tisk-hlavicka

Nejčastější příčiny agresivního chování žáka ve škole

20.4.1999 PhDr. Pavla Cimlerová, PPP Mělník Portál

Většinou se jedná o kombinaci několika okolností...

Většinou se jedná o kombinace následujících okolností, které se vzájemně posilují:

 • ohrožení sebeúcty dítěte, subjektivní prožitek strachu (ze známek, z trestu, z reakcí rodičů);

 • ztráta kontroly nad situací - hněv a agresivita se pak obrátí proti domnělému původci, kterým může být i osoba pedagoga;

 • nespravedlivé jednání ve vztahu k dítěti - dítě má pocit křivdy ve vztahu k události, která je pro ně významná (např. systém hodnocení, vzájemné srovnávání hodnocení sebe a spolužáků, posuzování různých kázeňských přestupků ve třídě, jejichž pravá příčina nebývá vždy správně odhalena). Je potřeba pamatovat i na to, že každé dítě má různé představy o spravedlnosti dané vlastní zkušeností i pojetím, které se traduje v rodině. Učitel by měl být na tento fakt připraven;

 • zklamání očekávání žáka - žák má pocit, že mu učitel nevěnuje tolik pozornosti jako jiným dětem (ve své praxi jsem se setkala s agresivním chováním pubertálního chlapce, který obtížně zvládal platonický vztah k mladé učitelce, který nebyl z její strany vůbec zaregistrován);

  l prožitek ponížení, zesměšnění, urážky - ze strany spolužáků, žel někdy i ze strany učitelů;

 • pocity bezmoci - často u žáků se sníženými intelektovými předpoklady, na které jsou kladeny zvýšené nároky neúměrné jejich možnostem. Tyto pocity se mohou objevovat např. i při tělesné výchově u žáků motoricky neobratných apod. Tyto pocity však mohou být i subjektivní, bez zjevné objektivní příčiny. V dítěti lze snadno vzbudit pocit bezmoci a vlastní bezcennosti například tím, že se v něm vyvolá představa, že nebezpečí je všude kolem a může dítě kdykoliv ohrozit. Může se to stát tehdy, když učitel hodnotí dítě podle toho, jak se on sám zrovna cítí - když má dobrou náladu, známkuje mírně, když má špatnou náladu, známkuje přísně;

 • pocity viny a obrana před nimi - dítě pak útočí na původce těchto pocitů.

 • Názory k článku (0 názorů)
  Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
  Vyhledávání článků podle věku

  Seriály

  Vývojové tabulky

  Těhotenství

  Dítě


  Zajimavé odkazy:
  Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.