tisk-hlavicka

Úloha hudby v současném světě

14.6.1999 Mgr. Magdalena Bílková Tůmová 1 názor

Dnešek soudí, že lze žít bez umění. Stačí z něj udělat pouhou oddechovou zábavu, kterou masově nabízejí veškerá infomační média. Nejde už o hudbu, ale o lidské kontakty s hudbou.

MOTTO :

Když člověk vezme do rukou hudební nástroj, není schopen páchat ZLO, protože ono je se skutečnou krásou neslučitelné. Proto, dejme dětem možnost proniknout do tajemství hudebních nástrojů. Jen tak pocítí, jak se krása těžce rodí a jak je důležité JI chránit a ctít.

LIDOVÁ MOUDROST

Hudba byla, je a vždy bude čímsi zázračným, neuchopitelným, nepřístupným všem rozumovým úvahám. Těžko můžeme vysvětlit, proč nás řadění a vrstvení tónů, zvuků, rytmů tak citově angažuje .Všude, kde jsou lidé, je přítomna i hudba a s ní veškeré umění, protože vždy je patrná souvislost mezi hudbou a barvou, hudbou a básnickou formou, hudbou a pohybem, hudbou a duchovní kulturou atd. Hlavní úloha hudby spočívala celá staletí v tom, že dělala člověka člověkem. Hudba a umění byli kdysi podstatnou složkou života. K hudbě se vychovávalo od dětství, protože ve školském systému byla hudba rovnoprávná s jazykovými obory gramatiky, dialektiky a rétoriky.

Za posledních sto let se však výchovný systém od tohoto principu vzdálil. Hudba nehraje v dnešních učebních osnovách škol téměř žádnou roli. Lehkomyslně je vyučována v nízkém počtu hodin neaprobovanými pedagogy, pokud vůbec vyučována je. Různí úředníci, pověření sestavováním učebních plánů, si možná uvědomují svou odpovědnost, ale v oblasti hudební výchovy nevědí, co činí. Současný svět má etiku podřízenou technice, hudba velkých mistrů je degradována na líbivou zábavu, primát nad mravními hodnotami má způsob myšlení a mluvy, který vede od technokracie, techniky, výkonnosti a konkurence přes materiální blahobyt až k válce, vykořisťování a útlaku, protože chybí hudbou pěstovaná fantazie, láska, soucítění .Úlohou hudby není řídit se tržními principy, pragmatickými postupy, ale připomínat všem generacím, že říše hudební fantazie je nepostradatelnou složkou pravého lidství. V druhé polovině 20.století byla pozitivní úloha hudby nezodpovědně zneužita. Role státně řízené hudby v diktaturách je všem dobře známa a dnešek soudí, že lze žít bez umění. Stačí z něj udělat pouhou oddechovou zábavu, kterou masově nabízejí veškerá infomační média.Nejde už o hudbu, ale o lidské kontakty s hudbou. Stačí si všimnout, že hudba

 • díky moderní sdělovací a reprodukční technice vytváří lidem cosi jako únikový prostor, náhradní životní program, hudba se jim stává drogou, jež jim poskytuje myšlenkový stereotyp.

 • Do hudby ( i jiných umění ) proniká stále více lhostejnost k zásadám morálky, někdy se dokonce stává propagátorem problematických přístupů k životu (viz apoteózu drog, sexu, násilí ).

 • Hudba se stává příležitostí pro neobvyklou demonstraci snobismu ( časté je -čím méně hudební člověk, tím lepší aparatura a pokud možno všude - dům, chata, auto, kancelář atd.).

 • Lidé jsou manipulováni ve smyslu hudebního vkusu manažéry, producenty, moderátory a ne hudebními pedagogy, skladateli či interprety. Stačí si udělat průzkum trhu a provést si analýzu toho co se nahrává, co se vysílá a prodává, v jakých se to děje souvislostech a za jakých podmínek.

 • Posluchači podléhají tlaku reklamy, kupují i podřadnější zboží, protože v důsledku selhávání školní i mimoškolní hudební výchovy, nejsou schopni rozeznat hudební zboží nejvyšší kvality. Přitom kvalitativní patra má nejen tzv.hudba vážná, ale i hudba populární .

 • Za mimořádně nebezpečnou věc nejen pro lidské zdraví, ale i pro existenci hudby je nutné pokládat zneužívání hudby ve funkci zvukové dekorace (obchody, veřejná prostranství, při zpravodajstvích v médiích atd.), kdy se hudba tímto nadměrným použitím stává akustickým balastem .

 • Člověk v současné civilizaci je vystaven zvýšené hladině hluku = akustickému smogu, na němž se kromě hluku strojů výrazně podílí i dlouhodobě a hlasitě reprodukovaná hudba. Následkem mohou být somatické i psychické poruchy zdraví. Již Robert Koch (1843 - 1910) řekl: "Lidstvo se bude muset vypořádat s hlukem stejně razantně, jako se vypořádalo s morem a cholerou..."

  Každá krize, tedy i dnešní v úloze hudby, se může stát požehnáním. Umožňuje nám zamyslet se nad opravdovými životními hodnotami a nutí nás rozhodnout se, kterou cestou půjdeme. My hudebníci, ale i všichni ostatní umělci, mají dnes před budoucností obrovský úkol a s ním zodpovědnost! Znova a znova musíme lidem vysvětlovat, že umění není pouhá dekorace či finanční transakce, ale nádherný, fantazijní svět, který stojíce v samém srdci našeho života je schopen vytvořit lidem vnitřní pokoj a ráj již zde na zemi.

  "Zlé je, když se hudba stává vysloveně ničivou. Když nenapravitelně poškozuje sluch, když bezohlední vyhrávači pronikají řvoucími reproduktory z ulice do domovů. TO UŽ NENÍ JEN VĚC VKUSU, TAKTU, HYGIENY, ALE LIDSKÝCH PRÁV..."

  (Ilja Hurník , Chvála ticha) .

 • Názory k článku (1 názorů)
  vlasta marek michal, 2 lety syn 25.2.2002 9:18
  Vyhledávání článků podle věku

  Seriály

  Vývojové tabulky

  Těhotenství

  Dítě


  Zajimavé odkazy:
  Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.