tisk-hlavicka

Jak dívky napodobují své rodiče

10.2.2005 Psychologie Dnes 2 názory

Pokud se například matka intenzivně zajímá o nějaký „mužský“ sport, dívka bude mít o tento sport pravděpodobně také zájem.

Nový výzkum, jehož výsledky byly publikovány v zářijovém čísle časopisu Child Development, potvrdil, že děti jdou ve stopách svých rodičů. Alespoň pokud jde o aktivity dívek provozované ve volném čase.

Hlavní autorka studie, Susan M. McHale z Pennsylvania State University, zjistila, že dívky mají silnou tendenci angažovat se v činnostech, které mají rádi nebo jichž se účastní jejich rodiče. Aktivity matek mají na dcery nejsilnější vliv ve středním školním věku, tj. mezi osmým a desátým rokem. Zájmové činnosti otců mají na dívky nejsilnější vliv později, v období adolescence.

Speciální situace nastává, pokud se rodič věnuje činnosti, která je obvykle doménou opačného pohlaví. Pokud se například matka intenzivně zajímá o nějaký „mužský“ sport, dívka bude mít o tento sport pravděpodobně také zájem (více, než pokud by se o stejný sport zajímal její otec). McHale připomíná, že pro dcery je důležité vědět, jak jejich rodiče tráví volný čas, jaké mají koníčky.

Výzkumu se účastnilo 300 dívek ve věku 8 až 15 let ze střední společenské vrstvy. Sledování probíhalo po dobu dvou let. Jednou ročně byly dívky kontaktovány a výzkumníci se jich dotazovali na trávení volného času. Jedním ze zajímavých zjištění bylo i to, že přibližně do věku 13 let u dívek narůstá zájem o aktivity typické spíše pro chlapce (např. sporty). Po 13. roce tento zájem klesá přibližně do 17 let. Typicky femininní činnosti, jako je hra s panenkami, tancování apod. měly nejvyšší výskyt v devíti letech.

Podle autorky výzkumu lze výzkumná zjištění vysvětlit tím, že společnost obecně více oceňuje maskulinní aktivity ve srovnání s femininními. S přibývajícím věkem začínají dívky tuto skutečnost reflektovat a místo panenek si začínají více hrát s legem.

Výzkum se zaměřil také na hormonální vlivy. Ukázalo se, že hormony pravděpodobně ovlivňují dívčí aktivity pouze během středního školního věku – mezi osmým a desátým rokem. Konkrétně dívky, které v tomto věku mají hladinu testosteronu nízkou, preferují femininní aktivity, naopak dívky s vyšší hladinou testosteronu tráví typicky dívčími činnostmi času méně. Citlivost na hormonální úroveň je v tomto věku nejspíše dána bouřlivými změnami, které se odehrávají – dochází k významným tělesným změnám, proměňují se sociální vztahy apod.

Názory k článku (2 názorů)
dobré miro 15.2.2005 13:20
názor Eva(14) 23.4.2006 0:40
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.