tisk-hlavicka

Už zase zlobí!

7.4.2003 Pavla Maříková Děti a my 52 názorů

Vůči hyperaktivnímu dítěti vystupujme s laskavostí a láskou. Obrňme se trpělivostí, klidem a optimismem.

V převážné většině případů se hyperaktivita projevuje pouze jako součást celého souboru příznaků zvaného syndrom lehkých mozkových dysfunkcí – LMD (v současné době se hovoří o symptomech ADHD – Attention Deficit Hyperaktivity Disorder). Z odborných výzkumů je známo, že v naprosté většině případů se jednotlivé příznaky objevují u těchto dětí kumulovaně a ve spojeních. Velmi často se k neklidnosti přidává též impulzivnost a špatná schopnost soustředit se. Výjimka však potvrzuje pravidlo, a proto se v ojedinělých případech setkáme i s výskytem pouze jednoho příznaku jako izolovaného jevu nebo ve spojení se zcela jinými komponenty.

Kdy hovoříme o hyperaktivitě

Hyperaktivní, nápadně neklidné dítě se vyznačuje ve srovnání s ostatními dětmi slabší nervovou soustavou. Jeho nervové buňky, mozková centra, ale i svalové skupiny se rychleji unaví a vyžadují odpočinek. To je hlavní příčinou často pozorovaného nepřiměřeně rychlého střídání činností, jež má za cíl zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto dítě dlouho nevydrží u jednoho druhu pracovní činnosti, ale ani hry, střídá aktivity rychle za sebou a bývá brzy unaveno.

Kromě již zmíněné hyperaktivity tyto děti velmi špatně koncentrují pozornost, jsou zbrklé a díky nerovnoměrnému vývoji svých duševních funkcí mohou mít potíže v učení (neúhledné písmo, pomalé čtení), výrazné výkyvy nálad, ale také poruchy řeči (koktavost, špatná výslovnost apod.). Někdy se též objevuje tělesná neobratnost a koordinace pohybů.

Tyto příznaky se v určité míře mohou objevit u každého zdravého dítěte. Nabízí se tedy otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch – v první řadě jde vždy o společenskou normu, v praxi tedy především o normu školního prostředí. Dítě, jehož chování výrazně vybočuje z obvyklé společenské konvence (např. výrazně se odlišuje mírou neklidu a nesoustředění se od dalších dětí ve třídě), by mělo být po dohodě s rodiči doporučeno k návštěvě dětského psychologa. Mezi celou populací dětí se hovoří o 3 – 4% výskytu s častějším zastoupením mužského pohlaví.

Hlavní výchovné zásady

Vůči hyperaktivnímu dítěti vystupujme s laskavostí a láskou. Obrňme se trpělivostí, klidem a optimismem.

Posilujme sebevědomí dítěte, především tím, že oceníme každý jeho úspěch, ale i každou projevenou snahu. Vytvořme takové podmínky, aby se náš potomek mohl co nejvíce a často projevit. Snažme se zabránit takovým situacím, za které by musel být potrestán. Zabráníme tím vzniku pocitu neúspěchu a méněcennosti.

Vedení dítěte by mělo probíhat formou naší aktivní spoluúčasti na společné činnosti. Při práci i hře dítě vedeme, radíme mu, podporujeme jeho nápady a uklidňujeme jej slovy i jemným přátelským dotekem.

Aktivitu dítěte založíme na jeho spontánnosti a zájmu. Každou činnost (hru i práci) dělíme na krátké časové úseky, které prokládáme chvilkami odpočinku a odreagování se.

Dítěti umožníme co nejvíce svobodné a spontánní hry. Řešením nejsou hromadné organizované hry a kroužky. Tato řízená činnost dítěti radost nepřináší.

Všestrannou podporu by dítě mělo nacházet v rodině, a to u všech jejích členů. Musí cítit, že je rovnocenným členem rodiny, kde je obklopeno láskou a pocitem jistoty.

Snažíme se předcházet nedorozumění mezi školou a rodinou. Je třeba počítat, především v počátku, s nižší samostatností dítěte a podpořit je při hledání sociální pozice v cizím prostředí. Učitele upozorníme na potíže, které dítě má a požádáme jej o spolupráci.

Dobrý celkový zdravotní stav je podmínkou pro zlepšení jeho obtíží. Komunikujme s dětským lékařem, nejen ohledně předepisování léků vyrovnávajících nerovnoměrnost nervové lability, ale aktivně jej zapojme do výchovy dítěte.

Neponechávejme dítě samotné, pokud prožívá ne-úspěch a smutek. Naopak se je pokusme motivovat k další činnosti, kde by mohlo být úspěšné, aby mohlo zažít radost a sebeocenění.

Výběr dalšího studia a volbu povolání pečlivě zvažme, třeba i po poradě s dětským psychologem. Je pravda, že osoby s LDM syndromem (ADHD) jsou úspěšnější v praktických povoláních, kde bývá vyšší i pocit seberealizace, ale není výjimkou, že zdárně vystudují i střední a vysokou školu.

Názory k článku (52 názorů)
Teorie a praxe Eva, dva synové 29.4.2003 10:42
*Biofeedback na hyperaktivitu Sisi, kluci 7 a 10 4.5.2003 15:36
*Re: Teorie a praxe Janice 14.5.2003 21:24
**Re: Teorie a praxe Janice 15.5.2003 8:20
***Re: Teorie a praxe ^^freespirit 20.1.2007 11:36
*Re: Teorie a praxe Karel, 3 děti 23.5.2003 4:44
**Re: Teorie a praxe Meta 23.5.2003 9:31
**Re: Teorie a praxe Jarka, dvě dcery 23.5.2003 11:8
***Re: Teorie a praxe Aneka_ 23.5.2003 12:3
****Re: Teorie a praxe Jarka, dvě dcery 23.5.2003 12:58
*****Re: Teorie a praxe 16.5Salám&Lajka14 23.5.2003 13:6
******Re: Teorie a praxe Sosan 23.5.2003 13:12
*******Re: Teorie a praxe Martina, Honzík 3,5 roku 23.5.2003 13:31
*******Re: Teorie a praxe-Sosane Aneka_ 23.5.2003 13:35
******Re: Teorie a praxe Jitka 11.3.2009 21:35
*****Re: Teorie a praxe Aneka_ 23.5.2003 13:31
******Re: Teorie a praxe Martina, Honzík 3,5 roku 23.5.2003 13:44
**Re: Teorie a praxe Bára, syn 3,5; dcera 9 měsíců 4.2.2004 0:29
**Re: Teorie a praxe Jana, 5.4.2004 18:48
***Re: Teorie a praxe Hana,syn 3 roky 15.7.2004 10:44
**Re: Teorie a praxe Radka, 2 děti 3.5.2004 22:53
**Re: Táta tyran Dana Novotná 3 děti 11.11.2004 10:42
**Re: Teorie a praxe H., učitelka MŠ 20.3.2006 15:41
**Re: Teorie a praxe Tátovi 3 dětí JItka 1.8.2006 21:54
**Re: Teorie a praxe Alena Kučerová,matka tří dětí 5.1.2007 15:8
**Re: Teorie a praxe Pavlína 26.8.2007 19:44
**Re: Teorie a praxe Taňa :dvě holky 26.8.2007 21:29
**Re: Teorie a praxe MoninaBr 24.8.2009 9:47
**Re: Teorie a praxe dandyna 27.10.2015 11:23
*Re: Teorie a praxe Lenka Chocholoušová 2syny 26.8.2006 16:8
*Re: Teorie a praxe IVA PAVLOVA ,DVE DETI 9.6.2007 14:1
*Re: Teorie a praxe Pavlína,dcera,syn 26.8.2007 19:32
*Re: Teorie a praxe Páďa 17.10.2008 10:19
*Re: Teorie a praxe simona 8.12.2008 14:55
*Re: Teorie a praxe MoninaBr 24.8.2009 9:44
**Re: Teorie a praxe Radek 8.2.2010 18:35
*Re: Teorie a praxe Oli,3 deti 27.3.2010 21:3
hyperaktivita a škola M Z dva synové 10 a 15 let 18.1.2006 9:23
*hyperaktivita v malém městě jiřina 7.3.2006 15:11
*Re: hyperaktivita a škola Eva Pokorná 1.5.2006 12:6
*Re: hyperaktivita a škola Jana Černá syn 12 let 17.9.2006 13:32
*Re: hyperaktivita a škola mony 25.5.2007 18:20
**Re: hyperaktivita a škola agatka 21.6.2008 20:52
Už zase zlobí Marcela, 2 děti, t.č. v dalším očekávání 24.4.2006 9:49
*Re: Už zase zlobí Jana 19.2.2008 7:47
Teorie a praxe Bohumila Dvě dcery 5a 8let 5.1.2008 17:7
*Re: Teorie a praxe MoninaBr 24.8.2009 9:53
**Re: Teorie a praxe teniq 4.2.2011 21:45
***Re: Teorie a praxe Markéta s párkem 6.2.2011 10:40
hyper? alenanov 17.2.2009 8:58
strava a hyperaktivita Olina dcera 12 11.9.2011 9:44
*Re: strava a hyperaktivita Žaneke 17.10.2012 14:5
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.