tisk-hlavicka

Pravidla diskuzí

25.3.2009 1 názor

Vzhledem k tomu, že fungování diskuzí bylo příliš živelné a ubíralo se jiným směrem, než autoři před několika lety zamýšleli, přinášíme změny a úpravy, které by měly vše vrátit do rozumného stavu.

1. Zakládání diskuzí

Diskuzi nemůže běžný uživatel okamžitě založit, pouze jejich založení doporučit prostřednictvím určené diskuze.

Diskuze by měla svým názvem charakterizovat širší okruh problematiky - například Příkrmy je diskuze, ale Přikrmování pribináčkem v 7. měsíci na Českobudějovicku není právě šťastný název pro diskuzi a bude administrátorem bez udání důvodu zamítnut.

Vlastní založení nové doporučené diskuze provede po uvážení administrátor serveru.

Náměty na nové diskuze vítáme. Zároveň však upozorňujeme, že náměty na již existující diskuze nebudou brány v úvahu.

2. Zakládání témat

Do každé diskuze je možné vkládat příspěvky (neboli názory), ale zároveň je možné zakládat tzv. Témata. Pokud potřebujete vyřešit nějaký problém, najdete si nejprve příslušnou tématickou diskuzi a zde založíte nové téma pomocí volby Nové téma pod záložkou Témata (např. budete-li mít zájem vyřešit výše zmíněný problém Přikrmování pribiňáčkem, najdete si diskuzi „Přikrmování“ a založíte tam téma „Přikrmování pribiňáčkem v 7. měsíci“).

Toto nové téma bude okamžitě na očích nejen všem v dané diskuzi (v záložce Témata i v pravém sloupci), ale i všem ostatním diskutujícím na hlavní straně diskuzí, občas i na hlavní straně serveru a výběr i v týdenním mailu. Rychle se tak o vašem problému dozví co nejvíce uživatelů, kteří určitě s problémem poradí.

To, že témata budou neustále na očích u příslušných diskuzí, umožňuje i budoucím návštěvníkům diskuze jednoduše zobrazit nejčastěji řešené problémy.

3. Přehled založených témat

30 nejnovějších témat je vypsáno na hlavní straně diskuzí. Témata staršího data jsou vypsána v přehledné tabulce, která se skrývá pod tlačítkem Starší nad nejnovějšími tématy.

4. Hlavní pravidla zakládání témat

4.1 Založení tématu

Témata mohou zakládat pouze registrovaní uživatelé a je u nich zveřejněna jejich přezdívka i ikonka.

4.2 Jednoznačné názvy témat

Zakládejte témata s jednoznačnými názvy. Neurčitá témata typu "Poraďte", "Prosím o pomoc" nebo "Co mám dělat" a ostatní témata, u kterých není na první pohled zřejmé, čeho se týkají, budou administrátorem vymazána nebo změněna na obyčejný příspěvek.

4.3 Zařazení témat do diskuzí

Zařazujte témata do příslušných tématických diskuzí (např. pokud potřebujete tip na dovolenou, není úplně nejlepší volbou založit téma v diskuzi o kyčlích). V případě špatně založeného tématu je administrátor oprávněn ho se všemi navazujícími příspěvky přesunout do tématicky vhodnější diskuze. Přehled všech témat a jejich zařazení do diskuzí je ve formě tabulky uložen na hlavní straně diskuzí ve sloupci „Nová témata“ – „Další“

4.4 Nevhodná témata

Nevhodná témata budou administrátorem odstraněna nebo změněna na úroveň obyčejného příspěvku (neboli "názoru"). Rovněž platí, že administrátor může podle vlastního uvážení téma smazat nebo ho změnit na obyčejný příspěvek, pokud je přesvědčen, že téma je nekonkrétní, opakující se, obsahuje skrytou reklamu, nepřispívá k přehlednosti diskuzního serveru nebo je jinak závadné a v rozporu se zájmy Rodina.cz.

Pro vysvětlení uvádíme příklady nevhodných témat:

 • témata obsahující vulgární výrazy
 • témata, která jsou urážlivá, rasistická nebo v rozporu se zájmy serveru Rodina.cz
 • témata obsahující jakýkoliv druh reklamy
 • témata založená za účelem vyřizování osobních sporů
 • témata obsahující pouze webovou stránku
 • témata obsahující pouze samostatný odkaz na článek nebo odkaz bez bližšího popisu obsahu článku (Popisem obsahu článku se rozumí buď stručný výtah nebo úvodník konkrétního článku. Subjektivní komentáře zakladatele tématu ve smyslu „Já si myslím, že je to vážně hrozné, co tomu říkáte vy?“ nejsou popisem obsahu článku.)
 • témata inzertního charakteru, tj. jakákoliv nabídka nebo poptávka uveřejněná buď za účelem nákupu, prodeje a poskytnutí služeb (k tomuto účelu slouží Bazárek) nebo za účelem výměny a darování
 • témata seznamovacího charakteru, tj. témata typu hledám maminku ke společným procházkám, hledám parťáka na vodu, hledám kamarádku na cvičení (k příspěvkům tohoto typu jsou určeny tematické diskuze v rubrice Seznámení)
 • témata opačného významu založená jako reakce na předchozí téma (např. Jezdím ráda na hory a následně Nejezdím ráda na hory)
 • pokračovací témata k předchozímu již založenému tématu ve smyslu "Tak jak to pokračuje, tak jak jsme dopadli" (aby nedošlo ke ztrátě souvislostí doporučujeme pokračovací příspěvky navazovat na vlákno původního tématu)
 • témata vyzývající k hlasování, k účasti v soutěžích nebo k jiné formě aktivity na jiných webových stránkách (netýká se oficiálních petic, charitativních projektů atp.)
 • témata porušující autorská práva
 • témata záměrně zvýrazněná velkými písmeny nebo nadměrným počtem interpunkčních znamének
 • témata obsahující výkřiky typu Pomoc! SOS atp.
 • témata obsahující komentáře týkající se administrátorů nebo vzkazy pro ně v rámci názvu či textu (k tomu účelu je určena Kniha přání a stížností)

4.5 Témata bez příspěvků

Témata, u kterých se neobjeví žádný příspěvek, budou administrátorem zpětně smazána. Zakladatel má tak možnost založit téma znovu.

5. Hromadné mazání diskuzních příspěvků a témat konkrétního uživatele

Mazání diskuzních příspěvků nebo témat po jejich vložení do diskuze není možné. Hlavním důvodem především je, že na diskuzní příspěvek jsou mezitím navázány příspěvky dalších uživatelů a po smazání by se narušila kontinuita diskuzí.

Pouze ve výjimečných případech je možné hromadné mazání všech příspěvků konkrétního uživatele na vlastní žádost, a to pouze z vážných důvodů, ohrožujících bezpečnost uživatele jako je například pronásledování určitou osobou/osobami či nekalý konkurenční boj apod.

6. Mazání diskuzí

Konkrétní diskuzi nelze smazat na žádost uživatelů. Pokud ale bude konkrétní diskuze cca 6 měsíců neaktivní tj. nebude v ní ani jeden nový příspěvek, bude na to administrátor automaticky upozorněn a diskuze bude následně odstraněna (týká se převážně drbáren).

7. Nevhodné chování uživatelů

Za nevhodné chování uživatelů je považováno vkládání příspěvků mj. s vulgárním, rasistickým nebo jinak urážlivým či obtěžujícím obsahem. Administrátor je oprávněn tyto příspěvky bez omluvy odstranit. V případě dalšího opakování je administrátor oprávněn odstranit jakémukoliv takto obtěžujícímu uživateli historii jeho příspěvků bez ohledu na obsah.

8. Spamování

Spamování serveru (opakované vkládání stejného příspěvku do mnoha různých diskuzí) není dovoleno. Administrátor je oprávněn všechny takto vložené příspěvky bez omluvy odstranit. V případě dalšího opakování je administrátor oprávněn odstranit jakémukoliv takto obtěžujícímu uživateli historii jeho příspěvků bez ohledu na obsah.

9. Diskuze podle abecedy

Průběžně může docházet k dalším reorganizacím diskuzí a může se stát, že nenajdete svou diskuzi tam, kde jste byli zvyklí. Pro rychlé zorientování slouží výpis diskuzí podle abecedy (V horní liště záložka A-Z).

10. Smajlíci

Do diskuzí je možné nyní vkládat i pár smajlíků.

11. Když si nevíte rady...

Pokud si s něčím nevíte rady, napište nám do Knihy přání a stížností.