| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Drbárny : Drbárna o Norsku

  (?)
 Názory 110 z 32727  [Dalších 32717 >>]
Kat 121378
24.3.2020 22:30:13
Alespoň něco. Když to čtu, nechápu, jak to ti rodiče přežijí. Odebrat mi někdo miminko, zblázním se.
Kat 121378
24.3.2020 22:30:13
Alespoň něco. Když to čtu, nechápu, jak to ti rodiče přežijí. Odebrat mi někdo miminko, zblázním se.
*Hany 30864
24.3.2020 22:23:42
"Norsko znovu prohrálo před Štrasburským soudem. Hned dvakrát.
Praha/Štrasburk, 10. března 2020:
Hned ve dvou případech dal dnes Evropský soud pro lidská práva (ESLP) za pravdu rodičům, kteří žalovali Norsko za odebrání dětí. Štrasburský soud v projednávaných případech konstatoval porušení článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech, který zakotvuje právo na soukromý a rodinný život. Rodinám přiřknul odškodnění za nemajetkovou újmu v prvním případě ve výši 25 tisíc EUR, ve druhém případě ve výši 35 tisíc EUR a 9500 EUR na náklady řízení.
V prvním případě Hernehult vs. Norsko byli rodičům (otec Švéd a matka Rumunka) odebráni tři synové, protože sociální služba Barnevern měla pochybnosti o jejich rodičovských kompetencích. Dvě z dětí skončily u pěstounů, třetí „se speciálními potřebami“ bylo umístěno do ústavu, protože péče o něj byla pro pěstouny příliš náročná. Právě třetí syn byl nakonec do rodiny vrácen, zatímco další dva zůstali u pěstounů s odůvodněním, že si u nich zvykli. Norské soudy umožnily rodičům setkat se s dětmi šestkrát za rok.
"Osobně se znám s Danem Hernehultem a jeho rodinou, kterou celá situace hluboce zasáhla. Rozhodnutí v jeho případě je výjimečné i v tom, že poprvé byl Soudem zpochybněn i důvod odběru dětí, který byl nečekaný. A také v tom, že pan Hernehult má u ESLP akceptovanou ještě druhou stížnost ke svému případu s číslem 20102/19. Obě stížnosti si sepsal sám," doplňuje europoslanec Tomáš Zdechovský, který se dlouhodobě zabývá opatrovnickými případy.
Druhou žalobu Pederson a ostatní vs. Norsko podali norští rodiče (matka filipínského původu) kvůli odebrání několikaměsíčního miminka, protože úřady došly k závěru, že rodiče jsou mentálně nemocní a neschopní péče o dítě. Dítě bylo nejdříve umístěno k pěstounům s tím, že rodičům byly povoleny dvě dvouhodinové schůzky ročně, následně bylo dáno k adopci. Vyšší soudy odmítly žádost o navrácení dítěte, protože již přilnulo ke svým pěstounům.
„Od léta bylo Norsko za porušení práv rodin odsouzeno již po šesté, další kauzy - včetně případu českých dětí Michalákových - čekají na projednání,“ dodává závěrem senátorka Jitka Chalánková z Petičního výboru na podporu rodiny Michalákových."
*Hany 30864
24.3.2020 22:19:36
Díky, hrdinný Kapitáne! Obhájce nezákonnosti!TISKOVÁ ZPRÁVA
Nové soudní rozhodnutí v případu dětí Michalákových:
Český odvolací soud opět potvrdil, že norské rozsudky nejsou v ČR právně závazné. O dětech mají rozhodovat české soudy, protože mají české státní občanství.
Praha, 24. března 2020:
Krajský soud v Brně (jako soud odvolací) nařídil Okresnímu soudu v Hodoníně pokračovat v řízení o úpravě poměrů rodičů k dětem Michalákovým. O rozhodnutí českých soudů usiluje Eva Michaláková již od roku 2014, okresní soud se však rozhodování brání. Odvolací soud také opětovně potvrdil, že bez ohledu na obvyklý pobyt dětí mají o věci rozhodovat české soudy, protože nezletilé děti mají české státní občanství a norské rozsudky nejsou v ČR závazné. Toto stanovisko přitom v minulosti opakovaně zpochybňoval Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (UMPOD) vedený Zdeňkem Kapitánem.
O čerstvém rozhodnutí soudu informovali právní zástupci rodiny a členové Petičního výboru na podporu rodiny. Anabáze před českými soudy, kterou rodina Michalákových postupuje ve snaze domoci se pomoci českého státu, může být podle nich klíčová i pro budoucí rozhodování v obdobných případech.
Již v roce 2016 odvolací soud jasně konstatoval, že „je nepřípustné odmítnout poskytnutí soudní ochrany nezletilým státním občanům České republiky za situace, kdy to zákon výslovně umožňuje“, a svůj právní názor zopakoval v dalším odvolacím řízení v roce 2017. Okresní soud v Hodoníně přesto řízení opět zastavil s tím, že o dětech již rozhodly norské soudy; řídil se přitom opět právním stanoviskem UMPOD. Odvolací senát pod předsednictvím soudce Jiřího Zrůsta proto musel uvést, že „přezkoumávané rozhodnutí soudu I. stupně, přestože již bylo vydáno po vyslovení závazného právního názoru odvolacího soudu ve dvou zrušujících usneseních, tento názor nerespektuje … Odvolací soud jednoznačně uzavřel, že bez ohledu na obvyklý pobyt dětí je dána pravomoc českých soudů, neboť obě nezletilé děti mají české státní občanství a opatření přijatá v Norsku k ochraně jejich práv a zájmů nestačí. Navíc rozhodnutí norského soudu nebylo uznáno českými orgány veřejné moci, tudíž v České republice nemá žádné účinky.“
Odvolací soud současně nařídil, aby věc v dalším řízení projednal a rozhodl jiný soudce než soudkyně Hana Rotterová, protože „dosavadní postup, přístup k projednávání věci i opakovaná rozhodnutí nerespektující závazný právní názor odvolacího soudu jsou dle odvolacího soudu zdrojem průtahů v řízení a důvodně vyvolávají obavu, že jmenovaná soudkyně není schopna provést řízení a meritorně ukončit spor zákonu odpovídajícím způsobem.“
Senátorka Jitka Chalánková, která v řízení vystupuje jako obecná zmocněnkyně Evy Michalákové, k tomu uvedla: „Aktuální rozhodnutí soudu by si měli přečíst zejména zástupci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Ti se vytrvale snaží prosadit, aby české děti žijící v zahraničí neměly nárok na českou soudní ochranu. Dokonce s tímto stanoviskem v minulosti házeli rodině klacky pod nohy. S argumentací soudu bych výhledově ráda seznámila i ministryni spravedlnosti Benešovou, protože se jedná o precedentní rozhodnutí, které může ovlivnit postupy soudů i v dalších případech českých rodin žijících v zahraničí.“
Případ Evy Michalákové v tuto chvíli řeší také Evropský soud pro lidská práva. Právní zástupkyně před ESLP advokátka Dora Boková zaslala v pondělí 16. 3. 2020 soudu vyjádření, ve kterém reaguje na stanovisko norské vlády a trvá na porušení práva na rodinný život Norskem.
*
Příloha:
Ustanovení zákona, o které se řízení před českými soudy opírá:
„Pokud pravomoc ve věcech vyživovacích povinností a ve věcech rodičovské zodpovědnosti není upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, je ve věcech výživy, výchovy a dalších věcech péče o nezletilé včetně opatření k ochraně jejich osoby a majetku dána pravomoc českých soudů, jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice, nebo jestliže je státním občanem České republiky, i když má obvyklý pobyt v cizině.Český soud nemusí řízení zahájit, stačí-li k ochraně práv a zájmů státního občana České republiky opatření učiněná v cizině.“
(§ 56 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém)
*
Postup řízení před českými soudy:
4.6.2014
Eva Michaláková podává k Okresnímu soudu v Hodoníně návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem
1.12.2015
Okresní soud v Hodoníně řízení zastavil s tím, že děti mají obvyklý pobyt v Norsku
6.6.2016
Krajský soud v Brně (odvolací soud) zrušil rozhodnutí z 1. 12. 2005 a věc vrátil okresnímu soudu
23.8.2016
UMPOD jako soudem ustanovený opatrovník dětí podal proti rozhodnutí ze 6. 6. 2016 ústavní stížnost
12.10.2016
Ústavní soud ústavní stížnost UMPOD odmítl
31.10.2016
Okresní soud v Hodoníně přerušil řízení do doby, než norský soud rozhodne o vrácení dětí
28.3.2017
Okresní soud v Hodoníně, poté, kdy norské soudy odmítly vrátit děti Evě Michalákové, pokračuje v řízení
1.6.2017
Okresní soud v Hodoníně opět zastavuje řízení, s tím, že projednání věci brání překážka věci rozsouzené (norským soudem);
25.9.2017
Krajský soud v Brně znovu zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně o zastavení řízení
12 3.2018
Okresní soud v Hodoníně opět zastavuje řízení, s tím, že děti jsou integrovány v Norsku a pravomoc českého soudu nelze založit jen na základě českého státního občanství (informace o aktuální situaci dětí soud neměl žádné)
(od 25. 5. 2018 do 5. 11. 2019 okresní soud pořizoval, na pokyn odvolacího soudu, úřední překlad norských rozsudků z let 2011 - 2017)
4. 2. 2020
Krajský soud v Brně opět zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně o zastavení řízení a nařídil, aby v řízení u okresního soudu pokračoval jiný soudce

Kat 121378
23.11.2019 22:29:10
Aspoň někde vládne rozum!
Milada. 779
23.11.2019 22:25:09
Vkladam sem odkaz na spor, ktery Norsko prohralo, zase je to zajimave


https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/barnevernet-rozsudek-soud-norskou-michalakova-maxine-odebrane-deti_1911191439_tec?fbclid=IwAR37-ty9EFMhXjFLAyyLkv_-_k_6kiifwmjg2255sdBoer0P1pogBYcvLs4
*Hany 30864
12.11.2019 0:57:19
V průběhu října oznámil Evropský soud pro lidská práva Norsku, že se bude k známým 26 případům blíže zabývat ještě dalšími 8 stížnostmi proti postupu norské sociální služby Barnevernet. Celkově tak je stížností už 34.


Poměrně hodně na tak maličký stát, což? A navíc se to týká jen BV.
*Hany 30864
7.10.2019 12:38:22
"mother Trude Lobben has been issued a six-month restraining order by local police barring her from contacting her 11-year-old son to tell him that they were victorious before the Grand Chamber of European Court of Human Rights. "

"the Norwegian ministry of children and families indicated in a letter to the Norwegian Parliament late last month that it will pay the fine issued by the court but will not give Lobben custody of the child"

https://www.christianpost.com/news/norway-refuses-to-reunite-mother-with-son-despite-victory-at-top-european-court.html?fbclid=IwAR37aDISKdmSQBY_JRu-XKuYCCpHF_QhFrYwc9tlaTnoqfmxlSmWRWWNp50
*Hany 30864
17.9.2019 20:58:35
Vyberu jen malou část článku, která se objevuje u vícero norských kauz:

"It appears that the boy weighed 3590 grams when he was born on September 25, 2008.

The lowest recorded weight the baby had was weighing at a health station on October 6. Then he weighed 3170 grams.

The weight loss was 11.7 percent, some midwife, in her testimony in court, said "was not alarming" as a 10 percent weight loss after birth is considered normal.

Then the weight card from the health service shows that the boy""s weight increased.

On October 10, the boy weighed 3230 grams and on October 13 the weight showed 3330 grams.

“In the period up to 13.10, Mother had the child with him and was the one who fed him. The fact that the child""s weight must have increased during mother""s solitary care and feeding on Vilde is not mentioned in the report, ”Drammen District Court pointed out.
The child was not weighed when it was taken away on October 17, but the weight chart shows that the child on October 23 weighed 3850 grams, which is well above the birth weight.


"In Wilde""s report of 23.10, it is stated that mother failed the child very seriously even in the most elementary areas such as breastfeeding, childcare, safeguarding the child and in relation to psychosocial interaction," cited the district court, which did not rely on the assessments of the nursing home. and child welfare.""The district court ruled that Trude should return to care for the son, but the boy was never returned. Later, the Court of Appeal came to the opposite conclusion, and in 2012, the Norwegian judicial system decided that the foster parents should be allowed to adopt the boy."
*Hany 30864
17.9.2019 20:54:45
Překlad článku z dubna:

Dagbladet has looked more closely at the underlying facts in an infested Norwegian child welfare case, which is currently being sentenced in the European Court of Human Rights (EMD).

The case is about Trude (33), who shortly after the birth in 2008 was deprived of care for his firstborn.

In 2012, the legal system in Norway decided that the boy should be adopted away to foster parents, despite the fact that at the time Trude had given birth to a new child whom the child welfare service believed was good enough as a mother to take care of.

The case, which Dagbladet mentioned in a major news document last Saturday, is one of a total of ten Norwegian child protection cases that the Human Rights Court has passed through for consideration.
Today, the 33-year-old mother lives with her husband and their two common children, a girl of seven and a boy of four. She has not seen her firstborn since he was three years old. Today he is ten. The state has thus considered that Trude is good enough mother for two of her three children.
Court papers from both Norwegian courts and the EMD show that a key point in the contentious child welfare case has been the allegation that the boy lost significant weight after giving birth, without the young mother realizing the seriousness of it.

This was also a major reason why the child welfare service intervened and forced the boy, as his mother left a three-month stay in a maternity home after only three weeks.

The EMD""s factual review of the case states:

"In the child welfare service""s decision, it was claimed that Wild Mother""s Homes had to check on the mother and children every three hours to ensure that the boy was getting enough food. Without this control, they were unsure if the boy would survive. ”

A letter to EMD from the boy""s adoptive parents states that the boy was "seriously malnourished" when they took care of the three-week-old boy in 2008.
Trude has always been unaware of the allegation that the boy was so malnourished that it was about life. She fed him, and he slept, she claims,


Trude""s mother, Sissel, lived with Trude and her son during parts of their stay at the maternity home. She has always maintained that Trude took good care of him and that the baby was in normal good condition when the child welfare took over the care.

Weight gain
A judgment from the Drammen District Court on August 19, 2009 sheds interesting light on this.
It appears that the boy weighed 3590 grams when he was born on September 25, 2008.

The lowest recorded weight the baby had was weighing at a health station on October 6. Then he weighed 3170 grams.

The weight loss was 11.7 percent, some midwife, in her testimony in court, said "was not alarming" as a 10 percent weight loss after birth is considered normal.

Then the weight card from the health service shows that the boy""s weight increased.

On October 10, the boy weighed 3230 grams and on October 13 the weight showed 3330 grams.

“In the period up to 13.10, Mother had the child with him and was the one who fed him. The fact that the child""s weight must have increased during mother""s solitary care and feeding on Vilde is not mentioned in the report, ”Drammen District Court pointed out.
The child was not weighed when it was taken away on October 17, but the weight chart shows that the child on October 23 weighed 3850 grams, which is well above the birth weight.


"In Wilde""s report of 23.10, it is stated that mother failed the child very seriously even in the most elementary areas such as breastfeeding, childcare, safeguarding the child and in relation to psychosocial interaction," cited the district court, which did not rely on the assessments of the nursing home. and child welfare.

The district court ruled that Trude should return to care for the son, but the boy was never returned. Later, the Court of Appeal came to the opposite conclusion, and in 2012, the Norwegian judicial system decided that the foster parents should be allowed to adopt the boy.


The child welfare leader in the relevant municipality says they cannot comment on the matter because it now stands between biological mother and the state.

Anne Gry Skoglund Managing Director, Anne Gry Skoglund, says the mother""s home does not comment in specific cases due to confidentiality and ethical considerations. On a general basis, she writes the following in an email to Dagbladet:

- In taking care of our care we have in our democratic society a judicial system, an utive authority with the right and duty to make a decision. Neither the child welfare service nor a family center has such authority. I think that is very good and correct, says Skoglund and elaborates:
It provides good legal certainty for parents and children that the work of other bodies is tested. I relate to the court""s decisions, including any criticism. We, like everyone else, always have something to learn, and we strive all the time to improve and be in development, says the mother""s home manager.

Government Attorney Fredrik Sejersted is the attorney for the state in Trude""s case, which is currently being sentenced in the EMD.
Sejersted has on several occasions made it clear to Dagbladet that he does not want to comment on "individual pages by fact" in the contentious child welfare case that ended in forced adoption.

The Government Attorney""s argument against the judges in Strasbourg is also not about the factual basis of the case. Sejersted""s most important argument is that the Human Rights Court is not in a position to review "the thorough assessments made by Norwegian courts".

- Both the Child Welfare Service and Norwegian courts have conscientiously sought to safeguard the interests of the child, as they are obliged, both under Norwegian law, under the UN Convention on the Rights of the Child and under the European Convention on Human Rights (ECHR), says Sejersted.
The Government Advocate therefore requests the Human Rights Court to stay away from what they consider to be pure Norwegian affairs.

- This is an actual assessment of evidence that, in our view, the EMD is not in a position to review, and which must be used when assessing whether the ECHR Article 8 is respected, says Sejersted.

Important thing
On October 17 last year, Trude""s forced adoption case was processed in the EMD""s Grand Chamber, following an appeal against the sentence in which Norway was acquitted by four against three judges in the Court""s Fifth Chamber in November 2017.

The outcome of this case is so important that, pending this verdict, the EMD has placed the treatment of several similar Norwegian child welfare cases on ice.

No one knows when the Grand Chamber""s 17 judges are ready with their verdict on the case, but the players think it may come before the summer.


https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-hevdet-det-sto-om-babyens-liv-papirene-viser-noe-annet/70952604?fbclid=IwAR3BCv3_SuHTcqOy7yywLwJJeC4LIFTCTK8IhIJPzpSOjwg_oYGdvok5yCg

 Názory 110 z 32727  [Dalších 32717 >>]
Zdejší témata

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.