tisk-hlavicka

BTW: Dyslexie, dysortografie - aneb jak bojovat s hydrou

15.12.2008 Aerin 64 názorů

Když se prvňáček rychle přestane do školy těšit, když ještě po Vánocích těžko rozlišuje písmenka b, p a d, když ho začne ve všední den po ránu bolet břicho a přestává ho bavit svět, je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, co ho k tomu vede.

Někdy se řešení najde snadno - dítko si nesedlo s učitelem, nemá kamarády, je toho na něj moc. V některých případech však odpověď přijde od psychologa a ejhle - vy i dítě stojíte proti nějakému dys. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Definice těchto poruch si najdete snadno, ale jak pomoct dětem s těmito problémy žít, to už vám každý neřekne. A nepochybujte o tom, že to jsou pořádné problémy.

V tomto článku vycházím z vlastních zkušeností, protože Marek si z výše jmenovaného neodnesl jen tu dyskalkulii. Po strašlivém přístupu učitelky v první třídě, která Marka takřka zničila (zatímco já jsem tápala v nevědomosti a pochybnostech - znalosti o dyslexii a spol. nebyly před těmi jedenácti lety zdaleka běžné), jsme se dostali k vynikající psycholožce, která nám pomohla. Pomohla tak, že z Marka je navzdory dyslexii, dysgrafii a dysortografii úspěšný student, který nezanevřel na vzdělávání, a všichni společně jsme potom přežili jeho školní docházku. Tedy tu její českou část.

Řekla nám totiž několik věcí, které se (tehdy) rodičům běžně v pedagogicko - psychologických poradnách neříkaly, a které já sama považuji za klíčové. A tak bych je ráda poslala dál, protože dětí s těmito problémy je hodně a někdy rodiče ani s tou nejlepší vůlí nevědí jak dál.

První a nejdůležitější pravidlo zní:

1) Zprostředkujte svým dětem informace, díky kterým se může rozvíjet jejich mozek, intelekt i osobnost, a to takovým způsobem, aby je mohly využít!

Naše společnost je prakticky založená na čtení - nejvíc informací a naprostá většina učební látky k nám přichází prostřednictvím textu. Děti s dyslexií (potíže se čtením) a dysortografií (neschopnost zvládnout pravopis) obvykle nemají sníženou inteligenci, ale právě kvůli těmto poruchám nedostávají dostatek podnětů a informací, které ke svému rozvoji potřebují.

Pokud se dítě pod vlivem neúspěchů ve škole a posměchu z toho vyplývajícího (pozor - nemusí jít jen o spolužáky, bohužel se to stává i u učitelů a dokonce i doma!) uzavře a začne odmítat učení jako takové, může skutečně nakonec skončit nevzdělané. Nebude to ale proto, že je hloupé, ale protože se mu nedostalo odpovídající pomoci. Proto prosím - pokud máte takové dítě doma, nikdy nezapomeňte na pravidlo jedna!

Cesta, jak zrovna z tohohle ven, je dnes snadná: zásobujte dítě informacemi v takové podobě, jaká je pro něj v tu dobu přirozená. Dyslektici se obvykle výborně učí poslechem, takže místo knížek mu noste audio a video záznamy všeho možného. Velmi pomáhá i počítač a nejrůznější animované programy - tuhle výhodu jsme my zpočátku neměli, ale dnes by to už neměl být problém. Skvělé jsou samozřejmě dokumentární filmy a filmy vůbec. Pokud podchytíte zájmy dítěte a podpoříte jeho schopnosti včas, najde později cestu i ke knihám.

Díky dostatku informací se bude mozek dítěte vyvíjet optimálně a dítě má šanci později využít všech svých vrozených dispozic.

2) Dítě se specifickými poruchami učení obvykle ničí stres a to mnohem víc, než děti bez těchto poruch. Snižuje jim nejen okamžitý výkon, ale i radost ze života.

Zásadní věc, kterou musíte jako rodiče pochopit, je fakt, že v případě těchto poruch nejde o nešikovnost, které by se dítě zbavilo, kdyby ovšem doopravdy chtělo. Je to podobné, jako kdyby se narodilo s jednou nohou kratší - usilovnými pokusy o běhání stejným způsobem jako zdravé dítě se k výsledkům nemůže dopracovat. Jen bude frustrované a nakonec ztratí snahu, vůli i víru v jakýkoliv úspěch.

Pokud ale problém pochopíme a - řečeno s oním příměrem - nabídneme mu vhodné ortopedické pomůcky, tak se může naučit běhat ne stejným způsobem jako ostatní, ale v podstatě skoro stejně rychle. Možná neuběhne maraton, ale v běžném životě nic nepoznáte.

Co s tím?

Tak za prvé je třeba stabilizovat prostředí v rodině. Samozřejmě nesmíte dopustit, aby se dítěti někdo vysmíval (je třeba vážně a v soukromí promluvit nejen s babičkami a dědečky, ale i se sourozenci!).

Dále je třeba dítěti zadávat takové úkoly, v jejichž plnění je dobré - a potom chválit! Uznání se takto postiženým dětem nedostává často, a i proto ho tak potřebují. (Ostatně jako každý, že). Pozor na bezcenné pochvaly za nic, děti si jich neváží. Pochvalou je například i uznání: vidíš, dnes tu máš míň chyb než obvykle:))

Podporujte děti v pohybových aktivitách, a pokud to je možné, pořiďte jim nějaké mazlivé zvíře - nejlépe psa nebo kočku. Zvíře mu bude milujícím přítelem, kterému je jedno, že si jeho malý páneček plete písmenka a nic mu ve škole nejde.

Sledujte jeho zdravotní stav - trvalý stres obvykle vede k psychosomatickým poruchám, děti bývají často nemocné, mohou se přidat i v jejich věku nečekané problémy, třeba s krevním tlakem. Děti trpívají na noční můry (pomoc - milované zvíře v posteli:)), špatně spí a únava potom komplikuje všechny ostatní potíže.

Zamezte provokativním dárkům od příbuzných - dítě například cítí, že kniha jako dárek je připomínka jeho nedostatečnosti. Choďte s dětmi do knihkupectví a nechte je si vybrat. Číst knihy musí chtít samo, donutit je nelze.

(U nás Markovi otevřely cestu ke čtení první díl Harryho Pottera - bylo mu v té době stejně jako Harrymu - jedenáct, a já jsem následující roky bez řeči kupovala nejen Rowlingovou (poslední díl Harryho přečetl Marek v angličtině:)), ale i všelijaké šílené upíří příběhy, jen aby Marek četl...)

3) Obrňte se proti reakcím okolí a bohužel často i školy. Vaše dítě není hloupé, jen je třeba najít tu oblast, kde je vynikající. A ona určitě existuje!

Tady v Norsku se říká, že dyslektičtí lidé mají "třetí oko". Tím se chce říct, že lidé se specifickými poruchami učení se umějí dívat na svět kolikrát jinak, než lidé zdraví. Mívají talenty k různému umění, včetně matematiky a deskriptivní geometrie. Ale pozor, to neznamená, že vyniknou ve škole aspoň ve výtvarce a matematice!

V umění je často přitahuje fotografie a abstraktní obrazy, dnes tvořené často na počítači, a ani jedno z toho škola neocení. Pokud mají navíc dysgrafii, potom jejich první ušmudlané pokusy o kresbu podle vzoru paní učitelky nejspíš neskončí slavně, a bez vaší podpory se k malování nebo jiným pro ně vhodný výtvarným činnostem neodhodlají.

Stejné je to s matematikou. Děti mohou zvládat řešit těžké úlohy z Mensy, ale shoří na počítání obyčejných příkladů. Ve škole budou i nadále nedostateční, přestože za většinu jejich chyb může stres a nepozornost z něho vyplývající. Pokud se dítě snaží, a vy vidíte, že pracuje a nelajdá, jen ty výsledky jaksi neodpovídají, potom se snažte známky ze školy ignorovat a podporujte dítě všemi způsoby v rozvíjení jeho schopností.

Hrajte s ním šachy, karty, cokoliv. Voďte ho do galerií, hrajte s ním klidně i počítačové hry - důležité je ho stimulovat, postupně mu zvyšovat zátěž a stejně často ho nechat odpočívat. Pro tyto děti je život velmi stresující a únavný, víc než jiné potřebují klid a bezpečí domova. Lákejte je ven k různým činnostem, ale respektujte hranice jejich možností. Je dobré se za ně natahovat, ale jen postupně.

Pamatujte si, že učení jakéhokoliv předmětu (snad kromě tělocviku:)) je u nás závislé na čtení, takže dítě nebude mít problémy jen v češtině, ale prakticky všude. Pokud mu chcete opravdu pomoct, tak mu ze začátku předčítejte z učebnic - ale prosím bez průběžné kritiky. Dítě, které se učí samo, si také čte různé pasáže víckrát, když je nepochopí a vy to nevíte jen proto, že to dělá potichu.

Nečekejte, že až začne pravidelně číst, že se zlepší jeho pravopis. Dyslektické dítě čte úplně jiným způsobem, popravdě tak trochu odhaduje, co je tam asi napsáno, nečte "po písmenkách". I hodně sečtělé dítě tak obvykle mívá problém s čtením nahlas. Radši to moc neřešte a děkujte tomu nahoře, že vůbec čte.

Ve škole

Nevím, jak moc se změnil přístup českých škol k "dys" dětem v poslední době, ale v čase, kdy se Marek prodíral základní školou, se většina učitelů omezila na přístup, který by se dal charakterizovat takto: Nedávám mu pětky, které si zaslouží, ale trojky, protože má ten papír. Tak co byste ještě chtěli?

Uznávám, že s pětadvaceti různými dětmi ve třídě toho asi průměrný učitel moc nezmůže, ale i tak jsme měli štěstí aspoň na dvě učitelky, které Marka skutečně něco naučily. (Ano, za celých devět let na třech různých školách byly dvě.)

Ta první ho měla ve třetí a čtvrté třídě, sama se o něho zajímala, a když našla v jeho papírech vyjádření psycholožky, tak ji navštívila a o Markovi si s ní promluvila. Byla náročná, nic Markovi neodpustila, ale dala mu šanci.

Třeba tím, že než ho vyvolala, stoupla si nad něj a položila mu ruku na rameno. Měl čas se soustředit a jeho čtení nebo odpověď dopadlo mnohem lépe, než bez této prosté pomůcky. Nedávala mu lepší známky, ale veřejně ho pochválila za každý pokrok (Méně chyb než minule.)). Marek ji miloval a za dva roky nezapomněl jediný úkol! (Poté, co ji ředitelka bez udání důvodu na konci roku vyhodila, změnili jsme školu...)

Ta druhá byla matikářka v deváté třídě, která v něj věřila a právě proto ho dřela jak koně. Pomohlo obojí a Marek udělal přijímačky na gymnázium z matematiky na plný počet bodů.

Tady v Norsku na mezinárodní škole žádné úlevy nemá, jen u tříhodinových maturitních zkoušek ze šesti předmětů dostane ke každé zkoušce půl hodiny navíc a bude mít právo psát na počítači.

Postupně se vypracoval na dobrého studenta (nastoupil tu do druhého ročníku střední školy, letos maturuje) a není to tím, že by měla škola nějaké zvláštní pomůcky, ale pomohl hlavně zdejší přístup, který eliminuje stres.

Učitelé tu s dětmi nesoupeří, ale spolupracují. Hodně se společně pracuje, písemky se předem ohlašují a lámání chleba nastává při pololetních zkouškách. Čtyřikrát do roka dostáváme hodnocení jeho práce, které využívá jak známek (od 1 do 7, sedm je nejlepší), tak slovního hodnocení. I ten první půlrok, kdy to byla s angličtinou naprostá katastrofa, našli učitelé něco, za co ho mohli pochválit...

A co na závěr?

Z opravdových "dys" poruch se nedá vyrůst, jen se s věkem dítě naučí s nimi žít a nějak na ně vyzrát. Děti neničí jen porucha jako taková, ale především stres a reakce okolí na jejich školní výsledky.

Slyšela jsem názor, že děti se nemají před stresem zbytečně chránit, že je do jisté míry nezbytný a děti otužuje pro reálný život. Obecně bych na to možná opatrně kývla, ale ne, pokud jde o děti s "dys" poruchami a školu. Tyto děti totiž mají obrovský úkol vypořádat se s něčím, co si ti ostatní vlastně ani neumějí představit, takže stresu mají mnohem víc už jen z principu věci (a to jsem tu ani nezmínila šikanu, kterou tyto děti musejí často ve škole projít).

Ony se postupně zlepšují, vyzrávají a otužují, ale pokud je neuchráníme, když jsou zranitelné, tak mohou na všechno rezignovat. Nijak moc nepřeháním, když řeknu, že tímto způsobem můžeme z původně nadaného, ale "dys" dítěte vychovat depresivního jedince, neschopného si najít pořádnou práci. A vina toho dítěte to nebude!

Takže pokud uslyšíte padnout v souvislosti se svým dítětem slova jako dyslexie, dysgrafie nebo dysortografie, tak se připravte na boj. Bude dlouhý, úmorný, často budete pochybovat, jestli má vaše snaha nějaký smysl.

Ale pozor! Nebudete bojovat se svým dítětem, ale po jeho boku! Je na vás, dodávat mu odvahu, motivovat ho, dostat z něj to nejlepší, čeho je schopné. Je to tvrdá práce, pro něj a pro celou vaši rodinu, s trochou štěstí se k této práci přidají i jeho učitelé.

I dítě s těmito poruchami může úspěšně vystudovat vysokou školu vhodného směru, ale taky nemusí. Může se najít v desítkách jiných činností, v řemesle nebo umění. Jenom nesmí ztratit zájem a víru samo v sebe. A to je právě úkol pro vás.

Vždyť kdo jiný než rodiče by měl dítě milovat bezvýhradně?

Názory k článku (64 názorů)
Děkuji za článek Sharon, 6 dětí 14.12.2008 23:12
*Re: Děkuji za článek 10.5Libik12 14.12.2008 23:33
**Re: Děkuji za článek Evžíček 14.12.2008 23:44
***Re: Děkuji za článek Katka 15.12.2008 7:12
****Re: Děkuji za článek Romana 15.12.2008 9:19
Zvláštní škola - synovec helena 6 15.12.2008 9:43
*Re: Zvláštní škola - synovec Katka 15.12.2008 9:56
*Re: Zvláštní škola - synovec dulca 15.12.2008 9:57
**Re: Zvláštní škola - synovec Romana 15.12.2008 10:30
***Učitel všechno nezvládne Dany 15.12.2008 11:8
****Re: Učitel všechno nezvládne Katka 15.12.2008 12:5
*****Re: Učitel všechno nezvládne Dany 15.12.2008 12:27
******Re: Učitel všechno nezvládne Katka 15.12.2008 12:37
*******Re: Učitel všechno nezvlád... Dany 15.12.2008 14:38
**Re: Zvláštní škola - synovec helena 6 15.12.2008 16:28
***Re: Zvláštní škola - synovec dulca 15.12.2008 17:9
****Re: Zvláštní škola - synovec helena 6 15.12.2008 21:9
*Re: Zvláštní škola - synovec Jitka a Matyášek 20.12.2008 11:47
*Re: Zvláštní škola - synovec Pavla 28.1.2009 19:45
Duben-buben Jana 15.12.2008 11:38
*Re: Duben-buben dulca 15.12.2008 11:48
*Re: Duben-buben helena 6 15.12.2008 12:17
Dálkařovi trampoty Masalák 15.12.2008 12:25
*Re: Dálkařovi trampoty Masalák 15.12.2008 12:26
*Re: Dálkařovi trampoty dulca 15.12.2008 12:32
**Re: Dálkařovi trampoty Masalák 15.12.2008 12:52
Jak jsme zvítězili nad hydrou my Olga 15.12.2008 13:8
*Re: Jak jsme zvítězili nad hydrou my Katka 15.12.2008 13:22
*Re: Jak jsme zvítězili nad hydrou my neznámá 15.12.2008 13:32
**Re: Jak jsme zvítězili nad hydrou my Katka 15.12.2008 13:52
***Dotaz k clanku Lenka 15.12.2008 14:1
****Re: Dotaz k clanku Aerin 15.12.2008 15:10
*****Re: Dotaz k clanku ali36 15.12.2008 21:3
******Re: Dotaz k clanku Aerin 15.12.2008 21:11
*******Re: Dotaz k clanku ali36 15.12.2008 21:49
********Re: Využili byste pexesa... JankaP 16.12.2008 21:51
******Re: Dotaz k clanku helena 6 15.12.2008 21:14
**Re: Jak jsme zvítězili nad hydrou my narma 28.12.2008 23:46
***Re: Jak jsme zvítězili nad hydrou ... 10.5Libik12 29.12.2008 0:34
neumim to jeste ted-23let Ana 15.12.2008 21:39
*papír a jeho smysl !?!? Stázi 2 15.12.2008 23:45
**Re: papír a jeho smysl !?!? ali36 16.12.2008 8:38
**Re: papír a jeho smysl !?!? Katka 16.12.2008 8:38
**Re: papír a jeho smysl !?!? Lidka 16.12.2008 8:54
**Re: papír a jeho smysl !?!? Petra 10+6 16.12.2008 9:55
*Re: neumim to jeste ted-23let statečná 16.12.2008 21:23
Nikdy mi čtení nešlo !!! statečná 16.12.2008 11:47
*Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! Romana 16.12.2008 21:23
**Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! Evka 16.12.2008 22:56
*Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! wer 17.12.2008 21:43
**Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! statečná 17.12.2008 23:28
***Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! Stázi 2 17.12.2008 23:51
**Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! statečná 17.12.2008 23:42
***Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! wer 18.12.2008 16:54
****Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! statečná 20.12.2008 8:47
**Re: Nikdy mi čtení nešlo !!! ALianan 17.12.2008 23:55
taky Gladya, bývalá dasa, 16.12.2008 15:58
Dyslexie, dysgrafie Hanka 17.12.2008 7:38
Poděkování wer 17.12.2008 20:49
*Re: Poděkování dulca 19.12.2008 11:38
poděkování pavlina kulhavá 18.9.2010 14:18
Dyslexie,dysgrafie,dysortografie,porucha... zrzecko 5.11.2010 12:34
*Re: Dyslexie,dysgrafie,dysortografie,p... zrzecko 5.11.2010 12:35
mimi270@seznam.cz Petra 23.10.2012 9:44
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.