tisk-hlavicka

Mezigenerační srovnání v České republice - Jak si žijeme ve srovnání s našimi rodiči?

18.6.2024 red 2 názory

Většina lidí v Česku vyrůstala v dětství s oběma rodiči.

V České republice se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost mezigeneračnímu srovnání sociálních a materiálních podmínek. V roce 2023 byla součástí šetření "Životní podmínky" speciální sekce věnovaná právě tomuto tématu. Cílem bylo zjistit, jak se životní podmínky Čechů mění v porovnání s jejich rodiči a jaké faktory ovlivňují tyto změny. Informace uveřejnilo nové číslo měsíčníku Statistika&My, který vydává Český statistický úřad.

Podle zjištění šetření většina lidí v Česku vyrůstala v dětství s oběma rodiči. Tato skutečnost je však dynamická a mění se s věkem respondentů. Zatímco starší generace nad 50 let uváděla, že ve 14 letech žila s oběma rodiči téměř v 91 % případů, u mladších respondentů do 30 let tento podíl klesá na 81,1 %. Tento trend ukazuje na postupné snižování počtu úplných rodin v České republice.

Dalším zajímavým zjištěním je, že třetina dotázaných dosáhla vyššího vzdělání než jejich rodiče, což naznačuje pozitivní trend v oblasti vzdělávání. Tento faktor může hrát klíčovou roli v sociální mobilitě a zlepšování životních podmínek.

Co se týče finanční situace, zdá se, že "dědičnost" finančního postavení rodiny je stále významným faktorem. Finanční situace domácnosti, ve které respondenti vyrůstali, má tendenci se přenášet na další generaci, ačkoliv existují i případy, kdy se jednotlivci dokážou vymanit z finanční situace svých rodičů a dosáhnout lepšího ekonomického postavení.

Velikost obce, ve které respondenti vyrůstali, se v průběhu let nemění výrazně. Většina osob, které ve 14 letech žily ve velkém městě, zůstává ve městě i v dospělosti. Naopak, pouze malý podíl těch, kteří vyrůstali na vesnici nebo v malém městě, se přestěhoval do velkého města.

Tato data poskytují cenný vhled do dynamiky české společnosti a ukazují, jak se sociální a materiální podmínky mění napříč generacemi. Zároveň poukazují na významné faktory, které mohou ovlivňovat sociální mobilitu a ekonomický rozvoj v zemi.

Pro hlubší analýzu a další informace se můžete podívat na článek "Jak jsme na tom ve srovnání s rodiči" na portálu Statistika&My nebo na výsledky šetření publikované Českým statistickým úřadem.

Názory k článku (2 názorů)
Žijeme si mnohem hůře než naši rodiče. Ivo Patta st., čtyři děti 22.6.2024 8:36
*Re: Žijeme si mnohem hůře než naši rod... Fern 23.6.2024 14:25
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.