zkušenosti s terapií šestiletého chlapce pomocí metody EEG-Biofeedback)."/>
tisk-hlavicka

Šance pro neklidné předškoláky

21.3.2000 Mgr. Radek Ptáček, PhDr. Zdeňka Baranniková Portál 21 názorů

S dětmi s LMD se čím dál častěji setkáváme již v mateřských školách. Podle posledních výzkumů trpí LMD každé šesté dítě. Lze jim pomoci? (Přečíst si ale můžete i zkušenosti s terapií šestiletého chlapce pomocí metody EEG-Biofeedback).

Tyto děti chronicky trpí nepozorností, nadměrnou aktivitou, impulzivitou, specifickými poruchami učení, poruchami spánku a usínání atd. Projevují se především zbrklostí, jednáním bez rozmyslu, nedostatečnou koncentrací pozornosti, těkavostí, nočním pomočováním apod. Výrazný je též motorický neklid, vyskakování, vykřikování nebo naopak nápadná pomalost až apatie.

Charakteristickým znakem dítěte s LMD v předškolním věku je problematický vývoj řeči v nejširším smyslu slova – opožděný vývoj, poruchy výslovnosti (r, ř) nebo zadrhávání či pomalost. Tyto děti nás mohou překvapit výbornými znalostmi v určité oblasti a naopak neznalostí základních věcí. Celkové výkony dětí s LMD jsou velmi nestabilní, stejně tak přesnost řešení úloh. Často se stává, že tentýž úkol dítě jednou zvládne dobře, podruhé jej nezvládne vůbec nebo ledabyle a chabě.

Nezralost centrální nervové soustavy

Příčinou těchto jevů je nezralost centrální nervové soustavy (CNS), nikoliv neposlušnost, lenost, pohodlnost nebo snad zlá vůle dítěte, jak si mnohdy myslí nejen jeho rodiče, ale i odborní pracovníci.

Z výsledků posledních výzkumů vyplývá, že v dospělosti třetina dětí s LMD „dozraje“, třetina se naučí své nedostatky kompenzovat (ta však může selhat vlivem stresu v zátěžových situacích). Jedna třetina má však problémy stále, projevují se hlavně v sociální oblasti. Těžko se přizpůsobují v povoláních, mají problémy se společenským zařazením. Vysoké procento osob s reziduální LMD je mezi alkoholiky, toxikomany, pachateli trestné činnosti, bezdomovci, lidmi dlouhodobě nezaměstnanými. Znamená to tedy, že u velkého procenta případů s LMD jde bez odborné nápravy o tzv. „celoživotní diagnózu“.

Náprava LMD existuje

LMD přitom lze ve většině případů novými metodami napravit, rehabilitovat, léčit. Děti s LMD nelze převychovat, protože příčina není v morálce. Je třeba odborného postupu, který respektuje psychosociální, ale i psychobiologické aspekty poruchy.

Velice důležitá je včasnost zahájení nápravy.

Lehké odchylky ve vývoji CNS jsou diagnostikovatelné již od čtyř let věku dítěte. To je ještě dostatečně včasná doba pro nápravu. Jakákoli prevence a především pak náprava by měla přijít dostatečně brzy před započetím školní docházky. Tedy v době, kdy případné kolizi se školou můžeme ještě předejít nebo ji alespoň zmírnit.

Bez náležité a dlouhodobé péče se děti s LMD opožďují stále více za svými vrstevníky, což má nepříznivý dopad na celý jejich další psychosociální vývoj. Pokud se přidruží ještě poruchy učení či chování, často takové dítě končí v ZvŠ. Později vzhledem ke svému chování může mít potíže i se zařazením do společnosti, do pracovního procesu a dokonce i se zákony.

U dětí s LMD velmi záleží na vhodném působení všech výchovných činitelů. Vzhledem k poměrně vysokému procentu dědičnosti LMD (plné dvě třetiny) se dá předpokládat, že mnozí rodiče trpěli obdobnými potížemi v dětství jako nyní jejich děti. Tam, kde je rodinné prostředí méně podnětné až dysfunkční, je jedinou „záchranou“ pro dítě vzdělávací zařízení a kvalifikovaní pedagogové a vychovatelé. Toto platí samozřejmě již v mateřských školách.

Ovlivnit činnost mozku

Při nápravě LMD je třeba mít na zřeteli rovinu biologickou (nezralost CNS), psychologickou (nedostatečný psychomotorický vývoj, nepozornost) a sociální (neadekvátní jednání s vrstevníky a dospělými). Může se tak zdát, že taková náprava je pak úkolem pro celý tým lékařů, psychologů a pedagogů za použití nespočetných metod. S tím, že náprava LMD je týmová práce (zvláště v oblasti diagnostiky), se dá souhlasit.

V otázce nápravy je tomu díky novým vědeckým poznatkům jinak. Když základním problémem je nezralost CNS, je logické, že základní náprava bude směřovat tímto směrem. Co ale může ovlivnit přímo mozek? Farmaka? Ano, to mohou, ale ta (kromě podpůrných látek – nootropik) nechme raději pro opravdu vážné případy.

Co tedy může ovlivnit činnost našeho mozku, resp. pomoci mu v dozrávání? EEG-Biofeedback je dnes v ČR již dostatečně odborně i prakticky ukotvená metoda, kterou praktikuje více než sto speciálně vyškolených odborníků z oblasti psychologie a medicíny. Její pomocí dochází postupně k harmonizaci mozkové aktivity a rychlejšímu vyzrávání nervové soustavy. Zlepšuje se tak pozornost dítěte, prodlužuje se schopnost koncentrace, zvyšuje se sebeovládání a ustupují i ostatní zmíněné symptomy.

Mozek řídí sám sebe

Metoda EEG-Biofeedback se děje tak, že klient sedí pohodlně v křesle a tři elektrody (dvě na uších, jedna na hlavě) snímají jeho mozkové vlny, které se pak zesilují. Průběh mozkových vln vidí před sebou na počítači „přeložený“ do podoby videohry, kterou hraje pouze silou své myšlenky – bez klávesnice, myší, joysticku.

Mozek tak řídí sám sebe. Když narůstá aktivita v žádoucím pásmu vln, je dítě odměňováno body a zvukovým efektem. Když vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, dítě odměny nedostává, úspěch ve hře mizí. Terapeut na svém počítači sleduje výkon klienta a podmínky hry mu může zlehčovat nebo naopak ztěžovat. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. Mozek je nesmírně přizpůsobivý a schopný učení, proto může zlepšit i svoji vlastní činnost, pokud jsou mu okamžitě poskytovány informace, jak zlepšení dosáhnout.

Účinek EEG-Biofeedbacku je trvalý, protože se jedná o učení. Co se mozek při tréninku naučí, již se nelze „odnaučit“ (jako např. jízda na kole, plavání...). EEG-Biofeedback je účinný v 60 – 90 % podle obtížnosti problému. Zanedbatelná není ani rychlost nápravy, která pomocí EEG-Biofeedbacku trvá přibližně půl roku.

LMD zmizí před školou

Zahájení terapie EEG-Biofeedback je u dětí s LMD vhodné již v předškolním věku – tj. od pěti let. Tyto děti již velice rychle pochopí, co se od nich požaduje. Ještě nemají určité stereotypy myšlení, jejich mozek dozrává a my tak pomáháme hledat ty správné cesty. Proto u mladších dětí dochází rychleji k viditelným změnám než např. u třináctiletých a starších dětí. Rodiče si tak mohou ušetřit nervy a předejít řadě problémů, které by jejich děti právě vlivem špatné koncentrace pozornosti mohly mít při nástupu do školy.

V našem zdravotnictví je metoda EEG-Biofeedback brána jako nadstandardní a nehradí ji žádná zdravotní pojišťovna. Ceny ve střediscích EEG-Biofeedbacku se pohybují od 200 do 400 Kč za hodinu. Aby terapie splnila svůj účel, potřebuje dítě s LMD nejméně 40 hodin terapie. Tato investice se zdá nemalá, ale určitě se rodičům vyplatí, protože si nejen ušetří mnohá trápení a starosti s dětmi během celé školní docházky, ale otevřou jim velké možnosti vyššího vzdělání a lepšího pracovního umístění.

Názory k článku (21 názorů)
Kontakt na centra EEG Biofeedback Vendula, syn s LMD 5.4.2000 9:58
*Re: Kontakt na centra EEG Biofeedback PhDr. Jiří Tyl 20.4.2000 6:52
**Re: Kontakt na centra EEG Biofeedbac... celentýnka 28.1.2009 13:30
*Re: Kontakt psychologa Katka V. 20.11.2004 12:54
*Re: Kontakt na centra EEG Biofeedback S - 3 děti 30.11.2004 12:18
**Potřebuji radu Martina 18.9.2006 9:32
***Re: EEG Biofeedback Brno Renata Zemanová, dcera4, synové6,9 18.9.2006 16:26
***Re: Potřebuji radu Petra 24.9.2006 0:16
*Re: Kontakt na centra EEG Biofeedback saneri 10.11.2005 12:55
kontak na metodu EEG-Biofeedback žižinka46 6.8.2004 11:27
Kontakt na EEG - Biofeedback v Ústí n.L Katka a syn 3 roky 19.11.2004 12:10
*Re: Kontakt na EEG - Biofeedback v Úst... Eva 2.12.2004 9:52
**potíže svatka 25.5.2007 10:55
*Re: Kontakt na EEG - Biofeedback v Úst... Eva 2.12.2004 10:0
*Pro paní Katku a jejího syna - Kontak... Eva 2.12.2004 10:2
Pro paní Katku a jejího syna - Kontakt ... Eva - 3 děti 2.12.2004 10:4
Pro paní Katku a jejího syna - Kontakt ... Eva - 3 děti 2.12.2004 10:4
*LMD Anna, 5letá dcera 2.12.2004 11:44
**LMD marketa, dcera4,5 a syn2 12.4.2006 10:20
***Troška do mlýna Vaja 22.6.2006 9:19
potíže svatka 25.5.2007 10:52
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.