tisk-hlavicka

Školní brašna? Těžké zavazadlo i pro dospělého.

16.9.2008 Jan Michal Mleziva Rodina a škola 87 názorů

Prvního září se ve školách probudil život a na ulicích opět potkáváme děti obtěžkané školními brašnami. A nejedno z nich se pod touto tíhou nezdravě předklání a bude tak činit po celých deset měsíců.

Na první pohled vlastně nic neobvyklého. „Takový je holt úděl školáků,“ přechází obraz hrbícího se žáčka řada dospělých s úsměvným nadhledem. Má-li však školní aktovka desetiletého dítěte - vážícího 25 kg - hmotnost 5 kg, odpovídá její poměr zátěže patnáctikilovému batohu v případě dospělého jedince vážícího 75 kg. Ten by se zajisté zdráhal vláčet s sebou dennodenně takový náklad. Již před 30 lety upozorňovali pediatři na zvýšený počet ortopedických vad.

Vadné držení a postoje těla byly zjišťovány až u 40 % dětí a mládeže. Nepřiměřená zátěž na zádech školáků představuje pouze jeden z faktorů vedoucích k poškození páteře, je třeba ještě přičíst nesprávné návyky držení těla při každodenním dlouhodobém sezení a nedostatek pohybové aktivity. Všechny tři faktory souvisejí velkou měrou s plněním povinné školní docházky, a spadají tudíž jednoznačně do záležitostí školy. Protože se však bolestivé degenerativní onemocnění páteře způsobené vadným držením těla projevuje převážně až v dospělosti, není preventivním opatřením v dětském věku věnována patřičná pozornost.

Duplicita učebnic? Nic neřeší

Mnozí rodiče, potěžkavše školní břímě svého dítěte, upozorňují školu na neblahý stav, ale v reakci se jim dostává většinou politování a povzdech nad tím, že není v možnostech školy učinit jakékoli kroky ke změně situace. Výjimku tvoří pouze případy, kdy rodiče předloží lékařské potvrzení, na jehož základě je žákovi poskytnuta ještě druhá sada učebnic, kterou smí mít uloženu ve škole.

Samozřejmě rodiče mohou sami zakoupit náhradní učebnice z vlastních prostředků. Jenže duplicitu učebnic je možno považovat pouze za zástupné řešení, které akceptuje nutnost velkého objemu školních potřeb, z nichž učebnice tvoří část s největší hmotností. Navíc dítě vybavené dvojí sadou knih přesto často odnáší tu či onu učebnici domů, a to z důvodu zatrhnutí v textu či poznámek provedených během vyučování anebo prostě kvůli spěchu či roztěkanosti. Při jednáních s učiteli jsem zjistil, že jejich představa o váze školních brašen žáků je velmi zkreslená, a byl jsem svědkem toho, jak je vlastnoruční potěžkání si aktovek dokázalo silně zaskočit. (Jenže právě do jejich předmětu potřebují žáci jen „opravdové minimum“ věcí.)

Je ale skutečně nezbytné, aby s sebou děti nosily současně čítanku, čtenářský deník, knížku k prezentaci vlastní četby, sešit na literární výchovu, sešit na domácí úkoly z českého jazyka a literatury, učebnici cizího jazyka, pracovní sešit k ní, sešit na zápisky z cizího jazyka, slovník a slovníček, popřípadě portfolio se samostatnými pracemi k výuce cizího jazyka, učebnice a pracovní sešity do dalších předmětů včetně sešitů na zápisky, eventuálně ještě další portfolio do jiného předmětu atd.? Školní brašna, obsahující k tomu ještě nejrůznější psací a kreslicí potřeby, svačinu včetně nápoje, přezůvky, úbor do tělocviku s dvojí obuví, venkovní i do tělocvičny, a osobní věci dítěte, může pak vážit až deset kilo.

Pochvala za zničené zdraví

Čeho se držet při výběru aktovky:
  • Pro nejmenší školáky je vhodnější aktovka než batoh. Aktovka je přehlednější, dítě v ní snadno hledá.
  • Aktovka by měla být co nejlehčí. Dřívější norma požadovala maximální váhu 1200 gramů pro žáky prvního stupně základní školy a 1400 gramů pro žáky druhého stupně.
  • Výrobek musí mít bezpečnostní prvky.
  • Taška či batoh nesmějí mít ostré hrany, o něž by se dítě mohlo poranit, ani se z nich nesmějí olupovat kovové části.
  • Jedním z nejdůležitějších kritérií je to, zda má aktovka (či batoh) anatomicky tvarovaná záda, dostatečně polstrovaná. Jedině to zaručí, že bude dobře sedět a nebude páteř poškozovat.
  • Učte svého potomka, aby nosil aktovku na obou ramenou a nikoliv jen za jedno ucho. Není to lehké, ale vyplatí se to!
Škola představuje autoritu působící v byrokratickém systému státu a fungující na principu polarit moci a strachu. Ani soukromé školy se nemohou plně z tohoto modelu vymanit. Děti se proto budou raději prohýbat pod tíhou svých aktovek, jen aby nedošlo ve škole ke střetu s učitelskou autoritou a případné poznámce či dokonce aby docílily zalíbení. (To především v případě dětí mladšího věku.) Platí tedy zásada, rodiči hojně podporovaná, čím více, tím lépe, „jen ať ti nic nechybí!“. Takové chování nezůstává bez odezvy a na vysvědčení ve formě slovního hodnocení se objevují formulace: „řádně se připravuješ na vyučování“ anebo „vzorně si nosíš pomůcky“. Hodnotí-li škola známkami, pak řádná příprava na vyučování čili vzorné nošení pomůcek jsou často považovány za důležité kritérium klasifikace. Vždyť pětka v žákovské knížce udělená za zapomenutou učebnici patří k běžným jevům.

Působení školy, na které se vědomě soustředí pozornost učitelů, nepřesahuje vesměs horizont školního roku, přestože je žákům trvale připomínáno, že se vzdělávají pro svou budoucnost. Stejně tak, jak se děti zabývají svým budoucím životem bez patřičné dávky zodpovědnosti (svému věku ale adekvátní), přistupují k budoucnosti svých žáků mnozí jejich učitelé. „Máš to mezi jedničkou a dvojkou, ale protože si vždy řádně nosíš pomůcky, dám ti za jedna,“ lze leckde zaslechnout.

Současně s tím se však váže i nevyslovené: „Že si takto napomáháš ke vzniku hyperlordózy bederní páteře, se mě vlastně vůbec netýká.“ Zajisté nemůžeme za zvýšený výskyt ortopedických vad páteře vinit pouze učitele, ale můžeme od nich požadovat ohleduplné profesionální jednání vedoucí k zajištění prevence. Postoje školy a její opatření potom mohou ovlivnit chování žáků a jejich rodičů.

Učitel se bez učebnice obejde

Pro české školy je charakteristické vysoké využívání učebnic při výuce, a proto jakákoli snaha po změně zaběhnutého stereotypu nebude vítána. Nahrazení tradičního způsobu práce při vyučování modernějším sice předpokládá probíhající reforma, ale bohužel k tomu nebyly vytvořeny dostatečné podmínky, navíc ani budoucí učitelé nejsou v moderních vzdělávacích metodách řádně vzděláváni. Kromě toho tvoří překážku samotné učebnice, jejichž texty nejsou pro žáky plně srozumitelné, a vyžadují tedy pomoc učitele.

Každopádně je v možnostech učitele promyslet způsob, jak v rámci svého předmětu ulehčit žá- kům objem fyzické zátěže a současně předcházet dlouhodobému sezení žáků v lavicích. Např. nošení učebnice matematiky jen coby pouhého zásobníku příkladů lze považovat za zcela zbytečné, rovněž zavádění několika sešitů do jednoho předmětu. Atlasy, matematické a fyzikální tabulky, zpěvníky by měly být ve škole k dispozici při vyučování. Podle průzkumů jsou učebnice užívány nejčastěji ve výuce cizích jazyků (téměř ve všech hodinách). Z vlastní praxe však mohu potvrdit, že se dá cizí jazyk vyučovat bez přímého používání učebnice a že je možné při tom provádět nejrůznější pohybové aktivity, které mohou výuku nejen zpestřit, ale především napomoci lepšímu zapamatování.

Názory k článku (80 názorů)
Taky čekám, jestli vůbec někdy přijde zm... katka+katka 16.9.2008 9:16
*Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy při... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 16.9.2008 9:32
**Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy p... katka+katka 16.9.2008 9:37
***Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy... Meluzína78 16.9.2008 11:24
***Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 16.9.2008 12:27
***Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy... Lída+2 16.9.2008 15:26
****Re: Taky čekám, jestli vůbec něk... katka+katka 16.9.2008 18:31
***Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy... Ilona a její holčičky 17.9.2008 14:22
**Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy p... zuni 16.9.2008 9:39
***Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy... Meluzína78 16.9.2008 11:26
****Re: Taky čekám, jestli vůbec něk... zuni 16.9.2008 12:7
*****Re: Taky čekám, jestli vůbec n... Lucie (+3 zlatíčka) 16.9.2008 12:16
******Re: Taky čekám, jestli vůbec... nova alena 22.9.2008 17:36
*****Re: Taky čekám, jestli vůbec n... Meluzína78 16.9.2008 13:52
*****Re: Taky čekám, jestli vůbec n... Lída+2 16.9.2008 15:38
*****Poraď.... Pavlína 16.9.2008 22:58
******Re: Poraď.... MirkaEyrová 17.9.2008 0:14
*******Re: Poraď.... MirkaEyrová 17.9.2008 0:18
********Re: Poraď.... Pavlína 17.9.2008 20:34
******Re: Poraď.... Meluzína78 17.9.2008 7:58
*******Re: Poraď.... Pavlína 17.9.2008 20:50
*****Re: Taky čekám, jestli vůbec n... Lukáš Hartmann 12.10.2010 17:53
*Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy při... Novotňásci 16.9.2008 11:55
**???? Pavlína 16.9.2008 23:6
**Re: Taky čekám, jestli vůbec někdy p... zuzkasim 17.9.2008 8:29
**Dobré nápady jsou někdy dobré jen ne... D., jeden předškoláček-školáček 3.7.2009 10:51
učebnice suzann 16.9.2008 9:18
*Re: učebnice Pafča 16.9.2008 11:8
**Re: učebnice MirkaEyrová 16.9.2008 11:25
**Re: učebnice Lucie (+3 zlatíčka) 16.9.2008 11:37
**Re: učebnice zuni 16.9.2008 12:10
***Re: učebnice MirkaEyrová 16.9.2008 12:53
Tíha učebnic Jana, 3 děti 16.9.2008 9:50
Důslednější příprava aktovek a batohů Meluzína78 16.9.2008 11:22
*Re: Důslednější příprava aktovek a bat... jandyk+Jiřík04/06+Káťa 11/08 16.9.2008 14:38
**Re: Důslednější příprava aktovek a b... Stázi 2 16.9.2008 15:18
***Re: Důslednější příprava aktovek a... ...neviditelná... 16.9.2008 15:55
****Re: Důslednější příprava aktovek... Sylvie 16.9.2008 16:0
Batohy na kolečkách!!! Petra, 4 děti 16.9.2008 16:32
Jde to i bez aktovky Mata_ 16.9.2008 22:43
*Re: Jde to i bez aktovky zuni 17.9.2008 7:43
**Re: Jde to i bez aktovky Meluzína78 17.9.2008 8:9
***Re: Jde to i bez aktovky zuni 17.9.2008 8:47
****Re: Jde to i bez aktovky Lucie (+3 zlatíčka) 17.9.2008 8:55
*****Re: Jde to i bez aktovky zuni 17.9.2008 9:5
******Re: Jde to i bez aktovky ...neviditelná... 17.9.2008 9:7
*******Re: Jde to i bez aktovky zuni 17.9.2008 9:8
********Re: Jde to i bez aktovky Lucie (+3 zlatíčka) 17.9.2008 9:18
*********Re: Jde to i bez aktov... ...neviditelná... 17.9.2008 9:19
*********Re: Jde to i bez aktov... petishee 17.9.2008 14:17
**********Re: Jde to i bez akt... Ilona a její holčičky 17.9.2008 14:26
***********Re: Jde to i bez a... petishee 17.9.2008 14:54
************Re: Jde to i bez... Ilona a její holčičky 18.9.2008 10:3
********Re: Jde to i bez aktovky MirkaEyrová 17.9.2008 13:24
*********Re: Jde to i bez aktov... MirkaEyrová 17.9.2008 13:33
**********Re: Jde to i bez akt... petishee 17.9.2008 16:5
*****Re: Jde to i bez aktovky ...neviditelná... 17.9.2008 9:5
*****Re: Jde to i bez aktovky zuni 17.9.2008 9:6
*****Re: Jde to i bez aktovky Lída,3 kluci a holka 17.9.2008 13:27
******Re: Jde to i bez aktovky Lucie (+3 zlatíčka) 17.9.2008 14:3
*******Re: Jde to i bez aktovky Lída,3 kluci a holka 17.9.2008 14:58
****Re: Jde to i bez aktovky Meluzína78 17.9.2008 9:7
*****Re: Jde to i bez aktovky zuni 17.9.2008 9:9
******Re: Jde to i bez aktovky Meluzína78 17.9.2008 9:14
To dobře znám.... Petra + 10 a 6 17.9.2008 8:3
Učebnice? Zbytečnost Molly Weasley 17.9.2008 8:10
*Re: Učebnice? Zbytečnost olina, dvojčata Linda a Samuel 18.9.2008 15:11
Školní brašna Jiřina 17.9.2008 8:37
*Přetěžování škodí - to není blaf Tatchud 29 let, syn 2roky + 6měsíců 17.9.2008 9:51
Pohled učitele zuzkasim 17.9.2008 8:40
*Re: Pohled učitele Meluzína78 17.9.2008 9:11
Snaživost se nevyplácí Tatchud 29 let, syn 2roky + 6měsíců 17.9.2008 9:19
a co pohled z druhé strany? luc 17.9.2008 20:35
*Luc - tleskám! Petra 17.9.2008 21:18
5kg snad neni tolik jirka 21.9.2008 2:6
*Re: 5kg snad neni tolik luc 21.9.2008 15:12
**Re: 5kg snad neni tolik Agata 23.9.2008 7:7
**Re: 5kg snad neni tolik Jirka 24.9.2008 23:45
těžké aktovky již pro prvňáčky !!!!!!!!!... Renata a dvě holčičky, 4 a 7 16.10.2008 21:18
husti¨ vrabec 16.11.2009 11:2
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.