tisk-hlavicka

Dnes porodíte svoje dítě

26.8.2008 Marie Claude Delahaye Děti a my 129 názorů

Den porodu obvykle nastává na konci 38. týdne těhotenství. Přečtěte si, co vás přesně čeká po příchodu do porodnice.

Že se porod blíží, poznáte podle některých drobných příznaků, které se dostavují několik dní před porodem nebo v jeho předvečer. Patří k nim:

  • Pocit velké únavy, pocit „na zvracení“, ačkoliv až doposud vám bylo dobře. Je to způsobeno hormonální změnou, ke které dochází na konci těhotenství v návaznosti na zahájení porodu.
  • Uvolnění děložní zátky. K vypuzení hlenu, který uzavíral hrdlo děložní během celého těhotenství, dochází obvykle ve chvíli, kdy se dostaví stahy, někdy i tři dny před porodem.
  • Může se stát, že se přistihnete, jak důkladně, přímo zuřivě uklízíte. Máte starost o to, aby všechno bylo dokonalé, urovnané, čisté. Tato potřeba „vyčistit hnízdo“ ohlašuje bezprostřední příchod porodu.

Kontrakce

Jakmile cítíte pravidelné kontrakce (stahy), zvláště pokud se jedná o vaše první dítě, máte ještě hodně času na odchod do porodnice, protože mezi prvními kontrakcemi a úplným otevřením hrdla uplyne několik hodin. Ve skutečnosti porod začíná tehdy, když zaznamenáme pravidelné a bolestivé kontrakce v oblasti břicha nebo ledvin. Položte si ruce na břicho, ucítíte, jak tvrdne ve stejné době, kdy cítíte bolest. Jestliže stahy neustanou, znamená to, že jde skutečně o kontrakce ohlašující začátek porodu.

Cítíte, jak kontrakce postupuje, a je tím bolestivější, čím tvrdší je vaše děloha. Dosáhne vrcholu a pak ustoupí. Už necítíte bolest. Nastává klid do té doby, než se dostaví další kontrakce. Sledujte čas mezi dvěma kontrakcemi. Jakmile se začnou dostavovat pravidelně každých deset minut, můžete se vypravit do porodnice. Od tohoto okamžiku nepijte a už nic nejezte, protože je lepší mít prázdný žaludek pro případ, že by byla nutná anestezie.

Děloha je sval tvořený několika typy tkání, které, tak jak se stahují, sehrávají přesnou roli v průběhu porodu. Kontrakce vedou k roztažení hrdla dělohy a sestupu dítěte do pochvy, aby odtud bylo vypuzeno. Kontrakce otevírají tedy cestu z dělohy do vnějšího světa.

Vymizení děložního hrdla

Kontrakce postupují ode dna dělohy k hrdlu. Při každé kontrakci táhnou stěny dělohy hrdlo vzhůru. Hrdlo se tak postupně zkracuje, až se úplně ztratí. Nakonec splyne se zbytkem dělohy. U prvorodiček otevírání začíná, jakmile hrdlo zmizí. To může trvat i několik hodin. U vícerodiček dochází k dilataci (otevírání) a vymizení více méně ve stejnou dobu. Pod vlivem kontrakcí se hrdlo pomalu otevírá. Úplná dilatace hrdla odpovídá otevření o průměru 10 cm. Děložní tělo se tak propojí s vaginou. Dítě nemůže opustit dělohu, dokud není dilatace dokončena. Matka cítí hlavu dítěte, jak tlačí na dolní pól dělohy a projevuje snahu tlačit. To ničemu neposlouží. Je třeba počkat, až lékař nebo porodní asistentka, kteří porod řídí, nevydají pokyn. Kontrakce působí na dítě a posouvají ho pomalu vpřed. Pomáhají mu, aby se lehce natočilo do nejlepšího směru průchodu pánví. Spuštění kontrakcí má různé příčiny: Hormonální faktory Tím, že podvěsek mozkový dítěte vylučuje hormon, snižuje se výrazným způsobem množství progesteronu v organismu matky. To způsobuje sekreci dalšího hormonu, tentokrát podvěskem mozkovým matky. Jde o oxytocin, jehož přítomnost je pro porod zásadní, protože vyvolává kontrakce. Množství prostaglandinů, hormonů vylučovaných samotným děložním svalem, se zvyšuje a vyvolává kontrakce.

Mechanické faktory

Napnutí dělohy způsobí v jistém okamžiku vylučování prostaglandinů. Na hrdlo působí následkem vyvíjeného tlaku hlava dítěte vsunutá do pánve. Kontrakce mohou začínat a probíhat díky nervovému reflexu, který vychází z hrdla. Není nijak vzácné, že poslední těhotenská prohlídka vyvolá porod.

V porodnici

Když se vyřídí administrativní záležitosti, přijdou na řadu vyšetření: * kontrola krevního tlaku, teploty a vyšetření moči * změření, jak je otevřeno hrdlo (pokud se teprve začíná otevírat, umístí vás, na dobu, než se dostatečně otevře, do zvláštní místnosti) * oholení, aby byla hráz dobře viditelná a čistá; * dostanete klystýr, protože dítě může vyjít jen tehdy, když je konečník vyprázdněný.

Dilatace

Dilatace (otevírání) je nejdelší část porodu. V průměru trvá sedm až osm hodin v případě prvního dítěte a čtyři až pět hodin v případě dalšího dítěte. Toto jsou čísla vycházející ze statistik a váš případ se může málo lišit, ale ať už je to jakkoli, doba trvání porodu se dnes rozhodně zbytečně neprodlužuje.

Nejdéle trvá otevření na první 3 cm. To představuje asi tak polovinu celé doby otevírání. Voda většinou odchází, když jste otevřená na 2 až 5 cm. Někdy odchází na začátku porodu, někdy vůbec ne. V takovém případě počká lékař na otevření na 5 cm, kdy je hlava dítěte zasunuta, a membrány propíchne jemnými nůžkami. Je to absolutně bezbolestné.

Během dilatace, i když jste pod stálým dohledem, zůstáváte po většinu času sama. Nemyslete si, že na vás zapomněli, v této fázi porodu není stálá přítomnost lékařského týmu nutná. Když se na vás přijde podívat porodní asistentka, kontroluje efektivnost kontrakcí, dobré podmínky dítěte ze záznamu monitoru a postup otevírání hrdla. Monitorování je dohled nad postupem porodu prováděný pomocí elektronického zařízení. Umožňuje v kterémkoliv okamžiku porodu odhalit problémy dítěte. Průběh porodu je posuzován podle záznamů kontrakcí, zatímco zdraví dítěte je hodnoceno podle ozvuků jeho srdce. Srdeční rytmus dítěte se normálně pohybuje mezi 120 a 160 tepy za minutu. Během kontrakcí se zrychluje až na 180 tepů. Monitorování umožňuje kontrolu těchto změn. Jestliže se srdeční rytmus zvýší nad 200 tepů za minutu nebo se naopak sníží na pouhých 60 tepů za minutu, přijme lékařský tým opatření k urychlení porodu. Jestliže je otevření děložního hrdla dokončené, pomohou dítěti k rychlejšímu příchodu na svět porodnické kleště. Pokud otevření není dokončeno a zdá se, že se bude dál prodlužovat, přistoupí lékař k císařskému řezu.

Vypuzení

Jde o konečnou fázi, narození dítěte. Vypuzení dítěte trvá přibližně 30 minut v případě prvního dítěte a méně než 20 minut v případě dalšího dítěte. Jakmile je otevření děložního hrdla ukončeno, jsou kontrakce velmi silné a následují rychle za sebou. Průměrně jedna minuta kontrakce na dvě minuty klidu.

V tom okamžiku se dostáváte na porodní sál, protože dítě přijde na svět už velmi brzy. Nyní už je tam k dispozici lékařský tým.

Pánev tvořená kostmi je velkou překážkou, kterou dítě musí překonat. Je to opravdový tunel, na jehož konci se nalézá světlo a objevení života ve světě, který je pro dítě nový.

Pánev tvoří čtyři kosti: kost křížová, která tvoří konec páteře a je zakončena kostrčí a dvě kosti kyčelní, které zprava a zleva obklopují sponu stydkou. Po celou dobu těhotenství se dítě nachází nad pánví. Na konci sedmého nebo během osmého měsíce se dítě hlavou dolů posouvá ke vstupnímu otvoru pánve. V průběhu porodu vstupuje dítě zcela do pánve otvorem, který se nazývá horní zúžení pánve, prochází jí a nakonec prochází druhým otvorem - dolním zúžením pánve. Dolní zúžení je navíc uzavřeno svaly hráze a vulvou.

K překonání těchto překážek bude muset dítě vykonat různé pohyby, aby se během svého postupu přizpůsobilo tvaru průchodu. Ve stejné době, kdy hlava skloněná k hrudníku vstupuje do horního zúžení pánve, otáčí se lehce vpravo nebo vlevo, aby snadněji vstoupila do pánve. Jakmile se hlava dostane tímto prvním zúžením, sestupuje hlava dítěte pomalu pánví a pak se znovu natočí tak, aby se dostala na úroveň maximálního otevření východu. To znamená, že při průchodu pánví dítě dvakrát změní natočení hlavy. Zjednodušeně můžeme říci, že vstupuje do pánve a dívá se na rameno, na jedno nebo na druhé, a vychází z ní s pohledem otočeným k zemi.

Hlava je nejobjemnější částí dítěte. Pokud tedy překážku překoná, tělo ji následuje bez těžkostí. Při průchodu pánví působí zároveň několik skutečností: * poddajnost lebky dítěte, jejíž kosti nejsou ještě úplně spojené, a tak může přejímat tvar průchodu; * uvolnění kloubového spojení pánve matky; * kontrakce dělohy, které posouvají dítě dopředu a nutí ho ke dvěma základním pohybům hlavy.

Poloha během vypuzení

Klasický porod probíhá na gynekologickém stole; žena leží s nohama opřenýma ve šlapkách. Tato poloha je vhodná pro lékaře nebo porodní asistentku, kteří tak dokonale vidí, co se děje, a mohou pohodlně zasahovat. Ovšem není to ta nejvhodnější poloha pro porod jako takový. V poslední době některá porodnická zařízení nabízejí možnost zvolit si různé typy porodů, např. vpolosedě na zvláštním „křesle“, vsedě na porodní stoličce, ve vodě.

Vypuzení plodového lůžka

Asi 20 minut po narození dítěte pocítíte znovu kontrakce, které jsou však mnohem slabší než během porodu. Jejich cílem je vypudit placentu, která přiléhá k děloze. Asistentka zatlačí na dělohu a zatáhne za pupeční šňůru, aby pomohla placentě vyjít ven.

Teď porod definitivně skončil. Ještě hodinu nebo dvě zůstanete pod dohledem na porodním sále, pak už na vás čeká váš pokoj, kam za vámi přivezou i děťátko.

JAK SE CHOVAT BĚHEM KONTRAKCÍ
Jakmile se kontrakce blíží, dlouze se nadechněte nosem a velmi pomalu vydechujte pootevřenými ústy. Když kontrakce začíná, zhluboka dýchejte a tím uvolňujte hráz. Když kontrakce probíhá, nadechněte se nosem a ústa mějte zavřená. Počkejte, až uslyšíte porodní asistentku říkat: „Tlačte!“ Tlačení není bolestivé. Je to síla, která s pomocí vašich břišních svalů vytlačí dítě ven. Dýchání vám v tom významným způsobem pomůže. Zadržte dech a tlačte tak, že stáhnete břišní svaly co možná nejdéle. Vzduch v plicích tlačí na bránici, která pak posouvá dělohu. Když kontrakce skončí, zhluboka se nadechněte a vydechněte, uvolníte všechny svaly a dýcháte normálně. To budete opakovat při každé kontrakci, tak jak vám řekne porodní asistentka. Ostatně ta vás celou dobu povede a bude vám podle situace napovídat, co máte dělat. Až bude hlava ve vulvě, požádá vás porodní asistentka, abyste už netlačila, aby se hráz a vulva mohly uvolnit. Maximálně uvolněte všechny své břišní svaly i hráz. Nadechněte se, pomalu vydechněte. Porodní asistentka pomalu uvolní hlavu dítěte. Všechna rizika možného roztržení jsou překonána. Jakmile je hlava jednou venku, ještě trochu na požádání porodní asistentky zatlačíte, aby vyšlo celé tělíčko. Pak si odpočinete. Pupeční šňůra se nejdříve podváže a pak odstřihne. Od této chvíle je děťátko fyziologicky samostatným jedincem. Začíná pro něj nový život.

Podle knihy Marie Claude Delahaye Praktický průvodce těhotné ženy (vydal Portál)

Názory k článku (129 názorů)
No nevím,... JiBi* 26.8.2008 8:7
*Re: No nevím,... jana38 26.8.2008 8:11
**Re: No nevím,... elindra 26.8.2008 8:20
***Re: No nevím,... jana38 26.8.2008 8:21
****Re: No nevím,... Insula 26.8.2008 11:31
****Autorka asi nemela moznost rodit... Sarka, tri deti 26.8.2008 23:35
**Re: No nevím,... dadlenka 26.8.2008 8:20
***Re: No nevím,... Škrábalka 26.8.2008 8:54
**Re: No nevím,... ALianan 26.8.2008 8:45
**Re: No nevím,... watanaki 26.8.2008 11:20
**Re: No nevím,... Romana,2mrňousci 28.8.2008 14:58
*Re: No nevím,... Pole levandulové 26.8.2008 8:32
**Re: No nevím,... a+b+c+d 26.8.2008 8:50
***Re: No nevím,... Katka 26.8.2008 9:12
***Re: No nevím,... Mili+5 26.8.2008 9:44
***Re: No nevím,... +++zuzee 26.8.2008 10:44
****Re: No nevím,... Mili+2 27.8.2008 14:53
****Re: No nevím,... Mili+2 27.8.2008 14:54
****Re: No nevím,... Lucie, 2 princezny 31.8.2008 21:45
*Re: No nevím,... Morrigna 26.8.2008 10:39
*Re: No nevím,... alžbjeta 26.8.2008 12:41
**Re: No nevím,... ataner+4 26.8.2008 15:19
***Re: No nevím,... lklasinka 26.8.2008 15:24
****Re: No nevím,... Stáňa a dva kluci 26.8.2008 15:32
*****Nástřih Saraqua 27.8.2008 23:45
******Re: Nástřih Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 28.8.2008 12:37
*******Re: Nástřih Sima + 2 28.8.2008 15:22
***Re: No nevím,... alžbjeta 28.8.2008 17:11
*Jestli to nebude tím... Jíťa 26.8.2008 23:26
*Re: No nevím,... SnowWhite 28.8.2008 10:6
Uff Líza 26.8.2008 9:22
*Re: Uff pipka pipka 26.8.2008 9:31
**Re: Uff Jíťa 4+1 26.8.2008 9:35
***Re: Uff Lenelka 26.8.2008 9:41
****Re: Uff jana 2 děti 26.8.2008 9:50
*Re: Uff kaMyš 26.8.2008 9:48
*Re: Uff Grainne 26.8.2008 9:49
**Re: Uff Grainne 26.8.2008 9:51
***Doporučení 1.3Magráta13 26.8.2008 10:9
****Re: Doporučení kaMyš 26.8.2008 10:18
*****Re: Doporučení Škrábalka 26.8.2008 11:17
******masáž hráze Lusika 28.8.2008 14:31
*****DĚS A HRŮZA *MaF* 26.8.2008 12:31
*****DĚS A HRŮZA *MaF* 26.8.2008 12:31
****Re: Doporučení Joanne 26.8.2008 10:21
****Nástřih Ledule 26.8.2008 10:30
****Re: Doporučení .Žaba 26.8.2008 11:25
*****Re: Doporučení Tvoje horší já 26.8.2008 15:38
******Re: Doporučení a+b+c+d 26.8.2008 16:27
*******Re: Doporučení Lenelka 26.8.2008 16:54
********Re: Doporučení elindra 26.8.2008 16:58
*********Re: Doporučení Lusika 28.8.2008 14:35
*****Re: Doporučení Mili+2 27.8.2008 14:58
****Re: Doporučení Hatšepsut 26.8.2008 15:43
****Re: Doporučení Mulderka+ufounci /05,08,11/ 26.8.2008 18:29
*****Re: Doporučení Mulderka+ufounci /05,08,11/ 26.8.2008 18:34
****nástřih vs. natržení - osobní zk... Iris 27.8.2008 13:51
****yal gel, porod placenty Lusika 28.8.2008 14:27
****Re: Doporučení eva dva krásní kluci 31.8.2008 18:54
****Re: Doporučení Lucie 4.9.2008 11:42
**Re: Uff Ledule 26.8.2008 9:59
***Re: Uff Kopřiva Dvoudomá 26.8.2008 10:3
***Re: Uff Grainne 26.8.2008 10:8
****Re: Uff Ledule 26.8.2008 10:18
*****Re: Uff Grainne 26.8.2008 10:34
*****Re: Uff Blanka 26.8.2008 12:57
***Re: Uff Lusika 28.8.2008 14:16
**Re: Uff Líza 26.8.2008 10:24
**Re: Uff Líza 26.8.2008 10:24
**Re: Uff Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 26.8.2008 10:37
*To je tedy síla!!!! háňa 27.8.2008 15:46
To snad není možný babalon 26.8.2008 10:1
Boze, boze... Joanne 26.8.2008 10:10
Že by dnes byl Apríl???? Iris 26.8.2008 10:12
Bojím se.. Andrea, snažíme se o miminko 26.8.2008 10:32
*Re: Bojím se.. Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 26.8.2008 10:49
*Re: Bojím se.. Monika,2 dcery 26.8.2008 14:20
*Re: Bojím se.. lklasinka 26.8.2008 14:40
*Re: Bojím se.. Lusika 26.8.2008 14:57
*Re: Partner u porodu jen na druhou dob... Cita 28.8.2008 20:29
**Re: Partner u porodu jen na druhou d... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 29.8.2008 11:59
*Re: Bojím se.. Lucie 4.9.2008 12:4
Praktický průvodce těhotné ženy??? .Žaba 26.8.2008 11:14
*Re: Praktický průvodce těhotné ženy??? Lusika 27.8.2008 14:30
No, Mortadela 26.8.2008 11:45
něco mě zaujalo Róza - 05,08 26.8.2008 12:1
*Re: něco mě zaujalo Lusika 28.8.2008 14:21
Podruhé 1.3Magráta13 26.8.2008 12:38
*Re: Podruhé Lída,3 kluci a holka 26.8.2008 13:33
**pozor na literaturu tohoto typu Bonpara 26.8.2008 14:23
***Re: pozor na literaturu tohoto typ... lklasinka 26.8.2008 14:50
*Re: Podruhé adelaide k. 27.8.2008 7:44
**Re: Podruhé Lusika 27.8.2008 14:28
***Re: Podruhé Lenelka 27.8.2008 15:2
Hlavně se, proboha, nikdo při porodu neř... Cicvar 26.8.2008 15:23
kdybych se ridila clankem porodila bych ... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 20:15
tragedie Hanka 26.8.2008 20:49
hrůza Hedva, jedno domarozené batole 26.8.2008 21:34
Blbost... Iva, 2 kluci 26.8.2008 23:15
Kde tohle kdo vyhrabal? Mikeš+ 3 holky 27.8.2008 9:23
Kde tohle kdo vyhrabal? Mikeš+ 3 holky 27.8.2008 9:24
Jsem se lekla Ještěrka 27.8.2008 13:29
Každý porod je bohužel nebo bohudík jedi... Katuka+Vítek11/06+Danek10/09 27.8.2008 22:11
Šmankote... Andrea, 2 děti 28.8.2008 11:12
Jiný název článku Theend 28.8.2008 12:57
Dnes porodíte své dítě a zítra cizí? Bára 28.8.2008 14:13
Před šesti lety jsem to také slyšela Dana 28.8.2008 18:17
Proč tolik křiku???? Mohyla, 1 dcera 29.8.2008 10:51
*Re: Proč tolik křiku???? MarkétaP + 4 dcerky 29.8.2008 11:18
*Re: Proč tolik křiku???? Lenelka 29.8.2008 11:20
**Re: Proč tolik křiku???? Mohyla, 1 dcera 29.8.2008 12:12
***Re: Proč tolik křiku???? Lenelka 29.8.2008 12:16
*Re: Proč tolik křiku???? Lída,3 kluci a holka 29.8.2008 11:40
**Re: Proč tolik křiku???? Mohyla, 1 dcera 29.8.2008 12:17
***Re: Proč tolik křiku???? kopíráci 30.8.2008 7:3
**Re: Proč tolik křiku???? Lucie 4.9.2008 12:12
*Re: Proč tolik křiku???? livie 31.8.2008 21:3
*Re: Proč tolik křiku???? livie 31.8.2008 21:3
*Re: Proč tolik křiku???? šárka, 2 děti 18.12.2008 23:26
porod-děs? misa,dvě dcery 30.8.2008 8:9
*Normální porod Beruška9 30.8.2008 9:34
**Re: Není to zas tak blábol bernika 30.8.2008 15:41
***Re: Je to blábol ALianan 30.8.2008 15:57
Dost se bojím Denin 31.8.2008 10:33
Jde to i jinak? Alena a 1 princezna 9.9.2008 14:58
*také jsem rodila v Kladně Dana 12.9.2008 17:0
*také jsem rodila v Kladně Dana 12.9.2008 17:1
*Re: Jde to i jinak? Dana 12.9.2008 18:59
To je fakt divny Magda&Kristynka(2roky) 13.9.2008 14:22
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.