tisk-hlavicka

Extrémní stydlivost: proč vzniká?

25.6.2010 Eva Jedelská Psychologie Dnes 198 názorů

Žijeme v sexuálně otevřené době. Informací je - alespoň zdánlivě - dostatek, někdy snad až přebytek.

S technikou pohlavního aktu jsou děti detailně seznamované už na základní škole. V sexuologických či gynekologických ordinacích se přesto stále objevují ženy, kterým nadměrný stud či zábrany přirozené prožívání sexuality znemožňují

Nikdo nám dnes už netvrdí, že sex je „povolen“ výhradně za účelem plození dětí. Nemusíme se bát, že kvůli masturbaci oslepneme nebo nám na dlaních narostou chlupy. Proč se tedy ještě stydět?

Je důležité rozlišit dva druhy studu,“ vysvětluje sexuoložka Hana Fifková. „Existuje přirozený sexuální stud, který je ženám vlastní, patří k jejich erotické výbavě a z hlediska vývoje sexuálního vztahu je spíše produktivní. Mohli bychom ho nazývat třeba určitou cudnou vábivostí. Pak ale existuje také stud a zábrany, které ženám vztah k vlastní sexualitě komplikují. U některých žen hraje roli nízké sebevědomí, které se promítá do nespokojenosti s vlastním tělem nebo některou jeho partií. Jiné mají zábrany ve vztahu ke genitálu, ať už vlastnímu nebo partnerovu, nechtějí se samy sebe či penisu partnera dotýkat.

Zde hraje roli právě nedostatek informací, chybějící sexuální výchova, tyto ženy často vůbec nevědí, jak pohlavní orgány vypadají, ze kterých částí se skládají, co a jak funguje. K vlastnímu genitálu cítí odpor, z mužského genitálu mají strach. Absence sexuální výchovy způsobí to, že sexualitu a její projevy (zvuky, výměšky apod.) vnímají jako něco nepatřičného, neslušného, špatného.

Jak se zdá, všeobecná informovanost o intimních otázkách není tak dobrá, jak na první pohled vypadá. Úroveň sexuální výchovy ve školách značně kolísá a její úspěšnost je přímo úměrná schopnostem, sebedůvěře a charismatu pedagoga, který ji má na starosti. Totéž platí o rodinném prostředí: pro rodiče je poměrně obtížné odhadnout správný okamžik, kdy o těchto tématech začít s dětmi mluvit. Nejdřív jim připadají „ještě moc malé“ a pak už jsou najednou „příliš velké“. „Důvěrné hovory“ s matkou nebo otcem připadají těmto dětem jako ta nejtrapnější věc pod sluncem. Hlavním zdrojem informací pro ně tedy zůstávají časopisy, internet a vrstevníci. K jakým zkreslením tu může docházet, je nasnadě.

Jde ale ještě o něco jiného. „Dívky a chlapci mají na startu při vytváření postojů k vlastní sexualitě biologicky daný rozdílný handicap, odlišné vrozené dispozice a mění se i nálada ´publika´,“ říká doktorka Fifková. „Chlapci si na penis zvykají od malička, berou ho mnohokrát za den do ruky, často s láskou a pýchou, puberta je takřka všechny lehce přistrčí k bezproblémovému zahájení masturbace, v rámci které snadno dosahují erotického vzrušení a automatického orgasmu. Společnost pak muži aktivně a intenzivně sexuálně žijícímu tleská (i když, pro mnohé z nich může být nutnost splnění předobrazu věčně nadrženého samce frustrující a není samozřejmě divu).

Dívky to mají nicméně složitější. Mnohé z nich o vlastním genitálu dlouho ani nevědí a prvním upozorněním na jeho existenci bývá nepříjemnost zvaná menstruace. Jen některé během puberty začnou masturbovat. Pro mnohé dívky a ženy nebývá k dosažení erotického vzrušení a orgasmu snadná cesta, a to ani v párovém sexu. S ženou aktivně a intenzivně sexuálně žijící má pak společenské mínění dodnes trochu problém.

S vibrátorem ku štěstí

Nakupte si erotické pomůcky, zamkněte se v ložnici a začněte experimentovat se svým tělem! - lze se dočíst v populárních článcích. Můžeme si představit, že pro ženu, která opravdu takové potíže má, znějí podobné rady poněkud absurdně. Extrémní stud je komplexní problém. Pokud se jej žena snaží překonat „silou“, například aby vyhověla partnerovi a zachránila vztah, může vést až k rozvoji sexuálních dysfunkcí, jako je třeba vaginismus, dyspareunie (bolest při styku), sexuální averze nebo frigidita. Jaké jsou vůbec možnosti jeho terapeutického ovlivnění?

Koupit si vibrátor? Tak jednoduché to skutečně není. Já podobné behaviorální rady poskytuji klientkám jen v rámci celého komplexního psychoterapeutického procesu, v rámci kterého řešíme i jiné věci, jako například nízké sebevědomí a sebehodnocení, vliv bazální rodiny, minulá sexuální traumata, konkrétní partnerský vztah a tak podobně,“ vysvětluje Fifková.

Typickou současnou klientkou sexuologa je podle rozšířené představy vysoce postavená manažerka, žena, které její inteligence, vzdělání a náročná vedoucí práce nedovolí v tu správnou chvíli „vypnout“ intelekt a přestat se kontrolovat. Doktorka Fifková ale tento názor označuje za mýtus. „Spíše než s dosaženým vzděláním to souvisí s typem osobnosti a mírou neurotizace. Mám mezi klientkami mnoho žen, které si svou neurotickou úzkost zvykly zvládat zvýšením sebekontroly, důrazem na řád a pořádek, potřebují mít nad sebou permanentní vlastní dohled, potřebují mít věci na svém místě, umyté hrníčky od kafe a srovnané emoce v hrnci pod pokličkou. Pro ně je samozřejmě složitější ´pustit se z uzdy´.“ Dalším mýtem, který sexuoložka vyvrací, je „sklenička na kuráž“. Alkohol ani jiné látky se podle ní jako prostředek k utlumení zábran nehodí.

„Nemyslím si, že prožitek umožněný jakýmkoli omámením smyslů něco výrazného změní. To, co skutečně funguje, je složitější, ale má trvalý efekt. Je to cesta k sobě, často trnitá a nelehká. Na jejím konci stojí přijetí vlastní sexuality se vším, co s sebou nese, což je podle mého názoru nezbytný předpoklad spokojeného sexuálního života ženy, a tedy i jejího partnera.“

Sexuální výchova začíná už při narození

Dítě je po sexuální stránce vychováváno rodiči a okolím neustále - děje se to slovy i mlčením, výrazy tváře, tělesnými projevy. Sexuálního poučení se mu dostává prostřednictvím odpovědí a reakcí, projevených postojů a hodnot. Zkušenosti, které získá v rodině, mu pomohou určit meze rozvoje kladných a zdravých sexuálních pocitů. Rodiče tak připravují své dítě na nároky života a na nutná rozhodování, se kterými se setká. Vztahy v rodině zároveň vytvářejí v dítěti určitý obraz sebepojetí, dítě se podle něj chová a své projevy podle tohoto vidění později také reguluje. To ovlivňuje jeho vnímání i navazování mezilidských vztahů a zároveň tento proces utváří jeho morální profil. Sexuální výchovu je tedy potřeba vnímat jako bio-psycho-sociální kategorii. Dotýká se rodinného života, citů v partnerských a přátelských vztazích, odpovědného chování, rozhodování o sobě. Úzce souvisí s aktivním zdravím, vstupem do společnosti a přístupem k založení rodiny.

Podle International Journal of Sexual Health dosahují ženy, které vnímají své genitálie pozitivně, orgasmu snadněji a také se častěji aktivně podílejí na prevenci svého zdraví formou pravidelných gynekologických vyšetření. Autorka výzkumu Debby Herbenicková tvrdí, že naše kultura často znázorňuje ženské genitálie jako nečisté, přičemž některé ženy na tyto informace reagují se zvýšenou citlivostí. Hebernicková prokázala, že muži mají pozitivnější přístup k ženským genitáliím než ženy. „Ženy přistupují ke svým tělům kriticky,“ říká. „Muži naopak vnímají mnoho aspektů ženských genitálií velmi pozitivně, včetně vzhledu, vůně, chuti a citlivosti.“ Rodiče by měli proto napomoci svým dětem pozitivněji vnímat své intimní partie a podpořit je při prozkoumávání těchto míst. Dát jim najevo, že tyto aktivity jsou v pořádku, ale jenom v soukromí, nikoli na veřejných místech. Podle Herbenickové navazuje studie na předchozí výzkumy demonstrující, že mysl a tělo jsou ve vztahu k sexualitě významně propojené. „Ženy, které vnímají pozitivně své genitálie, mají mnohem větší pocit volnosti ve své vlastní kůži, dokážou na chvíli všechno hodit za hlavu a díky tomu mohou mnohem častěji prožívat orgasmus.

Odborná spolupráce Lucie Hrdličková

Názory k článku (198 názorů)
vliv rodiny susu 25.6.2010 9:44
*Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 9:50
**Re: vliv rodiny susu 25.6.2010 9:52
***Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 9:56
****Re: vliv rodiny susu 25.6.2010 9:57
***Re: vliv rodiny biba 28.6.2010 18:11
****Re: vliv rodiny Ecim 28.6.2010 18:16
**Re: vliv rodiny withep 25.6.2010 12:2
***Re: vliv rodiny Šešule 25.6.2010 12:14
***Re: vliv rodiny Samarlu 25.6.2010 12:17
***Re: vliv rodiny Samarlu 25.6.2010 12:17
****Re: vliv rodiny withep 25.6.2010 14:55
***Re: vliv rodiny Šešule 25.6.2010 12:18
****Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 12:24
*****Re: vliv rodiny Šešule 25.6.2010 12:29
******Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 12:30
*****Re: vliv rodiny susu 25.6.2010 12:30
***Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 12:22
****Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 12:37
*****Re: vliv rodiny susu 25.6.2010 12:40
******demagogie Ecim 25.6.2010 14:20
***Re: vliv rodiny Radka 25.6.2010 14:9
****Re: vliv rodiny withep 25.6.2010 14:53
*****Re: vliv rodiny Veveruše 30.6.2010 0:32
****JAK se tam miminko dostalo? Veveruše 30.6.2010 0:41
***Re: vliv rodiny MarkétaP + 4 dcerky 25.6.2010 18:3
****Re: vliv rodiny withep 26.6.2010 12:30
*extrémní stydlivost Ecim 25.6.2010 9:52
*Re: vliv rodiny Samarlu 25.6.2010 12:14
**Re: vliv rodiny Ecim 25.6.2010 12:29
***Re: vliv rodiny susu 25.6.2010 12:31
Mýty z minulosti Ecim 25.6.2010 9:46
*Re: Mýty z minulosti Ecim 25.6.2010 9:51
**Re: Mýty z minulosti susu 25.6.2010 9:54
***Re: Mýty z minulosti Ecim 25.6.2010 9:58
****Re: Mýty z minulosti susu 25.6.2010 10:0
*****Re: Mýty z minulosti Ecim 25.6.2010 10:22
******Re: Mýty z minulosti susu 25.6.2010 10:26
*******Re: Mýty z minulosti Ecim 25.6.2010 10:29
********Re: Mýty z minulosti susu 25.6.2010 10:33
*********Re: Mýty z minulosti susu 25.6.2010 10:33
**********Re: Mýty z minulosti Ecim 25.6.2010 10:38
***********Re: Mýty z minulos... susu 25.6.2010 10:43
***Re: Mýty z minulosti Dobra1 25.6.2010 22:9
****Re: Mýty z minulosti Ecim 26.6.2010 9:42
*****Re: Mýty z minulosti jary 28.6.2010 21:39
******Re: Mýty z minulosti Ecim 28.6.2010 21:50
Aby tady teda nebyla jeno Susu a Ecim Nasuada 25.6.2010 11:3
*Re: Aby tady teda nebyla jeno Susu a E... susu 25.6.2010 11:13
**Re: Aby tady teda nebyla jeno Susu a... Nasuada 25.6.2010 11:20
***Re: Aby tady teda nebyla jeno Susu... susu 25.6.2010 11:32
****Re: Aby tady teda nebyla jeno Su... Nasuada 25.6.2010 11:44
***"Šoupající se" batole Veveruše 28.6.2010 0:14
****Re: "Šoupající se" bat... Margot+1 28.6.2010 22:36
*****Re: "Šoupající se" b... Veveruše 30.6.2010 0:18
*Re: Aby tady teda nebyla jeno Susu a E... Ecim 25.6.2010 12:34
vliv rodiny jsem překonala? Firsty+Matouš07/06+Šimon01/08 25.6.2010 12:45
*Re: Pediatr, kontrola předkožky louskáček 25.6.2010 13:37
**Re: Pediatr, kontrola předkožky connie3 25.6.2010 15:27
***Re: Pediatr, kontrola předkožky Louskáček, nereg. 26.6.2010 7:3
****Re: Pediatr, kontrola předkožky albert1 26.6.2010 15:3
*Re: vliv rodiny jsem překonala? Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 25.6.2010 17:57
Sláva ženskému pohlaví ! Magda & 2 25.6.2010 15:2
masturbací ke štěstí Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 25.6.2010 18:1
*Re: masturbací ke štěstí JakubO 26.6.2010 21:21
**Co tím chtěl básník říci? Ecim 26.6.2010 22:3
***Re: Co tím chtěl básník říci? JakubO 27.6.2010 9:16
****Re: Co tím chtěl básník říci? JakubO 27.6.2010 9:19
*****Re: Co tím chtěl básník říci? Ecim 27.6.2010 21:14
******Re: Co tím chtěl básník říci... *Niki* 27.6.2010 21:21
*******Re: Co tím chtěl básník ří... Pawlla 27.6.2010 21:30
********Re: Co tím chtěl básník ... Ecim 27.6.2010 22:14
*********Re: Co tím chtěl básní... *Niki* 27.6.2010 22:27
**********Re: Co tím chtěl bás... Ecim 27.6.2010 22:33
***********Re: Co tím chtěl b... *Niki* 27.6.2010 22:38
************Re: Co tím chtěl... Ecim 27.6.2010 22:44
*********Re: Co tím chtěl básní... Jary 28.6.2010 21:51
**********Re: Co tím chtěl bás... Ecim 28.6.2010 22:1
***********Re: Co tím chtěl b... Ecim 28.6.2010 22:2
***********Re: Co tím chtěl b... Tulka 28.6.2010 22:14
************Re: Co tím chtěl... Ecim 28.6.2010 22:22
*************Re: Co tím cht... Tulka 28.6.2010 22:28
********Re: Co tím chtěl básník ... *Niki* 27.6.2010 22:20
*********Re: Co tím chtěl básní... PEtra Neomi 27.6.2010 22:41
********Re: Co tím chtěl básník ... Jary 28.6.2010 21:47
*******Re: Co tím chtěl básník ří... Ecim 27.6.2010 22:26
********Re: Co tím chtěl básník ... *Niki* 27.6.2010 22:34
*********Re: Co tím chtěl básní... Ecim 27.6.2010 22:49
**********Re: Co tím chtěl bás... *Niki* 27.6.2010 23:0
***********Re: Co tím chtěl b... Ecim 27.6.2010 23:3
************Re: Co tím chtěl... *Niki* 27.6.2010 23:11
*************Re: Co tím cht... Ecim 27.6.2010 23:31
*************Re: Co tím cht... Petra Neomi 28.6.2010 0:8
************Re: Co tím chtěl... JakubO 27.6.2010 23:34
*************Re: Co tím cht... Stáňa a dva kluci 27.6.2010 23:40
**************Re: Co tím c... JakubO 28.6.2010 0:10
***************Re: Co tím... Petra Neomi 28.6.2010 1:10
*************Re: Co tím cht... Ecim 28.6.2010 8:33
**************Re: Co tím c... susu 28.6.2010 10:30
***************Re: Co tím... Ecim 28.6.2010 10:49
****************Re: Co t... susu 28.6.2010 11:0
*********Re: Co tím chtěl básní... Petra Neomi 28.6.2010 0:11
**********Re: Co tím chtěl bás... Ecim 28.6.2010 7:35
******Re: Co tím chtěl básník říci... JakubO 27.6.2010 22:14
*****Re: Co tím chtěl básník říci? Luciex 28.6.2010 12:19
******Re: Co tím chtěl básník říci... Luciex 28.6.2010 12:29
****Re: Co tím chtěl básník říci? Pawlla 27.6.2010 10:25
*****Re: Co tím chtěl básník říci? Ecim 27.6.2010 11:28
******Re: Co tím chtěl básník říci... JakubO 27.6.2010 14:45
*******Re: Co tím chtěl básník ří... Ecim 27.6.2010 20:10
********Re: Co tím chtěl básník ... JakubO 27.6.2010 21:41
*********Re: Co tím chtěl básní... Petra Neomi 28.6.2010 1:14
*******Re: Co tím chtěl básník ří... Ecim 27.6.2010 21:4
********Re: Co tím chtěl básník ... jana 27.6.2010 22:1
*****Re: Co tím chtěl básník říci? Luciex 28.6.2010 12:33
****Re: Co tím chtěl básník říci? Ecim 27.6.2010 10:44
*****Re: Co tím chtěl básník říci? JakubO 27.6.2010 14:54
******Re: Co tím chtěl básník říci... Stáňa a dva kluci 27.6.2010 15:3
*******Re: Co tím chtěl básník ří... JakubO 27.6.2010 15:33
********Re: Co tím chtěl básník ... Ecim 27.6.2010 20:14
*********Re: Co tím chtěl básní... JakubO 27.6.2010 21:45
********Re: Co tím chtěl básník ... Kaa 5.7.2010 21:15
******Re: Co tím chtěl básník říci... Ecim 27.6.2010 20:12
*******Re: Co tím chtěl básník ří... JakubO 27.6.2010 21:44
*****Re: Co tím chtěl básník říci? Stáňa a dva kluci 27.6.2010 14:58
******Re: Co tím chtěl básník říci... Ecim 27.6.2010 20:15
****Re: Co tím chtěl básník říci? Petra Neomi 27.6.2010 13:36
*****Re: Co tím chtěl básník říci? JakubO 27.6.2010 15:7
******Re: Co tím chtěl básník říci... Ecim 27.6.2010 20:16
*******Re: Co tím chtěl básník ří... JakubO 27.6.2010 21:49
********Re: Co tím chtěl básník ... Petra Neomi 27.6.2010 22:53
******Re: Co tím chtěl básník říci... Petra Neomi 27.6.2010 22:29
**Re: masturbací ke štěstí Petra NeomiAl 27.6.2010 0:22
***Re: masturbací ke štěstí JakubO 27.6.2010 9:21
****Re: masturbací ke štěstí Ecim 27.6.2010 10:54
*****Re: masturbací ke štěstí Ecim 27.6.2010 11:21
******Re: masturbací ke štěstí JakubO 27.6.2010 14:55
*******Re: masturbací ke štěstí Ecim 27.6.2010 20:22
********Re: masturbací ke štěstí JakubO 27.6.2010 22:3
*********Re: masturbací ke štěs... Ecim 27.6.2010 22:44
**********Re: masturbací ke št... *Niki* 27.6.2010 22:53
***********Re: masturbací ke ... Ecim 27.6.2010 23:2
************Re: masturbací k... helena 28.6.2010 0:21
*************Re: masturbací... Ecim 28.6.2010 8:2
**************Re: masturba... Tulka 28.6.2010 8:16
***************Re: mastur... Ecim 28.6.2010 8:18
**************Re: masturba... jana 28.6.2010 8:34
***************Re: mastur... Ecim 28.6.2010 9:1
****************Re: mast... jana 28.6.2010 10:30
*****************Re: ma... Ecim 28.6.2010 10:59
******************Re: m... Ecim 28.6.2010 11:8
******************Re: m... jana 28.6.2010 11:43
*******************Re: m... Ecim 28.6.2010 11:51
***************Re: mastur... Ecim 28.6.2010 10:4
****************Re: mast... Tulka 28.6.2010 10:19
**************Re: masturba... JakubO 28.6.2010 19:26
***************Re: mastur... Ecim 28.6.2010 20:26
****************Re: mast... Margot+1 28.6.2010 21:22
*****************Re: ma... Ecim 28.6.2010 21:38
****************Re: mast... JakubO 28.6.2010 23:22
*****************Re: ma... Ecim 29.6.2010 0:31
******************Re: m... Margot+1 29.6.2010 9:26
*******************Re: m... susu 29.6.2010 9:38
********************Re: m... Ecim 29.6.2010 11:37
*********************Re: m... Ecim 29.6.2010 11:39
**********************Re: m... susu 29.6.2010 11:51
***********************Re: m... Ecim 29.6.2010 12:6
************************Re: m... Ecim 29.6.2010 12:8
*************************Re: m... susu 29.6.2010 12:37
************************Re: m... susu 29.6.2010 12:37
************************Re: m... susu 29.6.2010 12:42
*************************Re: m... Ecim 29.6.2010 12:55
*******************Re: m... Ecim 29.6.2010 11:56
********************Re: m... JakubO 29.6.2010 13:20
*********************Re: m... Ecim 29.6.2010 14:36
*****************Re: ma... Pawlla 29.6.2010 6:40
*****************Re: ma... susu 29.6.2010 7:15
*****************Re: ma... Petra Neomi 29.6.2010 23:36
*************Re: masturbací... Ecim 28.6.2010 8:20
******Potlačování? Efs 28.6.2010 7:44
*******Re: Potlačování? Ecim 28.6.2010 8:4
*******Re: Potlačování? Petra Neomi 28.6.2010 9:57
********Re: Potlačování? Efs 28.6.2010 13:31
*********Re: Potlačování? Petra Neomi 28.6.2010 20:34
****Re: masturbací ke štěstí Petra Neomi 27.6.2010 13:33
**JakuboviO - Ať žije masturbace a por... Margot+1 28.6.2010 20:54
moje svoboda Mery72 26.6.2010 0:34
*Re: moje svoboda withep 26.6.2010 12:38
**Re: moje svoboda Ecim 26.6.2010 18:2
***Re: moje svoboda Petra Neomi 27.6.2010 0:24
*Re: moje svoboda susu 28.6.2010 7:24
*Re: moje svoboda chikamichi 28.6.2010 17:41
**Re: moje svoboda Ecim 28.6.2010 18:18
*Re: moje svoboda jana 28.6.2010 20:14
extrémní stydlivost bleděmodrý vamp 26.6.2010 10:45
*Re: extrémní stydlivost withep 26.6.2010 12:24
**Re: extrémní stydlivost Anonymní myška 26.6.2010 20:9
***Re: extrémní stydlivost withep 26.6.2010 21:30
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.