tisk-hlavicka

Dětem s dysfunkcemi pomozte vůněmi

19.8.2010 Martina Hanzlíková Rodina a škola 113 názorů

Aromaterapie může sehrát hodnotnou úlohu ve vývoji dítěte a může urychlit jeho celkový rozvoj.

Vůně, dotek, správná teplota vody ráno i večer, pár kapek éterického oleje na keramické destičce v aktovce nebo v kapse u kalhot, to vše může mírnit únavu, vyčerpání a neklid dítěte, jež trpí některou z dys-poruch. Autorka vychází z dlouholeté zkušenosti. Změny, které se odehrávají při citlivém přístupu k dítěti, mohou být povzbudivé zvláště pro ty, kteří mají dojem, že již vyzkoušeli vše a výsledek je zatím skoro nulový.

Specifické vývojové poruchy je termín označující skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a při osvojování matematických dovedností. Mohou vznikat z různých příčin. Známe je jako termíny – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.

Jestliže máte dítě, kterému psycholog diagnostikoval vývojovou poruchu, dostane se vám různých poučení, jak s ním pracovat a jak se s ním učit: jak správně držet pero, číst přes okénka, používat měkké a tvrdé kostičky pro cit slabik dy a di, jak používat tzv. barevná pravidla atd. Škola dostane specifická doporučení pro individuální přístup: dítě například nepíše diktát, ale je místo toho vyvoláno k ústnímu přezkoušení, může psát jen kolik zvládne, třeba i třetinu toho co píší ostatní děti.

To všechno je přínosem a velkou úlevou pro dítě, rodiče a snad i učitele. Doporučení plně obsáhnou pedagogickou stránku problému. Vyvstává však otázka, jak pomoci dítěti od řady průvodních obtíží, které s dysfunkcemi úzce souvisejí. Jedná se o obtíže s prostorovým a sluchovým vnímáním, obtíže řeči a zrakového vnímání, obtíže s jemnou či hrubou motorikou a zejména obtíže s delším soustředěním a poruchami chování. Dítě se soustředí krátce, nevydrží delší dobu ani u činnosti, která ho baví a zajímá. Daleko hůř se soustředí při změnách počasí, v době kdy je jeho organismus oslaben nebo při zvýšeném psychickém tlaku. Poruchy chování pak vznikají jako následek poruch učení, projevují se upozorňováním na sebe, šaškováním, časté jsou neurotické projevy, strach a napětí. Místo psychofarmak a jiných medikamentů, které vám nabídne neurolog, zkuste jít cestou aromaterapie. Otevřenost dětské mysli je otevřenou branou pro vnímání vůní a pocitů. Aromaterapie může sehrát hodnotnou úlohu ve vývoji dítěte a může urychlit jeho celkový rozvoj. Přírodní vůně působí i na psychosomatické úrovni, a tak kromě léčebného efektu rozvíjejí i duševní bohatost, přinášejí inspiraci, podporují asociativní a intuitivní myšlení.

Aromaterapie

Aromaterapie je založena na působení přírodních výtažků z rostlin, obecně známých jako éterické oleje, na živý organismus. Při použití na pokožku nebo do koupele se musí vždy ředit rostlinnými oleji. Aplikací éterických olejů je řada, pro oblast dysfunkcí (stále hovoříme o dětech) se mi osvědčila kombinace koupelí, sprchování, masáží a inhalací.

Koupele

Koupel aplikujeme u dětí, které jsou velice neklidné, které mají dysfunkci spojenou s agresivními stavy a svalovým neklidem, a také u dětí, které mají potíže s usínáním nebo je trápí přerušovaný spánek. Koupel, většinou večer, provádíme tak, že do vany napustíme teplou vodu, do které pomocí nosiče, kterým může být rostlinný olej, mléko nebo smetana, rozptýlíme éterický olej. Na vanu 3–10 kapek podle věku dítěte. Pro uvolnění po náročném dni je vhodná mandarinka, pomeranč, růžové dřevo nebo kardamom. U starších dětí můžeme použít také vanilku a bazalku. Pro usnutí a kvalitní spánek levanduli, meduňku nebo heřmánek. Na čas koupele postačí 10–15 minut. Dítě bez sprchování osušíme a oblékneme bavlněné pyžamo. Vhodné je ještě zabalení do deky, abychom účinky vonné koupele nechali doznít.

Otevřenost dětské mysli je otevřenou branou pro vnímání vůní a pocitů. Aromaterapie může sehrát hodnotnou úlohu ve vývoji dítěte a může urychlit jeho celkový rozvoj.

Sprchování

Sprchování provádíme ráno, než dítě odchází do školy. To se může jevit jako nepraktické, zvlášť když plno dětí se specifickou poruchou má ráno problém se vstáváním. Jsou pomalí, oblečení si oblékají naruby, oblékají kalhoty na pyžamo apod. Ale právě krátká sprcha s povzbuzujícími a prokrvujícími éterickými oleji pomůže dítěti se probudit a aktivovat mozek k činnosti. Tělo krátce osprchujeme teplou vodou, aby se póry otevřely. V dlani smícháním sprchového oleje a vody vytvoříme emulzi, naneseme na celé tělo, chvíli necháme působit a lehce vlažnou vodou opláchneme. Sprchový olej vytvoříme smícháním rostlinných olejů mandlového a oleje z pecek vinných hroznů 1: 1 v lahvičce o obsahu 50 ml. K tomuto základu přidáme 15–20 kapek éterického oleje z rozmarýnu, borovice, citronu nebo grapefruitu. Sprchování musí být krátké. Dítě jednak odchází do školy, a navíc delší pobyt v teplé vodě by neměl povzbuzující, ale uklidňující efekt.

Masáž

Z přílišného psychického napětí ve škole – ve snaze správně vyplnit cvičení nebo splnit jiný náročnější úkol, většina dětí se specifickou poruchou naplno zapne celé své tělo. Svaly jsou v dlouhodobé tenzi až křeči, zejména v oblasti mezi lopatkami a krční páteří. Dítě může cítit bolest až pálení v těchto partiích, což jednak výrazně snižuje schopnost soustředění a také odvádí jeho pozornost od vyučování. Dítě se začne v lavici ošívat, čímž ruší spolužáky a poutá k sobě pozornost učitele, a to ještě zvyšuje jeho stres. Masáže provádíme doma v klidném a teplém pokoji s cílem uvolnit svalovou ztuhlost podél celé páteře. Lze říci, že v čím lepší kondici svalový korzet udržíme, tím lépe se dítě bude schopno při vyučování soustředit. Masáž opět není dlouhá a každý rodič je schopen se ji naučit. Zpočátku je dobré dělat desetiminutovou masáž každý den po dobu 7–10 dní dle fyzických předpokladů dítěte. Potom týden masáže obden a pak dva týdny dvě masáže týdně. Pak již stačí jedna masáž za týden až 10 dní. Díky dobře zvoleným éterickými olejům uvedeme svaly do dobré kondice a nastartujeme přirozené mechanismy fungování svalového aparátu. Také zlepšíme krevní a lymfatický oběh, zlepšíme vodivost nervů, a tím docílíme zklidnění napětí a posílení zdravé životní energie. Jako základ nám tentokrát poslouží rostlinné oleje mandlový, meruňkový, lískový a slunečnicový. V koncentraci 1–2 % přidáme éterický olej levandulový, rozmarýn, čajovník, hřebíček nebo benzoin. Pokud budeme masáž chtít provést pro zkvalitnění spánku, použijeme tytéž éterické oleje, jež jsou uvedeny u koupelí.

Masáž paže a ruky

Mám z praxe ověřeno, že důkladné promasírování prstů, dlaní a paží vede ke zlepšení písma (viz str. 12). Zlepší se křečovité držení pera, uvolněné svalstvo zlepší inervaci a dochází k lepšímu ovládání prstů. Vhodné rostlinné oleje: sezamový, mandlový, slunečnicový a lískový. Vhodné éterické oleje: hřebíček, zázvor, levandule a čajovník.

Rozprašovače

Pokud je dítě nastydlé nebo máte jiné důvody, proč nepoužít ráno sprchu, můžete ještě, než se probudí, okolo postele rozprášit stejné éterické oleje, jako jsou uvedeny pro ranní sprchování. Totéž můžete udělat večer pro lepší usínání, pokud jste již neaplikovali koupel nebo masáž. Použijete pouze éterické oleje uklidňující, jak je uvedeno u koupele. Do rozprašovače dáme vodu, přidáme několik kapek éterického oleje, dobře protřepeme a použijeme. Nemíchejte si větší množství do zásoby, voda se kazí.

Aromalampa

Dětem se specifickými poruchami je nutné doma věnovat dostatek času ke školní přípravě.

Z pedagogicko-psychologických poraden dostávají cílené systémy k podpoře jejich vývoje, ale jejich účinek je závislý na denním domácím cvičení. To je pro dítě náročné. Strávilo několik hodin ve škole a doma má opět zasednout a soustředit se zase na učení. Oporu mu poskytne nejen rodič, ale může to být právě známá vůně rozptýlená u psacího stolu pomocí aromalampy. Kdo nechce v dětském pokoji zapalovat svíčku, může použít difuzér. Pro lepší koncentraci tyto éterické oleje: rozmarýn a borovice, pro povzbuzení pomeranč a citronela, pro nabytí energie a chuti pracovat je vhodný citron a grapefruit.

Poznámka: Veškeré uvedené éterické i rostlinné oleje jsou variantami pro vaše použití. Použijte vždy jeden, maximálně dva současně.

Příklad jednoho ošetření: Jáchym

Diagnostikován v osmi letech jako dysortografik, dysgrafik a dyslektik. Má vrozenou oční vadu a od tří let nosí brýle. Škola kladně přijala doporučení pro specifickou výuku (co nejmenší písemný projev, místo diktátu doplnění i a y, mírnější nároky na množství učiva, …). Největším úskalím byla jemná motorika a ovládnutí písma. Jeho písmo vypadalo nekoordinovaně, obracel a vynechával písmenka, nevnímal předložky, spojky, několik slov spojoval dohromady a písmena samotná byla často nečitelná. Dalším problémem byla velmi krátká doba soustředění. Jáchym měl velkou snahu dobře pochopit vykládanou látku ve vyučování, ale všechnu schopnost soustředit se vyčerpal první hodinu a pak už nemohl. Často ho ve škole z vypětí začala bolet hlava a oči. Přestože byl u spolužáků pro svou milou a vstřícnou povahu oblíben a všichni mu ochotně pomáhali (např. mu částečně psali látku do sešitů), jeho sebevědomí bylo velice malé. Žádné větší potíže neměl ani s učiteli. Většinou chválili jeho snahu a ochotu pomáhat. Ani to ale nevedlo k povzbuzení. Zřejmě i snaha co nejlépe uspět mezi sourozenci (je ze čtyř dětí) byla vyčerpávající. V úsilí uspět si pomáhal celým tělem. Následně měl svalstvo na zádech ztuhlé do napjatých provazů, drobné svaly kolem krční páteře byly stažené, hrudkovité a při doteku silně bolestivé. Proto jsem nezvolila masáž, ale ošetření jsem začala koupelemi. Očekávala jsem od koupele nejen uvolnění svalového napětí, ale i zklidnění po náročném školním dni a navození příjemného spánku. Z éterických olejů jsem vybrala mandarinku a levanduli. Mandarinka je jemná, hladivá a má schopnost navodit harmonii. Levandule zklidňuje emoce, napětí nervové i svalové a zde působí až analgeticky. Tyto éterické oleje jsem střídala. Pokud byl v horším stavu svalový aparát, koupal se v levanduli, pokud byl Jáchym spíše emočně a psychicky vyčerpán, koupal se v mandarince. Díky tomu, že Jáchyma koupele nevyčerpávaly, mohli jsme je začít provádět denně (krátce osm až deset minut). Po týdnu každý druhý den, po čtrnácti dnech každý třetí potom asi měsíc jednou týdně. Během čtrnácti dnů tohoto ošetřování ustoupila silná bolestivost svalů a ve dnech mimo koupele jsme začali provádět masáž. Směsí rostlinného meruňkového oleje a nejprve stejných éterických olejů jako při koupeli. Postupně Jáchym přijal hřebíček – pro prohřátí svalů a analgetické účinky a rozmarýn také pro prohřátí a únavu svalstva a posílení krevního oběhu. Oba tyto oleje zároveň stimulují nervovou soustavu. Éterické oleje jsme střídali, nepoužívali jsme směsi. Kombinace koupelí a masáží se projevila zklidněním nervového a emočního napětí a uvolněním svalstva, což přineslo delší soustředění ve škole a méně časté bolesti hlavy. Z častých krátkých masáží (do deseti minut) jsme postupně přešli na delší méně časté masáže (dvacet až třicet minut) a přidali jsme masáž rukou. Zpočátku jsme ruce ošetřovali stejným olejem jako záda a postupně přešli na éterický olej z čajovníku nebo zázvoru. Děti se specifickými poruchami neobvyklé vůně špatně přijímají, ale tyto znal Jáchym dobře z domova. Zázvor se v kuchyni často používal při vaření a čajovník byl častým pomocníkem při ošetřování kožních nepříjemností. Proto tyto éterické oleje přijal okamžitě a zejména zázvor se stal dobrým pomocníkem. Díky silnému prohřátí svalstva zázvorem ředěným většinou mandlovým nebo meruňkovým rostlinným olejem se začaly uvolňovat natahovače a ohybače prstů, ruka začala být uvolněnější, méně křečovitá, čímž se postupně zlepšovala jemná motorika a hlavně písemný projev. Během jednoho roku se písmo výrazně zlepšilo. Zlepšení bylo postupné, ale při vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, které probíhalo jednou ročně, byla psycholožka Jáchymovým zlepšením v psaní velmi překvapena.

Jáchym začal být spokojenější. Navíc se mu začalo dařit ve sportu, což podpořilo jeho sebevědomí. Začali jsme praktikovat ranní sprchování. Protože mu oblékání ráno dlouho trvalo, stalo se běžnou praxí, že jsem mu pomáhala navlékat ponožky, oblékat mikinu, aby nebyla naruby a obráceně, a odváděla ho k umyvadlu. Sprchování vše zjednodušilo, jen jsme vstali o pět minut dřív. Při použití sprchového oleje s éterickým olejem z borovice a citronu se Jáchym krásně probral a daleko snáz pak čelil oblékání a ranní hygieně. Do půl roku už nepotřeboval moji pomoc ani se sprchováním. Takto nabytá energie mu vydržela většinou do třetí vyučovací hodiny, pak potřeboval zase vzpruhu. Začal si do školy nosit malou keramickou placičku, na kterou jsem nakapala éterický olej z citronu a rozmarýnu. Tu si po přestávce položil na lavici a občas přivoněl, aby opět načerpal sílu.

Aromaterapie je neagresivní, příjemná a nenásilná metoda. Pokud si nejste jisti jak správně oleje namíchat a použít, na stránkách Asociace českých aromaterapeutů najdete registr kvalifikovaných aromaterapeutů i potřebné informace.

Autorka je odborná aromaterapeutka.

Názory k článku (66 názorů)
masáž ruky lklasinka 19.8.2010 10:5
*Re: masáž ruky Kitka07 19.8.2010 12:21
oleje inhalací ? to raději ne kili 19.8.2010 13:58
*Re: oleje inhalací ? to raději ne banditka 19.8.2010 14:4
**Re: oleje inhalací ? to raději ne kili 19.8.2010 14:37
*Re: oleje inhalací ? to raději ne Jolla Manu 19.8.2010 15:9
**Re: oleje inhalací ? to raději ne kili 19.8.2010 15:44
***Re: oleje inhalací ? to raději ne Jolla Manu 19.8.2010 17:45
****Re: oleje inhalací ? to raději n... lklasinka 19.8.2010 18:17
*****Re: oleje inhalací ? to raději... Cindy (XI/06 + IX/10) 19.8.2010 22:18
****Re: oleje inhalací ? to raději n... kili 19.8.2010 22:19
***Re: oleje inhalací ? to raději ne Ronja 19.8.2010 19:27
****Re: oleje inhalací ? to raději n... kili 19.8.2010 22:21
*****fakta vs. názory? Markéta 20.8.2010 10:42
******Re: fakta vs. názory? kili 20.8.2010 11:51
*******Re: fakta vs. názory? Markéta 20.8.2010 12:37
********Re: fakta vs. názory? kili 20.8.2010 19:7
*********Re: fakta vs. názory? Markéta 21.8.2010 18:40
**********Re: fakta vs. názory... kili 21.8.2010 21:27
***********Re: fakta vs. názo... Markéta 22.8.2010 9:41
************Re: fakta vs. ná... kili 22.8.2010 11:13
*************Re: fakta vs. ... Markéta 22.8.2010 14:25
**************Re: fakta vs... kili 22.8.2010 14:32
***************Re: fakta ... Markéta 22.8.2010 15:0
****************Re: fakt... kili 22.8.2010 15:7
*****************Re: fa... Markéta 22.8.2010 15:13
******************Re: f... kili 22.8.2010 15:59
*******************Re: f... Markéta 22.8.2010 16:34
********************Re: f... kili 22.8.2010 17:12
*********************Re: f... Markéta 22.8.2010 17:21
**********************Re: f... kili 22.8.2010 18:15
***********************Re: f... Markéta 23.8.2010 9:56
**********************Marké... Cindy (XI/06 + IX/10) 22.8.2010 21:52
***********************Re: M... kili 22.8.2010 22:8
***********************Re: M... Markéta 23.8.2010 10:6
************************Re: M... kili 23.8.2010 11:37
*************************Re: M... Markéta 23.8.2010 14:34
**************************Re: M... kili 23.8.2010 14:45
***************************Re: M... Markéta 23.8.2010 15:9
****************************Re: M... kili 23.8.2010 15:22
*****************************Re: M... Markéta 23.8.2010 15:27
******************************Re: M... kili 23.8.2010 15:40
******************************Re: M... Markéta 23.8.2010 15:48
******************************Re: M... kili 23.8.2010 15:56
******************************Re: M... Markéta 23.8.2010 16:5
******************************Re: M... kili 23.8.2010 16:12
******************************Re: M... Markéta 23.8.2010 16:21
******************************Re: M... kili 23.8.2010 16:24
******************************Re: M... Markéta 24.8.2010 8:28
******************************Re: M... Cindy (XI/06 + IX/10) 23.8.2010 20:59
******************************Re: M... kili 24.8.2010 2:7
******************************kdo t... Irena2 24.8.2010 14:31
******************************Re: k... kili 24.8.2010 14:47
******************************Re: k... ZuziP 24.8.2010 17:59
******************************Re: k... kili 24.8.2010 18:19
******************************Re: k... ZuziP 24.8.2010 18:39
******************************Re: k... kili 24.8.2010 18:48
******************************Re: k... ZuziP 24.8.2010 18:54
******************************Re: k... kili 24.8.2010 19:16
******************************Re: k... ZuziP 24.8.2010 19:26
******************************Re: k... kili 24.8.2010 19:45
******************************Re: k... ZuziP 24.8.2010 21:9
******************************Re: k... ZuziP 24.8.2010 21:20
Šílené Vážný 20.8.2010 21:7
*Re: inhalace = aromalampa Bumbi&05,08,10 19.8.2010 20:36
*Re: Šílené Irena2 20.8.2010 21:17




Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.