tisk-hlavicka

Nová vyhláška k zápisu do soukromých škol je diskriminační

18.3.2022 Jan Zeman, 11 názorů

Škola si díky vyhlášce jednoduše může žáky vybírat. To ale povede jen k nárůstu nerovností.

Ministerstvo školství připravilo novou vyhlášku, která upravuje podmínky pro zápisy do soukromých a církevních základních škol. Podle návrhu si mohou už letošní rok při zápisu zmíněné školy vybírat žáky podle toho, zda splní předpoklady, které si škola stanoví. To ale povede jen k dalšímu růstu nerovností.

Zápisy na veřejné základní školy se aktuálně řídí dvěma kritérii – věkem dítěte a místem trvalého pobytu. U soukromých škol neplatí požadavek bydliště žáka, a proto mohou mít problém s nedostatkem kapacit. Pokud škola nemá dostatečné kapacity, aby přijala všechny děti, tak by měla, podle České školní inspekce, mezi zájemci losovat, aby nedocházelo k diskriminaci. Tato pravidla doposud platila pro zápisy na veřejné i soukromé a církevní školy. Nová vyhláška ale pravidla přijímání do neveřejných škol upravuje. Nově by si tyto školy mohly vybírat děti u zápisu podle vlastních potřeb. Soukromá a církevní škola ale stále dostává peníze z veřejného rozpočtu – stát jí částečně hradí výdaje na platy učitelů, platy nepedagogických pracovníků a financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním (učebnice, další vzdělávání pedagogických pracovníků). (vytučněné části byly doupřesněny po vydání tiskové zprávy – pozn. redakce)

Nová vyhláška teď dává soukromým a církevním školám možnost vyžadovat přítomnost dítěte u zápisu a také si mohou stanovit svá vlastní kritéria pro přijetí dítěte: „Na školu, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se nevztahují odstavce 3 až 5.“ Tyto body například zmiňují, že rozhovor učitele s předškolákem má mít maximálně 20 minut, další části zápisu maximálně hodinu a dál zmiňují také to, že: „Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Nová vyhláška omezuje možnost volby školy, kterou rodiče chtějí pro své dítě a to i za předpokladu, že jsou ochotni si za jeho vzdělání připlatit. Soukromé školy si totiž mohou připravit podobu zápisu zcela ve své režii a při výběru se mohou chovat diskriminačně. Nová kritéria dávají školám do ruky nástroj, jak vybrat děti podle toho, aby splňovaly očekávání školy, například pomocí podmínky: „splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP“. EDUin připomíná, že jeden z cílů Strategie 2030+, a k jejímu naplňování se zavázal i ministr školství Petr Gazdík, je snižování nerovností. Tato úprava vyhlášky jde ale zcela proti tomuto cíli a pouze dál posiluje nerovnosti, které v českém vzdělávání jsou už nyní. Právě diskriminační pravidla soukromých škol při zápisech dlouhodobě kritizuje i Česká školní inspekce. Jako příklad z poslední doby lze uvést školu PORG, která se proti závěrům inspekce (že výběr žáků je diskriminační) ohradila a podala na ČŠI žalobu. Víc najdete zde.

Jan Zeman, analytik EDUinu: Soukromé školy by měly svoji svobodu uplatňovat jinde než u přijímacího řízení, protože jejich učitelé jsou placeni státem a v tu chvíli plní poslání “snižovat nerovnosti” propsané ve strategických dokumentech. Pečlivé posuzování, zda má dítě požadovanou úroveň (v jazykových a jiných znalostech) je proti myšlence, že má škola dítě rozvíjet, a ne z nejlepších dělat mistry a zbytku zabouchnout dveře. Obzvlášť pokud jsme v situaci, kdy je rodič za zlepšení svého dítěte ochoten zaplatit.

Názory k článku (11 názorů)
Uplne normalni Mbee 18.3.2022 23:49
*Re: Uplne normalni Romana Gulová 19.3.2022 8:26
**Re: Uplne normalni Vítr z hor 19.3.2022 9:33
**Re: Uplne normalni Mbee 19.3.2022 12:12
**Re: Uplne normalni Renka + 3 19.3.2022 12:28
**Re: Uplne normalni Analfabeta 19.3.2022 14:16
Kdyby Pámbu chtěl Analfabeta 19.3.2022 14:5
Ach jo Romana Gulová 20.3.2022 16:6
*Re: Ach jo Renka + 3 20.3.2022 19:42
*Re: Ach jo Analfabeta 21.3.2022 1:5
**Re: Ach jo ...neviditelná... 23.3.2022 12:27
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.