tisk-hlavicka

Vliv pořadí narození na život dvojčat

8.3.2010 Mgr. Klára Vítková Rulíková Máma a já 22 názorů

Jedna z nejčastějších otázek, které lidé rodičům dvojčat kladou, je: "A kterépak je starší, které se narodilo první?"

Někteří rodiče tyto otázky nemají rádi, protože svá dvojčata berou jako jednotku, nerozlišují, které se narodilo jako první, nechtějí v nich vyvolávat soupeřivost.
Některé zahraniční zdroje uvádějí, že pořadí narození dvojčat není důležité, že ona minuta či dvě (zejména u porodů císařským řezem) nemají žádný vliv na další život dětí. Naopak jiné naše i zahraniční teorie udávají důležitost systemických pořádků v rodině i v případě dvojčat. Má pořadí narození opravdu nějaký významný vliv na soužití a život dvojčat?

Adlerova charakteristika pořadí narození

Psycholog Alfred Adler, současník Sigmunda Freuda, definoval soubor vlastností, které popisují, jak pozice narození bude působit na osobnost dítěte. Níže uvedená tabulka, kterou jsem převzala z webové stránky Adlerova institutu, představuje zjednodušenou verzi jeho teorií.

Charakteristiky typické pro pořadí narození

Pozice

Rodinná situace

Charakteristika

Nejstarší

Sesazen z pozice druhým dítětem. Musí se naučit sdílet. Nároky rodičů na nejstaršího jsou obvykle velice vysoké, často vyžadují odpovědné a příkladné chování.

Může se stát autoritativním a přísným. Cítí, že má právo na prosazování své moci. Při vhodném podporování mohou být tyto vlastnosti užitečné.

Druhorozený

Jeho starší sourozenec určuje tempo, má stále někoho před sebou.

Je soutěživější, chce předehnat staršího. Může se stát rebelem nebo se snaží všechny předstihnout. Soutěživost může přerůst v neustálou rivalitu.

Prostřední

Je vtlačené doprostřed. Může mít pocit, že jej ostatní vytlačili z privilegované a význačné pozice.

Je vyrovnané, má postoj stylu „ber, nebo neber“. Může mít potíže s nalezením svého místa v životě či s bojem proti nespravedlnosti.

Nejmladší

Má hodně „maminek a tatínků“ ve svých sourozencích. Nikdy není sesazeno ze své pozice.

Chce být větší než ostatní. Může zůstat „dítětem“. Často rozmazlované.

 

Co znamená pořadí narození?

Pořadí narození stále vzbuzuje velký zájem výzkumníků, kteří se snaží odhalit jeho dopad na společnost. Víme, že v minulosti se vyskytla řada případů, kdy pořadí narození dětí v rodině bylo navýsost důležité. Narodit se jako první znamenalo výsadu nároku na dědictví rodinného jmění, někdy dokonce celého království, které se pojilo s břemenem odpovědnosti za ostatní členy rodiny.
Vědci učinili několik zajímavých studií, aby zjistili, zda pořadí narození člověka v rodině má nějaký zásadní význam pro vývoj jeho osobnosti. Většina z nich došla ke stejnému závěru jako studie učiněná v roce 1998, která říká, že "to, jak děti vnímají své místo v rodinné konstelaci, ovlivňuje jejich smýšlení o sobě samých a jejich vzájemnou komunikaci s ostatními lidmi" (Kottman & Johnson, 1993 v Nims, 1998). Jiné studie jako závěr udávaly, že prvorozené děti mají větší sebeúctu a vyšší IQ, přičemž nejmladší děti bývají uvolněnější a méně zodpovědné.

Jak ovlivňuje pořadí narození dvojčata?

Kam do této rovnice ale zapadají dvojčata? Psychologové souhlasí, že charakteristiky pořadí narození jsou nejčitelnější během několika prvních let života dětí.
Přesto dvojčata nedělí při příchodu na tento svět roky, ale pouhých pár minut. Může se snad během této chvilky stát něco významného, co by pak mohlo v základu ovlivnit vnímání jejich postavení v rodině? Většinou asi ne.

Které z dvojčat je prvorozené?

U dvojčat není pořadí narození z pohledu času nijak zásadně předurčeno. To, jak přicházejí na svět, je dáno jejich pozicí v děloze, která se během těhotenství může měnit. V některých případech dokonce určuje pořadí způsob porodu, často dochází k záměně, především při porodu císařským řezem - jinak by tomu bylo při porodu spontánním.
Jak si tedy vysvětlit, že se i u dvojčat či vícerčat vyskytují vlastnosti typické pro ostatní děti narozené postupně? Jistě existuje mnoho případů, kde prvorozené dvojče je dominantní vůdce a druhorozené je pokorný následovník. Je zde však hlavní příčinou pořadí narození dvojčat, nebo na scénu vstupují i jiné faktory?

Dejme slovo odborníkům

Škoda že nemáme k dispozici větší množství výzkumů, které by se touto otázkou zabývaly. Přesto ale většina odborníků, kteří se pořadím narození zaobírají, souhlasí, že se dvojčata organizují podle své všeobecné pozice v rodině. Když dvojčata mají například jednoho staršího sourozence, budou společně vykazovat charakteristické prvky chování druhorozeného dítěte. Pokud se narodila jako nejstarší, přisvojí si některé vlastnosti prvorozených dětí. Cliff Isaacson, autor knížky "Vlivy pořadí narození", jakož i autor webové stránky Birth Order Plus, rozvádí myšlenku, že rysy charakteristické pro pořadí narození jsou ovlivněny i jejich zvláštním postavením coby dvojčat. Pro příklad uvádí: "Uspořádání postavení dvojčat v rodině často vyúsťuje v dominanci jednoho z dvojčat, což by mělo být dvojče starší. Tento výsledek však ne vždy odpovídá pořadí, ve kterém se dvojčata narodila. Charakteristické rysy dané pořadím narození bývají u dvojčat mnohem intenzivnější než u dětí narozených postupně. Protože jsou stejného věku a mají stejné schopnosti, musí dominantnější dvojče mnohem více zapracovat na udržení své dominantní pozice, čímž následně posiluje charakteristické rysy dané pořadím narození u obou." Psychologové souhlasí, že dvojčata si mohou svou převahu během života vyměnit a v tomto smyslu mohou střídat charakteristiky přisuzované vlivu pořadí narození.
Přesto se dá říci, že zpravidla dvojčata narozená jako první (A) jsou dominantní, vůdčí, komunikativnější, dvojčata narozená jako druhá (B) bývají submisivní, plašší, méně komunikují a snáze se přizpůsobují. Toto pravidlo ale neplatí vždy. Otázkou však zůstává, zda je to proto, že si "prohodila" role, nebo jen při porodu došlo k záměně pořadí? Na výzkumy tohoto typu si budeme muset ještě pár let počkat.

Rada pro rodiče vícerčat

Pamatujete si na biblický příběh Jákoba a Ezaua? 25. kapitola knihy Genesis jasně říká, že otec Izák dával přednost prvorozenému Ezauovi, zatímco jejich matka Rebeka milovala jen Jákoba. To dalo vzniknout závisti mezi dvojčaty a následně Jákob podvodem obral svého bratra o prvorozenství.
Takto by asi žádná rodina nechtěla budovat vztahy mezi dvojčaty. Rodiče vícerčat mají zásadní úkol, a to povzbuzovat a rozvíjet jedinečné rysy osobnosti jednotlivých dětí bez ohledu na pořadí jejich narození. Přesto je potřeba si uvědomovat, v jakém pořadí přišly na svět.
Psycholožka, terapeutka a autorka mnoha knih (nejen) o výchově dětí Jiřina Prekopová (je českého původu, ale již téměř 40 let žije a pracuje v Německu) zastává teorii, že každé dítě by mělo znát své pořadí narození, protože mu to pomůže najít a pochopit svou roli v rodině, své místo. A podle toho by také k němu rodiče měli přistupovat. Zatajovat nebo zcela bagatelizovat pořadí narození u dvojčat J. Prekopová nedoporučuje, ba dokonce takové jednání vidí jako nešťastné.
Článek je z březnového čísla časopisu MÁMA a já. Obsah čísla najdete zde. Objednejte si v průběhu března 2010 předplatné časopisu MÁMA a já na jeden rok a získejte automaticky dáreček - hrníček s krytem na pítko, hřeben a kartáč SAFARI od Canpol babies.
Názory k článku (22 názorů)
více dětí Insula 8.3.2010 9:8
No jo no Hilly. 8.3.2010 9:24
Větší je tahoun Hadi a spol 8.3.2010 12:6
*Re: Větší je tahoun Saša, 2/98 8.3.2010 13:4
**Re: Větší je tahoun sovice 8.3.2010 13:21
***Re: Větší je tahoun Terinka4444 8.3.2010 14:23
**Re: Větší je tahoun Janina 5letá dvojčata 10.3.2010 10:1
*Re: Větší je tahoun Dáňula 8.3.2010 13:8
**Re: Větší je tahoun Simča, dcery *1988 a 1997 8.3.2010 14:17
***Re: Větší je tahoun Linda + 3 8.3.2010 16:55
*Re: Větší je tahoun Týna-2x04,st09,pa10 12.3.2010 9:33
u nás sedí na všechny Elfík +1+2 8.3.2010 18:55
nejhůř je na tom prostřední metty, 3 kluci 9.3.2010 12:20
*Re: nejhůř je na tom prostřední Kristain 9.3.2010 13:48
**Re: nejhůř je na tom prostřední Hilly. 9.3.2010 15:5
*Re: nejhůř je na tom prostřední jitulena 10.3.2010 8:57
*Re: nejhůř je na tom prostřední jary 14.3.2010 8:58
*Re: nejhůř je na tom prostřední jary 14.3.2010 8:58
Jaakov a Esav Cipora 10.3.2010 22:25
Strašný kecy, jary 14.3.2010 9:10
*Re: Strašný kecy, Li1 15.3.2010 23:4
zas taková blbost to není Bzuk 16.3.2010 13:24
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.