tisk-hlavicka

Pomohou s učením cédéčka?

11.2.2004 Bc. Jan Kaiser Děti a my 2 názory

Na každých sto žáků připadá v českých školách 9,5 počítače, což je dokonce o jeden počítač víc, než je průměr Evropy. Nemalou část aktivit, k nimž počítače českým školákům slouží, představuje práce s výukovými programy.

Některé slouží zejména pro podporu výkladu – obsahují textový a obrazový materiál v rozsahu mnohonásobně převyšujícím možnosti běžné školní učebnice, hypertextová hesla odkazují na konkrétní stránky na internetu (pokud je CD-ROM používán na počítači v on-line režimu), popř. na externí textové či grafické soubory, animace nebo videosekvence. Produkovány jsou jednak vydavateli zaměřenými výhradně na elektronická média (např. LANGMaster), jednak těmi, kteří jimi v podstatě doplňují další, zejména knižní produkci (Grada).

Jiné softwarové aplikace jsou určeny především k opakování, upevňování vědomostí, procvičování a testování. Ty nejjednodušší nabízejí v podstatě jen databázi stovek početních příkladů či vět na doplňování konkrétních jazykových jevů – základním pedagogickým prostředkem k upevnění prověřované dovednosti je jednoznačně dril. Jakkoli to uším alternativních a inovativních pedagogů patrně příliš nelahodí, osobně shledávám tyto programy užitečnými. Seznal jsem totiž, že plavat se dítě naučí nejlépe plaváním, jízdě na kole tak, že bude jezdit na kole, a pravopis vyjmenovaných slov si překvapivě pevně zafixuje tím, že bude opakovaně psát (resp. doplňovat) věty s vyjmenovanými slovy. Mezi nejoblíbenější z nich patří tituly Terasoftu.

Naopak skeptický jsem vůči programům, které dítě při každém doplnění jednotlivého písmene nutí nejprve projít celým algoritmem jeho zdůvodnění, což práci mimořádně zdržuje a dítě spolehlivě otráví. Konkrétním příkladem budiž nejmenovaný program, který např. před doplněním pravopisu slova „babička“ požaduje od dítěte nejprve určit, zda jde o „i“ v kořeni, příponě nebo koncovce (pádové či osobní). Dítě, které by se snadno naučilo, že ve slově babička zkrátka píšeme vždy měkké „i“, ale rozklad slova mu činí potíže a příponu „ička“ od kořene „bab“ neoddělí, je zřejmě odsouzeno k opakovanému neúspěchu. I tady zjevně platí, že méně je někdy více.

Další kategorií výukového softwaru jsou encyklopedie (dobrá je např. Encyklopedie UNIVERSUM vydavatelství AION CS) a slovníky (nelze nejmenovat vydavatelství LEDA). Přínos jejich elektronického provedení je zejména v pohodlí, které s tím souvisí. Díky vyhledávačům a elektronickému rejstříku je orientace v publikacích encyklopedické povahy příjemně snadná a žáci se s těmito informačními zdroji naučí rychle pracovat.

Nechte si poradit

Přestože podle údaje z prvního čtvrtletí letošního roku je počítači vybaveno jen 16,5 % domácností, postupně bude stále aktuálnější otázka výběru vhodných vzdělávacích programů. Že nejde o banalitu, je zřejmé jednak z cen takových aplikací (pohybujících se nejčastěji v řádu několika set korun), jednak z toho, že dnes u nás své CD-ROMy nabízí více než 50 výrobců či distributorů. Podle čeho se tedy mohou rodiče na trhu vzdělávacího softwaru orientovat?

Kromě recenzí v odborných časopisech zaměřených na softwarové produkty či v pedagogických periodikách mají rodiče možnost nahlédnout do tzv. Seznamu registrovaného softwaru. Ten spravuje sekce Státní informační politiky ve vzdělávání a je dostupný na tzv. Evaluačním webu na adrese www.web26.e-gram.cz, nebo jednoduše přes buton EVALUACE z adresy www.e-gram.cz. Jeho půvab spočívá v tom, že obsahuje tituly, které otestovali a zhodnotili dva nezávislí odborní recenzenti a prakticky ho při výuce žáků ověřily minimálně tři školy přímo v terénu. Hodnocení recenzentů je návštěvníkům této stránky k dispozici v podobě tradiční textové recenze, hodnocení škol pak ve formě sloupcového grafu zachycující kvalitu jednotlivých posuzovaných kritérií (didaktická hodnota, obsahová správnost, instalovatelnost apod.). Zařazení konkrétního titulu do seznamu registrovaného SW pak znamená, že se odborní recenzenti a školy shodly na jeho vhodnosti. I poté se však mohou další školy na průběžném hodnocení tohoto titulu podílet a měnit tak celkový obraz jeho obliby. Tento seznam tak poskytuje rodičům jednak základní informace o nabídce titulů, jednak jistou záruku jejich kvality.

Kromě obsahových charakteristik by si rodiče dále měli všímat také technických parametrů, především nároků daného programu na operační systém a dále na procesor, CD mechaniku, zvukovou a grafickou kartu apod. a svůj nákup přizpůsobit kvalitě počítače, na kterém bude CD-ROM provozován.

Názory k článku (2 názorů)
dalsi parametry programu Pamian 12.2.2004 9:29
*Re: dalsi parametry programu Dotaz 12.2.2004 10:6
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.