tisk-hlavicka

Ironie a výsměch ve výchově

14.5.2007 Mertin Václav Rodina a škola 52 názorů

Patří ironie k nástrojům, které učitel může ve výuce používat? Jak vnímají děti ironii a sarkasmus?

Děti se smějí rády. Milují legraci, jsou potěšené, když se smějí jejich blízcí, samy se zaujetím vyprávějí vtipy a humorné historky. Ty bývají většinou prvoplánové, přímočaré, někdy musíme přemýšlet, čemu se vlastně dítě směje. Občas nějaký čas trvá, než dítě vtip pochopí, ale když už k tomu dojde, má tendenci opakovat ho až k uzoufání celého okolí. Jindy se patrně směje samotnému faktu, že pochopilo, že jde o legraci. Nejblíž k této dětské přímočarosti má výsměch. Proto se ho také i malé děti docela dobře naučí chápat a používat. Malé dítě však hodně dlouho neumí vytvořit, použít ani pochopit ironii a sarkasmus. Uplatnění všech těchto prostředků je vyvádí z míry a více či méně je traumatizuje. Uvedu několik podpůrných dokladů pro tento názor.

ČERNOBÍLÉ VIDĚNÍ

Dítě nevnímá svět v jeho složitosti a komplikovanosti, prakticky není s to přijmout, že jedna událost může být pro někoho špatná, zatímco pro jiného dobrá a prospěšná. Vnímá svět, život i lidi spíše černobíle. Buď je to pravda, nebo lež, člověk je dobrý, nebo zlý, zpěvák zpívá krásně, nebo odporně. Jak postupuje životem, učí se poznávat nejrůznější další stránky světa, život i jeho hodnocení nabývají stále realističtější podoby. Když někdy s povzdychem zmiňujeme čistotu dětských názorů, máme na mysli právě tuto život nevystihující jednoduchost, ale i úplnou jednoznačnost. V rodině, ve vztazích k rodičům se odehrává veškerý život dítěte. Z rodiny nemá dítě kam odejít. Žádný jiný život, který by mohl být označen jako opravdický, skutečný, pro ně neexistuje. Vztahy v rodině jsou tedy navýsost závažné. Jestliže rodiče řeknou, že je něco zelené, tak je to prostě zelené. Když řeknou, že dítě dělá něco špatně, tak to sice nemusí vést k tomu, že se dítě polepší, ale velmi dobře cítí, že to opravdu dělá špatně. Je pak nejisté, plné obav, smutku, že rodiče jsou zklamaní.

Podobně i škola je pro dítě velmi vážnou institucí. Abychom ještě posílili význam vzdělání i školy, upozorňujeme odmala dítě na to, že až půjde do školy, tak nebude moci dělat to či ono, bude muset všechno poslouchat, teprve pak mu začnou opravdové povinnosti. Přejeme si, aby vzdělání mělo svou váhu. Leckdy úspěšnost ve škole ovlivňuje to nejcennější, co dítě v životě má, lásku rodičů a vztahy s vrstevníky. Takže pro ně nejde o instituci, která je prvotně zaměřená na legraci a zábavu, na vymýšlení vtipů. Sami někteří učitelé jsou tak vážní, předmět, který vyučují, prezentují div ne jako střed vesmíru, drobné problémy a přestupky dětí dramatizují.

ÚTOK NA SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ

Jak by potom mohlo dítě pochopit a přijmout, že význam konkrétní věty je zcela opačný, než jak v prvním plánu naznačují samotná slova? Jak by mohlo chápat výsměch jen jako nevinnou legraci? Jenže lze tvrdit, že ironie a sarkasmus dítě traumatizují, když současně prohlašuji, že je špatně chápou?

Obvykle je používáme v situaci, kdy dítě udělalo něco špatně, nedaří se mu… Ono samo ví, že je něco v nepořádku, a teď se dovídá, jak je úžasné, jak se mu to zase povedlo. Ostatní to cítí podobně, vždy se najde někdo, kdo situaci přesně pochopí, začne se smát a přidají se všechny děti, včetně „postiženého“. Co má taky dotčené dítě dělat? Moc možností k obraně nemá.

Učitel hledá u dětí různé způsoby motivace, povzbuzení. Je mi srozumitelné, proč občas použije ironii, sarkasmus a koneckonců i výsměch. Patrně je přesvědčený, že ostatní způsoby poskytování zpětné vazby už selhaly, proto musí použít silnější podnět. Má pocit, že tímto razantním přístupem se dítě probudí. Předpokládá, že se také zastydí a půjde do sebe, změní se. Dítě má velice křehké, nestabilní sebevědomí. Snadno je vyvedeme z míry, nevinná poznámka způsobí pláč, podobně drobný neúspěch je vnímán jako fatální, vybavme si, jak je v určitém období citlivé i na domnělé vady na kráse. Pokud pochopí výsměch nebo ironii, je to jeden z nejtěžších útoků na jeho integritu. Z toho, co jsem zatím uvedl, je zřejmé, že jednoznačně hájím názor, že ironie do školy nepatří.

VÝSMĚCH JE FORMA ŠIKANY

Samostatnou kategorii pro mě představuje výsměch. Vysmívat se dítěti pokládám za zcela nepřípustné. Výsměch představuje jeden z nejtěžších útoků na psychiku dítěte. Vysmíváme se totiž něčemu, co může pro samotné dítě představovat vážný problém, který není s to řešit (je tlusté), nebo útočíme na něco, co má velmi rádo (tvoje maminka je…). Učitelé by měli bránit dítě před útoky ostatních dětí. Pokud se vysmívá učitel, pak to pokládám za pedagogický trestný čin. Výsměch neumím ospravedlnit žádnými důvody. Výsměch je hnusná forma šikanování.

Rodina i škola mají dítěti poskytovat bezpečné prostředí. Proto se také snažíme bojovat proti šikaně, násilí, sexuálnímu obtěžování. Když už k něčemu takovému dojde, mělo by se dítěti dostat pomoci. Zatímco v rodině mají rodiče šanci slovy a dalšími činy okamžitě přemazávat původní trauma, způsobené např. ironickou poznámkou, mohou říct, vždyť to byla jen legrace a já to tak nemyslel a mám tě pořád rád, ve škole je tato možnost minimální. Zazvoní, přijde jiný učitel a dítě je ponecháno samo sobě. Navíc v rodině si dítě na způsoby rodičů zvyká dlouhou dobu, takže po měsících a letech „tréninku“ se stane, že je vůči těmto atakům nepatrně imunizováno. Naproti tomu ve škole přijde tento útok často zcela neočekávaně.

Jestliže tedy už mermomocí chceme použít ironickou poznámku, doporučuji dlouhou dobu hlásit dopředu, to občas si dělám legraci, že to nemyslím úplně vážně, nebo okamžitě po pár vteřinách musíme oznámit, že se jednalo o vtip, že jsme to tak nemysleli.

Nemělo by se rovněž stát, že když samotné dítě udělá vtip a použije sarkasmus, ironickou poznámku vůči dospělému, tak že nasadíme vážnou masku a napíšeme mu poznámku, protože „přece něco takového si rozhodně nemůže dovolit“.

Názory k článku (52 názorů)
Výborný článek - Iva 14.5.2007 11:18
*Re: Výborný článek - laeela 14.5.2007 14:11
souhlasím fisperanda 14.5.2007 11:19
Cernobily svet Petr 14.5.2007 12:18
*Re: Cernobily svet Helča+3svišti 14.5.2007 14:24
Sarkasmus a ironie Jakub Horálek 14.5.2007 17:20
*Re: Sarkasmus a ironie & 14.5.2007 17:50
**Re: Sarkasmus a ironie Kohnova 14.5.2007 19:26
**Re: Sarkasmus a ironie Milly36 14.5.2007 20:8
***Děkuji Iva Čapková 14.5.2007 23:53
****Re: Děkuji 10.5Libik12 15.5.2007 0:0
**Re: Sarkasmus a ironie Jakub Horálek 15.5.2007 11:57
Ironice a výsměch Majka Járová 15.5.2007 13:36
Kdo odsoudí Sókrata Margot+1 15.5.2007 17:23
*Re: Kdo odsoudí Sókrata Kohnova 15.5.2007 18:1
*Re: Alicee 15.5.2007 22:23
**Re: Margot+1 16.5.2007 8:11
***Re: Alicee 16.5.2007 17:19
**Re: Margot+1 16.5.2007 8:13
*Re: Kdo odsoudí Sókrata Veronika+3kluci 16.5.2007 9:10
*Re: Kdo odsoudí Sókrata Veronika+3kluci 16.5.2007 9:10
*Re: ? Zuzana+Terezka 16.5.2007 11:57
**Re: ? Margot+1 16.5.2007 13:48
***Re: ? Zuzana+Terezka 16.5.2007 22:48
****Re: ? Margot+1 16.5.2007 23:28
*****Re: ? Pruhovaná 17.5.2007 1:42
******Re: ? Zuzana+Terezka 17.5.2007 8:37
*******Re: Ještě já :-)) Zuzana+Terezka 17.5.2007 8:56
********Re: Ještě já :-)) Margot+1 17.5.2007 14:1
*********Re: Ještě já :-)) Zuzana+Terezka 17.5.2007 15:25
kdo odsoudi mertina Markéta 16.5.2007 13:58
*Re: kdo odsoudi mertina Kohnova 16.5.2007 18:1
**Re: kdo odsoudi mertina Markéta 16.5.2007 20:30
***Re: kdo odsoudi mertina Margot+1 16.5.2007 23:36
**Re: kdo odsoudi mertina cizinka1 17.5.2007 8:19
***Re: kdo odsoudi mertina cizinka1 17.5.2007 8:28
***Re: kdo odsoudi mertina cizinka1 17.5.2007 8:50
***Re: kdo odsoudi mertina Kohnova 17.5.2007 20:44
****Re: kdo odsoudi mertina cizinka1 17.5.2007 22:21
*****Re: kdo odsoudi mertina Kohnova 17.5.2007 23:8
*****Re: kdo odsoudi mertina Kohnova 17.5.2007 23:10
******Re: kdo odsoudi mertina cizinka1 17.5.2007 23:20
Ne zcela souhlasím Peta77 18.5.2007 6:44
*Re: Ne zcela souhlasím Lassie 18.5.2007 13:19
**Re: Ne zcela souhlasím zubejda 20.5.2007 9:53
Odborné rady versus realita Jakub Horálek 18.5.2007 8:54
*Jakube a Peto, cizinka1 18.5.2007 9:59
**Re: Jakube a Peto, Myss 20.5.2007 16:10
***Re: Jakube a Peto, cizinka1 21.5.2007 12:53
pochvala malá evža 20.5.2007 22:51
Matematika z r. 1957 Petr 20.5.2007 23:44
*Re: Matematika z r. 1957 Veronika+3kluci 26.5.2007 23:41
Článek se vztahuje k období asi

Podobné články


Další od autora Mertin Václav >>


Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.