tisk-hlavicka

Děti jsou prý v jeslích spokojené?

2.6.2000 Jitka Klinkerová (podle časopisu Time), Přes Práh

Podle nejnovější americké studie můžete prý nechávat své dítě v péči jeslí, školky či “paní na hlídání” bez obav. Většinou je to neškodné, někdy i užitečné, ale hlavně méně významné než výchova doma.

Snad všichni rodiče po celé Americe, kteří odkládají své dítě do některého předškolního zařízení nebo ho svěřují pečovatelce, si kladou stejnou otázku: Je to pro moje dítě dobré? Výsledky rozsáhlé studie vlivu náhradní péče na děti je mohou uklidnit. Velmi malé děti v náhradní péči si vedou stejně dobře jako jejich vrstevníci, které vychovává matka doma. V oblasti učení se si vedou dokonce lépe - pokud je náhradní péče kvalitní. Co je ale nejdůležitější pro rozvoj dítěte, jsou zkušenosti, které dítě získává během času stráveného doma.

Studii prováděl americký Státní institut pro zdraví a vývoj dítěte a vedli ji přední vědci ze 14 amerických universit. Proběhla v 9. státech USA a bylo získáno 1 364 záznamů o dětech ve věku od 0 do 3 let. Přes 20% dětí bylo v celodenní péči matky, ostatní navštěvovaly různá předškolní zařízení nebo byly v péči placené pečovatelky. Téměř polovina z nich strávila 30 a více hodin týdně v náhradní péči.

Výzkumníci zjistili, že děti v kvalitní náhradní péči - takové, kdy s nimi dospělí hodně komunikovali - měly trochu lepší výsledky v oblasti rozvoje řeči a schopnosti učit se než děti s méně kvalitní péčí. Do této oblasti spadá i rozpoznávání tvarů nebo chápání vztahů mezi objekty - tedy to, co se nazývá základem školní zralosti. Děti, které trávily mnoho hodin v náhradní péči, zejména méně kvalitní, měly poněkud slabší vazbu ke své matce a tyto matky byly méně citlivé k jednání dětí a k chápaní jejich potřeb. To bylo zvláště patrné u matek, které využívaly náhradní péči intenzivně dříve než bylo dítěti šest měsíců.

Ale hlavní závěr studie byl, že vliv náhradní péče byl daleko méně významný pro duševní a emociální vývoj dětí než charakter života jejich rodiny - v to zahrnuje všechny aspekty, včetně příjmu rodiny, slovní zásoby matky a používaných výrazů a pozornost a intelektuální stimulace, které se jim doma dostávalo. Vědci došli k závěru, že pouze 1% rozdílů mezi dětmi je možné přičíst vlivu náhradní péče, ale 32% odlišností vývoje je třeba hledat v rozdílné kvalitě jejich zkušeností získaných v rodinách.

Jaký závěr z toho tedy pro rodiče plyne? Rodina je základem, který se počítá.

Počkejte si ale na další výzkumy - vědci by rádi sledovali stejnou skupinu dětí až do věku sedmi let.

z článku Richarda Lacayo v Time

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.