tisk-hlavicka

Co je mateřské centrum

23.6.1999 Hana Doležalová, MC Karlovy Vary Portál 9 názorů

I na mateřské dovolené mohou maminky "podnikat"!

Jiřina Šiklová v jedné přednášce řekla, že neziskový sektor je nejlepším útočištěm pro lidi, kteří chtějí podnikat a nemají na to peníze. Tento výrok by se dal jistě vykládat různě, jsem ale přesvědčená, že na vlastní kůži znám jeho význam. Sloveso podnikat je tu odvozeno od podnikavý, tedy nápaditý, hýřící fantazií, ochotný riskovat... Pro většinu matek, jež v posledních létech stály nebo stojí u zrodu mateřských center, je právě ona silná myšlenka a spousta možností, které by se daly realizovat, kdyby... jediným kapitálem, s nímž do tohoto „podnikání“ jdou.

Mateřské centrum

Donedávna jsem tíhla k definici, že je to společný prostor pro různé matky a děti, aby mohly být všichni spolu. Od chvíle, kdy jsme si uvědomila, že vznikají „lesní školky“, tedy školky, které nemají střechu nad hlavou a „odehrávají se v lese“, škrtám slovo prostor a zdůrazňuji, že stačí, existuje-li skupina matek a dětí, které chtějí být spolu. Takové centrum je maximálně úsporné, nezávislé, svobodné a otužilé.

Proč?

V poslední době bylo popsáno mnoho papíru o tzv. polarizaci mužské a ženské role a o nových možnostech, které současní rodiče mají (přirozený porod, rooming-in, podpora kojení, čtyřletá mateřská dovolená atd.).

„Mateřské centrum je pokusem o sebevyjádření bytosti, která většinou nemá pokdy, aby se vysmrkala, narovnala či dokonce zauvažovala nad svou situací."
Smutné je, že na konci tisíciletí, kdy dochází k míšení kultur, ras, národností a životních stylů, se u nás začíná vytvářet opět jeden model pro všechny, což má za následek rušení předškolních zařízení a hromadné a dlouhodobé setrvávání žen v domácnosti. Toto není v žádném případě obhajoba náhradní péče, ale volání po různosti životních stylů.

Ta ovšem nebude umožněna, dokud nepřestaneme vytvářet ideální model (k čemuž jsme ostatně byli vychováni) a nezačneme mluvit o tom, jak se žena uvnitř onoho ideálu „vše pro dítě“ cítí. Jak prožívá roky „prázdnin“, které se postupně mění v domácí vězení, ze kterého většinou není cesty zpět do práce, jak jí je, když musí každý měsíc vyjednávat o penězích na domácnost, jak si poradí s vlastní únavou, horou práce a nezvladatelnými dětmi, které často vyrůstají mimo dosah otcovské autority.

Mateřské centrum znamená ono první vykročení z pasti ideálního modelu do reality, kde můžeme potkávat sobě podobné a kde se učíme formulovat otázky a odpovědi.

Jak?

Popsat proces vzniku mateřského centra (MC) je právě tak „jednoduché“ jako popsat dítě. Ano, každé je jiné – jedno přijde na svět jakoby mimochodem, jiné je očekávané, vymodlené, některé je hlučné, další si čte celý čas pod stolem. No, a to „vaše“ je samozřejmě nejlepší na světě.

Karlovarské MC – tedy to „moje“ – je samozřejmě „nejlepší“, ale možná předimenzované, drahé a tím méně svobodné. Ale budiž mu řečeno ke cti – rozvíjející se. Stále je u nás něco nového, což považuji za známku dobrého zdraví.

Většinu center zakládají občanská sdružení (proces registrace na MV ČR je záležitost naprosto triviální). Pro začátek je při hledání prostor velmi dobré obracet se na potenciální partnery – spojence (MŠ, jesle, domy dětí a mládeže, ZUŠ apod.) Pokud se dokážete vyhnout velkým finančním nákladům na rekonstrukci a provoz, ušetříte si nejednu bezesnou noc.

Přesto, že můžete žádat dotace (od příslušných ministerstev nebo ÚM), granty (od různých nadací – kontakt zprostředkuje Informační centrum nadací, pobočky jsou v každé okresní knihovně), sponzorské dary, nejjistější cestou je získávání financí z vlastních služeb, které v MC nabídnete.

Co?

Podle „složení“ a kvalifikace spolupracujících maminek (a na základě poptávky) můžete nabízet krátkodobé hlídání dětí, jazykové kurzy pro děti, tanečky, zpívání, výtvarnou a dramatickou dílnu, cvičení a jazyky pro maminky, masáže, prenatální kurzy, kurzy kojeneckého plavání, psychoterapii...

Možností je jistě mnohem víc, realizace každé z nich představuje ohromnou spoustu práce, která přináší uspokojení, pro něž zapomenete i na problémy, pomluvy, bezesné noci a slabé finanční ohodnocení.

Kontaktní adresa: Hana Doležalová, Mateřské centrum,

T.G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 017/323 08 47,

E-mail:pdolezal@mbox.vol.cz.

Názory k článku (9 názorů)
Plaváni s dětmi Marcela 20.7.1999 9:24
Otázka- zbudování nového MC Petra 14.10.1999 13:23
*Re: Otázka- zbudování nového MC Majka 15.10.1999 18:58
**Re: Otázka- zbudování nového MC Míla Zítková, dvouletý syn 15.10.1999 22:54
***Re: Otázka- zbudování nového MC Jarka, dvě děti, MC Domeček 12.12.1999 3:30
****MC - nabídka aerobiku pro mamin... Barbora Jakešová, dcerka 9 měsíců 8.3.2000 20:37
**Re: Otázka- zbudování nového MC Zuzka 25.10.1999 8:40
Hledám MC Šárka Rokůsková, 5ti týdenní dcerka 17.10.1999 21:12
MC na Slovensku Andrej, 4-deti 6.12.1999 11:28
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.