tisk-hlavicka

Učitelé dnes mají méně možností, jak postihnout nežádoucí chování

2.3.2007 Jan Mazanec Rodina a škola 311 názorů

V čem je učitelské povolání méně „otužilejší“ vůči negativním vlivům na psychiku? Proč kolují uštěpačné vtipy o tom, že září znamená příliv klientů psychiatrie z řad učitelů? Je to dáno specifickým charakterem kantořiny, anebo dnešní dobou, že se negativně podepisuje na psychickém zdraví jeho vykonavatelů?

Dá se tomu všemu někam bránit? Na to se ptáme psychiatryně MUDR. ALEXANDRY HAVLICOVÉ.

Výsledky jedné ze studií potvrzují vysokou psychickou zátěž téměř u 80 % učitelů. Projevuje se to v častějších návštěvách učitelů u psychologa či psychiatra?

To, že učitel patří k výrazně zátěžovým profesím, si uvědomují zejména mladí adepti pedagogických profesí. Pokud jsou schopni sebereflexe, vyhledávají konzultaci u psychoterapeuta nebo psychiatra již v průběhu svého studia. Mají zájem o vlastní zkušenost s hlubinnou psychoterapií nebo jinou technikou. V psychoterapeutovi vidí kolegu, který se zabývá mezilidskými vztahy, a proto u něj hledají odpovědi na řadu otázek.

O jaké otázky jde?

Některé se zabývají problémem autority – a to jak přirozené, tak „oficiální“, dané postavením učitelského povolání. Zajímají se, jak získat ke spolupráci nadané děti, jak pracovat s rodiči, jak povzbudit handicapované žáky. Často se také mluví o diskusích s nadřízeným, resp. řešíme otázku co dělat, když praxe za katedrou je v rozporu s některými nařízeními „shora“. Učitelé zmiňují i vztahy v pracovním týmu – zejména pak generační rozdíly a fakt, že na většině škol převažují ženy.

Není také problém v tom, že veřejnost klade na učitele příliš velké nároky?

Zřejmě ano. Způsob výchovy učitelů před rokem 1989 si kladl za cíl vytvořit osobnost, která bude neochvějná ve svých společenských a politických postojích, bude na veřejnosti vystupovat s převahou a budit dojem minimálně chybujícího člověka. A taková očekávání pak prohlubují úzkostnost. A jelikož v předlistopadové době byl kontakt s psychiatrií vnímán negativně, drželi mnozí kantoři své problémy v sobě a k terapeutovi se dostali někdy až tehdy, kdy intenzita obtíží už vyžadovala léčbu. Dnes se naštěstí postoj k psychiatrii změnil natolik, že někteří ředitelé škol berou psychiatra jako partnera výchovných poradců.

Neprojevuje se na psychickém stavu učitelů také to, že děti jsou dnes jiné než dříve?

Často od pedagogů slyším, že současní žáci a studenti se hůře soustředí, působí agresivnějším dojmem, jejich hodnotové žebříčky bývají až nepochopitelně odlišné od dob, kdy byli učitelé sami mladí, někdy u nich chybí smysluplná náplň volného času a životním motivem se stává nuda. Navíc současní učitelé mají méně možností, jak postihnout nežádoucí chování. Překážkou bývají i agresivní postoje některých rodičů, kteří nesnesou kritiku a v přátelském upozornění, že se jejich dítěti něco nepodařilo, hned vidí útok na svou osobu. Společnost očekává, že škola vychová sebevědomého, schopného, cílevědomého a vzdělaného člověka za použití minimálního množství účinných výchovných prostředků. A tento rozporuplný nárok představuje pro pedagogy obrovskou zátěž. Kromě pevných nervů to vyžaduje ještě mnohem více vynalézavosti a tvůrčích impulzů.

Může učitel nějak stres a další zátěže „regulovat“ přímo při výkonu práce?

Neustálý kontakt s třídou by měl o přestávkách vyvažovat odpočinkem v prostoru, kde je zachováno soukromí – kde by mohl „vypnout“, zacvičit si anebo jen uvolnit svou mimiku. Celodenní pobyt s kolegy ve sborovně či kabinetu při hrnku čaje nebo kávy poskytuje sice možnost vypovídat se z mnoha starostí, ale obvykle jen těm, kdo pobyt v kolektivu preferují – někdo totiž naopak potřebuje ticho a klid. A ještě mimochodem: hlasy tvrdící, že učitel pracuje poctivě jen tehdy, tráví-li osm a půl hodiny v budově školy, a pak ať si třeba písemné práce opravuje doma v soukromí, dokazují, že o enormní psychické zátěži učitele nic nevědí.

Určitě je rozdíl v psychickém stavu učitele v pondělí a v pátek, v září a v červnu.

Já nepozoruji nějaké kontrasty projevující se páteční únavou a pondělní bujarou aktivitou. Ovšem na konci pololetí či školního roku už únavu pocítit lze a ke slovu se dostává potřeba odpočinku. Prázdniny skýtají možnost aktivní činnosti i poznávání, ovšem finanční ohodnocení pedagogů nutí k výrazné skromnosti...

Jakou roli hraje životospráva a trávení volného času? Není problém v tom, že učitel je intelektuální povolání a že si dotyčný po příchodu domů ještě čte, místo aby třeba fyzicky pracoval?

Učitel by měl při odpočinku kombinovat fyzickou zátěž v podobě například sportovní aktivity s možností relaxace na kulturních akcích. Jenže služby, jejichž využití by mohlo přinést více volného času, jsou nákladné a literatura k dalšímu sebevzdělávání je drahá. A tak řada učitelů v pozdních odpoledních hodinách uhání do dalšího zaměstnání, někdy i odlišného od jejich původní kvalifikace, jedí ve spěchu a málo odpočívají. Neméně důležitý je prostor, který by měl mít každý učitel pro svou rodinu. Napětí v soukromém životě pak hrozí negativním přenosem do jiných mezilidských vztahů. To je velké nebezpečí pro pedagoga.

Jaký byste doporučila recept učiteli, který má pocit, že nemůže svou práci zvládnout psychicky?

Ano, občas slýchám od některého učitele větu: „Já se z toho všeho asi zblázním.“ Pokud není myšlena jako řečnická nadsázka, je na řadě kontakt s psychoterapeutem. Ono někdy stačí si uvědomit, v čem je zakódován bludný kruh všeho strádání, a pak přichází druhý krok, spočívající v impulzu ke změně. A i pokud je psychická porucha tak silná, že si žádá farmakoterapeutický zásah, není čeho se bát. Psychoterapeuti jsou tu proto, aby lidem pomáhali, a ne aby z lidí dělali blázny, jak se mnohdy tradovalo...

Názory k článku (192 názorů)
Díky za tohle téma Malenka 2.3.2007 9:55
*...učitelství je hodně náročné Mirča, 1 mimi 2.3.2007 10:16
**Re: ...učitelství je hodně náročné kiri 2.3.2007 10:41
***Re: ...učitelství je hodně náročné malenka 2.3.2007 10:42
***Re: ...učitelství je hodně náročné irlev 2.3.2007 10:51
**Re: ...učitelství je hodně náročné Elča 2.3.2007 11:53
***Re: ...učitelství je hodně náročné Veronika Štusová, skoro 2 děti:-) 3.3.2007 15:0
****Re: ...učitelství je hodně nároč... Malenka 3.3.2007 15:5
*****Re: ...učitelství je hodně nár... Veronika Š. 3.3.2007 15:13
****Re: ...učitelství je hodně nároč... Mahu, 1 holčička 3.3.2007 23:59
***Re: ...učitelství je hodně náročné Ifka 3.3.2007 23:19
**Re: ...učitelství je hodně náročné Maja 6.3.2007 15:5
**Re: ...učitelství je hodně náročné Itica 7.3.2007 14:10
***Re: ...učitelství je hodně náročné Dana 7.3.2007 16:55
****Re: ...učitelství je hodně nároč... Itica 7.3.2007 18:23
***Re: ...učitelství je hodně náročné Milena + Maruška (3 roky) 8.3.2007 13:24
****Re: ...učitelství je hodně nároč... Itica 8.3.2007 16:56
**Re: ...učitelství je hodně náročné- ... Itica 7.3.2007 14:11
***Re: ...učitelství je hodně náročné... JaninaH 7.3.2007 14:39
****Re: ...učitelství je hodně nároč... Itica 7.3.2007 18:1
***Re: ...učitelství je hodně náročné... štěpánka 7.3.2007 15:33
****Re: ...učitelství je hodně nároč... Itica 7.3.2007 18:14
*Omlouvám se dopředu všem, které tento ... eva 6.3.2007 10:13
Psychiatryně x psychiatrička JankaP 2.3.2007 11:31
*Re: Psychiatryně x psychiatrička JaninaH 2.3.2007 12:52
**Re: Psychiatryně x psychiatrička Lavanda 2.3.2007 14:4
Nestandartní řešení Axela 2.3.2007 12:35
Učitel by měl být rodič fisperanda 2.3.2007 12:36
*Re: Učitel by měl být rodič Barbora 2.3.2007 12:49
**Re: Učitel by měl být rodič Terka 2.3.2007 13:53
*Re: Učitel by měl být rodič kiri 2.3.2007 12:51
*Re: Učitel by měl být rodič Malenka 2.3.2007 12:54
**Re: Učitel by měl být rodič Jana,2děti 6.3.2007 7:7
***Re: Učitel by měl být rodič kiri 6.3.2007 7:47
*Re: Učitel by měl být rodič irlev 2.3.2007 13:1
*Re: Učitel by měl být rodič Hexa 2.3.2007 16:8
*Re: Učitel by měl být rodič Toranoko 2.3.2007 18:18
*sebevědomí a umění řídit Kočanská 2.3.2007 21:25
**Re: sebevědomí a umění řídit Malenka 2.3.2007 22:17
***nedostatečné vzdělání učitelů Blanimour 3.3.2007 23:4
*Re: Učitel by měl být rodič Milly36 2.3.2007 21:30
*Re: Učitel by měl být rodič Dana 2.3.2007 21:52
*Re: Učitel by měl být rodič Malenka 2.3.2007 22:8
*Re: Učitel by měl být rodič xxxxx 4.3.2007 13:9
nesouhlasím Dáša 2.3.2007 13:4
*Re: nesouhlasím Malenka 2.3.2007 13:18
**spolupráce Laďka, syn 1,5 roku 2.3.2007 13:38
***Re: spolupráce Malenka 2.3.2007 14:53
**Re: nesouhlasím Veronika Š. 3.3.2007 15:10
**perlička o prestiži Blanimour 3.3.2007 23:17
*Re: nesouhlasím irlev 2.3.2007 13:18
**Re: nesouhlasím fisperanda 2.3.2007 13:36
***Re: nesouhlasím irlev 2.3.2007 13:44
***Re: nesouhlasím ...neviditelná... 2.3.2007 14:15
****Re: nesouhlasím ...neviditelná... 2.3.2007 14:22
*****Re: nesouhlasím caira (Vojta1/03,Mates11/04) 2.3.2007 15:8
******Re: nesouhlasím klára 3.3.2007 19:1
*******Re: nesouhlasím Matyldaa 3.3.2007 22:57
*******Re: nesouhlasím Ifka 3.3.2007 23:36
***Re: nesouhlasím Malenka 2.3.2007 14:57
****Re: nesouhlasím irlev 2.3.2007 15:3
***Re: nesouhlasím Vanda 3.3.2007 19:51
*Re: nesouhlasím Hana+dve děti 2.3.2007 13:46
*Re: nesouhlasím Pafča+3(10/02,10/04,1/09) 2.3.2007 13:49
**Re: nesouhlasím Dana 2.3.2007 22:7
*Re: nesouhlasím Zuzka, syn 2 roky 2.3.2007 14:14
*Re: nesouhlasím Róza 2.3.2007 14:50
*Re: nesouhlasím Elča 2.3.2007 15:2
**Re: nesouhlasím Róza 2.3.2007 15:8
***Re: nesouhlasím Elča 2.3.2007 15:16
****Re: nesouhlasím Róza 2.3.2007 15:31
*****Re: nesouhlasím Elča 2.3.2007 15:36
******Re: nesouhlasím Elča 2.3.2007 15:38
******Re: nesouhlasím Róza 2.3.2007 15:38
*****Re: nesouhlasím Dana 2.3.2007 22:10
******Re: nesouhlasím Róza 3.3.2007 8:24
***Re: nesouhlasím Lassie 2.3.2007 15:39
****Re: nesouhlasím Elča 2.3.2007 15:43
*Re: nesouhlasím HelenaPa 4.3.2007 21:28
**Re: nesouhlasím Pajka 5.3.2007 11:33
*Re: nesouhlasím Majka 5.3.2007 20:39
Vzdelani caira (Vojta1/03,Mates11/04) 2.3.2007 15:14
*Re: Vzdelani Róza 2.3.2007 15:25
**Re: Vzdelani Dana 2.3.2007 22:12
Už mě to ale štve fisperanda 2.3.2007 15:54
*Re: Už mě to ale štve caira (Vojta1/03,Mates11/04) 2.3.2007 16:6
**Re: Už mě to ale štve caira (Vojta1/03,Mates11/04) 2.3.2007 16:7
**Re: Už mě to ale štve lusk 2.3.2007 23:51
*Re: Už mě to ale štve jak 2.3.2007 16:13
**Motivace učitelů lucka, 2 děti 2.3.2007 16:59
*Re: Už mě to ale štve Malenka 2.3.2007 18:16
*Re: Už mě to ale štve Toranoko 2.3.2007 18:28
**Re: Už mě to ale štve fisperanda 2.3.2007 18:47
***Re: Už mě to ale štve Lavanda 2.3.2007 18:53
****Re: Už mě to ale štve fisperanda 2.3.2007 19:3
*****Re: Už mě to ale štve Ifka 2.3.2007 19:11
******Re: Už mě to ale štve Malenka 2.3.2007 19:24
*******Re: Už mě to ale štve lusk 3.3.2007 0:5
***Proč učitelé? BellaDonna 2.3.2007 19:59
****Přesně proto Blanimour 3.3.2007 23:34
****Re: Proč učitelé? Lada 23.3.2007 7:52
*****Re: Proč učitelé? Kohnova 24.3.2007 13:30
***Re: Už mě to ale štve Lenka 2.3.2007 21:11
***Re: Už mě to ale štve Dana 2.3.2007 22:27
***Re: Už mě to ale štve Dana 2.3.2007 22:28
***Re: Už mě to ale štve Toranoko 6.3.2007 13:21
***Re: Už mě to ale štve Milena + Maruška (3 roky) 8.3.2007 20:44
*Re: Jděte si to za ty peníze zkusit Dana 2.3.2007 22:23
*Re: Už mě to ale štve Klara 2.3.2007 22:23
**Re: Už mě to ale štve marta 17.3.2007 17:18
***Názor Marty-učitelky Damila 17.3.2007 18:40
*Re: Už mě to ale štve Jahůdka, tři děti 4.3.2007 20:15
**Re: Už mě to ale štve HelenaPa 4.3.2007 21:47
*Re: Už mě to ale štve Zuzana+Jony, 2 roky 7.3.2007 12:7
*Re: Už mě to ale štve o kriticích mreki 8.3.2007 12:0
Dotaz na učitele Sluníčko+1 2.3.2007 22:46
Každá práce má svoje Damila 3.3.2007 11:3
*Re: Každá práce má svoje Malenka 3.3.2007 11:31
**Re: Každá práce má svoje Damila 3.3.2007 11:46
***Re: Každá práce má svoje Malenka 3.3.2007 11:57
****Rozumím Damila 3.3.2007 12:2
*****Re: Rozumím Malenka 3.3.2007 12:7
******No tak jsem asi hrozně naivn... Damila 3.3.2007 12:20
*******Re: No tak jsem asi hrozně... Malenka 3.3.2007 12:28
*******Re: No tak jsem asi hrozně... Lavanda 3.3.2007 12:33
********Re: No tak jsem asi hroz... Malenka 3.3.2007 13:11
*******Re: No tak jsem asi hrozně... Dana 3.3.2007 21:2
*******Re: No tak jsem asi hrozně... lála 5.3.2007 10:19
********Re: No tak jsem asi hroz... Malenka 5.3.2007 12:23
*********Re: No tak jsem asi hr... lála 5.3.2007 14:24
**********Re: No tak jsem asi ... Malenka 5.3.2007 14:41
***********Re: No tak jsem as... lála 5.3.2007 14:44
************Re: No tak jsem ... Malenka 5.3.2007 14:56
*************Re: No tak jse... lála 5.3.2007 15:8
**************snadné dosta... Lenka 5.3.2007 16:4
***************Re: snadné... Malenka 5.3.2007 17:24
**************Re: No tak j... Dana 6.3.2007 19:43
***************Re: No tak... lála 8.3.2007 15:24
********Re: No tak jsem asi hroz... Dana 6.3.2007 19:40
*****Re: Rozumím JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 3.3.2007 12:7
*****Re: Rozumím štěpánka 4.3.2007 14:33
******Re: Rozumím Damila 4.3.2007 14:35
*******Re: Rozumím Lída,3 kluci a holka 4.3.2007 15:11
********Re: Rozumím štěpánka 4.3.2007 17:4
*********Re: Rozumím Lída,3 kluci a holka 4.3.2007 17:19
*******Re: Rozumím Malenka 4.3.2007 19:32
To teda nechápu fisperanda 3.3.2007 13:55
*Re: To teda nechápu Zutop 3.3.2007 14:9
*Re: To teda nechápu Lavanda 3.3.2007 14:13
**Re: To teda nechápu fisperanda 3.3.2007 14:34
***Re: To teda nechápu Lavanda 3.3.2007 14:40
***Re: To teda nechápu Zutop 3.3.2007 14:45
***Re: To teda nechápu Malenka 3.3.2007 14:48
****Re: To teda nechápu Róza 3.3.2007 15:6
*****Re: To teda nechápu malenka 3.3.2007 15:18
*****Re: To teda nechápu Dana 3.3.2007 21:15
******Re: To teda nechápu Malenka 3.3.2007 21:49
***Re: To teda nechápu JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 3.3.2007 14:53
****Re: To teda nechápu Malenka 3.3.2007 15:0
*****Re: To teda nechápu Kristiánka 3.3.2007 20:43
*****Re: To teda nechápu Dana 3.3.2007 21:16
****Re: To teda nechápu Dana 3.3.2007 21:15
*15 tisíc Dana 3.3.2007 21:12
**Re: 15 tisíc Kristiánka 3.3.2007 21:27
**Re: 15 tisíc Malenka 3.3.2007 21:32
***Re: 15 tisíc Dana 3.3.2007 22:39
*Re: To teda nechápu Ivana Procházková 4.3.2007 2:16
**Altruismus Malenka 4.3.2007 9:6
***Re: Altruismus Ivana 4.3.2007 23:48
****Re: Altruismus Malenka 5.3.2007 7:15
*****Re: Altruismus Pavlína 5.3.2007 12:7
******Re: Altruismus Malenka 5.3.2007 12:33
*******Re: Altruismus Pavlína 5.3.2007 13:0
********Re: Altruismus Malenka 5.3.2007 13:28
*Re: To teda nechápu - 15 tisíc Veronika+3kluci 5.3.2007 17:53
děti, rodiče, prázdniny:-) Veronika+3kluci 5.3.2007 13:47
*Re: děti, rodiče, prázdniny:-) Hanka 5.3.2007 14:6
**k tomu kafi:-) Veronika+3kluci 5.3.2007 15:53
Staří a mladí učitelé Vítek 6.3.2007 18:49
*Re: Staří a mladí učitelé Dana 6.3.2007 19:29
*Re: Staří a mladí učitelé kiri 7.3.2007 7:47
NEMÁ SMYSL DISKUTOVAT zubejda 8.3.2007 14:22
*chci být učitel ! .. ? Josef 8.3.2007 22:16
**Re: chci být učitel ! .. ? Yuki 00,03,07 8.3.2007 22:32
***Re: chci být učitel ! .. ? Yuki 00,03,07 9.3.2007 14:50
**jak jsem začínala- jaké je učitelová... zubejda 9.3.2007 15:52
***Re: jak jsem začínala- jaké je uči... Lassie 9.3.2007 16:22
****společnost vs. jedinec zubejda 9.3.2007 20:31
*****Re: společnost vs. jedinec Lassie 9.3.2007 21:7
******Re: společnost vs. jedinec Yuki 00,03,07 10.3.2007 18:55
***Re: jak jsem začínala- jaké je uči... štěpánka 11.3.2007 21:52
****Re: jak jsem začínala- jaké je u... Yuki 00,03,07 11.3.2007 22:10
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.