tisk-hlavicka

Jak vnímají novorozenci lidskou řeč?

12.2.2004 Psychologie Dnes 1 názor

Schopnost rozpoznat lidskou řeč není něčím, co bychom se museli učit. Tuto schopnost mají děti od narození.

Vyplývá to z výsledků mezinárodní studie, které byly publikovány začátkem září v on-line vydání Proceedings of the National Academy of Sciences.

Autoři studie zjistili, že pokud je novorozenec vystaven řečovým podnětům, začne být aktivní jeho levá mozková hemisféra podobně jako je tomu u dospělých lidí. Pokud je však novorozenci puštěn zvukový záznam lidské řeči pozpátku, levá hemisféra nereaguje.

„Schopnost naučit se jazyk, konkrétně gramatická pravidla, je specializací, která je součástí vrozených vloh,“ říká autor výzkumu, Jacques Mahler, profesor kognitivních neurověd. „Naše studie ukazuje, že ještě před prvním kontaktem s řečí mozek novorozence signifikantně reaguje na řečové projevy narozdíl od jiných velmi podobných podnětů (řeč puštěná pozpátku),“ dodává Mahler.

Výzkum byl realizován s využitím techniky zvané optická topografie, pomocí níž byl měřen průtok krve v mozku. Jedná se o neinvazivní zobrazovací techniku, která využívá infračervené světlo pro měření množství krve protékající určitými oblastmi mozku. Zvýšený průtok krve indikuje zvýšenou aktivitu příslušné oblasti.

Autoři studie měřili průtok krve u 14 dětí ve věku 2 až 5 dnů, jimž prezentovali zvukový záznam řeči dvou italských matek. Nejednalo se přitom o matky žádného ze zkoumaných dětí. Tyto ženy četly pohádky pro děti hlasem, který dospělí běžně používají při řeči k nejmenším dětem.

Během experimentu všechny děti spaly. Průtok krve byl měřen při prezentaci normální řeči, řeči puštěné pozpátku a během momentů ticha. Pořadí těchto podnětů bylo voleno náhodně.

Průtok krve v oblasti levé hemisféry se zvýšil u všech dětí během prezentace normální řeči. Tato hemisféra je u nejmenších dětí dominantní pro zpracování řečových podnětů, podobně jako u dospělých. Při prezentaci ticha či záznamu řeči puštěné pozpátku nebylo žádné zvýšení krevního průtoku pozorováno.

Tento výzkum, který dokazuje, že schopnost učit se lidskou řeč je částečně vrozená, může napomoci při vývoji terapeutických postupů pro odstraňování neurologických poruch, které se projevují vadami řeči.

Názory k článku (1 názorů)
deti vnimaji uz pred narozenim segra 16.2.2004 11:37
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.