zde". Nyní se na tuto problematiku podívejme pohledem psychologa."/>
tisk-hlavicka

Pomočování dětí pohledem psychologa

27.8.2008 PhDr. Jarmila Turbová, klinická psycholožka 18 názorů

V minulém týdnu jsme uveřejnili článek o výskytu a léčbě pomočování - "zde". Nyní se na tuto problematiku podívejme pohledem psychologa.

Podíl psychiky na vzniku nočního pomočování dětí

Často kladená otázka zní: „Do jaké míry jsou psychické problémy příčinou dětského pomočování?“. Psychické problémy jsou příčinou pouze sekundární enurézy, zatímco u primární (dítě se pomočuje od narození) jsou důsledkem základního onemocnění. V podstatě každé dítě, které není psychicky postižené, má samo sklon i schopnost naučit se ovládat močení vůlí. A to i tehdy, když by bylo výchovně naprosto zanedbáno. Nelze však doporučit takovouto liberální výchovu bez nácviku. Zbytečně je oddalován nácvik čistoty, je to nehygienické a nekulturní.

Které situace mohou způsobit sekundární pomočování?

Stresorů a faktorů, které mohou být příčinou sekundární enurézy, je mnoho. V prvé řadě je to slabost centrálního nervového systému, který je křehčí, a tím i psychika lehčeji zasažitelná běžnými životními událostmi, jako jsou narození sourozence nebo stěhování rodiny. Citlivější děti mohou být zasaženy přílišnou náročností výchovy, hádkami či rozvodem rodičů. Pro dítě může být stresující také vstup do kolektivu v mateřské školce nebo nástup do první třídy.

Pomočováním trpí psychika a sebevědomí

Psychické důsledky nočního pomočování zasahují do celého vývoje osobnosti, patrné jsou zejména v sebepojetí a sebehodnocení dítěte. Obecně platí, že čím déle porucha trvá, tím hlubší zásah do sebevědomí se ukazuje. Včasný začátek léčby je proto klíčový – umožní předejít psychickým traumatům dříve, než začne mít dítě problémy také v kolektivu. Zejména neléčené děti se straní kolektivu nebo jsou vrstevníky odmítány. Kvůli nočním příhodám si nevěří, stydí se, mají pocity viny, trapnosti a hanby.

Léčba a útěcha prospívá

Většina výzkumů svědčí však o zlepšení dětského emočního a psychického stavu po léčbě, a to bez ohledu na její způsob a výsledek. Zdá se, že podstatným prvkem v léčebném procesu je zvýšená pozornost, kontakt a podpora nejbližších. Důležitější než druh a úspěšnost léčby či terapie je stálá útěcha a odborná pomoc jako taková. Ve švédské studii, zkoumající sebeúctu dětí s pomočováním, byl zjištěn velmi silný pocit hanby a viny především u chlapců. Podle výsledku tohoto výzkumu je doporučován raný začátek léčby už u dětí ve věku 5 až 6 let.

Jak může psycholog pomoci enuretikům a jejich rodině?

Rodiče se mohou poradit s psychologem již dříve, než je nutná skutečná léčba. Psycholog může úzkostlivé rodiče uklidnit, probrat s nimi postup nácviku, pohovořit o výchově jako takové. Často již tato pomoc dokáže zlepšit trénink s ovládáním močového systému. Rodiče dětí, které se pomočují ještě ve čtyřech letech, by se měli poradit s odborníkem. Do pěti let je vhodné začít s psychoterapií. Pětileté dítě je dobré nechat odborně vyšetřit lékařem. Doporučení k psychologickému vyšetření a terapii dodává dětský ošetřující lékař, tato péče je hrazena pojišťovnou.

Psychologická terapie a léčba enurézy

Psychologové v prvé řadě doporučují vždy dokonalé urologické či nefrologické vyšetření. Rozhodně se kloní k co nejčasnějšímu začátku terapie. Ideální je souhra medikamentózní léčby společně s psychoterapií. V tomto spojení se podaří včas ukončit zbytečného utrpení, které enuréza přináší. V naší praxi se zaměřujeme při léčbě enurézy primární i sekundární na:

1) relaxační techniky a hypnoterapii,

2) rodinou a systemickou terapii,

3) využití EEG biofeedbacku (je to specifická intervence v oblasti vztahu mysl – tělo). Biofeedback ovlivňuje aktivitu mozkových vln. Je používán k terapii širokého spektra stavů a nemocí, mezi něž patří i enuréza.

Jak se chovat?

Chování rodičů hodně ovlivňuje psychickou pohodu enuretika. Rodinní příslušníci se mají chovat klidně, chválit za každý úspěch a podporovat vše pozitivní, co dítě dokáže. Rozhodně nekřičet, nevyčítat! Důležité je vést dítě k pomoci při úklidu znečištěné postele a ocenit jeho spolupráci při dodržování pravidel. Pomoc rodiny spočívá také v kontrole důsledného dodržování pravidel pitného režimu. Váznoucí komunikace mezi rodičem a dítětem zhoršuje řešení problému. Rodiče by toto téma měli sami otevřít, povídat si s dítětem a dát mu najevo, že jej nenechají samotné.

Zkušenosti z ordinace

Naše ambulance není přímo zaměřena na problematiku enuretiků, takže počty pacientů s enurézou se různí. Nejčastěji se jedná o děti pětileté a mladší školáky. Řešíme také závažnější případy enurézy, které přetrvaly do pozdějšího věku. Ty se týkají dospívajících či dospělých, u kterých se stud prohloubil natolik, že ani s psychologem nehovoří o svém problému rádi. Klíčové je získat předem jejich důvěru a posílit jejich sebevědomí.

Fakt, že pomočování nemá souvislost s inteligencí, dokazuje zkušenost z mé ordinace. Mladí lidé ve věku 15, 17 a více let se pomočovali, ale všichni byli nadprůměrně inteligentní a tvořiví s případným vysokoškolským vzděláním.

Zažila jsem například dospělého muže, který se každý den pomočoval nebo krásnou mladou dívku, která se každé ráno probouzela v tratolišti moči. V obou případech se jejich rodina natolik styděla za jejich problém, že se na nikoho z odborníků neobrátili. Nakonec přijali až hypnózu jako naději. Samozřejmě bez medikamentózní terapie by se nám to tak lehce nepodařilo.

Více informací o nočním pomočování najdete na www.nocvsuchucz, kam můžete zaslat i své případné dotazy do odborné poradny na e-mail: info@nocvsuchu.cz.

Názory k článku (18 názorů)
Kde jsou příspěvky? Copak je toto téma o... Houkačka 29.8.2008 9:58
*Re: Kde jsou příspěvky? Copak je toto ... lklasinka 29.8.2008 10:29
**Re: Kde jsou příspěvky? Copak je tot... Dana 29.8.2008 15:17
***Re: Kde jsou příspěvky? Copak je t... Adéla 30.8.2008 8:4
****Re: Kde jsou příspěvky? Copak je... kekulinka 30.8.2008 8:34
*****Re: Kde jsou příspěvky? Copak ... jana 30.8.2008 9:27
******Re: Kde jsou příspěvky? Copa... evula 2.9.2008 13:57
*Re: Kde jsou příspěvky? Copak je toto ... danny2 25.7.2010 18:37
Pomočování Jana, dvě dcery, 12 a 8 30.8.2008 16:14
*Re: Pomočování Dana 30.8.2008 17:55
**Re: Pomočování lklasinka 30.8.2008 18:22
**Re: Ostuda??????? Houkačka 1.9.2008 14:45
***Re: Ostuda??????? Dana 2.9.2008 23:25
*Re: Pomočování Líza 30.8.2008 18:28
Milá Jano Milajska 2.9.2008 12:39
*Re:počůrávaní zdenka96 8.9.2008 8:6
**Re: Re:počůrávaní Péťa,Lucinka/01 a Jenda/06 12.9.2008 10:3
***Re: Re:počůrávaní Hanka 22.10.2008 20:24

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.