tisk-hlavicka

Mateřská centra – škola občanského života

17.3.2006 Rut Kolínská Děti a my 13 názorů

Mateřská centra by se v budoucnu mohla stát komunitními centry svépomoci pro všechny generace. "Už dnes suplují mnoho ze sociálních činností, které dříve probíhaly pod patronací církví", tvrdí zakladatelka hnutí mateřských center a členka rady Sítě mateřských center v ČR Rut Kolínská.

Proč jste se rozhodli založit Síť mateřských center?

Jakmile se rozjelo první mateřské centrum v Praze Na Poříčí v rámci programu YMCA Praha, toužila jsem po tom, aby podobná centra mohla vzniknout i jinde. A když se mé přání splnilo, tušila jsem, že se jim vyplatí být ve spojení, spolupracovat, obohacovat se nápady, vzájemně se podporovat. Začala jsem proto udržovat adresář nových mateřských center, pořádat semináře "Jak začít" a různá setkání. To vše probíhalo neformálně pod hlavičkou sdružení Pražské matky. Stala jsem se jakýmsi "guru", což mne samozřejmě těšilo, ale uvědomovala jsem si, že nemám mandát vystupovat za mateřská centra, že mě nikdo nezvolil. Svolala jsem tedy valnou hromadu center, kterých tehdy bylo něco přes sto, byl zvolen přípravný výbor a na podzim 2001 jsme zaregistrovali občanské sdružení Síť mateřských center v ČR. Podle stanov je účelem sdružení "koordinace, propagace a rozšiřování hnutí mateřských center a jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti a v neposlední řadě i podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen". To znamená spolupráce a vzájemná podpora center a jejich společné působení na veřejnosti, včetně ovlivňování politických rozhodnutí.

Kolik mateřských center v současnosti síť sdružuje? Jsou centra, která o členství nemají zájem?

Do sdružení vstoupily asi tři pětiny mateřských center. Mnohá se obávala formální stránky sdružení, měla pocit, že ztratí svoji suverenitu. Chápeme jejich rozpaky, na druhou stranu i nečlenská mateřská centra profitují na všem, co se nám podaří prosadit. Jde především o sílu společného hlasu. V poslední době, kdy se pomalu dostavují plody naší práce, je zájem o vstup vyšší. V tuto chvíli je členy sdružení 105 center a vím asi o dalších pěti, která se ke vstupu chystají.

V čem vidíte rozdíl mezi mateřskými centry, která vznikala v první polovině devadesátých let, a mezi těmi, která vznikají dnes.

Dnešní zakladatelky center mají vyšlapanou cestu a mohou se inspirovat zkušenostmi svých předchůdkyň. Dostává se jim i metodické pomoci a mohou se tedy víc soustředit na program center. Jsem nadšená, že vyrůstá nová generace rodičů, kteří už přestávají být poznamenáni komunistickou výchovou, hledají alternativní možnosti životního stylu, k čemuž patří i mateřská centra. Matky byly vždy hybnou silou společnosti, jen to dřív nebylo tolik vidět. Nejvíce mne fascinuje pestrost osobností, které se v centrech scházejí a které navzdory různorodým názorům dokážou spolupracovat. Často to není jednoduché, ale jakmile se shodnou na cíli, udělají vše proto, aby se stal skutečností.

Čeho mateřská centra dosud dosáhla a jak vidíte jejich budoucnost?

Přínos mateřských center pro společnost se po mnohých letech konečně stal zjevným. Spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů a pedagogů. Ženy, které centra zakládaly a nyní se věnují koordinaci jejich činnosti, získaly obrovské zkušenosti v mnoha oblastech. Říkám tomu škola občanského života. Takové matky pak samozřejmě nejsou pasivní v dalším životě, což považuji za ještě ne zcela doceněný přínos hnutí mateřských center. Jsem přesvědčená, že mateřská centra budou postupně přerůstat v komunitní centra svépomoci pro všechny generace. Dění, které se za starých časů odehrávalo kolem církevních sborů, se dnes přesouvá do mateřských center. Těší mne také, že matky z center berou svůj zájem o komunitu natolik vážně, že kandidují v komunálních volbách do obecních zastupitelstev.

Názory k článku (8 názorů)
Ne všude lze využít Mateřské centrum. Knesplik 17.3.2006 11:7
*Založit alternativní centrum? Channah 20.3.2006 15:11
Mateřské centrum není služba Olina 19.3.2006 16:7
seminář k založení MC petra  16.7.2006 0:26
*Re: seminář k založení MC Petra 7.8.2006 8:48
*Re: seminář k založení MC janaariel 3.10.2006 20:47
centrum sava 22.3.2007 20:26
*Re: centrum luculkav 4.4.2007 20:22
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.