tisk-hlavicka

Poznáte se, mámy a tátové?

7.5.1999 Portál 2 názory

Jste máma obětavá, úzkostná nebo žárlivá? Otec teoretik nebo suverén?

Typy jsou abstraktní souhrny společných znaků, a proto zjednodušení, která jen podmíněně odrážejí pestrou rozmanitost skutečnosti. Ve skutečnosti se vychovatelé skládají spíše ze smíšených forem rodičovských typů, jejichž chápání vlastních rolí také nezůstává osudově stejné, ale přizpůsobuje se vývojovým stadiím dětí.

Různé typy matek

 • Matka z povolání

  Tato matka je tady v prvé řadě pro své děti; vaří, uklízí a udržuje pro děti všechno v pořádku.

 • Matka pro panenky

  Láska této matky se vztahuje jen na malé dítě. Dokud jsou děti malé a bezmocné, dělá pro ně matka všechno; čím větší děti jsou, tím více ubývá matčiny náklonnosti.

 • Matka oběť

  Na pečlivou výchovu dětí a na příkladnou domácnost obětuje tato matka svůj čas i svobodu. Ve své oběti je šťastná a zapomíná v ní sama na sebe a na své zájmy. Později od svých dětí očekává vděčnost a uznání.

 • Úzkostná matka

  Tato matka je přespříliš opatrná a pokouší se odstranit svým dětem z cesty všechny těžkosti. Ve všem vidí nebezpečí a něco negativního.

 • Matka typu pohyblivé knihovny

  Pro tuto matku je výchova jejích dětí povinností. Je při ní nadmíru přesná, drží se přísně plánů a knih, chybí jí však přirozená náklonnost a láska.

 • Cizí matka

  Tato matka svým dětem neukazuje, že je má ráda. Jen tajně během spánku je k nim něžná. Jinak je její výchovný styl sterilní a perfekcionistický.

 • Kamarádská matka

  Je kamarádka svých dětí, přistupuje na všechny jejich potřeby a ztotožňuje se s nimi. Neumí ovšem nic odmítnout a stanovit hranice, přesunuje výchovu na později.

 • Žárlivá matka

  Když se děti osamostatňují a pomalu se oddělují, bývá tato matka neklidná, připadá si zbytečná a předhazuje dětem nevděčnost. Pokouší se utvrdit svou pozici tím, že se i dospělým dětem vměšuje do všech záležitostí.

 • Občasná matka

  Kvůli vytížení v práci nebo jiným činnostem zanedbává výchovu dětí. Občas - když pak přijde večer domů - se tato matka pokouší všechno dohonit a často své děti zasypává náklonností a hračkami.

  Různé typy otců

 • Otec jako trpělivý anděl

  Tento otec se vůči dětem jeví starostlivý, je trpělivý a dává jim citovou podporu. Problémům se však spíš vyhýbá.

 • Otec jako teoretik

  Slova jsou jeho silnou stránkou, činy nejsou jeho záležitostí. Vychovává zásadově, méně přitom dbá na jedinečnost dítěte.

 • Tvrdošíjný otec

  Jeho děti mají pracovat, nikoli hrát si, aby něčeho dosáhly a měly úspěch. Tvrdošíjně určuje, co děti musí dělat a co dělat nesmí. Tento otec nepřipouští svobodu a volný prostor pro vlastní aktivity.

 • Diktátor

  Cepuje své děti jako vojáky. S přísnou disciplínou a s požadavkem na bezpodmínečnou poslušnost hájí pořádek, píli, dochvilnost a spořivost. Ve svém nejhlubším nitru je často dobrosrdečný, neumí však sjednotit mírnost a přísnost. Trvá na dodržování pravidel, i když připouští určitý malý svobodný prostor.

 • Otec jako kouzelník

  Nechává dětem úplnou svobodu a dovoluje jim všechno, když se mu to právě hodí. Děti považují svého otce za ideálního kamaráda pro hru, zatímco ostatní leží na matce.

 • Suverénní otec

  Jedná se svými dětmi jako s dospělými; nechválí je ani nekárá. Tento otec věří, že už svou pouhou přítomností dokáže děti vychovat a že své povinnosti vychovatele dostojí jako "němý sluha".

  Z knihy N. Peseschkiana Příběhy jako klíč k dětské duši (Portál 1999)

 • Názory k článku (2 názorů)
  hmm majkina 14.10.2004 9:19
  *Re: hmm majkina 14.10.2004 9:20
  Vyhledávání článků podle věku

  Seriály

  Vývojové tabulky

  Těhotenství

  Dítě


  Zajimavé odkazy:
  Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.