006 11:1
My a poznámky Lidunka 19.12.2006 14:57
je to tak vrchotova 12let dcera 19.12.2006 17:26
*Re: je to tak Zutop 20.12.2006 12:39
Článek se vztahuje k období asi

Podobné články


Další od autora PhDr. Kramulová Daniela >>


Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.