tisk-hlavicka

Osamělá matka

20.9.1999 Věra Bechyňová Děti a my 1 názor

Již od začátku 70. let roste ve všech evropských zemích i v USA počet dětí, které se narodily mimo manželství. Tento trend se po roce 1989 nevyhnul ani České republice.

OsaměláJe třeba zdůraznit, že se nejedná o děti, které se narodily rodičům neplánovaně, například z důvodu zanedbání antikoncepce. Rodiče spolu pouze neuzavřou manželství a jejich děti přijdou na svět jako plánované a chtěné. Vztah rodičů někdy z nejrůznějších příčin skončí a matky s dětmi zůstávají samy, často i bez finančního zázemí.

Situace je ještě komplikovanější v případě, kdy je otcem dítěte cizinec. Je-li navíc otec ze země, se kterou nemá Česká republika podepsanou mezinárodní smlouvu o vymáhání výživného, často není v silách matky se finanční podpory domoci. Matky jsou nuceny opakovaně obcházet sociální instituce a soudy namísto toho, aby svůj čas a trpělivost věnovaly dětem, na jejichž výchovu zůstaly samy.

Bylo by zavádějící, kdyby byl pořad zaměřen pouze na řešení finančních starostí osamělých matek. Žena, která zůstane sama na výchovu dětí, potřebuje širší nabídku psychosociálních služeb. V pořadu se k problematice vyjádřili dávková specialistka, soudkyně a psycholog.

Příběh maminky Olgy a chlapečka Floriánka

Paní Olga se svým přítelem z Bolívie plánovala společnou budoucnost několik let. Po narození syna Floriána žil otec dítěte krátkou dobu v Čechách, kde pracoval a finančně ji i syna alespoň částečně podporoval. Otcovství přiznal prohlášením na matričním úřadě ještě před narozením dítěte. Ačkoliv žili pod hranicí životního minima, nechtěla Olga žádat o přiznání sociálních dávek, protože to považovala za nedůstojné. Od dětství byla vychovávána k samostatnosti a k zodpovědnosti za svůj život.

Když byl Floriánkovi rok, začal jeho otec čím dál častěji odjíždět do Bolívie, kde navíc finančně podporoval své rodiče. Olga se to snažila chápat, protože věděla, že Bolívie je chudá země a že by tam bez podpory přítelova rodina pravděpodobně živořila. Když však o něm nevěděla téměř celý rok a ocitla se s Floriánkem bez finančních prostředků, obrátila se na sociální úřad v místě bydliště.

Zde se dozvěděla, že s přiznáním sociálních dávek to nebude mít tak jednoduché. Aby jí úřad mohl poskytnout sociální dávky, musela splnit celou řadu administrativních podmínek. Bylo potřeba, aby měla synka svěřeného do péče pravomocným rozhodnutím soudu, dále musela prokázat, že nežije s otcem dítěte ve společné domácnosti a doložit, že otec pochází ze země, se kterou nemá naše republika smlouvu o vymáhání výživného. Šest měsíců trvalo, než paní Olga doložila potřebné dokumenty. Do té doby žila z půjček sestry a přátel a snažila se vystačit z minima.

Mohlo by se zdát, že tuto životní etapu bude Olga prožívat úkorně. „Své mateřství považuji přes všechny problémy za něco, co mě nesmírně obohacuje,“ řekla však na obrazovce. Za své selhání považuje, že nedokázala vybrat Floriánkovi spolehlivého otce a sobě partnera. I ze situací, kdy byla zoufalá a bez finančních prostředků, si dokázala vzít pozitivní zkušenost. „Když jsem jednou nevěděla kudy kam, přihlásila jsem se do televizní soutěže,“ říká. „Nejen, že jsem vyhrála skromnou finanční částku, ale ještě jsem si pozvedla sebevědomí, protože šlo o soutěž vědomostní.“

Také se naučila uvařit z „ničeho“. V pořadu nabídla recept na uhlířinu, což je velmi levné, rychlé a zdravé jídlo ze zelí a brambor.

Pěkně a vkusně vypadají namalované krabice od velkého balení pracího prášku, ve kterých má Floriánek uložené časopisy, knížky a další nejrůznější klučičí poklady. Fakt, že malý spí na spojených banánových krabicích, které Olga polepila látkou, lze poznat až po důkladné prohlídce.

„Floriánka jsem nedala do jeslí, protože jsem přesvědčena, že to nejlepší, co mu mohu dát, je intenzivní péče v dětství. Navíc jsem před vysokou školou studovala zdravotní školu, tak bych vlastně dávala dítě vychovávat někomu, kdo má stejné vzdělání, jako mám já. Raději se společně uskrovníme a užiji si mateřskou dovolenou, dokud to půjde.“

Rodiče přijali skutečnost, že bude Olga sama s dítětem, samozřejmě a bez výčitek. „Možná také proto, že věděli, že jsem schopná se o syna postarat a že na ně nebudu klást žádné nároky ani zodpovědnost za výchovu dítěte,“ říká Olga. S Floriánkem žije odděleně v podnájmu a vztah syna se svým otcem považuje za velmi užitečný - má v kontaktu s dědou alespoň možnost poznat mužské vzory chování.

„Nejsem hodná maminka a přísný otec v jednom balení,“ říká Olga s úsměvem. Je prostě maminka, která se musí snažit možná víc než ty ostatní, kteří žijí s partnery, být důsledná a dodržovat ve výchově pevná pravidla. Například, než určí za něco trest, musí si sama nejprve důkladně promyslet, jestli bude mít sílu ho dodržet. Pokud si není jistá, raději ho ani nevysloví.

Co se týče rasismu, myslí si, že to není problém lidí, kteří mají jinou barvu pleti. „Je to problém těch, kteří se rasisticky projevují,“ dodává. Floriána vychovává tak, aby si byl vědom vlastní ceny a skutečnost, že má syn snědší barvu pleti nevnímá tragicky. Jde jí o to, aby z Floriánka vychovala slušného a sebevědomého člověka.

Několik doporučení pro osamělé maminky

V případě, že jste zůstala na výchovu dítěte sama, kromě psychické podpory širší rodiny, přátel nebo odborníků vyhledejte co nejdříve pomoc u sociálních institucí a opatrovnických soudů.

• Jestliže je otcem dítěte cizinec, obraťte se písemně na Ústředí pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže ČR, Benešova 22, 602 00 Brno, kde vám písemně sdělí podrobnosti o ochraně zájmů vašeho dítěte.

• Do Brna na Ústředí pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže ČR nejezděte ani tam netelefonujte, zbytečně byste utrácela čas a peníze.

• Ještě před narozením dítěte je užitečné podat návrh na úhradu nákladů, které vám vzniknou v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Po narození dítěte tento návrh již podat nelze.

• Otcovství lze přiznat souhlasným prohlášením obou rodičů na matričním úřadě podle místa trvalého bydliště jednoho z rodičů.

• Pokud se již dítě narodilo a v rodném listě není otec uveden, je možné určit otcovství společným prohlášením rodičů na matričním úřadě, který vydal prvopis rodného listu.

• Ode dne, kdy s vámi otec dítěte nebydlí, je vhodné požádat soud o úpravu poměrů k nezletilému dítěti. Podání tohoto návrhu znamená, že dítě bude svěřeno do vaší péče a otci bude určeno výživné. Pokud se s otcem ústně nedohodnete o jeho kontaktu s dítětem, je možné kontakt upravit v rámci tohoto řízení.

• Trvalé bydliště dítěte se řídí trvalým bydlištěm matky.

• Na sociálním úřadě v oddělení dávek státní sociální podpory lze požádat o následující dávky:

  • porodné (je třeba vzít s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz)

  • rodičovský příspěvek (po ukončení peněžité podpory v mateřství, tzv. „mateřské“, pobírá matka, nebo osoba, která o dítě celodenně pečuje a její trvalé bydliště je stejné s bydlištěm dítěte, tuto dávku do výše 4 let věku dítěte).

Tyto dvě dávky jsou tzv. netestované, což znamená, že se neposuzuje příjem rodiny.

• U následujících dávek se zkoumá příjem rodiny. V případě, že s vámi otec dítěte nebydlí, je povinnost matky požádat úřad o jeho vyřazení z okruhu společně posuzovaných osob. Dále je nutno doložit pravomocný rozsudek o svěření dítěte do vaší péče a o výši výživného otce dítěte.

Je-li otec cizinec a navíc je ze země původu, se kterou nemá ČR podepsanou smlouvu o vymáhání výživného, potvrzení o jeho nevymahatelnosti vydá na základě písemné žádosti Ústředí pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže v Brně.

Seznam dalších dávek:

  • sociální příplatek,

  • přídavek na dítě,

  • příspěvek na bydlení.

Nárok na tyto dávky je dále odvozen od násobku životního minima. Nestyďte se požádat dávkového specialistu v místě trvalého bydliště o podrobné instrukce k vyplnění žádostí.

V případě, že součet všech vašich příjmů včetně dávek státní sociální podpory nedosahuje výše životního minima, můžete požádat na oddělení péče o rodinu a dítě (OPD) o dávky sociální péče, které jsou posuzovány jednotlivě. Příjem rodiny jimi může být dorovnáván do výše životního minima.

Červencový díl pořadu Když doma něco schází z cyklu Čas pro rodinu poskytl rady maminkám, které zůstaly s dítětem samy, a otec dítěte je navíc cizinec. Uvedla Česká televize 15., 16. a 21. července. Scénář Věra Bechyňová, námět občanské sdružení STŘEP.

Názory k článku (1 názorů)
Super clanocek Lubica Holesova 3.1.2006 22:10
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.