tisk-hlavicka

Děti a mladiství v zaměstnání, první brigády

31.5.2022 Eduarda Hekšová 1 názor

Mladiství by měli postupně a přiměřeně svému věku získávat pracovní znalosti a návyky.

Den dětí - máme tradičně spojený s hrami, sladkostmi a dětskou radostí. Svět dětí však nejsou jenom hry, protože děti a mladiství mohou také za určitých okolností pracovat. Před dovršením 15 let věku mohou děti pracovat pouze výjimečně, pokud třeba sportují nebo vystupují jako umělci. Jako mladiství už zaměstnaní být mohou, ale jsou stále zákonem více chráněni než ostatní zaměstnanci. Před první brigádou dětí je rozumné vědět, jaká práva a povinnosti existují ve vztahu dětí nebo mladistvých a jejich zaměstnavatelů.

Práce dětí mladších 15 let

Závislá práce dětí mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Jedinou výjimkou v této věkové kategorii je, pokud se jedná o uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost, a to výhradně za předpokladu, že je tato činnost přiměřená věku dítěte, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Tyto činnosti mohou být navíc vykonávány pouze na základě povolení, o kterém rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě písemné žádosti zpravidla rodiče dítěte.

Práce mladistvých

Za mladistvého se považuje osoba, která dosáhla věku 15 let, ale ještě nepřekročila 18 let věku. "Mladiství mohou uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nejdříve po dosažení věku 15 let, avšak s výkonem této práce mohou začít až ve chvíli, kdy ukončí povinnou školní docházku. Souhlas rodičů už ale není zapotřebí," vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Zákoník práce mladistvé chrání. Zejména nesmí až na zákonné výjimky vykonávat práci v noci, přesčas, musí vykonávat práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji. Dále nesmí mladistvý zaměstnanec pracovat více jak 8 hodin denně a zároveň 40 hodin týdně, a to ani pokud má více prací najednou. V tomto případě zaměstnavatelé často požadují po zaměstnanci čestné prohlášení, že nevykonává práci u jiného zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je dále povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby mladistvý zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Mladiství zaměstnanci dále nemohou vykonávat práce, kde je nutné uzavření hmotné odpovědnosti (např. práce pokladní), jelikož hmotnou odpovědnost lze se zaměstnancem uzavřít až po dosažení 18 let věku. Obecně lze říci, že až na výjimky mladiství nesmí vykonávat fyzicky velmi náročné a rizikové práce.

Mladiství by měli postupně a přiměřeně svému věku získávat pracovní znalosti a návyky. "Život nejsou jen hry, radosti a odpočinek a pro rodiče, mladistvé i pro celou společnost je důležité, aby první pracovní zkušenost byla dobrá," uzavřela Eduarda Hekšová. S ohledem na velkou nabídku letních brigád lze doporučit jejich pečlivý výběr, případné podmínky pro výkon práce konzultovat, a zejména dbát na to, aby ujednání o pracovněprávním vztahu bylo písemné.

Názory k článku (1 názorů)
Zákaz Analfabeta 31.5.2022 18:17
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.