tisk-hlavicka

Mateřská škola, nebo mateřské centrum?

14.12.2004 Hana Imlaufová Děti a my 33 názorů

Připravuje dítě na vstup do školy lépe mateřská škola nebo mateřské centrum?

V dnešní době se stává, že rodiče nepříliš ochotně nesou plně svoji zodpovědnost za vlastní děti a občas „delegují“ výchovné pravomoci na různé instituce, jako je např. mateřská škola, kam dítě dochází. Jsou sice školky, kde se příprava na školu záměrně nedělá, ale v poslední době naopak přibývá mateřských škol, které se na předškolní přípravu zaměřují. V některých školkách jsou třídy věkově smíšené, jinde jsou děti rozděleny podle věku, a tak bývá zřízena třída s předškolními dětmi.

Tam se učitelky snaží o pravidelnou a soustavnou práci. Provádějí s dětmi cvičení na uvolnění ruky, posilují jazykové dovednosti, trénují matematické představy, učí děti dobře si pamatovat, rozvíjejí schopnost koncentrace pozornosti a spoustu dalších užitečných dovedností. V tomto věku se již většina dětí dokáže alespoň 20 minut soustředit a pracovat pod vedením pedagoga. Tento způsob přípravy je velmi užitečný a vytváří co nejbližší obraz o tom, jak to asi bude v 1. třídě probíhat. Někteří rodiče, vodící dítě do této třídy, mívají pocit, že paní učitelka za ně s dítětem všechno zvládne. Ne zřídka se pak v pedagogicko-psychologické poradně setkávám s tím, že si rodiče stěžují, že paní učitelky „nepracují v předškolní přípravě“ dostatečně.

Snažím se je vyvést z omylu, že sice v mateřské škole předškolní příprava probíhá, ale že především oni jako rodiče by se měli svému dítěti věnovat, pracovat s ním doma a zvykat ho také na určitý řád. Je naštěstí hodně rodičů, kteří vše, co dítě dělá v MŠ, berou jako inspiraci. Dnes je dostatečné množství knih, které pro rodiče mohou být dobrým vodítkem. Takže ti, kteří se svému dítěti chtějí věnovat, mají dostatek námětů pro práci s ním.

Co nabízejí mateřská centra?

Je také velká skupina maminek, které se snaží být se svými dětmi co nejvíce. Nechodí do zaměstnání a svým dětem se věnují. Ne zřídka jsou to ženy, které mají kromě předškoláka ještě další malé dítě. Tyto ženy se mnohde scházejí v mateřských centrech. Jsou to krásná místa setkávání a je dobře, že jich u nás přibývá. Každé mateřské centrum většinou zakládá nějaká nadšená maminka s ochotou dělat něco pro druhé. Scházejí se zde ženy v podobné životní situaci, v období náročném na fyzické i psychické síly, ve věku dětí téměř od narození do 6 let. Programy setkávání bývají nejrůznější a maminky si zde mohou předat cenné zkušenosti. Samozřejmě že se občas potřebují jen tak sejít u kávy a popovídat o svých radostech a bolestech. Je však také vhodné, aby občas dávaly své nápady a náměty dohromady a program společných setkání plánovaly. Často tomu tak bývá. Určitý den v týdnu si jedna z maminek připraví nějakou výtvarnou činnost, někdy si společně zazpívají, učí děti základy angličtiny, někdy s dětmi něco vyrábějí.

Pokud jsou mezi dětmi takové, které budou nastupovat do školy, stálo by za úvahu, zda pro ně speciálně nenaplánovat něco z předškolní přípravy. Pro děti by to jistě bylo zpestření a také chvíle, kdy by se mohly vyčlenit od ostatních maličkých dětí. Předškolní přípravy by se mohla jedna z maminek ujmout a s dětmi soustředěněji pracovat. Děti by pod jejím vedením udělaly nějaký úkol nebo se něco společně naučily a procvičily. V této chvíli si totiž tyto děti zvykají na práci pod vedením jiné autority, než je maminka nebo tatínek. Učí se reagovat na povely ve spolupráci s ostatními dětmi. Zvláště pro děti, které mají potíže s koncentrací pozornosti, jsou tyto chvíle zklidnění a soustředěné práce velmi důležité.

Než dítě nastoupí do 1. třídy základní školy, mělo by zvládnout odpoutání od maminky. V rámci přípravy na školu v mateřském centru by to mohlo fungovat tak, že maminky dítě přivedou a na určitou dobu je tam nechají samotné. Pokud tam maminky zůstávají, měly by vyzkoušet být v jiné místnosti, aby předškolní dítě prožilo, že je samo pod vedením jiné osoby a momentálně k němu maminka nemůže. Mnohé děti si moment odpoutání prožívají v rámci jiných aktivit: např. cvičí v sokole, chodí na kroužek keramiky či na hudební výchovu do hudební školy. Pokud dítě dobře zvládá situace loučení s matkou nebo otcem, je to známka sociální zralosti pro úspěšný nástup do základní školy.

Pro úspěšný start do školy ze všeho nejvíce potřebují děti opravdovou a bezpodmínečnou rodičovskou lásku, která by měla dítě trvale provázet. Ať už s matkou je nebo není, ať je to předškolák či školák, ať je to děvče nebo kluk. Vždy je třeba mít na paměti, že všechna školská zařízení, byť jsou sebelepší, by měla ve výchově dětí stát až na druhém místě za rodiči.

Názory k článku (33 názorů)
MC Nemohou nahradit skolku Lida +2 14.12.2004 11:38
*Re: MC Nemohou nahradit skolku rani 14.12.2004 12:15
**Re: MC Nemohou nahradit skolku zlatokaci 14.12.2004 13:38
*Re: MC Nemohou nahradit skolku Romana 2 děti 14.12.2004 14:40
**Re: MC Nemohou nahradit skolku Klára 14.12.2004 17:23
*Re: Maminky, které pracují Petra II. 14.12.2004 17:59
*Re: MC Nemohou nahradit skolku JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 14.12.2004 23:9
**Re: MC Nemohou nahradit skolku ...neviditelná... 14.12.2004 23:51
***Re: MC Nemohou nahradit skolku JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 15.12.2004 1:48
**Re: MC Nemohou nahradit skolku Toranoko 15.12.2004 18:17
Pár poznámek Jitka a Matyášek 14.12.2004 17:29
*Re: Pár poznámek Jitka a Matyášek 14.12.2004 17:35
**Re: Pár poznámek Mája, Martínek a Kubík 14.12.2004 20:27
***Re: Pár poznámek Jitka a Matyášek 15.12.2004 18:3
***Re: Pár poznámek Jitka a Matyášek 15.12.2004 18:3
Přeškolička Ssilvie, Kubík, Domi a Maty 14.12.2004 18:58
*Re: Přeškolička Rani 15.12.2004 9:1
Mimo realitu Zuzana + kluk04 + holka06 15.12.2004 8:2
*Re: Mimo realitu Marcela 15.12.2004 11:23
*Re: Mimo realitu Toranoko 15.12.2004 18:20
*Re: Mimo realitu Věra 16.12.2004 15:23
*ZooZa Jájule+21měs Kuba 17.12.2004 12:18
**Re: ZooZa Jitka, dcera 10 let 20.12.2004 9:0
*Re: Mimo realitu Lida +2 17.12.2004 17:28
**Re: Mimo realitu Zuzana + kluk04 + holka06 19.12.2004 1:22
***Re: Mimo realitu Johanka+Izáček (27.8.2003) 20.12.2004 0:14
****Re: Mimo realitu Lida +2 20.12.2004 14:24
odpoutání od maminky Xantipa 15.12.2004 12:11
*Re: odpoutání od maminky Jitka, dcera 10 let 15.12.2004 16:17
**Re: odpoutání od maminky Daniela, Noemi 4 roky 15.12.2004 17:56
školka Marcela, Tom tri roky 16.12.2004 11:32
*Re: školka Eliska 20.12.2004 15:25
**Re: školka Jana 23.9.2006 0:34
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.