tisk-hlavicka

Reforma školek - krok správným směrem

18.5.2024 Kateřina Lánská

Na konci května končí termín pro připomínky k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Společně s RVP pro základní vzdělávání ji připravuje Národní pedagogický institut ČR. Úprava popisuje změny, které jsou srozumitelné a stručné. EDUin upozorňuje, že úspěch reformy bude záviset na provedení ve školkách i na spolupráci se základními školami.

Současná revize předškolního kurikula je spíše aktualizací a upřesněním toho, co by děti měly na konci školky umět, než radikální a dramatickou změnou v předškolním vzdělávání. V dokumentu došlo k úpravám terminologie, odstranění duplicit a významnému zjednodušení formulací, ale rámec předškolního kurikula zůstal v zásadě totožný. Klade se v něm však větší důraz na individualizaci a plynulý přechod mezi mateřskou a základní školou.

Konkrétně je RVP rozděleno do čtyř částí, které popisují obecné charakteristiky ve vztahu státního a školního kurikula, základní gramotnosti, klíčové kompetence a vzdělávací oblasti. Nově je v kurikulu osm klíčových kompetencí, tedy stejně jako jich je v základním vzdělávání, i když se zcela nepřekrývají. Jsou mezi nimi například kompetence kulturní, k učení nebo věnované řešení problémů. Mezi základní gramotnosti patří čtenářská a matematická a vzdělávací oblasti jsou v podstatě stejné, jako byly dříve, jen zredukované o zdvojená vyjádření. Jde o „dítě a jeho tělo“, „dítě a jeho psychika“, „dítě, ten druhý a společnost“ a nakonec „dítě a svět“. Navazovat bude i metodická podpora.

Kateřina Lánská, analytička EDUinu: Z aktualizace předškolního kurikula je znát, že na cílech předškolního vzdělávání panuje shoda, teď bude třeba napřít energii do toho, aby se to skutečně propsalo i do školní praxe. Je důležité, aby se s ním seznámili nejen pedagožky v mateřských školách, ale i učitelé a učitelky na prvním stupni základní školy. Získají tak představu o tom, co děti na konci předškolního vzdělávání a na začátku školní docházky dokáží, jakým způsobem se nimi v mateřských školách pracuje a co od nich mohou očekávat. Na to by pak ve školách měli navazovat.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.