tisk-hlavicka

Počítač uklidňuje

21.3.2000 Naděžda Štafová Portál 10 názorů

Ve Speciální mateřské škole pro děti s více vadami pečujeme o děti s mnoha různými postiženími.

Dali jsme si za úkol připravit děti na povinnou školní docházku intenzívní odbornou péčí. Cílem specifických cvičení s dětmi s LMD a využíváním metody EEG-Biofeedback v naší SMŠ je, aby naše postižené děti byly integrovány dále do ZŠ nebo byly zařazeny do ZvŠ a dalších zařízení odpovídajících jejich postižení.

Uvedu případ šestiletého chlapce, který dochází do naší MŠ od roku 1997. Od tří let navštěvoval běžnou MŠ, kde měl neustále problémy. Nebyl schopen soustředit se na jakoukoliv činnost déle než pět minut, objevuje se enuresis v MŠ, doma i v noci. Chlapec odmítal komunikovat a spolupracovat s každým kromě matky a dědečka. Byl neustále v pohybu, nedokázal sedět.

Závěr psychologického vyšetření zněl: Jedná se o dítě fyzicky zdravé. Vývojová porucha na bázi LMD – výrazný hyperkinetický syndrom. Porušená psychomotorická koordinace, ztížená schopnost koncentrace pozornosti.

Chlapci prospěla změna prostředí z běžné MŠ do menšího kolektivu SMŠ. Malý počet dětí ve třídě, individuální péče a program volený pro děti s LMD na něj působil pozitivně. Doporučili jsme rodičům navštívit individuální terapii EEG-Biofeedback. Rodiče se seznámili s touto metodou a začali s terapií v říjnu 1998.

Hodnocení terapie

Říjen 98: Chlapec je velmi samotářský, ke své hře nepotřebuje nikoho (hraje si velmi cíleně – vybírá si stavebnice a hračky, ze kterých může sestavovat pistole a „střílet“), povídá si sám se sebou. Jeho řeč je velice chudá, objevují se často fráze – věty z filmů, které neustále opakuje. Pohybuje se ve svém světě (neumí rozlišovat reálný svět od vysněného). Do řízených činností se téměř nezapojuje a ruší ostatní děti, protože je velmi hlučný. Na otázky nereaguje nebo odpoví nesmyslně. Má neustále zaťaté pěsti.

Listopad 98: Chování se začíná pomalu měnit. První změny se projevily dle matky v klidnějším usínání, celkově je spánek klidnější a nepomočuje se. V MŠ se lépe zapojuje do řízených činností i do společné hry s dětmi. Lépe reaguje na pokyny a nemá tak časté stavy „křečí“ a samomluvy. Jeho hra začíná získávat reálnou náplň, už tolik nestřílí (doma se přestal dívat na indiánky a kovbojky).

Prosinec 98: Do nacvičování školní besídky se zapojil, písničky a básničky si pamatuje bez problémů. Občas si hraje s dětmi, je nutné neustále usměrňovat jeho chování, oddělit skutečnost od fantazie. Dle matky chlapec lépe navazuje kontakt s cizími lidmi, doma více pomáhá, hraje si se složitějšími stavebnicemi, dá se s ním lépe domluvit.

Leden 99: Opět se objevují zaťaté pěsti a neadekvátní odpovědi na otázky. Opět jako by se uzavíral do svého vysněného světa. Doma se často dívá na televizi, již třeba brzy ráno. Často je u svého dědečka, kde se také převážně věnuje televizi. Chybí mu kontakt s dětmi mimo školku. Na EEG-BF je chlapec klidný, jeho výsledky jsou vyrovnanější a hodnoty lepší, dokáže se déle soustředit. Matka uvádí, že se s ním lépe domluví.

EEG-Biofeedback pomáhá

Při sledování dětí, které docházejí na individuální terapii, zjišťujeme, že u dětí s LMD dochází ke zklidnění chování, jejich lepší motivaci, soustředěnosti. U uvedeného chlapce se jedná o složitější postižení CNS. I tak zjišťujeme, že došlo ke zklidnění, lepší soustředěnosti i k snadnější komunikaci. Přetrvávají nadále zvláštnosti v chování a bujná fantazie. Vymizela jeho agresivita, impulzivnost, překotnost reakcí, zmírnila se tělesná neobratnost.

Přes veškerou odbornou péči ze strany našeho zařízení je důležitá úloha rodiny. Při výchově dětí s LMD doporučuji rodičům nejen absolvovat EEG-Biofeedback, ale hlavně mít trpělivost a optimistický pohled do budoucna, nešetřit povzbuzením a pochvalou, často s dítětem komunikovat, dopřát dítěti hodně pohybu s druhými dětmi a spolupracovat se školou.

Názory k článku (10 názorů)
poradítemi ? žižinka46 5.8.2004 15:0
*Re: poradítemi ? iveta ,dve deti 16.1.2007 11:14
poraďte Pavlína,syn Filip 27.8.2004 13:40
poraďte Pavlína,syn Filip 27.8.2004 13:40
*Re: poraďte Šárka, Hanka 02, František 05 27.8.2004 13:53
nejbližší centrum lenka navrátilová, syn s LMD 8.8.2005 12:23
prosim poradte Monika a Daneček 5.9.2005 17:48
prosim poradte Monika a Daneček 5.9.2005 17:48
Proč televize? Ifka 28.9.2007 10:31
Dotaz Martina N. syn 14, dcera 6) 5.4.2011 9:24
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.