tisk-hlavicka

Test školáků po 10 letech - zhoršení se nekoná

30.5.2017 Kalibro

S výjimkou testu Anglický jazyk nedošlo k opravdu významné změně celkové úspěšnosti žáků testovaných škol, a tedy ani k významnému zhoršení.

Co je Evaluační ohlédnutí

Podstatou evaluačních ohlednutí je zopakování vybraných srovnávacích testů, popřípadě zadání dotazníků na školách, které se šetření účastnily v minulosti. Porovnáním výsledků lze dokumentovat vývoj v českém školství jak individuálně (případové studie jednotlivých škol), tak globálně (vzorek škol dokládající vývoj v ČR).

Evaluační ohlédnutí 2007 – 20117, žáci 5. r. ZŠ

Společnost Kalibro testovala opakovanými pěti testy (Český jazyk, Matematika, Humanitní základ, Přírodovědný základ, Anglický jazyk) během února až března 2017 a současně v únoru až březnu 2007 celkem 100 škol. Výsledný vzorek zahrnuje cca 1000 až 2500 žáků (podle druhu testu) ze všech regionů ČR s přihlédnutím k velikosti školy a velikosti sídla školy.

Hlavní výsledky

S výjimkou testu Anglický jazyk nedošlo k opravdu významné změně celkové úspěšnosti žáků testovaných škol, a tedy ani k významnému zhoršení. To je (podobně jak výsledky našich předchozích evaluačních ohlédnutí v jiných ročnících z let 2015 a 2016) v rozporu s hromadně sdílenými názory (učitelů, politiků i značné části laické veřejnosti) na neustále se zhoršující úroveň žáků, výuky a českého školství všeobecně. V případě testu Anglický jazyk došlo naopak k významnému zvýšení úspěšnosti žáků. Mírného zlepšení dosahli žáci v testu Český jazyk, k mírnému zhoršení (jako u jediného testu) došlo v případě Přírodovědného základu. Celkově vyznívá srovnání výsledků žáků ukončujících ZŠ v těchto testech velmi pozitivně, zvlášť uvážíme-li, že:

  • právě před 10 lety, ve školním roce 2007/2008 byl do českého vzdělávacího systému zaveden nový, významně decentralizační prvek v podobě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a navzujících Školních vzdělávacích programů (ŠVP), přičemž tato změna byla provázena obavami o zachování úrovně výsledků vzdělávání;
  • ve školách za posledních deset let přibylo integrovaných dětí, dětí s různými "dis" diagnozami a dalšími faktory, o nichž se má za to, že na úroveň výuky působí negativně.

Více informací na www.kalibro.cz.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.