tisk-hlavicka

Potřeba stále se do sebe znovu zamilovávat

19.10.2004 Portál 119 názorů

Hypotetické „desatero“ pro rodiče by mohlo začínat takto: „Budete se hodně starat o sebe, chcete-li se starat o své děti. První povinností otce k dětem je milovat jejich matku. A naopak.“

Rodiče jsou také pár

Tatínek a maminka by měli mít neustále na paměti, že jsou také manželem a manželkou a že jejich láska musí růst spolu s jejich dětmi. Jestliže jejich vztah zůstává živý a silný, rodina obvykle dobře plní své funkce a problémy se dají řešit.

Toto téma je často při výchově opomíjeno, proto mu věnujeme několik poznámek.

Protiklady se přitahují

Vždy existuje mužský a ženský způsob vidění skutečnosti a řešení problémů. Tato rozdílnost musí být vidět a nesmí se potlačovat. Tatínkovu a maminčinu roli nelze lehkovážně zaměňovat, protože jeden z nich by se časem začal cítit odstaven. Právě rozdílnosti se doplňují, harmonizují a vytvářejí „rodinný“ pohled na věci.

Růst a měnit se.

Je důležité nezakořenit v šedi zvyklostí, stejně jako nestačí pouze udržovat přijatelnou úroveň. Růst znamená obnovovat se, bojovat proti rutině, naslouchat si, všímat si změn. Nemluvit automaticky k takovému člověku, který byl kdysi nebo jehož mám uloženého v paměti, nýbrž k osobě, kterou mám před sebou dnes.

Muži si rovněž musí uvědomovat, že se ženy topí v odpovědnosti za chod domu, a proto stěží dovedou najít čas pro sebe. Jedna matka napsala: „Jak by to bylo krásné, kdyby si aspoň někdy všimli, že jsem taky člověk se svými chvilkami malomyslnosti, nudy a slabosti. Že jsem stejná jako oni a že mám v sobě ještě hodně lásky, které by mohli využít, pokud by mě považovali za rovnocennou družku, a ne za krávu, která dává mléko.“

Výročí, svátky, dárky, výlety a blahopřání mohou ocelový příkrov zvyku prolomit.

Zbořit zdi obklopující srdce.

Starý příběh vypráví o dvou poustevnících, kteří žili na poušti blízko sebe ve dvou jeskyních. Jeden z nich si myslel, že už je téměř dokonalý, a nesouhlasil s častými malými prohřešky druhého. Aby svému druhovi ukázal, jak je ještě daleko od svatosti, rozhodl se, že při každé jeho další chybě položí ke vchodu do své jeskyně kámen. Po několika měsících byla před jeskyní šedivá, dusivá kamenná zeď. Někdy i my stavíme kolem svých srdcí zdi z malých každodenních kamenů výčitek, oplácení, mlčení, nevyřešených otázek a kabonění.

Je důležité projevovat city a být citliví k bolestem druhého. Přijímat nevyhnutelnou nedokonalost druhého. Ženy mají potřebu mluvit o svých pocitech a cítit, že jim někdo naslouchá a že je chrání. Muži potřebují cítit ocenění za to, čím jsou.

Mít stále otevřené dveře.

Dveře vzájemného porozumění se okamžitě uzavřou se ztrátou důvěry, ohleduplnosti, úcty, respektu, přijetí a pochopení. Dochází k tomu tehdy, když nás všechno začíná zlobit, když se zraňujeme pro nic a všechno, co se zdálo „milé“, je najednou nesnesitelné.

Situace se stane tíživou, když manžel i manželka zaujmou obranné postoje a cítí se napadeni už tím, když partner sděluje, co prožívá.

Láska, romantika, věrnost.

Rodina plní své funkce, když je její citové jádro stabilní. Je třeba neustále vnímat konkrétní lásku, protože ta je každodenní injekcí naděje, kterou pro přežití na tomto světě děti potřebují.

Manžel a manželka se musí opakovaně do sebe znovu zamilovávat a oprašovat romantické rituály – od přinesených květin až k pohledům do očí při vzájemném hovoru.

Skutečným zákeřným nepřítelem rodiny je nepozornost. To, co ničí a rozděluje, obvykle nejsou velké problémy, ale rez nepozornosti. Maličkosti. Jsme si vědomi, že bychom v krajní situaci pro druhého riskovali život, ale potom nejsme schopni ze země zvednout špinavou ponožku, abychom mu udělali radost.

Prožívaný a stále obnovovaný závazek věrnosti je v naší provizorní a nejisté společnosti tím, čím je voda pro květiny.

Najít správnou rovnováhu mezi závislostí a autonomií.

Rodina nemůže být jakýmisi kasárnami s velitelem a podřízenými ani továrnou s majitelem a zaměstnanci. Je nutné dospět k opravdové shodě srdcí. Hodně komunikovat, a především si hodně naslouchat.

Zamilovat se a uzavřít manželství dává člověku křídla… Ale společný život není něco automatického – vyžaduje učení, námahu, oběť. Jako když se učíme tančit. Když jeden udělá krok dopředu, druhý musí dozadu a pak opačně. A to lze jen tehdy, když se držíme v objetí.

Společný život je poslání.

Možná je to velké tajemství – manželství je svazkem, který směřuje za vyšším cílem. Není zde hierarchie, rozhoduje se společně, jsou rozdílné funkce i odpovědnost. Abychom si však pomáhali „jít dál“, je potřeba upřít oči k cíli, který přesahuje omezené obzory života pod jednou střechou.

Ukázka je z knihy Šťastní rodiče, kterou vydal Portál a kterou koupíte zde.

Názory k článku (119 názorů)
Vyšší cíle? JaninaH 19.10.2004 8:30
*Re: Vyšší cíle? Valkýra 19.10.2004 9:40
*Re: Vyšší cíle? Sosan 19.10.2004 11:31
**Hmmm... Psychouš 19.10.2004 15:0
**Re: Vyšší cíle? lenka 19.10.2004 21:35
**Re: Vyšší cíle? ZuziP 20.10.2004 12:49
**Re: Vyšší cíle? Písnička 21.10.2004 14:9
*Re: Vyšší cíle?ano andrea 22.10.2004 16:57
**Re: Vyšší cíle?ano JaninaH 22.10.2004 19:44
Funkce v rodině? Martina 19.10.2004 9:23
*Re: Funkce v rodině? Dáša 19.10.2004 10:41
*Re: Funkce v rodině? Katka 19.10.2004 11:53
*Re: Funkce v rodině? Pavla 20.10.2004 11:26
**Re: Funkce v rodině? Martina 20.10.2004 12:12
*Re: Funkce v rodině? orchidej 20.10.2004 11:38
Asi jsem švihlá Alena 19.10.2004 11:18
*Re: Clánek se mi líbí, i kdyz Petra 19.10.2004 12:27
asi jsem přízemní Xantipa 19.10.2004 12:7
*Re: asi jsem přízemní Iva (Aneta03, Radovan06) 20.10.2004 1:8
**Re: asi jsem přízemní Květen05 20.10.2004 10:6
***Re: asi jsem přízemní JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 20.10.2004 14:15
****Re: asi jsem přízemní JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 21.10.2004 8:28
Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 12:8
*Re: Mno, ...neviditelná... 19.10.2004 12:18
**Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 12:31
***Re: Monty Petra 19.10.2004 12:42
****Re: Monty 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 12:55
*****Re: Monty Xantipa 19.10.2004 13:2
*****Re: Monty Sosan 19.10.2004 13:27
******Re: Monty Petra Neomi 19.10.2004 14:35
*******Re: Monty Simona 19.10.2004 14:48
********Re: Monty Dana 19.10.2004 15:2
*********Re: Monty Simona 19.10.2004 15:15
*********Re: Monty Tara 21.10.2004 12:11
******Re: Monty JaninaH 19.10.2004 15:29
*******Re: Monty 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 15:35
******Re: Monty andrea 22.10.2004 17:18
*****Re: Monty Alicee 20.10.2004 4:21
*****Re: Monty schamka + krakeni 20.10.2004 15:20
****Re: Monty orchidej 19.10.2004 13:0
****Re: Monty masulka 19.10.2004 21:28
***Manželství? Gábi, 2 děti 21.10.2004 8:1
**Re: Mno, Petra 19.10.2004 12:33
*Re: Mno, Corra 19.10.2004 12:55
**Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 13:0
***Re: Mno, Corra 19.10.2004 13:13
****Re: Mno, Majda 19.10.2004 16:25
*****Re: Mno, Majda 19.10.2004 16:28
***Jo?, Olina, syn 21měs. 19.10.2004 14:32
****Re: Jo?, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 14:41
*****Re: Jo?, No to nevím, Olina, syn 21měs. 19.10.2004 14:55
******Re: Jo?, No to nevím, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 15:0
*******Vtip z e-mailu 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 15:15
********Re: Vtip z e-mailu andrea*TP 6.3. 38tt 19.10.2004 15:27
***Re: Mno, axe 19.10.2004 17:36
*Re: Mno, Marťa11 19.10.2004 13:29
*Re: Mno, Cockney 19.10.2004 15:25
**Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 15:28
**Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 15:30
***Re: Mno, Alenka a Anezka 5 tydnu 19.10.2004 16:33
****Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 16:44
*****Re: Mno, Sosan 19.10.2004 17:0
******Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 17:4
*****Re: Mno, Corra 19.10.2004 17:16
******Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 17:30
*******Re: Mno, Corra 19.10.2004 17:59
********Re: neda mi to, tak jest... Alenka a Anezka 5 ty  19.10.2004 18:35
********Re: Mno, Hanka 19.10.2004 18:35
*********Re: Hanko ach jo Alenka a Anezka 5 ty 19.10.2004 19:3
**********Re: Hanka,ach jo Hanka 19.10.2004 19:16
***********Re: Hanka,ach jo Alenka 19.10.2004 19:47
*******Re: Mno, Květen05 19.10.2004 18:38
********Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 19.10.2004 19:12
*********Re: Mno, Květen05 19.10.2004 19:23
**********Re: Mno, lenka 19.10.2004 21:52
***********O Monty? dominika 19.10.2004 23:34
***********Re: Mno, Sam+3 kousky 20.10.2004 0:26
**********Haloo Monty!!! Kačka (Beáta 2r & Andrej 7m) 20.10.2004 0:10
***********Re: Haloo Monty!!! 16.5Salám&Lajka14 20.10.2004 10:31
***********Re: Haloo Monty!!! Kačka (Beáta 2r & Andrej 7m) 20.10.2004 14:32
*******Re: Mno, Zavřelka 19.10.2004 19:17
*****Re: Mno, Valkýra 20.10.2004 9:0
******Re: Mno, adelaide k. 20.10.2004 10:19
*******Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 20.10.2004 10:49
********Re: Mno, Květen05 20.10.2004 11:0
*********Re: Mno, Květen05 20.10.2004 11:6
**********Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 20.10.2004 11:32
***********Re: Mno, Květen05 20.10.2004 12:2
********Re: Mno, Valkýra 20.10.2004 11:10
********Re: Mno, Valkýra 20.10.2004 11:33
********Re: Mno, Martina 20.10.2004 13:6
*********Re: Mno, 16.5Salám&Lajka14 20.10.2004 13:13
********nenáročný dítě? andrea 26.10.2004 15:34
****souhlasim jana 21.10.2004 12:30
Asi jsem z Marsu........(muži jsou z Mar... TOREX 24.10.2004 23:30
*Re: Asi jsem z Marsu........(muži jsou... Sylva 24.10.2004 23:38
*Re: Asi jsem z Marsu........(muži jsou... Sylvie 24.10.2004 23:40
*Re: Asi jsem z Marsu........(muži jsou... Šáry 25.10.2004 0:2
**Re: Asi jsem z Marsu........(muži js... 16.5Salám&Lajka14 25.10.2004 12:2
***Re: Asi jsem z Marsu........(muži ... Iva (Aneta03, Radovan06) 25.10.2004 12:23
****Re: Asi jsem z Marsu........(muž... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 25.10.2004 12:35
*****Re: Asi jsem z Marsu........(m... Iva (Aneta03, Radovan06) 25.10.2004 12:47
******Re: Asi jsem z Marsu........... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 25.10.2004 13:15
******Re: Asi jsem z Marsu........... JaninaH 25.10.2004 14:38
****Re: Asi jsem z Marsu........(muž... 16.5Salám&Lajka14 25.10.2004 12:49
***Re: Asi jsem z Marsu........(muži ... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 25.10.2004 12:25
*Re: Asi jsem z Marsu........(muži jsou... Iva (Aneta03, Radovan06) 25.10.2004 1:11
**pomoc Raketka 25.10.2004 1:45
***Re: pomoc Šáry 25.10.2004 2:0
**Re: Asi jsem z Marsu........(muži js... Kučerka, Katy,Maty a Máří 25.10.2004 8:51
*Re: Asi jsem z Marsu........(muži jsou... JaninaH 25.10.2004 7:33
**Re: Asi jsem z Marsu........(muži js... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 25.10.2004 8:53
***Re: Asi jsem z Marsu........(muži ... ...neviditelná... 25.10.2004 14:31
**Re: Asi jsem z Marsu........(muži js... Iva (Aneta03, Radovan06) 25.10.2004 11:49
***Re: Asi jsem z Marsu........(muži ... Konstanta & 3 raraši 25.10.2004 12:10
**Re: Asi jsem z Marsu........(muži js... 16.5Salám&Lajka14 25.10.2004 12:9
***Re: Asi jsem z Marsu........(muži ... JaninaH 25.10.2004 12:40
****Vtip :o) 16.5Salám&Lajka14 25.10.2004 12:52
*Re: Asi jsem z Marsu........(muži jsou... ZuziP 27.10.2004 16:33
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.