tisk-hlavicka

Ministerstvo školství opět prohrálo soudní spor o výsledek v maturitním testu

17.9.2021 Oldřich Botlík, EDUin

Městský soud v Praze vyhověl už druhé žalobě maturanta, který na jaře 2019 požádal o přezkoumání svého výsledku v maturitním testu.

Jeho žádost tehdy ministerstvo školství zamítlo jako nedůvodnou. Maturant R. L. proto na úřad podal správní žalobu kvůli nesprávnému posouzení svého řešení úlohy z matematiky. Po druhém zamítavém rozhodnutí ministerstva podal R. L. novou žalobu.

Soud argumentaci studenta uznal už podruhé. Stejně jako v roce 2019 ministerstvo školství ani v reakci na první rozsudek dostatečně nezdůvodnilo, proč souhlasí s tím, jak Cermat interpretuje zadání otázky číslo 11:

Cermat, tedy organizace, která má státní část maturit na starosti, prohlásil za správné řešení pouze 248°, uznával ale také dvojici 248° a 112°. Neuznával ovšem samotnou odpověď 112°, kterou uvedl R. L. Ten proto požádal ministerstvo školství o přezkoumání svého výsledku testu a změnu hodnocení. Soud mu teď dal už podruhé za pravdu a rozhodnutí ministerstva, které mu nevyhovělo, opět zrušil.

Z rozsudku, který má EDUin k dispozici, citujeme:

Soud shledal, že žalovaný (pozn. MŠMT) se nevyjádřil a nepopřel tvrzení žalobce (pozn. R. L.), že jako správnou odpověď uznával nejen samostatný výsledek 248°, ale i dvojici výsledků 248° a 112°, což je ale v rozporu s tvrzením o jednoznačnosti zadání.

Při posouzení podané žaloby a její důvodnosti soud zejména odkazuje na

dřívější kasační rozsudek senátu zdejšího soudu, když žalovaný (pozn. MŠMT) se zde vysloveným právním názorem, který je pro něj závazný, nedostatečně zabýval a nedostatečně tak vyhodnotil argumentaci žalobce vznesenou v rámci správního řízení, jak bylo poukázáno.

Napadené rozhodnutí tak soud opět hodnotí jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Úřad také musí zaplatit náklady na soudní řízení. A soud vrátil ministerstvu školství celý problém k novému posouzení.

Oldřich Botlík, konzultant ve vzdělávání, který na sporné zadání upozornil: „Ministerstvo školství je instancí, která podle školského zákona může a má napravovat chyby Cermatu. Místo toho ignoruje nejen argumentaci maturantů, ale i soudní rozhodnutí. MŠMT přitom opakovaně selhává ve velmi citlivé oblasti, když se rozhoduje o důvěře mladých lidí ve spravedlnost. A pořád mu to prochází, neboť účinná obrana neexistuje. Nezájmu mladých lidí o veřejné záležitosti a jejich nechuti chodit k volbám se proto politici nemohou divit.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.