tisk-hlavicka

Muž u porodu přínos, nebo jen móda?

4.8.2009 Kateřina Lánská Psychologie Dnes 206 názorů

Dnešní třicátníky jejich otec poprvé spatřil často jen v okně porodnice.

V posledních letech stále více nastávajících otců provází své partnerky při porodu, mnohdy jsou těmi prvními z páru, kteří svého potomka vidí a chovají. Ovlivní tento zážitek jejich vztah k ženě a dítěti?

Až na výjimky nebýval muž nikdy dříve v historii přímo u porodu fyzicky přítomen. „V mnoha kulturách minulosti i současnosti je pomoc ženě při porodu výhradně záležitostí žen,“ říká socioložka Jiřina Šiklová, „žena po porodu, podobně jako při menstruaci, je považována za nečistou, je ´v koutě´, ani do kostela nesmí vejít. I proto jí mohou pomáhat při porodu pouze starší zkušené ženy – porodní báby.“

Když se v zájmu zdravotní bezpečnosti matky i dítěte přesunuly porody z domovů do porodnic, došlo zároveň k radikální proměně chápání porodu samotného. Z přirozeného, fyziologického procesu se stala v očích mnoha zdravotníků „nemoc“, jejíž léčba probíhá pokaždé stejně: lehnout na záda, nohy nahoru a tlačit. Trvalo několik desítek let, než se zavedené stereotypy povedlo prolomit a přimět zdravotnický personál, aby začal zohledňovat přání rodičky.

Partner jako podpora

Institucionalizace intimního procesu, jakým narození nového člověka bezesporu je, vedlo u rodiček často k pocitům nespokojenosti, zklamání a frustrace. Přesto se nedá očekávat, že by se nastávající matky v masovém měřítku v budoucnu rozhodovaly opět pro porod doma. Ne každá žena je ochotná vzít na sebe zodpovědnost za případná rizika, kterými by mohla ohrozit sebe i své dítě, kdyby mu odepřela zázemí standardní porodnice. Přítomnost někoho blízkého v cizím prostředí a mezi cizími lidmi má však na psychiku ženy prokazatelně blahodárný vliv. Proto se celkem přirozeným jeví trend, kdy stále více párů vítá možnost přivést na svět svého potomka společně v bezpečí zdravotnické organizace.

Po celá staletí byla žena pro muže v jistém smyslu estetickým objektem. Obdivoval ji a nechal se jí svádět. Ženské tělo tak, jak jej formoval mužský pohled, bylo sférou touhy a rozkoše. Bolest, kterou žena zakusí během porodu dítěte, muž vždy jenom tušil. Dnes je jí vystaven v celé naléhavosti. Co pro něj tato zkušenost znamená?

Mnoho z těch, kteří se rozhodli podpořit svou partnerku při porodu v nemocnici, uvádí, že šlo o přání jejich ženy, a tím se pro ně stala volba být s ní samozřejmou. „Z chování obou partnerů na sále se dá dobře rozpoznat, jaký postoj muž k přítomnosti u porodu zaujímá a jestli je zde na nátlak partnerky,“ shodují se nezávisle na sobě lékařka Taťána Lomíčková z Gynekologickoporodnické kliniky FNKV a vrchní sestra Hana Rittsteinová z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze. I ženy se ovšem mohou cítit pod společenským tlakem, který na ně vyvíjí okolí očekáváním, že svého partnera k porodu přizvou. Proto se podle Hany Rittsteinové už v předporodním kurzu dá odhadnout, komu jde o společný prožitek, který znamená hodnotu pro vztah, a kdo sem byl dotlačen a snaží se aspoň obstát.

Ne všichni muži dobře snášejí pohled na rodící partnerku. „Jeden stál během celého porodu ke své ženě zády. On sám totiž jít nechtěl, ale ona na tom trvala. Když bylo po všem, řekl, že ty dlaždičky, na které koukal, si bude pamatovat až do konce života,“ vypráví Taťána Lomíčková. Jako další důvody, které vedou k tomu, že muž porod neustojí, uvádí Hana Rittsteinová nerespektování některých doporučení personálu, například toho, aby nepřihlíželi napichování epidurální analgesie, nebo pokud se dostaví nečekané komplikace.

Jisté obavy ale přiznávají i ti, kdo svou účast u porodu berou jako samozřejmost. Pramení z toho, že své partnerce nemohou pomoci jinak než psychicky, což může být frustrující. „Prožíval jsem to hodně emotivně. Nechal jsem se vnitřně strhnout. Žil jsem v přítomnosti, jenom v tom předporodním pokoji. Pozoroval jsem sebe a Libuši. Cítil to očekávání, strach, radost, nadšení, obavy, bolest… vše se mísilo do jednoho proudu. Vím, že u ženy je to chemická záležitost, vše přichází tak nějak samo. Tělo produkuje hormony, které plní různou funkci, na konci je přiložení dítěte k prsu… vše to v jejím těle funguje úžasně, včetně pocitů. U muže tomu tak ale není. Nebo alespoň u mě ne. Nejhorší bylo vědomí, že jí s tím prostě doopravdy nepomůžu,“ popisuje zážitek z porodu Pavel Starý, který má se svou ženou dva syny.

Porod není trauma

Pozice, v jaké muž sám sebe vnímá, je závislá na prostředí, v němž porod probíhá. Pokud se žena rozhodne rodit v porodnici, může se její partner cítit během samotného porodu, kdy se žena nedokáže soustředit již na nic jiného mimo projevy vlastního těla, v jistém smyslu navíc. Přesto je i v tuto chvíli jeho role nezanedbatelná a většina žen ji později oceňuje jako pozitivní. Jiná situace nastává při porodu doma. „V porodnici jsem pro manželku byl především známý člověk v neznámém prostředí, který komunikoval s personálem. Doma jsem byl více zapojen do samotného porodu,“ vysvětluje Tomáš Krbílek, který se svou partnerkou absolvoval dva porody. „Při domácím porodu jsem podvědomě řešil, zda vše dobře dopadne, a to mě vyvádělo z rovnováhy. Byl jsem rád, když přijely porodní báby, to jsem si moc oddychl. Byl to pro mne úžasný zážitek vidět je při práci. Myslím, že každý porod je v podstatě jedno velké překvapení od začátku až do konce, neboť o skutečném porodu se v rodinách nemluví. Ani v mé to nebylo jinak.“

Pokud nedojde během porodu k nečekaným komplikacím, obvykle muž nepociťuje porod jako traumatickou zkušenost. Spíše naopak. Většina z oslovených otců jej řadí mezi nejsilnější zážitky svého života, který vnesl do jejich partnerského vztahu nový rozměr. Možnost nahlédnout, jak přichází na svět jejich dítě, umožňuje mužům podle jejich slov pochopit i něco z podstaty mateřství. Na otázku, jak porod změnil jejich vztah k partnerce, často odpovídají, že si své ženy více váží. „Nyní jsme opravdoví partneři,“ vypráví Pavel Starý. „Brali jsme se z lásky, ne proto, že bychom museli. Chtěli jsme spolu sdílet život. To, co nás ale opravdově sblížilo, hodně niterně, intimně, byl právě porod, první i druhý, každý trochu jinak. Viděl jsem ji opravdovou a nahou, bez masky a ona mě taky.“

Intimní život páru prochází během těhotenství a po porodu řadou změn. Daleko víc se stává závislým na fyzickém a psychickém stavu partnerky, která se může z mnoha důvodů pohlavnímu styku vyhýbat. Pokud jsou k sobě navzájem oba partneři vnímaví, obvykle nezanechá těhotenství ani porod na jejich intimním soužití nějaké zásadní následky. Objevují se ovšem názory, že pohled na rodící partnerku může zasáhnout negativně muže a ovlivnit jeho sexuální touhu po ní. Z mnou oslovených devíti mužů mi tuto skutečnost nikdo nepotvrdil.

Lásku k dítěti to neovlivní

Naprosto novým pohledem, který se muži během porodu naskytne, je pohled na právě narozené dítě. Otec totiž bývá často tím prvním z páru, který dostane dítě do náručí. Zatímco žena rodí placentu, asistuje muž při poporodním vyšetření svého dítěte. „Celou dobu se necháváme vést sestrou, vše se zužuje na samotný porod,“ popisuje Pavel Starý, „pak se to stalo! Byl najednou venku, Liba už nekřičela, největší bolest pryč. Bleskově, až moc chladnokrevně jsem ihned prozkoumal obličej, nemá-li mongoloidní rysy, držení a symetričnost tělíčka… stříhám šňůru, matně vnímám to okolo. Cvak, a je to. Jsme rodina. Zírám na to malé cosi. Hladím Libuši, vnímám její velikou radost, úlevu, lásku k dítěti. Zázrak. Jsem šťastný.“ Nedá se jednoznačně říct, jestli přítomnost u porodu ovlivní následný vztah otce k dítěti. I když by se dalo předpokládat, že touto zkušeností bude jejich pouto silnější, není žádný důvod myslet si, že muž, který nebyl přítomen porodu dítěte, jej bude mít méně rád. Nicméně přihlížet narození je rozhodně neopakovatelný a velmi emotivní zážitek. „Netušil jsem, že ještě někdy budu brečet štěstím,“ komentuje narození své dcery Marek Herda.

Jestli jde o módu, ukáže čas

Přestože se všichni z oslovených otců jednoznačně shodují na tom, že být u porodu dítěte je silný zážitek, který by přáli prožít i ostatním párům, existují i hlasy, které tvrdí, že jde pouze o módní vlnu. Jedním z nich je Jan Drchal, majitel Dobré čajovny v Kutné Hoře. Podle jeho názoru současný trend nerespektuje tradiční role, které zakládají identitu muže a ženy. „Jsou věci, které by podle mého názoru muž vidět neměl. Porodní báby to dřív dobře věděly. Spíš než mně, by žena měla důvěřovat svému porodníkovi.“ Sám je příznivcem porodu doma, u kterého ale podle vlastních slov nebude asistovat. „Přijde mi, že současný trend doprovázet partnerku u porodu je způsoben spíše než touhou mužů tlakem jejich žen, které to odkoukávají jedna od druhé. Proto si také myslím, že jde o módní vlnu, která časem pomine. Kdyby ale partnerka o mou přítomnost u porodu hodně stála, tak bych s ní samozřejmě byl, protože ona je naprosto báječná.“ V pražských porodnicích podle přibližných odhadů rodí v doprovodu blízké osoby víc jak 70 procent žen. Češky, Romky i cizinky přicházejí nejčastěji v doprovodu svých partnerů. Výjimku tvoří Vietnamky, které častěji doprovází některá z příbuzných žen, například matka nebo sestra, a tlumočnice.

Podle Jiřiny Šiklové se dá s jistotou očekávat, že nastoupený trend otců u porodu bude pokračovat. „Myslím, že dnes si přítomnost muže u porodu více přejí ženy než muži. Avšak se stále zvyšujícím se mylným názorem mnoha až příliš emancipovaných žen, že stačí na výchovu dítěte samy, to budou pravděpodobně muži, kdo budou toužit být přítomni porodu, aby si udrželi a prohloubili vazbu k matce, a tím i svému potomkovi. Na magii krve se tolik již nevěří, ale magie citu trvá,“ říká socioložka.

Autorka vystudovala husitskou teologii a filozofii na HTF UK, dále studuje filozofii na FF UK, v současnosti je na rodičovské dovolené.

Názory k článku (206 názorů)
hledání problémů dadlenka 4.8.2009 8:15
*Re: hledání problémů Sima + 2 6.8.2009 13:38
**Re: hledání problémů Menza 10.8.2009 2:50
*Podpora Pavca, dcera 2,5 9.8.2009 23:24
**Re: Podpora Prďka007 11.8.2009 23:4
Jeden z mých dalších důvodů byl.... gajka111 4.8.2009 8:15
*Re: Jeden z mých dalších důvodů byl...... atisa 5.8.2009 16:8
Nejde jenom o porod & 4.8.2009 8:18
*Re: Nejde jenom o porod jana38 4.8.2009 11:12
**Re: Nejde jenom o porod Jednazměsta 4.8.2009 11:25
***Re: Nejde jenom o porod Nerida 4.8.2009 12:17
****Re: Nejde jenom o porod Terinka4444 4.8.2009 13:51
*****Re: Nejde jenom o porod MartinaNov (dva rošťáci 5.8.2009 10:39
***Re: Nejde jenom o porod Terinka4444 4.8.2009 13:48
Přirozené vyústění vztahu čičinka+Maty(4m) 4.8.2009 8:23
*Re: Přirozené vyústění vztahu Liška s banem :) 4.8.2009 8:29
**Re: Přirozené vyústění vztahu 16.5Salám&Lajka14 4.8.2009 8:52
*Re: Přirozené vyústění vztahu Barča, 2kluci 4.8.2009 13:38
Muž jako obhájce a ochránce v porodnici Bumbi&05,08,10 4.8.2009 8:30
*Re: Muž jako obhájce a ochránce v poro... Margot+1 4.8.2009 8:56
**Re: Muž jako obhájce a ochránce v po... čičinka+Maty(4m) 4.8.2009 9:2
***Re: Muž jako obhájce a ochránce v ... Margot+1 4.8.2009 9:10
****Re: Muž jako obhájce a ochránce ... čičinka+Maty(4m) 4.8.2009 9:50
*Re: Muž jako obhájce a ochránce v poro... Kami, Johanka+Jáchym 4.8.2009 9:6
**Re: Muž jako obhájce a ochránce v po... Katka,kluci 6 a 10 4.8.2009 9:25
***Návštěvy po porodu BlackyCatt 4.8.2009 9:46
****Re: Návštěvy po porodu kosatka2 4.8.2009 13:27
*****Re: Návštěvy po porodu Katka,kluci 6 a 10 4.8.2009 13:32
******Re: Návštěvy po porodu BlackyCatt 4.8.2009 14:4
*******Re: Návštěvy po porodu atisa 5.8.2009 16:34
********Re: Návštěvy po porodu Jana, 2 děti 5.8.2009 20:48
*****Re: Návštěvy po porodu BlackyCatt 4.8.2009 14:1
******Re: Návštěvy po porodu kosatka2 4.8.2009 17:10
*******Re: Návštěvy po porodu Iris 4.8.2009 18:13
********Re: Návštěvy po porodu kosatka2 4.8.2009 18:30
*********Re: Návštěvy po porodu BlackyCatt 4.8.2009 19:17
*********Re: Návštěvy po porodu Rapiti 4.8.2009 22:20
**********Re: Návštěvy po poro... atisa 6.8.2009 9:17
********Re: Návštěvy po porodu BlackyCatt 4.8.2009 19:15
*********Re: Návštěvy po porodu Slečna Marplová 4.8.2009 22:46
*******Re: Návštěvy po porodu čaroda 9.8.2009 14:10
******Re: Návštěvy po porodu Lusika, 2děti 10.8.2009 15:9
*******Re: Návštěvy po porodu Iris 11.8.2009 12:14
*******Re: Návštěvy po porodu Jary 17.8.2009 0:41
*******Re: Návštěvy po porodu Jary 17.8.2009 0:41
********Re: Návštěvy po porodu Teraza Horáková 17.8.2009 0:48
*****Re: Návštěvy po porodu SnowWhite 5.8.2009 20:32
******Re: Návštěvy po porodu enka 5.8.2009 21:45
****Navstevy z jineho pohledu jana /syn 7 a dalsi v brise/ 6.8.2009 17:10
***Re: Muž jako obhájce a ochránce v ... Eva 95,06 4.8.2009 10:2
****Re: Muž jako obhájce a ochránce ... Jana, 2 děti 5.8.2009 21:19
***Re: Muž jako obhájce a ochránce v ... tiina+D10/01+T04/09+H04/11 4.8.2009 10:11
****Re: Muž jako obhájce a ochránce ... Bumbi&05,08,10 5.8.2009 1:1
*****Re: Muž jako obhájce a ochránc... tiina+D10/01+T04/09+H04/11 5.8.2009 10:4
***Re: Muž jako obhájce a ochránce v ... RenataMor 9.8.2009 10:11
***Re: Muž jako obhájce a ochránce v ... jary 17.8.2009 0:34
**Sedět v koutě a pojídat slepičí polé... Iris 4.8.2009 9:29
**Re: Muž jako obhájce a ochránce v po... Hadice a hadi 4.8.2009 9:41
**Re: Muž jako obhájce a ochránce v po... Šešule 4.8.2009 10:42
*Re: Muž jako obhájce a ochránce v poro... Šešule 4.8.2009 9:53
*Re: Muž jako obhájce a ochránce v poro... MartinaNov (dva rošťáci 4.8.2009 10:37
**Re: Muž jako obhájce a ochránce v po... adelaide k. 4.8.2009 10:48
***Re: Muž jako obhájce a ochránce v ... MartinaNov (dva rošťáci 5.8.2009 10:36
****Re: Muž jako obhájce a ochránce ... adelaide k. 5.8.2009 11:33
Psychická podpora BlackyCatt 4.8.2009 9:38
Potřebovala jsem blízkou osobu Rapiti 4.8.2009 10:8
Pan Drchal se plete Vaal 4.8.2009 10:58
*Re: Pan Drchal se plete Lída+2 4.8.2009 11:24
**Re: Pan Drchal se plete martina 4.8.2009 13:42
***Re: Pan Drchal se plete adelaide k. 4.8.2009 14:8
****Re: Pan Drchal se plete martina 4.8.2009 14:53
***Re: Pan Drchal se plete Lída+2 4.8.2009 14:12
****Re: Pan Drchal se plete Lída+2 4.8.2009 14:16
*****Re: Pan Drchal se plete Hadice a hadi 4.8.2009 14:21
****Re: Pan Drchal se plete Barča, 2kluci 4.8.2009 14:26
****Re: Pan Drchal se plete martina 4.8.2009 14:57
*****Re: Pan Drchal se plete adelaide k. 4.8.2009 15:2
******Re: Pan Drchal se plete martina 4.8.2009 15:11
*******Re: Pan Drchal se plete Lída,3 kluci a holka 4.8.2009 15:18
********Re: Pan Drchal se plete martina 4.8.2009 16:15
*********Re: Pan Drchal se plet... Lída,3 kluci a holka 5.8.2009 10:58
*******Re: Pan Drchal se plete adelaide k. 4.8.2009 15:30
********Re: Pan Drchal se plete martina 4.8.2009 16:22
*********Re: Pan Drchal se plet... Evča 4.8.2009 16:58
*********Re: Pan Drchal se plet... čičinka+Maty(4m) 4.8.2009 17:20
**********Re: Pan Drchal se pl... martina 4.8.2009 19:30
***********Re: Pan Drchal se ... Lída+2 5.8.2009 11:5
*******Re: Pan Drchal se plete atisa 6.8.2009 9:46
*****Re: Pan Drchal se plete Lída+2 5.8.2009 11:0
*****Re: Pan Drchal se plete Jana, předškolák a batole 11.8.2009 14:0
***Re: Pan Drchal se plete Jana, 2 děti 5.8.2009 21:38
****Re: Pan Drchal se plete Barča, 2kluci 6.8.2009 9:9
***Re: Pan Drchal se plete atisa 6.8.2009 9:24
****Tam jde JENOM o život Vaal 6.8.2009 9:31
*****Re: Tam jde JENOM o život adelaide k. 6.8.2009 9:34
******Re: Tam jde JENOM o život atisa 6.8.2009 10:1
*******Re: Tam jde JENOM o život adelaide k. 6.8.2009 10:28
*****Re: Tam jde JENOM o život atisa 6.8.2009 10:0
*No nevím Insula 4.8.2009 23:6
Muž u porodu - Opora Peta@Naty@Katy 4.8.2009 10:59
Nemyslím že se jedná o módu Iren 4.8.2009 11:32
Jen aby tam byl... Jednazměsta 4.8.2009 11:35
*Re: Jen aby tam byl... čičinka+Maty(4m) 4.8.2009 11:52
**Re: Jen aby tam byl... Jednazměsta 4.8.2009 12:47
***Re: Jen aby tam byl... tynunka 4.8.2009 13:0
Muž u porodu není žádná móda, ale jen zp... Tvoje horší já 4.8.2009 15:28
*Re: Muž u porodu není žádná móda, ale ... Darka,4+1 4.8.2009 18:55
Trochu mě zaráželo Lizzie 4.8.2009 17:29
*Re: Trochu mě zaráželo Evča 4.8.2009 17:43
**Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 4.8.2009 19:12
***Re: Trochu mě zaráželo Evča 5.8.2009 8:39
**jehly Insula 4.8.2009 23:16
*Re: Trochu mě zaráželo Magda & 2 4.8.2009 18:16
**Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 4.8.2009 19:13
***Re: Trochu mě zaráželo Renata + 2 5.8.2009 9:4
**"hormonální vlna" Margot+1 5.8.2009 9:57
***Re: "hormonální vlna" Magda & 2 5.8.2009 11:16
*Re: Trochu mě zaráželo bravad 4.8.2009 19:51
**Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 4.8.2009 19:53
***Re: Trochu mě zaráželo bravad 4.8.2009 20:3
****Re: Trochu mě zaráželo Kahlan+4 4.8.2009 20:54
*****Je to módní a nepřirozené. 10.5Libik12 4.8.2009 21:8
******Re: Je to módní a nepřirozen... 10.5Libik12 4.8.2009 21:9
******Re: Je to módní a nepřirozen... Magda & 2 5.8.2009 11:30
******Re: Je to módní a nepřirozen... Myšutka* 5.8.2009 11:43
*******Re: Je to módní a nepřiroz... MarkétaP + 4 dcerky 5.8.2009 12:16
*******Re: Je to módní a nepřiroz... Valkýra 5.8.2009 12:23
********Re: Je to módní a nepřir... adelaide k. 5.8.2009 12:31
*********Re: Je to módní a nepř... Valkýra 5.8.2009 12:35
********Re: Je to módní a nepřir... Valkýra 5.8.2009 12:32
*********Re: Je to módní a nepř... sovice 5.8.2009 12:41
*********Re: Je to módní a nepř... Radimka 5.8.2009 13:35
**********Re: Je to módní a ne... Žžena 5.8.2009 14:20
**********Re: Je to módní a ne... Bellana 5.8.2009 14:30
***********Re: Je to módní a ... Radimka 5.8.2009 14:39
************Re: Je to módní ... Radimka 5.8.2009 14:40
*********Re: Je to módní a nepř... Bellana 5.8.2009 14:22
**********Re: Je to módní a ne... 16.5Salám&Lajka14 5.8.2009 14:44
***********Re: Je to módní a ... Bellana 5.8.2009 14:53
************Re: Je to módní ... Radimka 5.8.2009 14:56
*************Re: Je to módn... Bellana 5.8.2009 15:2
**************Re: Je to mó... Radimka 5.8.2009 15:4
*************Re: Je to módn... Lassie66 5.8.2009 15:30
**************Re: Je to mó... Radimka 5.8.2009 15:33
***************Re: Je to ... Lassie66 5.8.2009 15:35
****************Re: Je t... Radimka 5.8.2009 15:37
********Re: Je to módní a nepřir... Magda & 2 5.8.2009 14:55
********Re: Je to módní a nepřir... Tvett 6.8.2009 12:3
******není to módní a nepřirozené. Kocour 6.8.2009 15:43
****Re: Trochu mě zaráželo Slečna Marplová 4.8.2009 23:16
***Re: Trochu mě zaráželo bravad 4.8.2009 20:3
****Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 4.8.2009 20:8
*****Re: Trochu mě zaráželo bravad 4.8.2009 20:11
******Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 4.8.2009 20:21
**Re: Trochu mě zaráželo leli 4.8.2009 22:4
*Re: Trochu mě zaráželo Jana, 2 děti 5.8.2009 22:27
*Re: Trochu mě zaráželo Jitka-dvě děti 5.8.2009 22:29
**Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 5.8.2009 23:18
***Re: Trochu mě zaráželo Jitka-dvě děti 6.8.2009 22:3
****Re: Trochu mě zaráželo Lizzie 8.8.2009 12:31
divný článek lucka,2špunti 4.8.2009 21:32
nemusí to být jen tatínek Ivona,Klára02,Tereza06 4.8.2009 22:46
*Re: nemusí to být jen tatínek janavita1 5.8.2009 9:2
**Re: nemusí to být jen tatínek Ivona,Klára02,Tereza06 5.8.2009 10:35
*Re: nemusí to být jen tatínek tomina 11.8.2009 19:48
Smutný že? Etraska 4.8.2009 23:5
*Bude nás víc, nebudeme se bát vlka ...... Jitka, Kubík 3 6.8.2009 1:4
přínos ...neviditelná... 5.8.2009 14:50
tatínek u sekce arsiela, 5.8.2009 16:10
*Re: tatínek u sekce arsiela, 5.8.2009 17:47
**Re: tatínek u sekce jana holky 06 a 09 8.8.2009 12:41
já manžela u sebe nechtěla asmara 5.8.2009 17:15
*Re: já manžela u sebe nechtěla Jana, 2 děti 5.8.2009 22:33
**Re: já manžela u sebe nechtěla Barča, 2kluci 6.8.2009 9:1
ženy jsou bojovnice Jitka-dvě děti 5.8.2009 22:19
*Re: ženy jsou bojovnice Gabča 5.8.2009 22:27
**Re: ženy jsou bojovnice Jitka-dvě děti 5.8.2009 22:32
***Re: ženy jsou bojovnice Gabča 5.8.2009 22:51
***Re:chudáčči muži Iris 6.8.2009 13:16
*Re: ženy jsou bojovnice 10.5Libik12 5.8.2009 22:38
**Re: ženy jsou bojovnice adelaide k. 6.8.2009 9:14
***Re: ženy jsou bojovnice 10.5Libik12 8.8.2009 0:28
****Re: ženy jsou bojovnice ...neviditelná... 8.8.2009 0:32
*****Re: ženy jsou bojovnice 10.5Libik12 8.8.2009 0:59
******Re: ženy jsou bojovnice Lída,3 kluci a holka 8.8.2009 10:23
*******Re: ženy jsou bojovnice 10.5Libik12 8.8.2009 10:46
********Re: ženy jsou bojovnice Lída,3 kluci a holka 8.8.2009 11:0
****Re: ženy jsou bojovnice adelaide k. 8.8.2009 14:58
**Re: ženy jsou bojovnice atisa 6.8.2009 18:5
*Re: ženy jsou bojovnice Rapiti 5.8.2009 22:54
*Re: ženy jsou bojovnice Zdena 6.8.2009 11:56
**Re: ženy jsou bojovnice adelaide k. 6.8.2009 13:48
***Re: ženy jsou bojovnice Zdena 6.8.2009 16:23
****Re: ženy jsou bojovnice Jitka-dvě děti 6.8.2009 21:56
*****Re: ženy jsou bojovnice 10.5Libik12 7.8.2009 0:32
******Re: ženy jsou bojovnice Rapiti 7.8.2009 0:58
*******Re: ženy jsou bojovnice 10.5Libik12 7.8.2009 1:2
********Re: ženy jsou bojovnice Rapiti 7.8.2009 1:7
******Re: ženy jsou bojovnice Barča, 2kluci 7.8.2009 7:17
*******Re: ženy jsou bojovnice adelaide k. 7.8.2009 8:41
********Re: ženy jsou bojovnice Barča, 2kluci 7.8.2009 12:54
********Re: ženy jsou bojovnice Barča, 2kluci 7.8.2009 13:0
******Re: ženy jsou bojovnice Jitka 2 děti 7.8.2009 12:18
Hodně důležité zuzka, 2 synové 6.8.2009 23:21
Zalezi na paru minonka 7.8.2009 14:56
Podpora Gobbi 9.8.2009 17:46
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.