tisk-hlavicka

Naučte mě číst!

9.5.2012 Silvie Kratochvilová Děti a my 16 názorů

Metoda splývavého čtení naučí číst všechny děti, i ty nejproblematičtější dyslektiky.

Kdysi zoufalá babička paní Marta Konvalinková tvrdí, že její vnuk Filip nebyl schopný přečíst souvisle jedinou větu, byl nervózní a nesoustředěný. To se ale změnilo vloni o prázdninách, kdy vnuka učila znovu číst autorka metody „splývavého čtení“ paní Navrátilová. Metoda splývavého čtení naučí číst všechny děti, i ty nejproblematičtější dyslektiky.

Měly vaše děti v první třídě potíže se čtením a psaním? Trápí vás, že máte doma dyslektika? Nezoufejte.

Přicházející prázdniny jsou ideálním obdobím k zamyšlení se nad školními úspěchy i neúspěchy ve čtení a ke snaze pokusit se problémy vyřešit.

„Od vyučujících mám potvrzeno, že se ve čtení zlepšil a čte naprosto skvěle. I psaní je lepší. Tedy jednoznačné zlepšení! Hlavní věc je, že se Filip přestal cítit v kolektivu dětí méněcenný,“ říká nadšeně paní Marta Konvalinková.

Být dyslektikem je skutečný handicap a touto poruchou trpí čím dál více žáků.

Skutečné příčiny nejsou stále jasné, někteří lékaři tvrdí, že je zřejmě poškozena část mozku, stále častěji ale slyšíme hlasy, že dyslexie vlastně neexistuje, to jen metody čtení nejsou schopny všechny žáky naučit číst. Ať je pravda jakákoli, autorka splývavého čtení Mária Navrátilová žáky číst naučí, a je i s dalšími psychology přesvědčena, že dyslexii se dá velmi účinně předcházet.

Slabikování není vhodné pro všechny žáky

Slabikování je běžně užívaná metoda již mnoho let a znají ji všichni rodiče. Zakladatelka splývavého čtení se ale vydala jinou cestou. Děti neučí číst pomocí slabikování, podle Márie Navrátilové dochází při slabikování k roztrhnutí slabik nebo písmen, dítě si pak zpětně nespojí význam slova, i když slovo zná. „Největší problém je v tom, že slabikování porušuje čtení zleva doprava, dítě se musí vrátit zpět na začátek slova, to dělá mnohým dětem velké problémy,“ vysvětluje úskalí slabikotvorné metody bývalá zpěvačka Mária: „děti čtou jen jedním směrem, nevrací se okem zpátky.“ Na své straně má i mnoho psychologů a pedagogů. Dle psychologa Petra Klímy z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 3 slabikování v první třídě není pro mnoho dětí vhodná metoda.

Tajemství splývavého čtení

Splývavé čtení je založeno na tom, že žák v předstihu načítá písmena před jejich vyslovením.

Zpočátku velmi dlouze a pomalu, žák musí očními pohyby identifi kovat písmeno a správně ho navázat na další. „Postupně písmenka spojujeme a čteme velmi pomalu slabiky a celá slova. Jako kdybychom se klouzali z jednoho písmenka na druhé, plynule je spojujeme – odtud má tato metoda svoje jméno,“ vysvětluje ředitelka Alena Lindauerová ze ZŠ K Dolům, kde touto metodou vyučují. Velký prostor při výuce věnují správnému tvoření, dýchání a zejména významu jednotlivých slov. Výuka čtení je zábavná, prolíná celou výuku v první třídě a podporuje maximální audiovizuální projev dítěte.

„Metoda splývavého čtení učí číst děti již od samého počátku tak, jak čte dospělý čtenář,“ vysvětluje Mária Navrátilová, „vyspělý čtenář čte totiž v předstihu, očima načítá jedno, dvě i více slov dle vlastního čtecího tempa“. Výhoda takového čtení je, že dává žákům čas pro čtení s porozuměním, což metoda slabikování neumožňuje.

Novinkou pro rodiče je i to, že se děti písmena neučí podle abecedy, ale začínají písmenkem O, S, B, U, A. To jsou hlásky se silným vnitřním nábojem, jistou elegancí, některými z nich tlačíme na břišní lis, jsou ve vzájemném kontrastu a zkušenosti ukazují, že jsou skvělé pro motivační práci.

Co na to rodiče?

Kdo bývá k nové metodě zpočátku skeptický, jsou někteří rodiče. Asi každého zaujme výrazné špulení rtů, přehnaná gesta nebo hlasitý projev dětí. Nic z toho, na co jsou rodiče zvyklí ze školy. Děti se učí číst nejprve všechno dlouze a pomalu. „To mi ke čtení moc nesedělo. Syn byl ale zcela nadšen. Po domluvě s paní učitelkou, že se jí do nácviku čtení nebudeme plést, jsme doma opakovali pouze tvary písmen, nikoli jejich spojování,“ líčí jedna z maminek. Rodiče mají samozřejmě tendenci učit doma děti způsobem, který sami zažili. Při výuce čtení není ale vhodné míchat postupy jednotlivých metod. Je nutné respektovat metodu učitele a podřídit se jí.

Výsledky jsou podle mnoha rodičů překvapující a i přes počáteční skepsi nyní nedají na splývavé čtení dopustit: „A pak přišel velký den. Myslím, že to bylo v březnu. Syn si přinesl knížku ze školní knihovny, otevřel ji a začal plynule číst.“

Nadšení jsou i na ZŠ Sv. Zdislavy v Kopřivnici, kde se setkali s velmi vstřícnou reakcí pedagogickopsychologické poradny, která metodu vřele doporučila. Učitelka prvního stupně Vladimíra Kupčíková touto metodou učí a zatím se jí nestalo, že by se ve třídě objevil dyslektik: „Rodiče reagovali skvěle, ani jim nevadilo, že jsme v písance nepracovali popořádku.“

Přeučí i o prázdninách

Mnohé rodiče asi napadne otázka, zda metoda splývavého čtení přeučí i těžké dyslektiky, kteří se učili číst slabikotvornou metodou. „Děti mají při čtení vytvořen silný návyk slabikovat, a přejít na úplně novou metodu není vždy jednoduché,“ svěřuje se se svými zkušenostmi mladý učitel Václav Landauer ze ZŠ K Dolům.

I přes obtíže vidí ve své třídě u takových dětí velké pokroky. Nejlepší je učit děti číst touto metodou již od počátku, přeučování nebývá vždy snadné. Rodiče se mohou obrátit přímo na zakladatelku metody, ta vyučuje o prázdninách i během roku tzv. nápravný program, za její metodou dojíždějí žáci z celého Česka.

Chcete-li se s metodou lépe seznámit, můžete absolvovat základní kurz splývavého čtení, který navštěvují rodiče i pedagogové. Postupně se tvoří síť pedagogů, kteří zavádějí metodu do škol. Je tedy možné, že v blízkosti svého bydliště naleznete základní školu, kde touto metodou vyučují. Stojí to za to, metoda splývavého čtení dodala nešťastným rodičům naději, že z jejich dětí vyrostou plnohodnotně vzdělaní lidé, kteří bezproblémově projdou vzdělávacím systémem, nevyloučeni z kolektivu, sebevědomí a s nadějí na plnohodnotný život. Dítě si potřebuje především věřit, aby se mohlo realizovat dle svých snů a přání. A to s výukou čtení úzce souvisí – neumíme-li dobře číst a psát, stáváme se outsidery ve škole i v profesním životě.

Kde najít informace: ABC music, ZŠ Nedvědovo náměstí 140, Praha 4.
http://www.abcmusic.cz

Autorka je uvolněná zastupitelka MČ Praha 7, profesně se zabývá vzděláváním.

Názory k článku (16 názorů)
globální metoda komba 9.5.2012 9:8
*Re: globální metoda YgorkaD 10.5.2012 13:48
**Re: globální metoda Petra 14.5.2012 9:45
Touto metodou ctou u syna ve skole Pole levandulové 9.5.2012 10:8
*Re: Touto metodou ctou u syna ve skole MajdulkaF 9.5.2012 10:35
**Re: Touto metodou ctou u syna ve sko... Pole levandulové 9.5.2012 10:53
*Re: Touto metodou ctou u syna ve skole Kahlan+5 9.5.2012 11:20
**Re: Touto metodou ctou u syna ve sko... ygorkaD 9.5.2012 13:50
***Re: Touto metodou ctou u syna ve s... radka 9.5.2012 14:25
****Re: Touto metodou ctou u syna ve... babi_ 9.5.2012 15:58
**Re: Touto metodou ctou u syna ve sko... Pole levandulové 9.5.2012 15:14
písmena podle abecedy? Helena 9.5.2012 15:17
*Re: písmena podle abecedy? babi_ 9.5.2012 15:55
*Re: písmena podle abecedy? Pole levandulové 9.5.2012 21:20
**Re: písmena podle abecedy? EvaK, Kryštof04,Rozulína11/07 11.5.2012 21:52
*Re: písmena podle abecedy? Lenka 13.5.2012 13:43
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.