| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Hlavní : Povídání o škole

27.3.2021 22:20:42 Černá kronika

Režimová opatření při otevírání škol

Právě přišlo do datovek škol.

SKUPINY/OBLASTI 1. FÁZE

MATEŘSKÉ ŠKOLY Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ V týdenních rotacích celých tříd.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY POUZE SE TŘÍDAMI PRVNÍHO STUPNĚ, KTERÉ MAJÍ DO 75 ŽÁKŮ Prezenčně bez rotací.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ A ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDY GYMNÁZIÍ Distančně.

STŘEDNÍ ŠKOLY KONZERVATOŘE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Pouze k praktické výuce (bez rotace), teoretická zůstává distančně.

VYSOKÉ ŠKOLY Laboratorní a praktická výuka pro závěrečné ročníky.

SPECIÁLNÍ ŠKOLY(§16, ODST. 9) Prezenčně bez rotace.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE Individuální konzultace pro všechny druhy škol a poradenský systém.

SKUPINOVÉ KONZULTACE Umožnění dobrovolných skupinových konzultací v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:
1) Znevýhodněné žáky 2.st. ZŠ a znevýhodněné žáky SŠ,
2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ,
3) Závěrečné ročníky SŠ pro předměty ke všem druhům závěrečných zkoušek.

ZKOUŠKY
a) Pouze do 20 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a rozestupy pro:
1) Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.
2) Zkoušky konané na základě mezinárodních dohod.
b) Pouze do 10 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a rozestupy pro:
1) Zkoušky na vysokých a vyšších odborných školách. 2) Jazykové a nostrifikační zkoušky

OSTATNÍ
Základní umělecké školy – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho. Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.

Střediska volného času – Ne (případně distančně); možnost individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.

Domov mládeže, internát a vysokoškolské koleje – Ano, pro žáky/studenty v prezenční výuce a žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.

Výuka plavání a zpěv – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu, za dodržení omezeného počtu osob ve studijních skupinách (max. 6 osob) a rozestupů.

Tělesná výchova – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – Ne.

ŠKOLNÍ KLUBY A DRUŽINY Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ 1. FÁZE

OCHRANA NOSU A ÚST Všichni povinně ochrana úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
c) Žáci a studenti, SŠ, VOŠ, VŠ respirátory (standardy dle MO MZd).
– výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav

TESTOVÁNÍ Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:
– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)
– PCR 1x týdně
– první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

VĚTRÁNÍ Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.
Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

HOMOGENITA Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.

STRAVOVÁNÍ Pro distanční výuku pouze odběr (take-away).
Pro prezenční výuku: – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,
– rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,
– přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo
k prolínání žáků/studentů z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
– stejná pravidla pro konzumaci svačin.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.
Odpovědět
Průběh diskuze (350 názorů)
Téma: Režimová opatření při otevírání škol Černá kronika 27.3.2021 22:20
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Federika 27.3.2021 22:24
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Lada2 27.3.2021 22:25
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Černá kronika 27.3.2021 22:31
***Re: Režimová opatření při otevírán... ivett30 28.3.2021 13:13
****Re: Režimová opatření při otevír... Jahala. 28.3.2021 13:15
*****Re: Režimová opatření při otev... ivett30 28.3.2021 16:7
******Re: Režimová opatření při ot... X__X 28.3.2021 16:37
*******Re: Režimová opatření při ... ivett30 28.3.2021 16:43
********Re: Režimová opatření př... K_at 28.3.2021 19:55
*******Re: Režimová opatření při ... Žžena 28.3.2021 22:0
****Re: Režimová opatření při otevír... K_at 28.3.2021 13:28
*****Re: Režimová opatření při otev... K_at 28.3.2021 13:38
****Re: Režimová opatření při otevír... Vážný2 29.3.2021 23:34
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Ina z Radešína 27.3.2021 22:25
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Lada2 27.3.2021 22:27
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Černá kronika 27.3.2021 22:28
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... K_at 27.3.2021 22:56
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Okolík 27.3.2021 23:13
***Re: Režimová opatření při otevírán... K_at 27.3.2021 23:25
**Re: Režimová opatření při otevírání ... TaJ 27.3.2021 23:17
***Re: Režimová opatření při otevírán... K_at 27.3.2021 23:26
****Re: Režimová opatření při otevír... Okolík 27.3.2021 23:39
****Re: Režimová opatření při otevír... TaJ 27.3.2021 23:40
****Re: Režimová opatření při otevír... Muumi 27.3.2021 23:51
*****Re: Režimová opatření při otev... Muumi 27.3.2021 23:52
******Re: Režimová opatření při ot... monam 27.3.2021 23:57
******Re: Režimová opatření při ot... TaJ 28.3.2021 0:18
*******Re: Režimová opatření při ... monam 28.3.2021 0:26
********Re: Režimová opatření př... TaJ 28.3.2021 8:38
*********Re: Režimová opatření ... K_at 28.3.2021 8:44
**********Re: Režimová opatřen... TaJ 28.3.2021 8:49
*******Re: Režimová opatření při ... Muumi 28.3.2021 0:57
********Re: Režimová opatření př... Žžena 28.3.2021 1:37
********Re: Režimová opatření př... K_at 28.3.2021 8:20
*********Re: Režimová opatření ... Kaipa 28.3.2021 10:25
**********Re: Režimová opatřen... Okolík 28.3.2021 10:42
***********Re: Režimová opatř... neznámá 28.3.2021 11:44
************Re: Režimová opa... Federika 28.3.2021 11:47
************Re: Režimová opa... Bouřka 28.3.2021 11:52
*************Re: Režimová o... neznámá 28.3.2021 12:5
***********Re: Režimová opatř... Kaipa 28.3.2021 12:28
**********Re: Režimová opatřen... Federika 28.3.2021 10:53
***********Re: Režimová opatř... Kaipa 28.3.2021 12:33
************Re: Režimová opa... Federika 28.3.2021 14:31
*************Re: Režimová o... .libik 28.3.2021 14:43
**************Re: Režimová... Monty 28.3.2021 14:48
**************Re: Režimová... Federika 28.3.2021 14:57
**************Re: Režimová... Půlka psa 28.3.2021 15:9
***************Re: Režimo... Muumi 28.3.2021 15:15
****************Re: Reži... Půlka psa 28.3.2021 15:18
***************Re: Režimo... Monty 28.3.2021 15:19
****************Re: Reži... .libik 28.3.2021 15:43
*****************Re: Re... 77kraska 28.3.2021 15:47
******************Re: R... 77kraska 28.3.2021 15:51
******************Re: R... .libik 28.3.2021 15:51
*******************Re: R... 77kraska 28.3.2021 16:1
********************Re: R... .libik 28.3.2021 16:7
*********************Re: R... 77kraska 28.3.2021 16:34
*********************Re: R... 77kraska 28.3.2021 16:36
*****************Re: Re... Inka ..|-.|-.-|.- 28.3.2021 16:6
**************Re: Režimová... Marika. 28.3.2021 15:17
**************Re: Režimová... E.mama 28.3.2021 15:58
***************Re: Režimo... .libik 28.3.2021 16:4
****************Re: Reži... E.mama 28.3.2021 16:10
**************Re: Režimová... Bouřka 28.3.2021 16:28
**************Re: Režimová... petluše 28.3.2021 16:43
***************Re: Režimo... .libik 28.3.2021 16:48
****************Re: Reži... petluše 28.3.2021 16:52
**********Re: Režimová opatřen... Vážný2 29.3.2021 23:40
********Re: Režimová opatření př... TaJ 28.3.2021 8:41
*********Re: Režimová opatření ... kachna_ 28.3.2021 10:32
**********Re: Režimová opatřen... TaJ 28.3.2021 12:52
***********Re: Režimová opatř... Romana L. 28.3.2021 12:55
************Re: Režimová opa... TaJ 28.3.2021 13:1
*************Re: Režimová o... Romana L. 28.3.2021 21:56
**************Re: Režimová... X__X 28.3.2021 22:36
***************Re: Režimo... TaJ 28.3.2021 23:17
****************Re: Reži... Romana L. 28.3.2021 23:34
*****************Re: Re... Federika 28.3.2021 23:36
******************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:40
*******************Re: R... Federika 28.3.2021 23:42
*******************Re: R... TaJ 28.3.2021 23:46
********************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:49
*********************Re: R... Federika 28.3.2021 23:51
**********************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:54
***********************Re: R... Federika 28.3.2021 23:55
************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 0:0
********************Re: R... Renka + 3 29.3.2021 0:10
*********************Re: R... Federika 29.3.2021 0:14
*********************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:18
**********************Re: R... Federika 29.3.2021 0:21
***********************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:34
************************Re: R... Federika 29.3.2021 0:39
***********************Re: R... Romana L. 29.3.2021 1:30
*******************Re: R... K_at 29.3.2021 8:4
********************Re: R... Vaitea 29.3.2021 8:45
****************Re: Reži... Romana L. 28.3.2021 23:36
*****************Re: Re... Federika 28.3.2021 23:38
******************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:42
*******************Re: R... Federika 28.3.2021 23:44
********************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:47
*********************Re: R... Federika 28.3.2021 23:49
**********************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:50
***********************Re: R... Federika 28.3.2021 23:52
**********************Re: R... TaJ 28.3.2021 23:54
*******************Re: R... TaJ 28.3.2021 23:52
********************Re: R... Federika 28.3.2021 23:54
*********************Re: R... TaJ 28.3.2021 23:57
**********************Re: R... Federika 28.3.2021 23:58
**********************Re: R... Romana L. 29.3.2021 0:2
***********************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:6
*********************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:0
**********************Re: R... Federika 29.3.2021 0:3
***********************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:14
************************Re: R... Federika 29.3.2021 0:16
*************************Re: R... Renka + 3 29.3.2021 0:25
**************************Re: R... Federika 29.3.2021 0:28
***************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 1:32
****************************Re: R... Renka + 3 29.3.2021 7:44
****************************Re: R... TaJ 29.3.2021 9:33
*****************************Re: R... Půlka psa 29.3.2021 9:48
******************************Re: R... Monty 29.3.2021 9:57
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 10:3
******************************Re: R... Monty 29.3.2021 10:9
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 10:11
******************************Re: R... Rose,2růžičky,1kvítek-01,07,12 29.3.2021 12:16
******************************Re: R... Půlka psa 29.3.2021 12:8
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 10:1
******************************Re: R... Monty 29.3.2021 10:5
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 10:9
*************************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:37
**************************Re: R... Půlka psa 29.3.2021 8:3
********************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:58
*********************Re: R... Federika 29.3.2021 0:1
**********************Re: R... Romana L. 29.3.2021 0:4
***********************Re: R... Federika 29.3.2021 0:6
************************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:9
*************************Re: R... Federika 29.3.2021 0:12
**************************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:15
**************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 1:34
***************************Re: R... Federika 29.3.2021 9:50
****************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 10:9
*****************************Re: R... TaJ 29.3.2021 10:18
*****************************Re: R... Federika 29.3.2021 12:16
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 14:44
******************************Re: R... Omega 29.3.2021 14:51
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 16:10
******************************Re: R... Federika 29.3.2021 19:24
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 20:10
******************************Re: R... Federika 29.3.2021 20:18
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 21:11
******************************Re: R... K_at 29.3.2021 21:13
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 21:18
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 20:13
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 21:6
******************************Re: R... K_at 29.3.2021 21:11
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 21:16
******************************Re: R... K_at 29.3.2021 21:25
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 23:6
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 23:23
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 23:42
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 0:4
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 0:5
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 0:9
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 0:12
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 0:29
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 0:30
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 2:39
******************************Re: R... kachna_ 30.3.2021 8:6
******************************Re: R... K_at 30.3.2021 8:10
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 8:51
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 12:8
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 12:9
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 12:12
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 12:15
******************************Re: R... Monty 30.3.2021 8:25
******************************Re: R... 77kraska 30.3.2021 8:46
******************************Re: R... K_at 30.3.2021 8:50
******************************Re: R... 77kraska 30.3.2021 8:58
******************************Re: R... K_at 30.3.2021 9:1
******************************Re: R... 77kraska 30.3.2021 9:7
******************************Re: R... K_at 30.3.2021 9:9
******************************Re: R... Kaliope X 30.3.2021 9:6
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 8:41
******************************Re: R... Rose,2růžičky,1kvítek-01,07,12 30.3.2021 8:52
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 8:58
******************************Re: R... K_at 30.3.2021 8:59
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:3
******************************Re: R... Kaliope X 30.3.2021 9:8
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:11
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 9:1
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:6
******************************Re: R... Rose,2růžičky,1kvítek-01,07,12 30.3.2021 9:22
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:26
******************************Re: R... Rose,2růžičky,1kvítek-01,07,12 30.3.2021 9:10
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:13
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 9:14
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:24
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 9:28
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 9:29
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 8:55
******************************Re: R... 77kraska 30.3.2021 9:3
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 9:10
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 12:17
******************************Re: R... Renka + 3 30.3.2021 12:18
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 12:22
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 12:28
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 12:37
******************************Re: R... Kaliope X 30.3.2021 12:43
******************************Re: R... 77kraska 30.3.2021 12:45
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 12:48
******************************Re: R... 77kraska 30.3.2021 13:34
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 14:4
******************************Re: R... kachna_ 30.3.2021 7:57
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 12:4
******************************Re: R... kachna_ 30.3.2021 13:23
******************************Re: R... Romana L. 30.3.2021 13:42
******************************Re: R... kachna_ 30.3.2021 14:27
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 14:37
******************************Re: R... kachna_ 30.3.2021 18:40
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 18:41
******************************Re: R... Romana L. 31.3.2021 4:38
******************************Re: R... K_at 30.3.2021 8:6
******************************Re: R... TaJ 30.3.2021 8:47
******************************Re: R... Diva.Bara 30.3.2021 0:51
******************************Re: R... Diva.Bara 30.3.2021 1:0
******************************Re: R... Federika 29.3.2021 22:38
******************************Re: R... Romana L. 29.3.2021 23:1
******************************Re: R... Federika 30.3.2021 0:3
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 23:20
******************************Re: R... TaJ 29.3.2021 23:11
***********************Re: R... K_at 29.3.2021 8:10
************************Re: R... TaJ 29.3.2021 9:39
*********************Re: R... TaJ 29.3.2021 0:2
*****************Re: Re... TaJ 28.3.2021 23:41
******************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:43
*******************Re: R... Romana L. 28.3.2021 23:44
*******************Re: R... TaJ 28.3.2021 23:48
**************Re: Režimová... TaJ 28.3.2021 23:18
**********Re: Režimová opatřen... Půlka psa 28.3.2021 12:56
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Katka a 2 výrostci 28.3.2021 10:17
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Omega 27.3.2021 23:22
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... anexa 27.3.2021 23:42
**Re: Režimová opatření při otevírání ... TaJ 27.3.2021 23:47
***Re: Režimová opatření při otevírán... anexa 27.3.2021 23:49
****Re: Režimová opatření při otevír... Muumi 27.3.2021 23:54
*****Re: Režimová opatření při otev... anexa 27.3.2021 23:57
******Re: Režimová opatření při ot... monam 27.3.2021 23:57
******Re: Režimová opatření při ot... Muumi 28.3.2021 1:4
****Re: Režimová opatření při otevír... TaJ 28.3.2021 0:15
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Vrba77 27.3.2021 23:46
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... ivaxx 28.3.2021 0:16
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Omega 28.3.2021 0:43
***Re: Režimová opatření při otevírán... ivaxx 28.3.2021 0:56
****Re: Režimová opatření při otevír... Omega 28.3.2021 1:19
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Romana L. 28.3.2021 5:58
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... kachna_ 28.3.2021 9:12
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Bouřka 28.3.2021 9:29
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Eleonor 28.3.2021 9:33
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... E.mama 28.3.2021 9:44
**Re: Režimová opatření při otevírání ... K_at 28.3.2021 9:54
***Re: Režimová opatření při otevírán... E.mama 28.3.2021 10:0
****Re: Režimová opatření při otevír... neznámá 28.3.2021 10:21
*****Re: Režimová opatření při otev... Inka ..|-.|-.-|.- 28.3.2021 10:25
******Re: Režimová opatření při ot... neznámá 28.3.2021 10:30
******Re: Režimová opatření při ot... neznámá 28.3.2021 10:30
*******Re: Režimová opatření při ... Lada2 28.3.2021 10:33
*******Re: Režimová opatření při ... Majákova 29.3.2021 13:6
******Re: Režimová opatření při ot... Krajina v květnu 28.3.2021 12:30
****Re: Režimová opatření při otevír... Lada2 28.3.2021 10:24
*****Re: Režimová opatření při otev... neznámá 28.3.2021 10:26
*****Re: Režimová opatření při otev... Krajina v květnu 28.3.2021 10:27
******Re: Režimová opatření při ot... ..mira.. 28.3.2021 13:22
******Re: Režimová opatření při ot... lampetra 28.3.2021 14:6
*******Re: Režimová opatření při ... arantxa 28.3.2021 14:30
********Re: Režimová opatření př... lampetra 28.3.2021 15:35
*******Re: Režimová opatření při ... Lada2 28.3.2021 15:0
****Re: Režimová opatření při otevír... Okolík 28.3.2021 10:45
*****Re: Režimová opatření při otev... Vítr z hor 28.3.2021 11:2
*****Re: Režimová opatření při otev... Senedra 28.3.2021 11:2
*****Re: Režimová opatření při otev... petluše 28.3.2021 11:42
*****Re: Režimová opatření při otev... Vaitea 28.3.2021 12:23
******Re: Režimová opatření při ot... Okolík 28.3.2021 12:45
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... ..mira.. 28.3.2021 9:51
**Re: Režimová opatření při otevírání ... K_at 28.3.2021 10:0
***Re: Režimová opatření při otevírán... ..mira.. 28.3.2021 10:1
****Re: Režimová opatření při otevír... K_at 28.3.2021 10:4
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Okolík 28.3.2021 10:50
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Krajina v květnu 28.3.2021 10:12
**Re: Režimová opatření při otevírání ... neznámá 28.3.2021 10:18
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Hadice a hadi 28.3.2021 10:14
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Půlka psa 28.3.2021 10:55
**Re: Režimová opatření při otevírání ... E.mama 28.3.2021 10:57
***Re: Režimová opatření při otevírán... Půlka psa 28.3.2021 11:8
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Vítr z hor 28.3.2021 11:0
***Re: Režimová opatření při otevírán... Půlka psa 28.3.2021 11:15
****Re: Režimová opatření při otevír... Federika 28.3.2021 11:20
*****Re: Režimová opatření při otev... petluše 28.3.2021 11:35
*****Re: Režimová opatření při otev... Pollyenka 28.3.2021 13:47
****Re: Režimová opatření při otevír... Bouřka 28.3.2021 11:45
***Re: Režimová opatření při otevírán... Monty 28.3.2021 11:19
****Re: Režimová opatření při otevír... .libik 28.3.2021 11:24
****Re: Režimová opatření při otevír... Půlka psa 28.3.2021 11:28
*****Re: Režimová opatření při otev... Federika 28.3.2021 11:39
*****Re: Režimová opatření při otev... Valkýra 28.3.2021 11:47
******Re: Režimová opatření při ot... Federika 28.3.2021 11:48
*******Re: Režimová opatření při ... TaJ 28.3.2021 12:39
******Re: Režimová opatření při ot... Monty 28.3.2021 11:49
*******Re: Režimová opatření při ... Federika 28.3.2021 11:51
********Re: Režimová opatření př... Monty 28.3.2021 11:54
*********Re: Režimová opatření ... Federika 28.3.2021 11:58
**********Re: Režimová opatřen... margotka78 alias shit-roller 28.3.2021 12:8
**********Re: Režimová opatřen... Inka ..|-.|-.-|.- 28.3.2021 12:16
***********Re: Režimová opatř... Federika 28.3.2021 12:18
************Re: Režimová opa... Katka a 2 výrostci 28.3.2021 12:29
************Re: Režimová opa... TaJ 28.3.2021 12:44
***********Re: Režimová opatř... margotka78 alias shit-roller 28.3.2021 12:25
*******Re: Režimová opatření při ... Valkýra 28.3.2021 11:54
********Re: Režimová opatření př... Bouřka 28.3.2021 11:59
*********Re: Režimová opatření ... Monty 28.3.2021 12:4
**********Re: Režimová opatřen... Stará husa 28.3.2021 12:42
***********Re: Režimová opatř... Stará husa 28.3.2021 12:45
************Re: Režimová opa... Romana L. 28.3.2021 12:51
*************Re: Režimová o... Monty 28.3.2021 12:59
************Re: Režimová opa... TaJ 28.3.2021 12:55
********Re: Režimová opatření př... 77kraska 28.3.2021 13:0
*********Re: Režimová opatření ... TaJ 28.3.2021 13:6
**********Re: Režimová opatřen... 77kraska 28.3.2021 13:21
***********Re: Režimová opatř... TaJ 28.3.2021 15:32
************Re: Režimová opa... 77kraska 28.3.2021 15:44
*************Re: Režimová o... .libik 28.3.2021 15:47
**************Re: Režimová... 77kraska 28.3.2021 15:57
***************Re: Režimo... 77kraska 28.3.2021 15:58
******Re: Režimová opatření při ot... Půlka psa 28.3.2021 12:33
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Vítr z hor 28.3.2021 10:57
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Černá kronika 28.3.2021 11:13
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... Monca77 28.3.2021 13:15
**Re: Režimová opatření při otevírání ... ctvrtka 28.3.2021 13:49
***Re: Režimová opatření při otevírán... Monca77 28.3.2021 14:56
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Černá kronika 28.3.2021 15:23
*Re: Režimová opatření při otevírání šk... vrrtak 28.3.2021 19:48
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Vítr z hor 28.3.2021 20:13
**Re: Režimová opatření při otevírání ... Okolík 28.3.2021 20:16
***Re: Režimová opatření při otevírán... Vítr z hor 28.3.2021 20:22
****Re: Režimová opatření při otevír... Lada2 28.3.2021 20:28
***Re: Režimová opatření při otevírán... vrrtak 28.3.2021 21:51
****Re: Režimová opatření při otevír... Senedra 28.3.2021 22:3
*****Re: Režimová opatření při otev... Lada2 28.3.2021 22:15
******Re: Režimová opatření při ot... K_at 28.3.2021 22:25

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.