tisk-hlavicka

Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata

Originální vzdělávací projekt, který představuje dětem rozličné vědní obory a zároveň podporuje mezigenerační soudržnost.

Originální vzdělávací projekt, který představuje dětem rozličné vědní obory a zároveň podporuje mezigenerační soudržnost, nabízí pražské Centrum celoživotního vzdělávání, které na něm spolupracuje s různými vysokými školami.

Autorkou projektu je Ing. Dana Steinová, která se vytváření nových aktivizačních programů pro seniorskou populaci věnuje téměř 30 let a v roce 1986 iniciovala vznik první pražské univerzity třetího věku.

Co ji vedlo k myšlence založit Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata?

V roce 2003 jsem se na konferenci organizace American Society on Aging v Chicagu seznámila s jednoduchým lokálním vzdělávacím projektem, který byl určen pro prarodiče a děti, a rozhodla jsem se, že založím experimentální univerzitu pro tyto cílové skupiny,“ řekla mi Dana Steinová. Projekt je přirozeným pokračováním aktivit Ing. Steinové. „Aktivizační programy pro seniorskou populaci vytvářím od počátku 80. let minulého století. Tento projekt však vytvářel platformu pro mezigenerační vzdělávání, ve kterém prarodič a vnouče vytvářejí studijní tým, vzájemně si pomáhají a navzájem se respektují,“ řekla mi.

Přečetla jsem si témata tohoto školního roku i minulých ročníků. Děti se seznamují s meteorologií, fyziologií zvířat, mykologií nebo astronomií. Napadlo mě, jestli nejsou pro děti mladšího školního roku moc těžká. „Témata jsou vybírána s ohledem na to, že děti právě ve věku mezi 6–12 rokem začínají poprvé přemýšlet o své budoucí profesní orientaci. Fakulty tak dostávají příležitost oslovit své budoucí studenty.“ Na tématech letošního ročníku spolupracovalo Centrum celoživotního vzdělávání s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Pod názvem Člověk, zvířata a zvířátka se skrývají následující témata: role zvířat v životě člověka od pravěku do současnosti; koně a člověk; hospodářská zvířata – krávy, kozy, ovce, lamy, slepice, krůty, husy, kachny, pštrosi; psi; kočky; domácí zvířata a cizopasníci; nevítaná zvířátka – krysy, potkani, rusi, štěnice, faraoni, roztoči a další.

Osobně si myslím, že experimentální univerzita musí být zajímavým projektem i pro vysokoškolské učitele a odborníky, kteří zde přednášejí. Přece jen zjednodušit, respektive přizpůsobit své vyjadřovací schopnosti školákům a přitom téma nezjednodušit tak, že nebude dávat smysl, je asi hodně těžké. Dany Steinové jsem se proto zeptala, jak vybírali odborníky-přednášející.

Máte pravdu, pro vysokoškolské učitele je velká výzva přizpůsobit se dětskému posluchači,“ potvrdila mi Dana Steinová. „Někteří to zvládnou na výbornou a někteří s tím mají trochu problém. Většina z nich však sází na dětskou soutěživost a přednáška je rozčleněna na několik částí. Přednášející si ověřuje, jak děti rozumějí tématu a jak jsou schopny je zpětně vysvětlit. Za správné odpovědi dostávají děti ceny. Také doma odpovídají na otázky formou kvízu či malují obrázky k probranému tématu.

Byla jsem zvědavá také na to, jestli Dana Steinová musí odborníky nějak „přemlouvat“, nebo zda mají o působení na experimentální univerzitě zájem.

Spolupráce s vybranou fakultou je vždy předmětem oficiálního jednání s vedením fakulty. Ta určí metodika, který navrhne osnovu kurzu a osloví potenciální přednášející. Někteří odmítnou, většina však s radostí přijímá novou výzvu. Ti, kteří mají doma děti ve věku participujících vnoučat, se na přednášku doslova těší.“

Zájem je velký

Organizátoři vzdělávacích akcí pro seniory si na malý zájem rozhodně nestěžují. Předpokládala jsem, že i o Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata je velký zájem, a Dana Steinová mi to potvrdila. „Experimentální univerzita je součástí Centra celoživotního vzdělávání, takže prarodiče v tomto projektu jsou vždy studenti CCV. Kapacita je 30 dvojic prarodič–vnouče, takže není problém kurz naplnit. V roce 2004/2005 jsme na MFF do oboru Astronomie přijali 50 dvojic, protože byla k dispozici velká posluchárna. Počet byl však nezvladatelný při různých exkurzích na hvězdárny a planetária, takže už v pokračovacím ročníku byl počet zredukován na 25 dvojic.“ Dodala, že roční školné stojí 600 Kč za dvojici.

Zeptala jsem se také na to, zda je školní rok ukončen nějakou zkouškou. Dostávají účastníci diplom nebo osvědčení? „Vnoučata získávají na závěr školního roku osvědčení o absolvování Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata. Celá akce je slavnostní, fakulta mnohdy přidá i dárek, prarodiče přinesou dětské šampaňské a všichni společně si připíjí na úspěšný závěr právě skončeného školního roku. Zkoušky se nedělají.“ Zvědavá jsem byla i profil „typického studenta“.

Typickým prarodičem je student Centra celoživotního vzdělávání s vysokoškolským vzděláním (vysokoškoláci tvoří asi dvě třetiny studentů-prarodičů) a vnouče, které má zájem o daný obor. Není však výjimkou, že dvojice absolvuje i několik zcela odlišných oborů; některé jim sedí více, některé méně, ale vždy oceňují možnost získání nových znalostí a prarodiče hlavně příležitost si o těchto nových tématech povídat se svými vnoučaty.

V propozicích Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata jsem se dočetla, že ročník bývá ukončen letním táborem. Zúčastní se jej všichni studenti? A co je programem tábora?

Ano, letní tábor je pravidlem,“ řekla mi Dana Steinová. „Účastní se ho obvykle 40–50 osob, mnohdy si prarodiče přiberou i další vnouče, které na Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata nechodí. Letní tábory mají úžasnou atmosféru, konají se v nádherných lokalitách a pro účastníky je připraven bohatý program. Pro absolventy oboru Astronomie se konal tábor na Hvězdárně v Úpici v kraji bratří Čapků. Dopolední programy na hvězdárně, odpolední vycházky do okolí a večerní astronomická pozorování s Doc. RNDr. Martinem Šolcem patřila k denní náplni. Letní tábor pro absolventy oboru Krajina a les se konal v Jizerských horách. Tábor vedl lesní pedagog Ing. Karel Pokorný. Všichni prarodiče byli doslova okouzleni jeho schopností dětem vysvětlit i ty nejsložitější problémy. Odpoledne pak trávili v lese s lesníky a měli možnost pozorovat těžbu dřeva či sázení stromků,“ vzpomínala Dana Steinová na letní tábory. A vzpomínkám nebyl konec.

Mykologický tábor s RNDr. Františkem Kotlabou se konal v Soběslavi. Celý den se běhalo po lese a večer se konaly přednášky o houbách. Při závěrečné mykologické olympiádě František Kotlaba strhával body za to, když účastníci neznali druhové jméno houby. Dodnes na to všichni s láskou vzpomínají. Další přírodovědný tábor se konal v Národním parku České Švýcarsko pod vedením geografa RNDr. Miroslava Marady s celodenními výlety i návštěvou Saského Švýcarska. Letošní tábor pořádala katedra meteorologie a klimatologie MFF UK přímo v Rekreačním a vzdělávacím středisku Českého hydrometeorologického ústavu v Jižních Čechách. Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová zvala hosty z katedry, kteří formou hry v lese děti seznamovali s odbornými tématy. Na návštěvu přijel i Dr. Michal Žák, který na ČT 1 uvádí počasí, a děti si mohly pod jeho vedením zkusit v praxi televizní předpověď. Vše se natáčelo a výsledek je ke zhlédnutí na fakultním webu. Pro dětské účastníky byla připravena řada napínavých sportovních a vědomostních soutěží spojených s testováním orientačních schopností. Prarodiče asistovali jako hlídky na stanovištích.“

Na závěr našeho společného povídání jsem se Dany Steinové zeptala, v čem vidí význam tohoto projektu. „Nejen že rozšiřuje obzor vnoučatům i prarodičům, ale vytváří také prostor pro upevnění jejich vzájemných vztahů, podporuje mezigenerační porozumění a vzájemný respekt. Také vymezuje čas, který tráví děti s prarodiči bez dozoru rodičů, a otevírá oběma generacím vstup na akademickou půdu, která je primárně vyhrazena vysokoškolským studentům,“ uzavřela náš rozhovor Dana Steinová.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (3 názorů)
Proč o tom píšete právě teď? Lubar 6.3.2013 9:3
*Re: Proč o tom píšete právě teď? Zuz 6.3.2013 13:55
Experimentální vysoká Marci 1 dcera 10.3.2013 12:38
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.