tisk-hlavicka

Příliš inteligentní a příliš líní

15.3.2010 Václav Cílek Psychologie Dnes 129 názorů

Mladých lidí, kteří nehledají práci a nechystají se opustit domov svých rodičů, ve vyspělých zemích přibývá. V Anglii jsou označováni zkratkou NEET, Japonci jim říkají hikikomori a odhadují jejich podíl v mladé generaci na dvacet procent.

Nehomogenní skupinu mladých lidí, kteří práci buď nemohou nalézt, anebo ji nehledají a ani se na ni nepřipravují, označují v Anglii jako NEET (Not currently engaged in Employment, Education or Training). Tito mladí lidé dávají přednost někdy asketickému, jindy parazitickému způsobu života a nechávají se podporovat rodiči anebo sociálními programy.

Na samém počátku tohoto postoje stojí několik zásadních faktorů. Prvním je vypjatá, ale obvykle nejistá sebestřednost, kdy svět je vnímán jako systém vytvořený kolem vlastní osoby. Druhým faktorem by mohly být moderní komunikační technologie. Člověk má potřebu hovořit s ostatními, ale osobní kontakt může být tak náročný a zároveň pracný, že je jednodušší posílat maily nebo se pod přezdívkou zapojit do některého z blogů. Velkou roli nejspíš hraje i infantilizace společnosti. Masová média, která nabízejí nenáročnou zábavu a zjednodušené dialogy i nesložitá řešení problémů, vlastně fungují na dětské úrovni. Ta je však maskována sexem a násilím - záležitostmi světa dospělých, takže výsledkem je jiný typ pohádky či iluze, která však nepřináší žádný použitelný návod, jak zacházet s reálným světem. Mladí lidé vědí, že je společnost či alespoň rodiče nenechají zahynout hladem, takže si mohou dovolit být bez řádného zaměstnání. Pokud bychom si odpustili psychologický výklad a soustředili se jenom na peníze, tak je situace jednoznačná: „neetníci“ neplatí daně, ale spotřebovávají část státních výdajů určených na sociální síť nebo prostou údržbu infrastruktury, jako jsou například dálnice. Britové spočítali, že je milion „neetníků“ stojí ročně nejméně 3,6 miliardy liber, a to jak na výdajích, tak na ušlých daňových příjmech.

Hikikomori

Podstatně horší je situace v nejrychleji stárnoucí zemi na světě - v Japonsku. Skoro 20 % těch, kteří by měli nahradit generace odcházející do penze, tuto roli odmítá. Slovo hikikomori znamená mladé, sociálně stažené lidi mezi 16-34 lety žijící v ústraní u svých rodičů. Typický hikikomori je inteligentní, odmítá jakékoli fyzické vztahy, ale hodiny komunikuje na internetu. Nemá partnera, obvykle žije v převráceném nočním biorytmu, ven vychází raději v noci. Někdy se až fanaticky věnuje nějaké okrajové činnosti, jako je třeba shromažďování informací o určité kapele, komiksu nebo válečné události. Většinou pochází ze střední či vyšší třídy.

Většina japonských hikikomori žije relativně lacino z rodičovské ledničky a spotřebovává přitom jen asi 15 % rodinných příjmů, což je dost málo na rozhodování, zda syna vyhodit z domu. Pokud by však rodiče ztratili zaměstnání, umřeli nebo měli malou penzi, nastane velký problém, protože hikikomori se během těchto let stává sociálně nepřizpůsobivý a spadá do kategorie nemocných, o které je nutné se starat. Již dnes funguje řada klinik, které se na tyto případy specializují. Resocializací hikikomori se zabývají státní i soukromé instituce. Japonský doktor obvykle vyčkává, zda nedojde přirozenou cestou k návratu do společnosti, někdy poradí koupi vlastního bytu nebo delší cestu do zahraničí. Ovšem po několika letech ztrácí hikikomori běžné sociální návyky a těžko hledá zaměstnání, protože nemá patřičný pracovní životopis.

Hikikomori žijí doma ve stavu, kterému se říká „zvláštní smír“, kdy rodiče jsou ze svých dětí nešťastní, ale mají je rádi a nechtějí si udělat ostudu, takže po stadiu výčitek a hrozeb se s danou situací sice nesmíří, ale sžijí. Hlavní příčinou jejich trápení je otázka: Co z tebe vyroste? Kdo se o tebe postará, až já tady nebudu? Někteří hikikomori tvrdě parazitují na svých pracujících rodičích, jiní se prostě necítí na to, aby vstoupili do rychlého, náročného světa a vybudovali si tam postavení. Jsou příliš inteligentní a asi i příliš líní na to, aby věřili, že tento druh úspěchu něco znamená, a kazili si kvůli němu svobodný život.

Od volnosti k bezdomovectví

Koncem 80. let minulého století se v západní Evropě objevili mladí lidé, kteří se označovali jako „freeters“. Tito mladí podle potřeby střídali různá zaměstnání, obvykle jen na částečný úvazek nebo krátkodobou brigádu, někdy dokonce ve smyslu nepsaného pravidla „nikdy na jednom místě nepracuji déle než jeden den“. Původ slova je nejasný. Obvykle se uvádí, že označení vzniklo jako složenina slova svobodný, volný - free a slova pracovník - Arbeiter. Mohlo se však taky jednat o svéráznou zkratku nápisu nad branami koncentračních táborů „Arbeit macht frei“, která by v tomto případě znamenala životní pocit, že pravidelná práce je něco jako kárné zařízení, jako otupující koncentrák. Freetři byli často hledači a snílci, kteří nevěděli, co chtějí, a snažili se uchytit v nějakém atraktivním svobodném povolání, například jako hudebníci či alternativní výtvarníci.

Důležité však je, že subkultura freetrů vznikla v dobách ekonomického rozmachu, kdy bylo jednoduché nalézt krátkodobé zaměstnání. V dobách stagnace se z freetrů stávají obyčejní, frustrovaní nezaměstnaní. Už nejsou mladí a už na nic nečekají. Výzkumy ukazují, že mladí freetři stárnou, ale nemění se. Spíš nastupují cestu vedoucí od mírně parazitické alternativní kultury směrem k bezdomovectví.

Jak je tomu u nás?

Podle letitých pozorování svých studentů si myslím, že zatím převládají jen lehké formy hikikomori. Mnoho mladých nadaných lidí jde raději studovat další vysokou školu, než aby šli pracovat. Nevede je přitom touha po vzdělání, ale snaha odsunout běžné povinnosti. Když se jich zeptáte, co by chtěli studovat, často odpoví, že to je vlastně jedno, ale že by je to mělo bavit a mít něco společného s kulturou, psychologií nebo médii.

Jiný poměrně častý případ jsou mladí lidé, kteří se nějakou dobu hledají. Pár měsíců nechodí do práce a pak jako freetři mění zaměstnání na částečný úvazek. Není pro ně hanba manuálně pracovat, ale chodit pravidelně do průměrného zaměstnání je pro ně ponižující. Celkově mám pocit, že jsme zatím poměrně zdravá společnost. Nelze však nevidět, že i u nás je stále víc freetrů i neetníků a rovněž starší generace častěji řeší problém, co s dětmi, které nechtějí ani pracovat, ani opustit domov.

Kdo je kdo?
NEET generation, neetníci: Původně britské slovo označující mladé lidi mezi 16-19 lety, kteří nepracují ani nestudují.

Freeters, freetři: Mladší lidé mezi 18-35 lety, kteří odmítají trvale pracovat na jednom místě, ale místo toho si hledají obvykle nenáročná, krátkodobá zaměstnání na částečný úvazek.

Hikikomori: Mladí, obvykle inteligentní, ale sociálně stažení lidé mezi 16-34 lety, kteří odmítají opustit dům svých rodičů.

/ Typický hikikomori je inteligentní, odmítá jakékoli fyzické vztahy, ale hodiny komunikuje na internetu. Nemá partnera, obvykle žije v převráceném nočním biorytmu, ven vychází raději v noci. /

Autor je geolog, klimatolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy.

Názory k článku (129 názorů)
To Japonsko mě překvapilo Ecim 15.3.2010 8:31
*Re: To Japonsko mě překvapilo Lizzie 15.3.2010 10:1
**Re: To Japonsko mě překvapilo Ecim 15.3.2010 10:46
***Re: To Japonsko mě překvapilo Lizzie 15.3.2010 10:49
*Re: To Japonsko mě překvapilo sova, dvě sůvata 15.3.2010 11:28
Proč Qwena 15.3.2010 8:31
*Re: Proč Hilly. 15.3.2010 8:33
**Re: Proč Ecim 15.3.2010 8:49
***Re: Proč Lizzie 15.3.2010 9:58
****ne nutně přispívat na domácnost, Stáňa 22.3.2010 14:13
***Re: Proč Magda & 2 15.3.2010 11:32
****Re: Proč Ecim 15.3.2010 11:38
****Re: Proč Liška s banem :) 15.3.2010 13:19
*****Re: Proč Myšutka* 15.3.2010 13:35
******Re: Proč Liška s banem :) 15.3.2010 13:45
*******Re: Proč Myšutka* 15.3.2010 14:17
***Re: Proč Nítěnka 15.3.2010 17:34
****Re: Proč Ecim 15.3.2010 18:19
*****Re: Proč Nítěnka 16.3.2010 15:16
*Re: Proč Miri30 15.3.2010 9:43
*Re: Proč Lída+2 15.3.2010 10:12
**Re: Proč Hanka 75 15.3.2010 22:24
*Re: Proč Henry 29.3.2010 0:14
Od malička Dalila 15.3.2010 9:12
*Re: Od malička Lída+2 15.3.2010 10:16
*Re: Od malička skarolina 15.3.2010 12:51
**Re: Od malička Dalila, kluk 4r + holčička 9m 15.3.2010 13:33
**Re: Od malička Jana 15.3.2010 13:39
**Re: Od malička arsiela, 15.3.2010 15:4
**Re: Od malička Líza 15.3.2010 17:38
***Re: Od malička skarolina 16.3.2010 13:37
**Re: Od malička Líza 15.3.2010 17:38
**Re: Od malička Xantipa. 16.3.2010 9:47
**Re: Od malička Ráchel, 3 děti 7.4.2010 16:40
Jak je tomu u nas? DENISA 15.3.2010 9:29
*Re: Jak je tomu u nas? Ecim 15.3.2010 9:33
**Re: Jak je tomu u nas? Jana 15.3.2010 10:2
**Re: Jak je tomu u nas? Kimmy, 2 deti 18.3.2010 5:54
*Re: Jak je tomu u nas? Dana 16.3.2010 21:24
Něco je špatně fisperanda 15.3.2010 9:32
*Re: Něco je špatně Ecim 15.3.2010 9:38
**Re: Něco je špatně Horama 15.3.2010 9:43
*Re: Něco je špatně Lizzie 15.3.2010 9:48
**Re: Něco je špatně Ecim 15.3.2010 10:50
**Re: Něco je špatně fisperanda 15.3.2010 11:9
***Re: Něco je špatně Ecim 15.3.2010 11:14
**Re: Něco je špatně Magda & 2 15.3.2010 11:42
***Re: Něco je špatně Liška s banem :) 15.3.2010 13:23
***Re: Něco je špatně Lizzie 15.3.2010 14:34
**Re: Něco je špatně Zuuuza 15.3.2010 16:54
*Re: Něco je špatně Zuuuza 15.3.2010 16:51
Znám Jana 15.3.2010 10:8
*Re: Znám ...neviditelná... 15.3.2010 10:18
**Re: Znám Klára 15.3.2010 12:57
Splňuji ... sova, dvě sůvata 15.3.2010 10:53
*Re: Splňuji ... RaDus&holky 15.3.2010 11:31
*Re: Splňuji ... Ecim 15.3.2010 11:31
**Re: Splňuji ... Jana 15.3.2010 12:9
***Re: Splňuji ... Sova a dvě sůvata 15.3.2010 14:32
****Re: Splňuji ... Kimmy, 2 deti 18.3.2010 6:0
*****Re: Splňuji ... Ecim 18.3.2010 7:46
*****Re: Splňuji ... Sova a dvě sůvata 18.3.2010 10:16
*Re: Splňuji ... Barča 15.3.2010 14:53
**Re: Splňuji ... Jana 15.3.2010 18:10
**Re: Splňuji ... Sova a dvě sůvata 15.3.2010 18:29
*Re: Splňuji ... Dana S. 15.3.2010 17:23
*Re: Splňuji ... Zdena 16.3.2010 21:37
Koukám, Eva 15.3.2010 12:4
*Re: Koukám, Jana 15.3.2010 12:15
**Re: Koukám, Eva 15.3.2010 12:44
***Re: Koukám, Jana 15.3.2010 13:55
*Re: Koukám, ...neviditelná... 15.3.2010 12:15
*Taky pochybuju kreditka 15.3.2010 12:26
**Re: Taky pochybuju arsiela, 15.3.2010 13:10
***Re: Taky pochybuju majka 15.3.2010 13:29
*Re: Koukám, cyann 15.3.2010 13:8
**Re: Koukám, cyann 15.3.2010 13:10
***Re: Koukám, Jana 15.3.2010 14:3
**Re: Koukám, Eva 15.3.2010 13:20
***Re: Koukám, Jana 15.3.2010 14:9
****Re: Koukám, DENISA 15.3.2010 14:25
*Re: Koukám, Jája 15.3.2010 16:1
*Re: Koukám, Jája 15.3.2010 16:2
Někdy se jim nedivím JanaJana 15.3.2010 13:34
*Re: Někdy se jim nedivím ...neviditelná... 15.3.2010 14:29
*Re: Někdy se jim nedivím Helena, tři dospělé děti 15.3.2010 18:40
**Re: Někdy se jim nedivím Tenna /2 15.3.2010 20:40
Obdivuju renesanční záběr pana Cílka Cimbur 15.3.2010 13:49
Není to normální Irena 15.3.2010 14:47
Vícegenerační záležitost Winky 15.3.2010 14:52
*Re: Vícegenerační záležitost arsiela, 15.3.2010 15:15
**Re: Vícegenerační záležitost Ecim 15.3.2010 17:33
***Re: Vícegenerační záležitost Martina, 3 synové 15.3.2010 18:1
****Re: Vícegenerační záležitost Jana 15.3.2010 18:17
*****Re: Vícegenerační záležitost Martina, 3 synové 15.3.2010 18:43
******Re: Vícegenerační záležitost Martina, 3 synové 15.3.2010 18:45
****Re: Vícegenerační záležitost arsiela, 15.3.2010 18:28
*****Re: Vícegenerační záležitost Martina, 3 synové 15.3.2010 18:40
******Re: Vícegenerační záležitost Zuuuza 15.3.2010 19:8
*******Re: Vícegenerační záležito... Martina, 3 synové 15.3.2010 20:3
**Re: Vícegenerační záležitost Helena, tři dospělé děti 15.3.2010 18:42
nechapu marketa 15.3.2010 17:5
*Re: nechapu arsiela, 15.3.2010 17:24
**Re: nechapu Jana 15.3.2010 18:27
**Re: nechapu štěpánka 15.3.2010 19:13
***Re: nechapu Ecim 15.3.2010 20:0
****Re: nechapu štěpánka 15.3.2010 20:6
*****vykopnout děti do samostatného... Ecim 15.3.2010 20:28
******Re: vykopnout děti do samost... štěpánka 15.3.2010 20:46
*******Re: vykopnout děti do samo... arsiela, 15.3.2010 21:22
********Re: vykopnout děti do sa... štěpánka 15.3.2010 21:25
********Re: vykopnout děti do sa... Ecim 15.3.2010 21:27
*********Re: vykopnout děti do ... štěpánka 15.3.2010 21:35
**********Re: vykopnout děti d... Hanka 75 15.3.2010 22:35
***********Re: vykopnout děti... štěpánka 15.3.2010 22:38
************Re: vykopnout dě... Hanka 75 15.3.2010 22:44
*************Re: vykopnout ... štěpánka 15.3.2010 22:48
**************Re: vykopnou... DENISA 16.3.2010 9:49
***************Re: vykopn... Ecim 16.3.2010 10:1
***************Re: vykopn... štěpánka 16.3.2010 16:7
***Re: nechapu Jana 16.3.2010 10:33
****Re: nechapu štěpánka 16.3.2010 16:9
Proč chtějí žít jinak? Tenna /2 15.3.2010 20:54
*Re: Proč chtějí žít jinak? Martina, 3 synové 15.3.2010 21:32
*Re: Proč chtějí žít jinak? Cimbur 16.3.2010 8:46
**Re: Klaro, ...neviditelná... 16.3.2010 10:11
**Re: Proč chtějí žít jinak? Helena, tři dospělé děti 16.3.2010 15:5
***Re: Proč chtějí žít jinak? Tenna /2 16.3.2010 22:30
****Re: Proč chtějí žít jinak? Cimbur 17.3.2010 7:4
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.