tisk-hlavicka

Příliš staří na dítě?

20.2.2012 Anna Mészárosová Děti a my 95 názorů

Porodit dítě dlouho po třicítce a mnohdy až před čtyřicátými narozeninami není u nás v současnosti nic neobvyklého.

Některé ženy odkládají mateřství co nejdéle, nouze není ani o tatínky po padesátce. Většina lidí ví, že těhotenství starších žen je spojeno s riziky, ale jaká rizika to vlastně jsou? A co starší otcové?

Ideální věk ženy pro otěhotnění a porod dítěte je z biologického a genetického hlediska mezi dvaceti a třiceti lety. Žena je v této době fyzicky zralá, má stabilizované ovulační cykly a dostatečně kvalitní vajíčka ve vaječnících.

Plodnost ženy dosahuje svého maxima. V tomto období je také velmi nízké riziko výskytu genetických vad a pravděpodobnost spontánního potratu. Žena je zkrátka nejlépe připravena donosit plod bez komplikací.

Problémy rostou s věkem

Po třicítce se u žen snižuje kvalita vajíček a stoupá riziko chromozomálních vad plodu. Platí to pro Downův syndrom, o kterém se mluví nejčastěji, existují ale i jiné syndromy (Patauův, Edwardsův), neméně závažné.

Vzrůstá i riziko vzniku srdečních vad a vrozených vývojových malformací u plodu. Z tohoto důvodu je všem těhotným nad 35 let doporučen odběr plodové vody, amniocentéza, která umí některé vady odhalit. Vyšetření ale není povinné. Záleží na těhotné, zda amniocentézu podstoupí či nikoliv. V poslední době se mluví o možnosti zvýšit věkovou hranici pro indikaci amniocentézy na 37 let. U těhotenství starších matek hrozí i větší riziko spontánního potratu, předčasného porodu a úmrtí plodu. Uvádí se i větší frekvence vícečetných těhotenství.

Roste i riziko vzniku tromboembolické nemoci, samozřejmě daleko víc u matek, které mají k trombózám vrozené sklony.

S rostoucím věkem matky se pochopitelně častěji vyskytují těhotenské komplikace jako těhotenská cukrovka, vyšší krevní tlak a otoky. Na druhou stranu ale čím jsou ženy starší, tím lépe svoje tělo znají a těhotenské komplikace je nemusí zaskočit tolik jako dvacetiletou prvorodičku. I subjektivně mohou dyskomfort spojený s těhotenstvím snášet lépe, pokud nejsou těhotné poprvé a vědí, co těhotenství obnáší. Nebojte se zbytečně

Netřeba ale strašit samými negativy, není důvod se předem přehnaně obávat. I přes uvedená rizika znamená ve většině případů těhotenství i dlouho po pětatřicítce porod naprosto zdravého miminka. Navíc prenatální péče je v naší republice na špičkové úrovni, existuje velmi propracovaný systém testů a screeningových vyšetření ve snaze zachytit maximum vrozených vývojových vad. Kromě už zmíněné amniocentézy jsou to zejména podrobná ultrazvuková vyšetření ve 12. a 20. týdnu těhotenství.

I čtyřicátnice má velkou šanci bez větších komplikací donosit a porodit zdravé dítě. Nicméně je dobré si připustit, že nějaký problém nastat může, a nebát se využít všech možností vyšetření a péče, které nám současná medicína nabízí. Chybu také určitě neuděláte, pokud před otěhotněním navštívíte svého obvodního lékaře a necháte si zkontrolovat tlak, EKG, funkci štítné žlázy, hladinu cukru v krvi atd. A samozřejmě budete zdravě žít, jíst kvalitní stravu, budete se hýbat, pozitivně myslet, nebudete kouřit a zbytečně si huntovat tělo.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupí v platnost v dubnu 2012, stanoví, že se budou kompletně proplácet čtyři pokusy o umělé oplodnění, ale jen když se při prvních dvou použije jedno embryo. Zdravotní pojišťovny se budou podílet na asistované reprodukci pouze u žen do 40 let. Nad tuto věkovou hranici si musí neplodné páry už veškerá vyšetření, výkony a léky platit samy. Limitem pro umělé oplodnění bude 49. rok věku ženy.
Zdroj LN

Umělé oplodnění není všespasitelné

Jaké důvody vedou ženy k mateřství v pozdějším věku? Některé z kariérních důvodů mateřství odkládají a dítě si pořídí až daleko po třicátých narozeninách. Nebo jim k početí chybí ten správný partner. Také manželské páry, jimž děti pomalu odrostly, zatouží kolem čtyřicítky po miminku. Nezřídka zakládají ženy druhé rodiny po rozchodu s otcem prvních dětí a chtějí v novém svazku společného potomka s novým partnerem.

Všechny důvody jsou pochopitelné, ale na druhou stranu i tak není radno s mateřstvím příliš otálet a nechat se uspokojit falešným pocitem, že se v případě největší nouze spolehnu na metody umělého oplodnění. Ani možnosti dnešní medicíny nejsou nekonečné. Spolu s plodností klesá u ženy i úspěšnost otěhotnění při umělém oplodnění. Na to je třeba myslet, se všemi riziky počítat a předem si je uvědomit. Normální doba početí u zdravého páru je rok až dva, ve vyšším věku je ale třeba začít problémy s otěhotněním aktivně řešit mnohem dřív.

V ČR je věkové rozmezí pro umělé oplodnění hrazené z prostředků veřejného zdravotnictví 18 až 39 let (přesněji 38 let + 364 dnů).

Legislativa povoluje provádět umělé oplodnění až do doby, kdy je žena schopna otěhotnět, doporučená věková hranice je stanovena na 49 let. Pro muže žádné věkové omezení neexistuje. Nicméně úspěšnost otěhotnění při umělém oplodnění ve 45 letech s vlastními vajíčky je pouze 1 – 2 %. Určitou možnost v tomto věku představuje oplodnění vajíčky dárkyně, šance na otěhotnění se zvýší na 60 %. Je ale třeba vzít v úvahu, že dítě pak nemá s matkou žádnou genetickou příbuznost. Šance na otěhotnění přirozenou cestou jsou v tomto věku minimální.

Navíc věk nemusí být u ženy vždy tím hlavním a jediným kritériem schopnosti otěhotnět. To, že nějaká žena bez problémů otěhotněla a porodila ve čtyřiceti, neznamená, že to tak musí být vždy. Důležitá je totiž takzvaná ovariální rezerva, funkční stav vaječníků. Jinými slovy řečeno faktická možnost vaječníků vyprodukovat oplození schopné vajíčko. Ovariální rezervu lze zjistit pomocí hladin hormonů.

Plodnost ženy pak defi nitivně skončí při nástupu klimakteria. Poté už tělo ženy není schopné vyprodukovat žádná vajíčka.

Muži nestárnou?

A co starší otcové? Ani silně prošedivělý tatínek vedoucí potomka do školky dnes není žádná výjimka. Čtyřicátníci čekají své první dítě, padesátníci zakládají nové rodiny s mladou ženou. Udává se, že z biologického hlediska je optimální věk pro početí dítěte u muže kolem dvaceti let. Tomu dnešní doba příliš nenahrává a i z psychologického a společenského hlediska lze říct, že dnešní dvacetiletí muži nejspíš nejsou pro otcovství zcela připraveni.

Několik studií zkoumalo, zda i věk otce má vliv na vznik Downova a jiných syndromů u plodu, ale tato korelace nebyla s jistotou potvrzena. Uvádí se ale, že se zvyšujícím se věkem otce roste riziko rozvoje schizofrenie u plodu a riziko vzniku některých vzácnějších genetických vad (Apertův syndrom, achondroplazie, Mafranův syndrom aj.) Z tohoto důvodu je většinou doporučována amniocentéza v těhotenství, kde je otci víc než 50 let. Přesto by rodiče, kterých se to týká, měli mít na paměti fakt, že tyto vady nemusí být všechny při amniocentéze odhaleny.

Nicméně celkově vzato u mužů není třeba brát pozdní rodičovství tak fatálně jako u žen, kde biologické hodiny nemilosrdně odtikávají. Plodnost u muže zůstává zachována od puberty prakticky až do konce života. Množství spermií postupně klesá, po padesátce i jejich pohyblivost klesne zhruba na polovinu, možnost zplodit potomka ale zůstává. Navíc množství kvalitních spermií je značně individuální, leckterý třicátník na tom může být daleko hůř než padesátník. Množství a kvalitu spermií lze do určité míry ovlivnit životosprávou, kvalitou stravy, životním prostředím.

Proč muži ano a ženy ne?

Vývoj spermií je totiž oproti vajíčkům rozdílný a mužské plodnosti nahrává. Spermie u muže vznikají ve varlatech ve stále nových cyklech po celý život. Doba zrání spermií je zhruba 75 dní. Cyklů probíhá kontinuálně několik zároveň a opakují se stále dokola, muž je tedy plodný prakticky neustále, protože každodenně vyprodukuje nějaké zralé spermie.

U žen probíhá zrání vajíček úplně jinak.

Pokud jedna spermie zraje zhruba 75 dní, vývoj jednoho vajíčka od začátku do konce trvá až desítky let! Vznik vajíček totiž začne už v intrauterinním životě ženy, tedy ještě v době, kdy se žena ani nenarodila a vyvíjí se v těle své matky. Lze tak říct, že všechna vajíčka jsou v době narození ženy v polovině svého dozrávání a také jejich počet je konečný – žádná nová už nikdy nevzniknou. V tomto stavu zůstanou až do ženiny puberty a pak při každém menstruačním cyklu postupně jedno vajíčko (výjimečně více) dozraje. Pokud tedy žena menstruuje přibližně od 13 do 45 let, některá vajíčka čekají na dozrání 13 let, ale některá až 45 let. A tady je třeba hledat příčinu rostoucího rizika vzniku genetických vad u starších matek. Laicky řečeno, buněčné mechanismy v lidském vajíčku s rostoucím věkem stárnou spolu s celým organismem a snáz dojde k chybě.

Ať už zde bylo napsáno o rodičovství a mateřství v pozdějším věku cokoliv, pravdou zůstává, že přes všechna medicínská zkoumání a poznatky se s tím příroda stejně u každého z nás popasuje podle svého. Všem maminkám i těm, které ještě v miminko doufají nebo se na něj připravují, tak alespoň přejme, ať se jich žádné z uvedených problémů nedotknou a radují se v klidu ze svých zdravých dětí.

Autorka je absolventka oboru biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se specializací na lidskou genetiku. Věnuje se vyšetřování přítomnosti vrozených vývojových vad a některých vrozených genetických chorob a genetických predispozic.

Názory k článku (95 názorů)
Uz me to nebavi Jana 20.2.2012 10:20
*Re: Uz me to nebavi Markéta, kluci 10 a 3 20.2.2012 11:10
**Re: Uz me to nebavi Alena, dospělé děti 28.2.2012 9:18
*Re: Uz me to nebavi withep 20.2.2012 11:14
**Re: Uz me to nebavi xxxyyy 20.2.2012 11:54
**Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 12:22
***Re: Uz me to nebavi Klarisanek 20.2.2012 13:18
****Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 15:6
*****Re: Uz me to nebavi Binturongg 20.2.2012 16:53
******Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 22:44
*******Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 22:45
*******Re: Uz me to nebavi Binturongg 20.2.2012 22:57
********Re: Uz me to nebavi Hilly. 21.2.2012 11:1
*********Re: Uz me to nebavi Binturongg 21.2.2012 12:23
*****Re: Uz me to nebavi Ivulle 20.2.2012 22:29
******Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 22:44
******Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 22:55
*******Re: Uz me to nebavi Tante Ema 21.2.2012 9:14
********Re: Uz me to nebavi Binturongg 21.2.2012 10:55
*********Re: Uz me to nebavi Hilly. 21.2.2012 11:6
**********Re: Uz me to nebavi Binturongg 21.2.2012 12:26
***********Re: Uz me to nebav... Hilly. 21.2.2012 13:21
************Re: Uz me to neb... Hilly. 21.2.2012 14:2
*************Re: Uz me to n... Binturongg 21.2.2012 17:10
**************Re: Uz me to... Hilly. 21.2.2012 18:53
***************Re: Uz me ... Binturongg 21.2.2012 21:33
****************Re: Uz m... Hilly. 22.2.2012 10:11
*******Re: Uz me to nebavi Gudrun 29.2.2012 20:48
****Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 15:12
***Re: Uz me to nebavi miriam +5 20.2.2012 14:45
***Re: Uz me to nebavi Ajlina 20.2.2012 16:30
**Re: Uz me to nebavi maja 22.2.2012 11:18
*Re: Uz me to nebavi xxxyyy 20.2.2012 11:53
**Re: Uz me to nebavi connie3 20.2.2012 12:52
***Re: Uz me to nebavi Klarisanek 20.2.2012 13:12
***Re: Uz me to nebavi xxxyyy 20.2.2012 13:56
****Re: Uz me to nebavi Ajlina 20.2.2012 16:34
*****Re: Uz me to nebavi Margot+1 20.2.2012 19:34
*****Re: Uz me to nebavi Ivulle 20.2.2012 22:51
*****Re: Uz me to nebavi Binturongg 20.2.2012 23:14
****Re: Uz me to nebavi connie3 20.2.2012 16:37
*****Dříve byl průměrný věk při pos... Nez Percé 20.2.2012 19:8
***Re: Uz me to nebavi Binturongg 20.2.2012 16:47
****Re: Uz me to nebavi 16.5Salám&Lajka14 20.2.2012 19:23
**Re: Uz me to nebavi Katjan 22.2.2012 1:49
***Re: Uz me to nebavi Binturongg 22.2.2012 9:16
*Re: Uz me to nebavi 2.10xb-116 20.2.2012 12:14
**Re: Uz me to nebavi Hilly. 20.2.2012 12:26
*Re: Uz me to nebavi Klarisanek 20.2.2012 13:11
*Re: Uz me to nebavi kreditka 20.2.2012 13:55
**Re: Uz me to nebavi xxxyyy 20.2.2012 13:57
**To je fakt zabava! Jana 20.2.2012 20:33
***Re: To je fakt zabava! Hilly. 20.2.2012 22:52
****Re: To je fakt zabava! Binturongg 20.2.2012 22:59
****Re: To je fakt zabava! Jana 21.2.2012 0:2
*****Re: To je fakt zabava! Binturongg 21.2.2012 0:23
*dík Kočanská 21.2.2012 19:3
*Re: Uz me to nebavi maja 22.2.2012 11:19
Vajíčka xxxyyy 20.2.2012 11:55
*Re: Vajíčka Ajlina 20.2.2012 16:38
**Re: Vajíčka KoproFka 20.2.2012 22:30
**Re: Vajíčka angrešt 22.2.2012 15:30
***Re: Vajíčka Binturongg 23.2.2012 8:10
Možná jste si také všimly Liška s banem :) 20.2.2012 14:31
*Re: Možná jste si také všimly Binturongg 20.2.2012 14:53
**Re: Možná jste si také všimly Liška s banem :) 20.2.2012 15:4
***Re: Možná jste si také všimly Binturongg 20.2.2012 17:7
****Re: Možná jste si také všimly Liška s banem :) 20.2.2012 17:12
****Re: Možná jste si také všimly Lenka P. 20.2.2012 20:26
*****Re: Možná jste si také všimly Lenka P. 20.2.2012 20:29
******Re: Možná jste si také všiml... mydlenka 21.2.2012 17:4
****Re: Možná jste si také všimly KoproFka 20.2.2012 22:38
*****Re: Možná jste si také všimly Binturongg 20.2.2012 23:10
******Re: Možná jste si také všiml... KoproFka 21.2.2012 0:36
*******Re: Možná jste si také vši... Binturongg 21.2.2012 0:47
********Re: Možná jste si také v... RaDus&holky 23.2.2012 18:12
****Re: Možná jste si také všimly Ivulle 20.2.2012 22:42
*****Re: Možná jste si také všimly Binturongg 20.2.2012 22:52
*****Re: Možná jste si také všimly Oggová 22.2.2012 9:58
***Re: Možná jste si také všimly 16.5Salám&Lajka14 20.2.2012 19:22
**Re: Možná jste si také všimly Hilly. 20.2.2012 15:8
*Re: Možná jste si také všimly Markéta, kluci 10 a 3 20.2.2012 22:3
*Re: Možná jste si také všimly Ivulle 20.2.2012 22:36
*Re: Možná jste si také všimly Raduna 21.2.2012 15:17
Vyšší věk Zdena 21.2.2012 10:39
*Re: Vyšší věk Binturongg 21.2.2012 10:52
**Re: Vyšší věk sušenky 26.2.2012 22:36
*Re: Vyšší věk Luca83 23.2.2012 23:42
**Re: Vyšší věk Binturongg 24.2.2012 9:20
Přirozená obětavost/ sobectví dnešní dob... Anička; 21.2.2012 18:44
přemýšlejte i opačně Helena, tři děti 25.2.2012 21:13
*Re: přemýšlejte i opačně sušenky 26.2.2012 22:43
**Re: přemýšlejte i opačně Marta 5.3.2012 14:14
příliš staří na dítě alessandra 26.2.2012 8:22
Frekvence Downova syndromu Alex, příliš stará matka 3 dětí 26.2.2012 12:19
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Wellness Víkend   |   Jsme.cz - nový magazín o rodině, přátelství a vztazích.   |   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.