tisk-hlavicka

Jak uvést dceru do ženství

29.8.2011 Terezie Dubinová Děti a my 164 názorů

Proměna dívky v ženu bývala v minulosti důležitým okamžikem jak pro ni samotnou, tak pro celé společenství.

Proměna dívky v ženu bývala v minulosti důležitým okamžikem jak pro ni samotnou, tak pro celé společenství.

V dnešní době je tento zvyk téměř zapomenut, některé matky se jej však pokoušejí znovuobnovit: pro své dcery připravují rituál menarché, první menstruace.

Ve starověkých a domorodých kulturách bývalo pravidlem přijetí mladého člověka do kolektivu dospělých prostřednictvím iniciačního rituálu, který měl zprostředkovat přechod z dětství a mládí do dospělosti.

U chlapců byl rituál přechodu do dospělosti spojen se zkouškou odvahy, síly, nezávislosti a samostatného důmyslného řešení úkolu. Tak, aby se chlapec stal sebevědomým mužem ochraňujícím život - ženy, děti, komunitu i životní prostředí. U dívek šlo o objevení vlastní posvátné ženské energie, jejímž prostřednictvím je udržován veškerý život. Šlo o to, aby dívka zakořenila ve své ženské sebeúctě, ve vědomí svého spojení s hlubší moudrostí přírody a vesmíru. Nemusí si nic dokazovat, nemusí lačnit po vnějších Chceme-li svým dcerám připravit lepší osud, je na místě, abychom si svá zranění otevřeně přiznaly a na prvním místě léčily sebe, tvrdí Američanka DeAnna Le´am, zakladatelka organizace Rudý měsíc. Její svépomocné skupiny se zaměřují na vzájemné sbližování žen a dívek napříč kulturami, na podporu ženské spirituality a provádění obřadů.

DeAnna Le´am považuje za samozřejmé, že rituál menarché udělá matka nejprve sobě, resp. dívce, kterou kdysi byla a kterou do ženského kruhu nikdo nepřivítal. Ideální je, když se uskuteční v ženském kruhu přítelkyň, jimž žena důvěřuje. Mimořádným zážitkem podle DeAnny Le´am je, když pozvání přijme její matka, a má sílu bez pocitů viny přijmout skutečnost, že nedala - ani nemohla dát - své dceři kdysi to, co by byla potřebovala.

Všechny máme naštěstí možnost svůj náhled změnit. Teprve po sebepřijetí jsme jako matky schopné uvést do ženství své dcery a přijímat je na proměněné partnerské (a nikoliv už rodičovské) úrovni.

Příprava na rituál

Matky si všímají, že se dceřina první menstruace blíží. Vnitřní hormonální systém spustil proměnu dívčího těla. Dívka si uvědomuje, že nabývá ženských tvarů. Stává se ženou, schopnou počít a porodit dítě. V našem kulturním okruhu menarché naštěstí není signálem k provdání dívky ani k zahájení sexuálního života. Rané těhotenství a porod považujeme naopak za nebezpečné. Toto období pro nás znamená teprve zahájení zrání dívky a hledání její ženské identity.

Existuje mnoho způsobů, kterými se dívka může připravovat na vstup do ženství a učit se přebírat odpovědnost za vlastní život. Svoje pocity z vlastní tělesné i duševní proměny může vyjadřovat vedením deníku nebo uměleckou tvořivostí. Kontakt s přírodou a jejími silami podpoří, když např. pečuje o zahradu, ale i přespáním v lese nebo rozjímavým pobytem na oblíbeném místě.

Pěkným symbolem je předání oblíbeného předmětu (hračky) z dětství mladší kamarádce či sestře s tím, že se s věcí náležitě rozloučí a nové majitelce popíše, co pro ni předmět znamenal.

Svoji počínající zralost může dívka prokázat např. tím, že "vrátí zpátky" pomoc a péči těm, kdo pro ni v dětství hodně udělali (třeba prarodičům). Uvařit jim jídlo, uklidit dům či zahradu, ale také připravit a sehrát divadelní představení. V této době také vědomě hledá ženské vzory a posuzuje a hodnotí ty, které jsou předkládány společností.

Období přípravy vyžaduje podporu blízké dospělé ženy, matky, příbuzné či jiné ženy-důvěrnice, která dívku plně respektuje, vnímá její osobitost a jemně reaguje i na její případné obavy.

Jak rituál vypadá?

Podoba vlastního rituálu není nijak "předepsána", záleží na představě a vkusu té, která ho připravuje, tedy matky. Předem by však dceři měla jeho průběh navrhnout a ta by s ním měla souhlasit. Stejně tak by měla rozhodnout o tom, kdo bude rituálu přítomen, aby se cítila bezpečně a příjemně. Častou chybou je, když matka rituál připravuje de facto sama sobě a dcera se v něm pak necítí svobodně.

Začátkem rituálu může být hudba, píseň, modlitba, přivítání, představení se. Silným zážitkem je představení ženské linie rodu, např.: "Jsem Tereza, dcera Věry, vnučka Marie a Věry, pravnučka Pavly, Františky, Marie a Marie…"

Vhodné je přírodní prostředí. Samotný rituál může obsahovat vyprávění příběhů první menarché přítomných žen, přání dívce, sdílení pocitů, co pro přítomné znamená být ženou.

Dobré je začlenit loučení se starými rolemi (dětství) a nepotřebnými částmi sebe sama.

Tyto rituály nám připomínají proměnlivost našich životů a možnost růstu v každém okamžiku. Lze např. napsat tyto překonané, nepotřebné aspekty na papírek a společně je spálit, nebo je pojmenovat a symbolicky smýt v míse s vodou. Důležité je pevné vnitřní rozhodnutí se s nimi rozloučit a s odvahou vstoupit do nové role. Po tomto uvědomění si dívka může stoupnout do středu kruhu a přijmout požehnání ostatních žen.

Lze použít vůně, oleje, barvy na tělo.

Působivým obřadem je také práce se zrcadlem, kdy dívka nahlíží sama na sebe, vidí se novýma očima a tuto novou podobu slovy potvrzuje a s láskou přijímá. Příroda může poskytnout možnost fyzického "přechodu", např. projití soutěskou, chvilka osamělé meditace v temnějším prostoru, připravené putování lesem se zastávkami v podobě dárečků či dopisů s moudrými radami. Závěr rituálu by měl být v duchu radosti a vítání do nové identity, může se zpívat, tančit, jíst dobré jídlo. Patří se i nadělit drobné dárky, za vše s pokorou poděkovat.

Výše popsaná podoba obřadu pouze naznačuje možnosti, vlastním iniciativám se meze nekladou. Každý z nich navazuje na zapomenutou tradici a vytváří nový kulturní vzor v zájmu ozdravění našich srdcí, rodinných vztahů a tím i celé společnosti.

Zkušenosti matky, která pro svoji dceru rituál menarché připravila:

"Je to zvláštní, krásný pocit pozorovat své dcery od prvního okamžiku jejich narození do fyzického vyzrání. Na formování ženství mé dcery měly dle mého názoru největší vliv tyto momenty: stálá blízkost přírody, svět pohádek a jejich moudrosti, zdravé stravování, výběr hraček (vycházeli jsme z waldorfské filosofie), vztahy v rámci celé rodiny a konečně moje snaha citlivě odpovědět na všechny její otázky. Důvěra mezi matkou a dcerou v období "očekávání" je velmi důležitá, také aby bylo předáno vědomí, že každá pravidelná menstruace je zdravý projev každé ženy. Při samotné oslavě působila dcera v bílých šatech a s rozpuštěnými vlasy opravdu krásně a něžně. Mne osobně silně zasáhl moment, kdy při rituálu vstupovala do soutěsky mezi skály se svými tajnými přáními. Měla jsem pocit, že vstupuje do nitra Přírody, Matky Země.
Mgr. Terezie Dubinová, PhD. je kulturoložka a hebraistka, v současné době pracuje jako lektorka seminářů a správkyně synagogy v Turnově. Je vdaná, má dvě dcery. Plnou verzi článku lze nalézt na www.oheladom.cz

Pocity dívky, pro kterou byl rituál uspořádán:

"První menstruaci jsem dostala ve čtrnácti a půl letech, v období letních prázdnin. Maminka si se mnou o všem souvisejícím povídala a všechny změny se mnou intenzivně a radostně prožívala. Já jsem vše přijímala tak nějak přirozeně, jak to je, ani ne radostně, ani ne smutně. Návrh oslavy jsem přijala bez očekávání. Společně s maminkou jsme vybraly úžasné, málo dostupné místo v Prachovských skalách, uprostřed skal a lesů. Vnímám ho velmi pozitivně a vždy se tam moc těším, na naprosté ticho uzavřené do skal a borovic, buků a smrků. Rituál byl naplánován na září a to mám pocit, že ticho a klid jsou ještě silnější. Slunečné počasí a fajn lidi přispěli k silnému prožitku. Můj první ženský rituál jsem si užila."

Podělte se s námi o svůj příběh!

Vzpomínáte, jak jste prožily svou první menstruaci nebo jak jste při ní doprovázely své dcery? Napište nám o tom.

Názory k článku (164 názorů)
hmmm susu 29.8.2011 9:19
*Re: hmmm vetvicka 9.9.2011 10:36
**Re: hmmm Allegra 14.2.2013 19:18
Nevím Binturongg 29.8.2011 10:38
*Re: Nevím susu 29.8.2011 10:48
**Re: Nevím Anna 29.8.2011 11:11
***Re: Nevím susu 29.8.2011 11:17
**Re: Nevím Irena2 29.8.2011 22:58
**Re: Nevím Irena2 29.8.2011 23:0
*Re: Nevím Petra Neomi 29.8.2011 10:56
*Re: Nevím Anna 29.8.2011 11:10
**Re: Nevím kreditka 29.8.2011 14:57
***Re: Nevím Katjan 30.8.2011 23:23
*Re: Nevím Petra Neomi 29.8.2011 11:31
*Re: Nevím pasivní 29.8.2011 13:6
**Re: Nevím Myšutka* 29.8.2011 13:24
**Re: Nevím Petra Neomi 29.8.2011 17:37
***Re: Nevím Binturongg 29.8.2011 18:21
*Re: Nevím Ecim 29.8.2011 18:1
**Re: Nevím Ecim 29.8.2011 18:7
*Re: Nevím Katjan 30.8.2011 23:21
**Re: Nevím Binturongg 31.8.2011 0:37
***Re: Nevím Kudla2 31.8.2011 0:39
****Re: Nevím Binturongg 31.8.2011 12:53
*Re: Nevím JAMILA MILA 5.9.2011 6:56
*Re: Nevím JAMILA MILA 5.9.2011 7:2
*Re: Nevím Allegra 14.2.2013 19:23
**Re: Nevím Markéta s párkem 15.2.2013 10:8
Extrém Apolena. 29.8.2011 11:56
*slavnost intimnějšího rázu bez nějakýc... pasivní 29.8.2011 12:50
**Re: slavnost intimnějšího rázu bez n... Kudla2 29.8.2011 17:18
***Re: slavnost intimnějšího rázu bez... pasivní 29.8.2011 20:30
****Re: slavnost intimnějšího rázu b... Markéta s párkem 31.8.2011 9:37
*****Re: slavnost intimnějšího rázu... Binturongg 31.8.2011 12:56
**Re: slavnost intimnějšího rázu bez n... Apolena. 29.8.2011 17:36
***Re: slavnost intimnějšího rázu bez... ALL 29.8.2011 20:9
****Re: slavnost intimnějšího rázu b... Apolena. 29.8.2011 20:41
**Re: slavnost intimnějšího rázu bez n... Binturongg 29.8.2011 18:34
***Re: slavnost intimnějšího rázu bez... Ecim 29.8.2011 18:39
***Re: slavnost intimnějšího rázu bez... pasivní 29.8.2011 20:28
****Re: slavnost intimnějšího rázu b... Kudla2 29.8.2011 21:25
*****Re: slavnost intimnějšího rázu... Kudla2 29.8.2011 21:27
******Re: slavnost intimnějšího rá... Ecim 29.8.2011 21:46
*******Re: slavnost intimnějšího ... Kudla2 30.8.2011 21:18
********Re: slavnost intimnějšíh... Ecim 30.8.2011 21:33
******Re: slavnost intimnějšího rá... Iva 30.8.2011 22:8
*******Re: slavnost intimnějšího ... Ecim 30.8.2011 22:33
*******Re: slavnost intimnějšího ... Kudla2 30.8.2011 22:42
********Re: slavnost intimnějšíh... Ecim 30.8.2011 22:47
*********Re: slavnost intimnějš... Katjan 30.8.2011 23:32
********Re: slavnost intimnějšíh... Ecim 30.8.2011 22:48
*********Re: slavnost intimnějš... Binturongg 31.8.2011 0:34
**********Re: slavnost intimně... Ecim 31.8.2011 20:47
*******Re: slavnost intimnějšího ... Markéta s párkem 31.8.2011 9:52
*****Re: slavnost intimnějšího rázu... pasivní 29.8.2011 21:41
******Re: slavnost intimnějšího rá... Kudla2 29.8.2011 21:48
*******Re: slavnost intimnějšího ... pasivní 29.8.2011 21:52
********Re: slavnost intimnějšíh... pasivní 29.8.2011 21:56
*********Re: slavnost intimnějš... Binturongg 29.8.2011 22:41
**********Re: slavnost intimně... Apolena. 29.8.2011 22:52
**********Re: slavnost intimně... pasivní 29.8.2011 23:19
***********Re: slavnost intim... Astrid L 29.8.2011 23:53
************Re: slavnost int... Kudla2 30.8.2011 0:20
*************Re: slavnost i... Kudla2 30.8.2011 0:21
*************Re: slavnost i... Manka, 1 syn 30.8.2011 11:36
*************Re: slavnost i... Ecim 30.8.2011 20:46
************větší blbost už ... Ecim 30.8.2011 20:37
************Re: slavnost int... j. 30.8.2011 21:15
********Re: slavnost intimnějšíh... ...neviditelná... 29.8.2011 22:51
*******Re: slavnost intimnějšího ... pasivní 29.8.2011 21:53
******Re: slavnost intimnějšího rá... Apolena. 29.8.2011 22:9
*******Re: slavnost intimnějšího ... Ecim 29.8.2011 22:29
********Re: slavnost intimnějšíh... Apolena. 29.8.2011 22:37
*******Re: slavnost intimnějšího ... Binturongg 29.8.2011 22:42
*******Re: slavnost intimnějšího ... pasivní 29.8.2011 23:6
********Re: slavnost intimnějšíh... Kudla2 30.8.2011 0:10
*********Re: slavnost intimnějš... Petra Neomi 30.8.2011 1:42
******Re: slavnost intimnějšího rá... Petra Neomi 30.8.2011 1:35
****Re: slavnost intimnějšího rázu b... MarkétaP + 4 dcerky 30.8.2011 18:34
**Re: slavnost intimnějšího rázu bez n... Pruhovaná 29.8.2011 19:36
***Re: slavnost intimnějšího rázu bez... Pruhovaná 29.8.2011 19:37
****Re: slavnost intimnějšího rázu b... Kudla2 29.8.2011 20:2
****Re: slavnost intimnějšího rázu b... Ecim 29.8.2011 22:28
**Re: slavnost intimnějšího rázu bez n... Nikibubu 30.8.2011 0:22
***Re: slavnost intimnějšího rázu bez... Kudla2 30.8.2011 0:26
**Re: slavnost intimnějšího rázu bez n... Markéta s párkem 31.8.2011 9:29
nojo, kosatka2 29.8.2011 12:11
*Re: nojo, cinnamon 29.8.2011 22:57
**Re: nojo, pasivní 29.8.2011 23:8
***Re: nojo, cinnamon 29.8.2011 23:48
****Re: nojo, Apolena. 30.8.2011 0:39
****Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 1:48
*****Re: nojo, Kudla2 30.8.2011 8:27
******Re: nojo, cinnamon 30.8.2011 10:43
*******Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 13:20
********Re: nojo, cinnamon 30.8.2011 13:51
*********Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 16:23
**********Re: nojo, cinnamon 30.8.2011 16:43
***********Re: nojo, susu 31.8.2011 8:32
************Re: nojo, susu 31.8.2011 8:35
*************Re: nojo, cinnamon 31.8.2011 11:25
**************Re: nojo, susu 31.8.2011 11:32
***************Re: nojo, cinnamon 31.8.2011 12:50
****************Re: nojo... susu 31.8.2011 14:25
************Re: nojo, Binturongg 31.8.2011 12:55
*************Re: nojo, susu 31.8.2011 14:24
********Re: nojo, Iva 30.8.2011 22:27
*********Re: nojo, Iva 30.8.2011 22:28
*********Re: nojo, Kudla2 30.8.2011 22:41
**********Re: nojo, pasivní 31.8.2011 0:9
***********Re: nojo, Kudla2 31.8.2011 0:57
*********Re: nojo, Petra Neomi 31.8.2011 19:6
*********Re: nojo, Petra Neomi 31.8.2011 19:9
********Re: nojo, Tante Ema 1.9.2011 18:43
*******Re: nojo, Tante Ema 1.9.2011 18:31
********Re: nojo, Apolena. 2.9.2011 8:26
*********Re: nojo, Binturongg 2.9.2011 9:2
*********Re: nojo, Tante Ema 2.9.2011 20:32
**********Re: nojo, Apolena. 2.9.2011 21:4
***********Re: nojo, Tante Ema 3.9.2011 20:6
******Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 13:28
*******Re: nojo, cinnamon 30.8.2011 14:4
********Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 14:55
*********Re: nojo, cinnamon 30.8.2011 16:39
*********Re: nojo, ALL 30.8.2011 20:44
**********Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 22:21
***********Re: nojo, cinnamon 31.8.2011 13:52
**Re: nojo, Petra Neomi 30.8.2011 1:53
*Re: nojo, Zdena 30.8.2011 9:18
A něco mnohem méně okázalého? Horama 29.8.2011 13:24
*Re: A něco mnohem méně okázalého? Anna 29.8.2011 13:32
**Re: A něco mnohem méně okázalého? Horama 29.8.2011 13:39
***Re: A něco mnohem méně okázalého? Katka, kluci 12 a 8 29.8.2011 14:23
****Re: A něco mnohem méně okázalého... pasivní 29.8.2011 20:32
*Re: A něco mnohem méně okázalého? Kopřiva Dvoudomá 29.8.2011 14:35
**Re: A něco mnohem méně okázalého? kosatka2 29.8.2011 14:57
**Re: A něco mnohem méně okázalého? Horama 29.8.2011 19:30
To záleží... withep 29.8.2011 14:3
*Re: To záleží... Irena2 29.8.2011 23:19
Myslím Jája 29.8.2011 14:56
*Re: Myslím Kopřiva Dvoudomá 29.8.2011 15:1
**Re: Myslím Kopřiva Dvoudomá 29.8.2011 15:3
***Re: Myslím kosatka2 29.8.2011 15:16
****Re: Myslím Ecim 29.8.2011 18:4
***Re: Myslím JaninaH 30.8.2011 11:37
**Re: Myslím Markéta, kluci 9 a 2 29.8.2011 15:37
**Re: Myslím withep 29.8.2011 17:43
**Re: Myslím Petra Neomi 29.8.2011 17:43
***Re: Myslím pasivní 29.8.2011 20:31
****Re: Myslím Petra Neomi 30.8.2011 13:16
**Re: Myslím Ecim 29.8.2011 18:12
***Re: Myslím ALL 29.8.2011 20:14
****Re: Myslím Ecim 29.8.2011 21:43
*****Re: Myslím Jája 30.8.2011 8:15
******Re: Myslím withep 30.8.2011 8:28
*******Re: Myslím Ecim 30.8.2011 20:53
******Re: Myslím Kudla2 30.8.2011 8:31
****Re: Myslím Manka, 1 syn 30.8.2011 19:55
No nevím... Simča, dcery *1988 a 1997 30.8.2011 21:40
Oslava Lei 30.8.2011 23:17
smysl menstruace Inka+3 9.1.2013 22:31
*Re: smysl menstruace MiladaL+skoro3 8.11.2013 1:3
*Re: smysl menstruace MiladaL+skoro3 8.11.2013 1:3
*Re: smysl menstruace MiladaL+skoro3 8.11.2013 1:3
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.