tisk-hlavicka

Liga La Leche - mezinárodní organizace na podporu kojení

26.5.2000 Vlasta Jirásková, Lausanne, Švýcarsko

V letošním roce uplyne 44 let od vzniku Mezinárodní ligy La Leche. Ze skupinky žen přesvědčených o přednostech kojení pro dítě i matku postupně vyrostla organizace mezinárodně uznávaná jako autorita v oblasti kojení.

V současné době Liga La Leche vydává publikace určené laické i odborné veřejnosti a její podpůrné skupiny působí v 65 zemích světa.

V roce 1956, kdy byl americký trh zaplaven umělým kojeneckým mlékem a ve věku jednoho týdne bylo v USA kojeno jen 18 procent novorozenců, se sedm mladých maminek z okolí Chicaga rozhodlo vyhovět přáním svých známých a vytvořit skupinu s cílem poskytovat informace o kojení. Ve společenském ovzduší, kdy kojení vlastního dítěte bylo považováno za něco podivného až nezdravého, začaly pořádat pravidelná setkání, při nichž si ženy mohly navzájem vyměňovat poznatky a sdílet své mateřské radosti i starosti. Každá z iniciátorek měla zkušenost s kojením alespoň jednoho dítěte. Věděly, že kojení coby přirozený proces je v podstatě velice jednoduché, že je však potřeba znát jak začít, jak postupovat a jak předcházet komplikacím nebo jak je rychle řešit. Na schůzky zvaly těhotné ženy, aby se o kojení dozvěděly co nejvíc ještě před narozením miminka a aby na vlastní oči viděly souhru mezi matkou a kojeným děťátkem. Dobře znaly, jak je pro zdárné pokračování důležitá sebedůvěra, vytrvalost, podpora a povzbuzení okolí, stejně jako možnost popovídat si s matkami v kojení zkušenějšími. V počátcích se skupina nadšených maminek opírala o odborné znalosti dvou místních lékařů.

První schůzky se vyznačovaly stejnou náladou jako schůzky dvou a půl tisíce skupin Ligy La Leche (LLL) v různých koutech světa dnes: vřelou atmosférou naplněnou úctou ke každé ženě a každému dítěti. Matky (a dnes mnohde i otcové) se při nich dozvídají nejen o praktické stránce kojení a významu mateřského mléka, ale i o způsobech uspokojování potřeb miminek a dětí, o tom, jak je důležité jejich potřeby, možnosti a pocity pochopit a citlivě na ně reagovat. V době, kdy autority radily kojit podle pravidelného rozvrhu se čtyřhodinovými intervaly, děti příliš nechovat, aby nebyly rozmazlené, neřku-li brát si je do postele, kde je spousta bacilů, ženy z Ligy La Leche důvěřovaly svým mateřským instinktům. Dnes jim odborníci dávají za pravdu: také oni doporučují neomezované kojení podle potřeb dítěte, je znám stimulační účinek tělesného kontaktu pro lepší fyzický i psychický vývoj a ukazuje se, že společně sdílený spánek maličkých dětí s rodiči může mít řadu předností. Poradkyně LLL nabízejí informace a dělí se o zkušenosti tisíců matek, zároveň respektují rozhodnutí a volbu každé ženy či rodičovské dvojice. Pomáhají rodičům uvědomit si, co je pro ně důležité a co vyhovuje právě jejich rodině.

V současné době v Lize La Leche pracuje přes deset tisíc dobrovolných poradkyní - matek, které kojení znají z vlastní zkušenosti i na základě teoretického studia a které prošly akreditačním procesem. Rozhodly se pokračovat v pradávné tradici, kdy si matky vzájemně předávají znalosti a podporují se v kojení a mateřském přístupu založeném na citlivosti k potřebám dítěte. Právě charakterem vzájemné podpory podložené vlastní zkušeností Liga La Leche doplňuje služby zdravotníků. V zemích, kde LLL působí, se rodiče mohou na její poradkyně kdykoliv telefonicky obracet s jakýmikoliv dotazy o kojení a mohou se účastnit pravidelných schůzek. Mezi témata, o kterých rodiče nejčastěji chtějí mluvit, patří například kojení v noci, co dělat, aby žena měla dostatek mléka, kdy začít s příkrmem, jak dlouho kojit, jak se na kojení předem připravit, jak řešit komplikace.

Logo se siluetou kojící matky zdobí četné publikace s praktickými informacemi a morálním povzbuzením: knihy, časopisy a informační brožury. O nejznámější knize LLL, Umění kojit (The Womanly Art of Breastfeeding), které se jen v angličtině prodalo přes dva miliony výtisků, se mluví jako o "učebnici" kojení. Podle mě je i příručkou rodičovského stylu založeného na pevných vazbách (attachment parenting). Byla přeložena do devíti jazyků, v angličtině je k dipozici i na audiokazetě a v Braillově písmu. Věřím, že se jí dočkají i čeští čtenáři. Mezi informačními brožurami a letáky jsou i některé se specifickými informacemi, například o kojení dětí s rozštěpem, s Downovým syndromem, o možnosti relaktace a kojení adoptovaného dítěte. Desítka brožurek zaměřených na konkrétní témata (např. polohy kojení, nemocná matka a kojení, kojení dvojčat, bolavé bradavky, bolestivé prsy, jak zvýšit tvorbu mléka, "stávka v kojení", první příkrm, kojení nedonošeného dítěte) byla přeložena do češtiny a zatím čeká na rozšiřování.

Mezinárodní liga La Leche se se svou bohatou databází postupně stala nepřehlédnutelnou autoritou v oblasti kojení - vydává odborné publikace určené zdravotníkům, pořádá přednášky a školení pro pediatry, porodníky, porodní asistentky, zdravotní sestry a pro novou profesi odbornic na kojení - laktační konzultantky. To vše není vyčerpávající přehled aktivit LLL. Za zmínku jistě stojí i její oficiální vztahy se Světovou zdravotnickou organizací a s UNICEF nebo aktivní členství v Mezinárodní alianci pro podporu kojení (WABA). Členy poradního sboru LLL jsou uznávaní lékaři a odborníci z různých zemí světa.

Mám pocit, že v České republice nastává doba, kdy se lidé na svou rodičovskou úlohu stále více snaží teoreticky připravit, čtou články v tisku, na internetu, mohou čerpat z rozšiřující se rodičovské literatury. V devadesátých letech se začala vytvářet mateřská centra, místa setkání maminek (rodin) s dětmi. Zásluhou neúnavné práce našich předních odbornic na kojení, které publikují články o kojení v tisku, na internetu a vystupují v televizi nebo rozhlase, jistě vzrostlo povědomí veřejnosti o skutečném významu kojení i o jeho praktické stránce. Stále více zdravotníků si v této oblasti rozšiřuje znalosti. Je vynikající, že od roku 1993, kdy u nás první porodnice získala titul "dětem přátelská" (Baby Friendly Hospital), se tímto oceněním může pochlubit už celkem 15 nemocnic (znamená to, že splňují podmínky, které matkám umožňují dobrý start pro další kojení dítěte). I kojení delší než pár týdnů či prvních několik měsíců a mateřský přístup s ním spojený si získává víc příznivců. Přesto se však stále ještě matky mohou setkat s neopodstatněnými doporučeními nebo s nepochopením okolí. Liga La Leche do našeho prostředí může přinést svůj bohatý zdroj informací a morální podporu rodinám s kojenými dětmi. Mohla by také přispět k opravdovému docenění společenské role matky pečující o dítě společností obecně, ale i maminkami samotnými.

Liga La Leche je vzdělávací, pro všechny otevřená veřejně prospěšná organizace s celosvětovou působností.

"La leche" [leče] španělsky znamená "mléko".

Zájemci o více podrobností o Lize La Leche a jejích publikacích nebo ti, kteří by chtěli přispět k jejímu zrodu v České republice, se mohou obrátit na adresu v.jir@freesurf.ch .

Internetové stránky v angličtině se spojením na stránky LLL v dalších jazycích: www.lalecheleague.org.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.