tisk-hlavicka

Události před narozením a jejich důsledky

16.3.2007 Lucie Goverová 150 názorů

V únoru proběhlo v Brně sympozium na téma UDÁLOSTI PŘED NAROZENÍM A JEJICH DŮSLEDKY.

Organizátorem bylo Centrum naděje a pomoci - CENAP ve spolupráci s Verein Freies Leben a OSL ČLK Brno. Přednášející Terence Dowling, M.A.PhB.B.A. hovořil o nejnovějších výzkumech a poznatcích v oblasti perinatální a prenatální psychologie a medicíny. Posluchači se dozvěděli například, že genetika není ten nejdůležitější faktor dědičnosti a genová manipulace nám nedopomůže k tomu, abychom si vyrobili naprosto zdravé lidi . "Tato koncepce je naprosto nesprávná", říká Terence Dowling, "abychom měli zdravé děti, potřebujeme zdravé maminky - jinak to nejde. Stát, který pochopí, že pro zdravé generace je důležité zdraví a psychická pohoda matek, si připraví dobrou půdu pro budoucnost."

Co dělá člověka člověkem?

Jaké faktory ovlivňují charakter dítěte a pozdější psychické a fyzické zdraví dospělého člověka? Veliký vliv má to, jak se žena v období těhotenství cítí (je-li smutná, úzkostlivá, šťastná....), neméně důležitý je přístup k tomuto období z hlediska lékařských intervencí (ultrazvuk,amniocentéza, fetální screening, tokolitika...)a způsob porodu (spontánní porod, císařský řez, epidurální anestezie,vakuumextrakce....). Výzkum, který se zabývá depresí, zjistil, že depresemi je způsobena třetina všech nemocí na naší planetě.

Proč tomu tak je?

Existují geny (HTTTT), které jsou zodpovědné za depresi. Tyto geny mají dvě varianty - jsou dlouhé a krátké. Dostaneme-li od svých rodičů do vínku dva delší geny, může nám život přinést mnoho překážek,ale je téměř nemožné podlehnout depresím.Ale pokud se spojí jeden gen krátký od otce a krátký od matky, je pravděpodobné, že důsledkem bude sklon k depresím. Podle výzkumů tomu tak nemusí být vždy. Existuje něco, co funkci těchto genů musí zapojit. Co tedy funguje jako spouštěč ? Je to právě již zmiňované období těhotenství, porod a rané dětství. Jsou-li tato období šťastná a s co nejmenším počtem neopodstatněných lékařských intervencí-geny se neaktivují. Nevhodný přístup k období těhotenství a porodu má za následek i stále častější diagnózu - autismus. Projevy autismu stoupají velice rychle. V Kalifornii v letech 1994-2003 vzrostly projevy autismu o 273%, což je šokující výsledek. Prokázalo se, že toto číslo nevzniklo lepšími možnostmi v diagnostice, jak se někteří domnívali, ale zvýšením nárůstu tohoto postižení. Zjistilo se, že mnoho dětí s tímto postižením má příčinu například v užívání léků během těhotenství, císařských řezů, nebo použití epidurální anestezie. V případě použití plné narkózy při císařském řezu se tento prostředek dostane k dítěti prostřednictvím placenty. Pokud se používá epidurální anestezie, prožívá dítě veškeré náročné situace spojené s porodem samo, což způsobuje porodní stres. Dítě si ve zdravé míře potřebuje projít porodními bolestmi - jsou pro něj přínosem. Bolesti způsobují přísun adrenalinu pro dítě a adrenalin je velmi důležitý pro dozrání plic. Spousty dětí v dnešní době má nedostatečnou funkci plic. Děloha je prvním životním prostorem miminka a není to jenom genetika,která ovlivňuje vývoj dítěte, ale jsou to také informace, které přicházejí z těla matky. Lidé, kteří se zabývají vývojem plodu v prenatálním období zjistili, že příjem informací od matky je velice důležitý. "Oplodněné vajíčko by se dalo nazvat primární kmenovou buňkou" dále říká zakladatel Institutu prenatální psychologie v Heideelbergu. Kmenové buňky jsou základními stavebními bloky organizmu, ze kterých se vyvíjejí všechny druhy lidských buněk. Během svého vývoje se mění podle toho, v jakém jsou prostředí. Když se kmenová buňka aplikuje do mozku, specializuje se a stane se neuronovou buňkou.Při aplikaci do jater se stane součástí jater, je z ní jaterní tkáň. Prostředí ve kterém se buňka ocitne, ji ovlivňuje a to samé platí i pro dítě v děloze. Výzkumy, které se zabývají oplodněním in-vitro zjistili, že umělé oplodnění nefunguje stejně, jako dojde-li k oplodnění přirozeným způsobem. Například při oplodnění in -vivo v těle matky přirozeným způsobem, dochází k oplodnění mnohem dřív, než si to žena uvědomí. Její tělo však začne ihned reagovat produkcí hormonů (cytokinů), které vytvoří kolem vajíčka ochranný obal a jsou velmi důležité pro jeho následný vývoj. Tyto hormony při oplodnění technologií asistované reprodukce chybí. Ukazuje se, že děti přivedené na svět tímto způsobem jsou vystaveny většímu riziku zdravotních problémů. To znamená, že první prenatální informace z tohoto prvního životního prostoru v děloze -z těla matky- jsou neméně důležité, jako genetické informace. Pokud žena otěhotní, je důležité jí říct - "Budeš těhotná osmnáct měsíců" První polovinu je děťátko v těle matky a tu druhou polovinu už tráví venku. Narozený člověk je velice nezralý a třeba v porovnání se šimpanzi - novorozenec dítě dosáhne úrovně novorozeného šimpanze až po devíti měsících. Právě těchto devět měsíců potřebuje dítě velice intenzivní vztah s maminkou a nesmí být necháno o samotě. Celé toto období od početí do raného dětství můžeme rozdělit do čtyř fází. Z hlediska zdravého fyzického a psychického vývoje jedince by neměla být ani jedna z těchto fází násilně porušena. 1.fáze-Početí - důležitá je genetika i okolnosti za jakých bylo děťátko počato. 2.fáze - Těhotenství a porod - důležité je prožívání matky, způsob porodu, odloučení od placenty. 3.fáze-Úzká vazba na matku-kojení 4.fáze -Odpoutání od matky-odstavení-probíhá u každého dítěte individuálně, tak do čtyř let. Důležitý je ale fakt, že zdravé dítě přestává být SAMO závislé na matce. Jsou dospělí, kteří fází odpoutání neprošli a jsou tudíž stále závislí na svých matkách. Bohužel kdo z nás , v této době stresových těhotenství, násilných porodů, náhradní kojenecké výživy a jeslí může říct, že harmonicky absolvoval všechny zmiňované fáze? Existují různé druhy terapií, při kterých se lze vrátit do narušených období a krok za krokem je projít. Cílem těchto terapií je uvědomění si dané situace a vymazání uložených zkušeností , podle kterých se dospělý neustále podvědomě projevuje a které ovlivňují jeho charakter. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že při takovéto terapii je možné si do detailu vybavit průběh těhotenství od početí až do porodu (i dále)včetně pocitů vlastních - coby plodu, ale i otce a matky. Co se týká budoucnosti našich dětí, je na nás uvědomit si důležitost těchto období, hledat informace, naslouchat své intuici, mít odvahu vymanit se ze zastaralých dogmat, mít vůli činit změny v již zaběhnutém způsobu života, je-li to ku prospěchu věci a v neposlední řadě být zodpovědný za život svůj i svých dětí. Je to ten největší dar, jaký můžeme do života svým dětem dát. Doplňující informace z tohoto semináře najdete na http://www.sweb.cz/LucieGroverova/menukameny.html
Názory k článku (150 názorů)
CENAP Lenka 16.3.2007 9:29
*Re: CENAP cizinka1 16.3.2007 11:15
**Vliv ultrazvuku na vývoj mozku zuzkasim 18.3.2007 21:7
***Re: Vliv ultrazvuku na vývoj mozku cizinka1 19.3.2007 8:31
****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj moz... ...neviditelná... 19.3.2007 10:4
*****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj m... cizinka1 19.3.2007 10:7
****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj moz... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 19.3.2007 21:15
*****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj m... *Aida* 19.3.2007 22:5
******Re: Vliv ultrazvuku na vývoj... Lenelka 19.3.2007 22:30
*******Re: Vliv ultrazvuku na výv... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 19.3.2007 22:50
********Re: Vliv ultrazvuku na v... Alicee 20.3.2007 5:17
******Re: Vliv ultrazvuku na vývoj... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 19.3.2007 22:38
*******Re: Vliv ultrazvuku na výv... Lenelka 19.3.2007 22:43
********Re: Vliv ultrazvuku na v... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 19.3.2007 22:55
*********Re: Vliv ultrazvuku na... Sylvie 19.3.2007 23:53
*****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj m... Karin80 19.3.2007 22:24
******Re: Vliv ultrazvuku na vývoj... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 19.3.2007 23:41
******Když chci informace dopředu,... zuzkasim 20.3.2007 14:48
*******Re: Když chci informace do... cizinka1 22.3.2007 8:58
********Re: Když chci informace ... Irena, 2 deti 22.3.2007 23:51
*********Re: Když chci informac... cizinka1 23.3.2007 8:14
**********Re: Když chci inform... Irena, 2 deti 23.3.2007 12:54
***********Re: Když chci info... cizinka1 23.3.2007 17:46
************o veku matek cizinka1 23.3.2007 19:2
************Re: Když chci in... Irena, 2 det 23.3.2007 21:6
*************Re: Když chci ... cizinka1 23.3.2007 21:59
**************Re: Když chc... Irena, 2 deti 23.3.2007 23:38
***************Re: Když c... cizinka1 24.3.2007 8:52
*************Re: Když chci ... Lavanda 24.3.2007 8:50
**************Re: Když chc... Kohnova 24.3.2007 11:54
***************Re: Když c... Lavanda 24.3.2007 15:36
**************Re: Když chc... Irena, 2 deti 24.3.2007 19:10
*********Re: Když chci informac... cizinka1 23.3.2007 8:23
*****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj m... Lenelka 19.3.2007 22:27
*****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj m... matanek 23.3.2007 16:29
****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj moz... arsiela, 20.3.2007 5:3
*****Arsielo a Diano cizinka1 20.3.2007 9:21
******Re: Arsielo a Diano arsiela, 20.3.2007 12:0
******Re: Arsielo a Diano arsiela, 20.3.2007 12:1
******Re: Arsielo a Diano Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 12:30
*******Re: Arsielo a Diano cizinka1 20.3.2007 12:57
********Re: Arsielo a Diano Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 13:32
*********Re: Arsielo a Diano cizinka1 20.3.2007 13:57
**********Re: Arsielo a Diano Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 15:8
***********Re: Arsielo a Dian... cizinka1 20.3.2007 15:26
************Re: Arsielo a Di... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 15:47
*************Re: Arsielo a ... cizinka1 20.3.2007 15:53
******postižené dítě Lassie 21.3.2007 11:25
*******Re: postižené dítě cizinka1 22.3.2007 11:26
********Re: postižené dítě, pokr... cizinka1 22.3.2007 18:37
*****Re: Vliv ultrazvuku na vývoj m... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 11:55
******Re: Vliv ultrazvuku na vývoj... cizinka1 20.3.2007 12:30
*******Re: Vliv ultrazvuku na výv... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 12:37
********Re: Vliv ultrazvuku na v... cizinka1 20.3.2007 13:5
*********Re: Vliv ultrazvuku na... Diana* A. 12/00 + V.&T. 03/06 20.3.2007 13:45
*********Re: Vliv ultrazvuku na... matanek 23.3.2007 17:21
*********Re: Vliv ultrazvuku na... cizinka1 23.3.2007 17:55
*Re: CENAP úřednice 16.3.2007 14:14
*Re: CENAP Hopik+Simonka 10/06 +FífaO9/08 16.3.2007 20:36
*Re: CENAP - také špatná zkušenost Jana 24.3.2007 12:21
*Re: CENAP - také špatná zkušenost Jana 24.3.2007 12:23
události před narozením a jejich důsledk... Katka+Katka 16.3.2007 10:8
*Re: události před narozením a jejich d... Zuzana+Terezka 16.3.2007 10:20
**Re: události před narozením a jejich... cizinka1 16.3.2007 10:36
***Re: události před narozením a jeji... Zuzana+Terezka 16.3.2007 11:32
****Re: události před narozením a je... Eva K, Lucie 1r 17.3.2007 10:45
pochybnosti Betina 16.3.2007 10:28
*Re: pochybnosti cizinka1 16.3.2007 10:39
*Re: pochybnosti Lenka, syn 7 měs. 19.3.2007 9:44
díky ...neviditelná... 16.3.2007 11:12
Tak nevím.............. Pavlína a Brečoun 16.3.2007 11:15
*Re: Tak nevím.............. cizinka1 16.3.2007 11:37
**Re: Tak nevím.............. fisperanda 16.3.2007 11:55
***Re: Tak nevím.............. cizinka1 16.3.2007 12:1
****Re: Tak nevím.............. e-Liška 21.3.2007 12:27
***Re: Neschopenka Zuzana+Terezka 16.3.2007 15:47
****Re: Neschopenka Karolína 18.3.2007 11:7
****Re: Neschopenka Karin80 19.3.2007 22:29
**Re: Tak nevím.............. Betina 16.3.2007 15:24
***Re: Tak nevím.............. cizinka1 16.3.2007 15:36
****Re: Tak nevím.............. Betina 19.3.2007 9:46
*****Re: Tak nevím.............. cizinka1 19.3.2007 9:59
*Re: Tak nevím.............. Lenka, syn 7 měs. 19.3.2007 9:47
*Re: Tak nevím.............. Insula 20.3.2007 12:0
potrefená husa ,,,, Zuzana+Jony, 2 roky 16.3.2007 11:44
*Re: potrefená husa ,,,, cizinka1 16.3.2007 11:54
**Re: potrefená husa ,,,, Zuzana+Jony, 2 roky 16.3.2007 12:13
***Re: potrefená husa ,,,, cizinka1 16.3.2007 12:18
***Re: potrefená husa ,,,, fisperanda 16.3.2007 12:20
****Re: potrefená husa ,,,, pet & nany 9/05 & maxik 9/07 16.3.2007 12:46
****Re: potrefená husa ,,,, Zuzana+Jony, 2 roky 16.3.2007 13:0
*****Re: potrefená husa ,,,, Edita 16.3.2007 14:44
******Re: potrefená husa ,,,, cizinka1 16.3.2007 15:16
******Re: potrefená husa ,,,, Betina 16.3.2007 15:34
*******Re: potrefená husa ,,,, cizinka1 16.3.2007 15:50
********Díky Dr. Dowlingovi a Lu... Beruška9 16.3.2007 23:4
******Re: Tento článek mě opravdu ... Katu1 19.3.2007 17:57
*******Re: Tento článek mě opravd... Karin80 19.3.2007 22:39
*******Re: Tento článek mě opravd... Snezenka 1.4.2007 15:8
*****Re: potrefená husa ,,,, Edita 16.3.2007 14:45
******Re: potrefená husa ,,,, petrida 17.3.2007 9:20
*****Re: potrefená husa ,,,, Edita 16.3.2007 14:45
******Re: Tenhle článek mě opravdu... Katu1 19.3.2007 17:46
****Re: potrefená husa ,,,, ASMARA 20.3.2007 11:26
*Re: potrefená husa ,,,, Dana 16.3.2007 20:36
*Re: potrefená husa ,,,, Káťa+2 Škubánci 17.3.2007 16:27
**Re: co lze a co nelze změnit DitaB 18.3.2007 13:26
***Re: co lze a co nelze změnit Dana 21.3.2007 11:1
***Re: co lze a co nelze změnit Káťa+2 Škubánci 22.3.2007 22:16
**Re: potrefená husa ,,,, Any a dvojčata 19.3.2007 9:34
***Re: potrefená husa ,,,, Káťa+2 Škubánci 22.3.2007 22:26
Když necháme stranou výzkumy... Nasuada 16.3.2007 16:51
Potvrzuji mnohé z článku Mili+5 16.3.2007 22:38
*Re: Potvrzuji mnohé z článku karolína 18.3.2007 11:31
*Re: Potvrzuji mnohé z článku Ifka, 2 kluci 18.3.2007 18:3
Gratuluji sally 17.3.2007 1:50
*Re: Gratuluji fisperanda 17.3.2007 9:4
*matka autistky Andrejka68 17.3.2007 20:8
**Re: matka autisty Marka 2děti 18.3.2007 9:39
***Re: matka autisty Dana 18.3.2007 12:19
*Re: Ale no tak... DitaB 18.3.2007 13:59
*Re: Gratuluji Kris 19.3.2007 0:33
**Re: Gratuluji cizinka1 19.3.2007 9:1
***ještě k autismu úřednice 19.3.2007 9:43
****Re: ještě k autismu cizinka1 19.3.2007 10:10
*****Re: ještě k autismu a sebeobvi... Marka 2děti 20.3.2007 0:0
******Re: ještě k autismu a sebeob... cizinka1 20.3.2007 9:59
***Re: Gratuluji Kris 19.3.2007 10:34
****Re: Gratuluji cizinka1 19.3.2007 11:7
*****Re: Gratuluji Kris 19.3.2007 12:0
******Re: Gratuluji cizinka1 19.3.2007 12:11
*******p.s. cizinka1 19.3.2007 12:46
********Re: p.s. Kris 19.3.2007 14:29
*********Re: p.s. cizinka1 20.3.2007 9:36
**********Ztrata casu... Kris 20.3.2007 11:39
***********Re: Ztrata casu... cizinka1 20.3.2007 12:19
************Re: Ztrata casu.... Kris 20.3.2007 13:7
*************Re: Ztrata cas... cizinka1 20.3.2007 13:42
**************dulezita opr... cizinka1 20.3.2007 13:46
**************Snad se aspo... Kris 20.3.2007 14:7
***************Re: Snad s... cizinka1 20.3.2007 14:29
Tento článek mě opravdu naštval Katu1 19.3.2007 18:15
*Re: souhlasím Katu1 19.3.2007 18:21
*Re: Tento článek mě opravdu naštval Kris 19.3.2007 19:37
*Re: Tento článek mě opravdu naštval MarkétaP + 4 dcerky 19.3.2007 20:27
*Re: Tento článek mě opravdu naštval MarkétaP + 4 dcerky 19.3.2007 20:43
*Re: Tento článek mě opravdu naštval Zuzka  20.3.2007 9:50
*Fyziologická poloha Insula 20.3.2007 14:3
*Re: Tento článek mě opravdu naštval Sedmikrásky 24.6.2007 8:3
*Re: Tento článek mě opravdu naštval Draci mamka 4+1 19.8.2007 21:42
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.