tisk-hlavicka

Ministerstvo školství správně zvažuje odklad maturit z matematiky

11.9.2019 Bohumil Kartous, EDUin 36 názorů

Podmínky nejsou dostatečně připraveny.

Ministr školství Robert Plaga minulý měsíc navrhl, aby se povinná maturita z matematiky a cizího jazyka odložila minimálně o osm let. Do té doby by chtěl zachovat současnou podobu zkoušky, v níž si maturant mezi jmenovanými předměty sám volí. Plaga to zdůvodnil analýzou úspěšnosti žáků u jednotlivých typů úloh v didaktickém testu z matematiky, v níž zjistil, že žáci nejvíce selhávají v úlohách důležitých pro život.

Zástupci odborné veřejnosti a EDUin toto rozhodnutí podporují, neboť jde o významné převzetí odpovědnosti za nutnost zkvalitnění vzdělávacího procesu před úpravami zkoušek.

Ministr školství Plaga uvedl, že nehodlá prosazovat experiment, v němž se vlivem zavedení povinné zkoušky žáci začnou více učit. Jinými slovy, riziko, že s povinnou maturitou z matematiky a cizího jazyka přibude propadlíků, bylo mnohokrát zdůrazňováno a je velmi reálné. Cílem změn ve vzdělávacím systému má přitom být pozitivní, nikoliv represivní, podpora, která rovněž vede ke zkvalitnění a zlepšení výsledků žáků. Tuto cestu ostatně zdůrazňuje většina odborných organizací, které volají po zlepšení pedagogického procesu a zvýšení podpory jednotlivým aktérům.

Ministerstvo školství uvedlo řadu významných důvodů, proč by bylo nesprávné povinnou maturitu z matematiky nyní zavádět. Je třeba změnit systém vyučování matematiky, zajistit dostatečnou metodickou podporu pro učitele a zlepšit vzdělávání budoucích učitelů. Bylo by neuvážlivé, aby změnám v povinných předmětech maturity nepředcházelo ověření, že výuka dokáže žáky na zkoušku dostatečně připravit. Základními principy pro rozvoj výuky matematiky by měly být individualizace vzdělávacího procesu a diferenciace pro žáky v rámci smíšených tříd.

Proti zavedení povinné maturity z matematiky mluví i další data. Matematiku si každým rokem vybírá méně žáků, a přestože letošní rok zaznamenal mírné zlepšení průměrných výsledků, neúspěšnost je stále nesrovnatelně vyšší oproti českému jazyku nebo angličtině.

Mezinárodní průzkumy jako je PISA nebo TIMSS, dlouhodobě ukazují významné rozdíly v kvalitě výuky mezi školami a závislost žákovských výsledků na socioekonomickém statusu (SES). To znamená, že školy v současné podobě neumí dostatečně kompenzovat znevýhodnění, s nímž žák přichází z rodiny.

Ministerstvo školství tímto ukazuje, že mu nejsou lhostejné empiricky ověřené závěry z terénu, ani osudy budoucích maturantů. Lze předpokládat, že povinnou maturitou z matematiky by byli nejvíce postiženi žáci s nízkým SES, a ještě více ti, kteří chodí do škol s nízkým průměrným SES. EDUin dlouhodobě doporučuje, aby novým povinnostem ve vzdělávacím systému předcházelo šetření o připravenosti jednotlivých aktérů, přičemž základem by měl být varovný indikátor meziročně se snižujícího počtu maturantů z matematiky. Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Fakt, že se ministr Plaga rozhodl jednat na základě analýzy dat z maturit, je signálem, že se vzdělávací politika začíná alespoň dílčím způsobem blížit evidence-based rozhodování. Zároveň je nutné ocenit, že se ministr školství rozhodl akcentovat zájmy těch, jimž je vzdělávání určeno, tedy zájmy žáků. Bylo by maximálně prospěšné, kdyby se k podobné odpovědnosti přihlásili i ostatní aktéři, kteří vzdělávací politikuv ČR ovlivňují. Lépe bychom dosáhli shody.

Názory k článku (36 názorů)
Můj názor Ka 11.9.2019 18:32
*Re: Můj názor X__X 12.9.2019 13:20
**Jen Ka 12.9.2019 14:55
***Re: Jen X__X 12.9.2019 15:9
****Otom Ka 12.9.2019 18:46
*Re: Můj názor Konzerva 12.9.2019 15:3
**Re: Můj názor  12.9.2019 16:22
***Nemám vlohy Ka 12.9.2019 19:0
****Re: Nemám vlohy  13.9.2019 8:5
*****Svět Ka 13.9.2019 19:54
******Re: Svět  13.9.2019 21:51
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:18
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:19
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:19
*******Re: Svět Ka 14.9.2019 0:19
**Celkem se bavím Ka 12.9.2019 19:8
*Re: Můj názor Maturanka 12.9.2019 20:28
**Ano Ka 13.9.2019 19:46
*Re: Můj názor Cimbur 18.9.2019 14:52
**Re: Můj názor Filip T. 19.9.2019 7:54
***Re: Můj názor X__X 19.9.2019 18:52
Pan Kartouz tomu fakt nerozumí R. Rákóczi 12.9.2019 9:24
*Re: Pan Kartouz tomu fakt nerozumí Radka Č. 12.9.2019 9:56
**Re: Pan Kartouz tomu fakt nerozumí Rozállie 13.9.2019 5:57
***Re: Pan Kartouz tomu fakt nerozumí X__X 13.9.2019 8:32
****Re: Pan Kartouz tomu fakt nerozu... Rozállie 13.9.2019 14:39
*****Re: Pan Kartouz tomu fakt nero... X__X 13.9.2019 16:28
******Re: Pan Kartouz tomu fakt ne... Rozállie 14.9.2019 9:50
*******Re: Pan Kartouz tomu fakt ... X__X 14.9.2019 14:26
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.