tisk-hlavicka

Být… či nebýt?

31.3.2009 Veronika 450 názorů

Nechci působit na city jen nabídnout zamyšlení - snad racionální - nad velmi citlivým tématem, o kterém se vlastně raději moc nemluví – potratem v pokročilé fázi těhotenství.

Ne, nejsem těhotná, ale několik mých nevirtuálních známých v nedávné době podstoupilo amniocentézu a některé z nich s velkou pravděpodobností nosily dítě s Downovým syndromem – a usoudily, že je lépe, aby se nenarodilo. Nutně mě to vedlo k zamyšlení, co bych dělala na jejich místě já. Jako asi všichni doufám, že před volbou života a smrti pro své dítě nikdy nebudu stát, ale domnívám se, že základní postoj v této problematice by každá z nás měla zaujmout nejpozději po potvrzení těhotenství.

I proto jsem si vypůjčila knihu „Naia se smí narodit“, která je svědectvím manželů, kteří tímto rozhodováním prošli – v polovině těhotenství zjišťují, že jejich dlouho očekávané dítě má Downův syndrom a během několika málo dnů se musí rozhodnout, zda holčička bude nebo nebude mít možnost žít. V knize jsou prezentovány jak důvody proti interrupci, tak důvody pro. A kromě faktických dat jsou předkládány zkušenosti jiných párů s odstupem několika let – a to jak těch, kteří nechali dítě se narodit, tak i těch, kteří se rozhodli pro potrat. Překvapilo mě, že předem nelze vůbec říct, jak moc bude dítě postižené. Možná, že bude mít velmi těžkou formu, ale je taky možné, že na první pohled na něm vůbec nikdo nepozná, že je „jiné“. Při čtení jsem vzdychala nad tím, že mnohé možnosti nejsou u nás běžné – systémem automaticky nabídnutá podpora psycholožky (s non-stop pohotovostí), možnost nabídnout dítě k adopci prostřednictvím agentur specializovaných na umisťování hendikepovaných dětí…

Proč vlastně možnost adopce je variantou, která ve většině rozhodování u nás vůbec nezazní? Možná proto, že se moc neví, že i v ČR je o handicapované děti mezi adoptivními rodiči zájem? Že dokonce už i v ČR existují nadace, které sice nemají pravomoci přímo umísťovat děti do rodin, ale mohou významně pomoci jak při zařizování formalit ohledně předávání dítěte k adopci, tak při vyhledávání náhradních rodin? Nebo proto, že je příliš těžké žít s vědomím, že někde žije moje dítě, které jsem já nechtěla a které přesto mají jiní lidé rádi a které je možná šťastné?

Naprosto chápu, že ne každý má sílu se starat o postižené dítě, ale řešit situaci zabitím už asi půlkilového dítěte, které by za týden, dva bylo prohlášeno za životaschopné a bylo zachraňováno všemi dostupnými prostředky?

Zvláště markantní je to v situaci, která nastane u vícečetných těhotenství v případě, že jedno dítě je shledáno postiženým a druhé zdravým. V raném stádiu těhotenství se přistupuje k tzv. fetoredukci, kdy je injekčně zastaveno srdce nemocného dítěte. S pokračujícím těhotenstvím ale stoupá riziko i potratu druhého, zdravého dítěte. Je lépe postižené dítě usmrtit a doufat, že druhé, zdravé, to neovlivní? Tedy, že nebude krátce poté potraceno samovolně nebo že se nenarodí mnoho týdnů před termínem porodu, kdy mu kvůli vysokému stupni nezralosti s vysokou pravděpodobností hrozí mnohá jiná a nejspíš i závažnější postižení? Mám já, jako matka, právo ohrozit život zdravého dítěte – ať už z důvodů právních, finančních nebo snad prestižních? A je-li vada dítěte neslučitelná se životem – není tedy lepší dítě donosit a dovolit mu zemřít v jeho vlastním čase, ať už před nebo po porodu? Nebo je přijatelnější nosit až do porodu v sobě jedno živé a jedno mrtvé dítě, usmrcené mým rozhodnutím? Je legální (o morálce nemluvě) usmrtit nebo ohrozit na zdraví a životě zdravé dítě proto, že jeho sourozenec splňuje legální podmínku pro pozdní potrat?

Proč je společensky přijatelnější jít v případě důvodného podezření na vývojovou vadu na potrat až do 24.tt., než se rozhodnout dítě přijmout takové, jaké je? Zkušenosti rodičů vypovídají o tom, že je celkem jedno, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neslučitelnou se životem. Pokud se rozhodnou nechat dítě žít, je jim místo pomoci a empatie nabídnuto v lepším případě nepochopení, v horším odsouzení – a to i ze strany lékařů.

Zdá se, že „potrat“ není v naší společnosti sprostým slovem. Stala se z něj "norma". O postoji těch, kteří by měli život chránit, vypovídá dostatečně to, že často první, co žena po potvrzení těhotenství lékařem uslyší je „chcete si ho nechat“? „Jít na potrat“ není dnes pro ženu stigmatem, ale zvláště v případě podezření na vývojové vady je často považováno za „elegantní“, „zodpovědné“ řešení nastalé situace. A žena je politována, protože o „dítě přišla.“ Kdo polituje dítě?

Ano, nejedná se o nic nelegálního, jen – nemorálního. Zaujal mě text v informační části www.porodnice.cz: „Zákon připouští ukončení těhotenství z genetických příčin do 24. týdne gravidity. Ukončením těhotenství s malformovaným plodem jsou rodiče uchráněni před stresujícím prožitkem po porodu.“

Přemýšlím, jak moc se liší prožitek potratu po 20.tt., který je napůl porodem, od obyčejného porodu? Snad tím, že vím, že dítě, které rodím, je z mé vůle již mrtvé - nebo brzy bude? Nechci rozepisovat metody potratů v takto pozdním stadiu těhotenství. Jako matce tří dětí je mi jen při vzpomínce na přečtený text dost nevolno. Ale možná se lékaři domnívají, že je méně stresující přijmout brutální metody usmrcení, než porodit dítě, které není perfektní. V našem zdravotnickém systému postrádám psychologickou pomoc jak pro čerstvou matku postiženého dítěte, tak pro ženu po potratu.

Přemýšlím, jak se asi žije ženě, která se ať už pod tlakem okolí nebo sama za sebe rozhodla vzít svému dítěti život… Zkušenosti z praxe jedné mé známé psycholožky ukazují na to, že často vytlačují své pocity, hledají alibi, omluvu. V horším případě o tom nepřemýšlejí, ale prožité trauma vyplývá na povrch např. v podobě nějaké psychosomatické poruchy. Musí být těžké žít s vědomím, že jsem někoho bezbranného zabila – i když to byl „jenom shluk buněk“.

Žena je často pod tlakem lékařů, své rodiny, okolí a svých ambivalentních pocitů… musí se rozhodnout rychle. Není mi ale jasné, jak provádění těchto zákroků srovnávají se svým svědomím lékaři. Z nějakého důvodu jsem měla v hlavě zakódováno, že by měli dodržovat Hippokratovu přísahu. Ale pak jsem na Wikipedii zjistila, že sice ano, v původním textu přísahy je „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.“ Nicméně, zároveň je uvedeno, že „Její dnešní text se liší od původního v rámci jednotlivých zemí či i jednotlivých dokonce lékařských škol.“ Takže dovedeno do krajnosti, každý lékař si už vlastně může dělat to, co jemu, resp. jeho lékařskému spolku zlíbí – a nic tím porušovat nebude. Navíc, dle vyjádření MUDr. JUDr. Lubomíra Vondráčka z roku 2001, na UK se Hippokratova přísaha nikdy neskládala. Každopádně zůstává Úmluva o právech dítěte („…každé dítě má přirozené právo na život“) a Listina základních práv a svobod („Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“), kde ovšem pamatují na výjimku, že je možné „zbavit života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.“ Což do 24.tt. trestné není. A o morálce se v zákonech nepíše.

Nevím, jestli bych nikdy za žádných okolností nepodstoupila potrat. Jsem přesvědčená o tom, že potrat dítěte je vražda, ale například nevím, jak bych se rozhodla, pokud by bylo zřejmé, že pokud bude těhotenství pokračovat, zemřu. Nevím, zda bych se byla schopna starat o třeba těžce postižené dítě. Ale, přestože může být dítě během těhotenství dle lékařů naprosto zdravé, může k vážnému postižení dojít během porodu nebo kdykoliv v průběhu života. A tak se sama sebe ptám, jaký je v tomto ohledu tak zásadní rozdíl mezi 5 měsíčním plodem, hodinu "starým" miminkem a desetiletým dítětem.

Pár informací a kontaktů, které by se mohly hodit, znáte-li další, prosím, doplňte:

Internetová poradna

http://www.dobromysl.cz/poradna.htm

http://www.iporadna.cz

www.adopce.com

Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae: http://linkapomoci.cz

Sdružení pro pomoc lidem (nejen) s Downovým syndromem a jejich rodinám

http://www.downuv-syndrom.cz – sídlo Jablonec nad Nisou

www.ovecka.eu– sídlo České Budějovice

http://www.downsyndrom.cz - sídlo Praha

http://www.klub-okenko.wz.cz - Pardubický kraj

http://www.mandloveoci.cz - Kopřivnice a okolí

http://www.usmevy.cz - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

http://www.dobromysl.cz - sdružuje informace o různých formách mentálního postižení a integrace těchto lidí do společnosti

www.alfabet.cz internetový informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

Denní stacionáře

Seznam registrovaných denních stacionářů v ČR (všech, bez ohledu na věk)

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?sd=denn%C3%AD+stacion%C3%A1%C5%99e&zak=&zaok=&SUBSESSION_ID=1237408134280_2

Adopce, náhradní rodinná péče

Fond ohrožených dětí http://www.fod.cz

Další zdroje rad a pomoci

Aqua vitae – konkrétní pomoc – provázení procesem předávání dětí k adopci – 800 108 000, http://linkapomoci.cz

Středisko náhradní rodinné péče www.nahradnirodina.cz

Nadace Rozum a cit http://www.rozumacit.cz

Institut náhradní rodinné péče http://www.natama.cz

Dětský hospic, kde se může dítě nechat zemřít

Nadace Klíček –Malenovice, http://www.klicek.org

Detský domácí hospic Plamienok – Stupava, Slovensko, http://www.plamienok.sk

Různé

Child Rights Information Network – mezinárodní projekt šířící informace o dodržování dětských práv. Adresář organizací – členů CRINu, působících v náhradní rodinné péči po celém světě: www.crin.org

http://www.plavani-sipka.cz/kurzyplavani.htm - kurzy plavání pro děti a mládež s mentálním handicapem

Stránky německé fotografky, co fotí děti s DS (sama má holčičku s DS): http://www.connywenk.com/portfolio/index.php4?gid=2&pid=22

ZUCKOFF, Mitchell: Naia se smí narodit, Portál 2004

Film Moje malé děťátko - Katja Baumgarten, příběh ženy, která se rozhodla donosit své velmi těžce postižené dítě, http://www.meinkleineskind.de

Názory k článku (322 názorů)
Přijmout je takové, jaké jsou Mlada 31.3.2009 8:40
*Clanek je dost jednostranny!! Anca-Filipek4.12.2006 31.3.2009 8:50
**Re: Clanek je dost jednostranny!! zuni 31.3.2009 8:53
***Re: Clanek je dost jednostranny!! lock 31.3.2009 9:8
****Re: Clanek je dost jednostranny!... zuni 31.3.2009 9:10
*****Re: Clanek je dost jednostrann... lock 31.3.2009 9:23
******Re: Clanek je dost jednostra... Romca 1.4.2009 18:32
*****Re: Clanek je dost jednostrann... Ráchel, 3 děti 31.3.2009 10:38
****Re: Clanek je dost jednostranny!... Romca 1.4.2009 18:25
***Setkala jsem se s respektem, Samarlu 31.3.2009 9:28
****Re: Setkala jsem se s respektem, Amaaly 31.3.2009 9:38
*****Re: Setkala jsem se s respekte... zuni 31.3.2009 9:44
****Re: Setkala jsem se s respektem, jaja a 2 31.3.2009 21:44
*****Re: Setkala jsem se s respekte... Tulka 31.3.2009 21:53
*****Re: Setkala jsem se s respekte... Denča a Matyášek 5.4.2009 20:34
*****Re: Setkala jsem se s respekte... diblik 7.4.2009 22:42
******Re: Setkala jsem se s respek... childfree 7.4.2009 22:45
*******Re: Setkala jsem se s resp... diblik 7.4.2009 22:51
********Re: Setkala jsem se s re... childfree 7.4.2009 22:54
*********Re: Setkala jsem se s ... Stáňa a dva kluci 7.4.2009 22:54
*********Re: Setkala jsem se s ... diblik 7.4.2009 23:0
**Složitá adopce? zuni 31.3.2009 8:58
***Re: Složitá adopce? zuni 31.3.2009 9:0
****Re: Složitá adopce? Anca-Filipek4.12.2006 31.3.2009 9:4
*****Re: Složitá adopce? zuni 31.3.2009 9:8
******Re: Složitá adopce? Anca-Filipek4.12.2006 31.3.2009 9:12
*******Re: Složitá adopce? Mlada 31.3.2009 9:16
*******Re: Složitá adopce? zuni 31.3.2009 9:17
********Re: Složitá adopce? Anca-Filipek4.12.2006 31.3.2009 10:1
*********Re: Složitá adopce? zuni 31.3.2009 10:2
*******Re: Složitá adopce? jája 31.3.2009 15:34
*****Re: Složitá adopce? Natanela 31.3.2009 9:17
******Re: Složitá adopce? zuni 31.3.2009 9:19
**Re: Clanek je dost jednostranny!! Denyna 31.3.2009 9:7
***Re: Clanek je dost jednostranny!! Anca-Filipek4.12.2006 31.3.2009 9:10
****Re: Clanek je dost jednostranny!... Denyna 31.3.2009 9:18
****Co je to sobectví? Iris 31.3.2009 9:56
*****Re: Co je to sobectví? zuni 31.3.2009 10:1
******Re: Co je to sobectví? zuni 31.3.2009 10:3
******Re: Co je to sobectví? Iris 31.3.2009 10:25
*******Re: Co je to sobectví? jana38 31.3.2009 10:53
********Bez babiček Iris 31.3.2009 11:10
*********Re: Bez babiček jana38 31.3.2009 11:13
**********Re: Bez babiček Iris 31.3.2009 11:28
***********Re: Bez babiček jana38 31.3.2009 16:39
************Re: Bez babiček Iris 31.3.2009 16:56
*************Re: Bez babiče... & 31.3.2009 17:0
**************Re: Bez babi... Iris 31.3.2009 17:12
***************Re: Bez ba... & 31.3.2009 17:51
****************Re: Bez ... Iris 31.3.2009 18:54
**************Re: Bez babi... mamka +2 1.4.2009 13:0
***************Re: Bez ba... arsiela, 1.4.2009 13:26
***************Re: Bez ba... ...neviditelná... 1.4.2009 14:20
***************Re: Bez ba... Konstanta & 3 raraši 1.4.2009 23:5
****************Re: Bez ... Liaa 1.4.2009 23:14
***************Re: Bez ba... 10.5Libik12 7.4.2009 23:41
*************Re: Bez babiče... jana38 31.3.2009 17:11
**************Re: Bez babi... Iris 31.3.2009 17:22
**************Re: Bez babi... Anca-Filipek4.12.2006 31.3.2009 17:23
***************Re: Bez ba... Kinga+3 31.3.2009 21:31
*************Re: Bez babiče... arsiela, 31.3.2009 17:31
************Re: Bez babiček km 1.4.2009 0:1
*************Re: Bez babiče... km 1.4.2009 0:4
********Re: Co je to sobectví? Konstanta & 3 raraši 1.4.2009 22:56
*******Re: Co je to sobectví? arsiela, 31.3.2009 12:55
********Re: Co je to sobectví? Iris 31.3.2009 13:4
*********Re: Co je to sobectví? arsiela, 31.3.2009 13:8
**********Re: Co je to sobectv... & 31.3.2009 13:11
********Re: Co je to sobectví? jájina,jedno dospělé dítě 31.3.2009 15:3
*********Re: Co je to sobectví? Tulka 31.3.2009 15:13
*********Re: Co je to sobectví? & 31.3.2009 16:0
**********Re: Co je to sobectv... jájina,jedno dospělé dítě 31.3.2009 22:34
***********Re: Co je to sobec... Liaa 31.3.2009 22:48
***********Re: Co je to sobec... & 31.3.2009 23:1
************Re: Co je to sob... jájina,jedno dospělé dítě 31.3.2009 23:13
*************Re: Co je to s... & 31.3.2009 23:19
**************Re: Co je to... jájina,jedno dospělé dítě 31.3.2009 23:34
***************Re: Co je ... & 31.3.2009 23:46
****************Re: Co j... Zazi (1+1+1) 1.4.2009 23:56
*************Re: Co je to s... milli 2.4.2009 19:44
*********Re: Co je to sobectví? arsiela, 31.3.2009 16:3
**********Re: Co je to sobectv... zuni 31.3.2009 16:10
**********Re: Co je to sobectv... cyann 31.3.2009 21:19
**********Re: Co je to sobectv... jájina,jedno dospělé dítě 31.3.2009 23:7
***********Re: Co je to sobec... Liaa 31.3.2009 23:11
************Re: Co je to sob... jájina,jedno dospělé dítě 31.3.2009 23:26
*************Re: Co je to s... arsiela, 1.4.2009 9:38
***********Re: Co je to sobec... & 31.3.2009 23:16
***********Re: Co je to sobec... Líza 1.4.2009 5:39
*********Re: Co je to sobectví? zuzkasim 31.3.2009 22:1
*******Re: Co je to sobectví? ...neviditelná... 31.3.2009 21:42
********Re: Co je to sobectví? Iris 31.3.2009 23:11
**Článek rozhodně není jednostranný! Vaal 31.3.2009 14:1
***Re: Evále, Limai 1.4.2009 17:13
**** Evále, Lenka, 2 dospělí kluci 2.4.2009 20:1
*****Re: Evále, Vaal 2.4.2009 23:31
*Re: Downův syndrom bambirka 31.3.2009 8:58
**Re: Downův syndrom Amaaly 31.3.2009 9:32
***Re: Downův syndrom ALianan 31.3.2009 9:55
**Re: Downův syndrom ellen32 31.3.2009 21:53
*Re: Přijmout je takové, jaké jsou Tulka 31.3.2009 9:15
**Re: Přijmout je takové, jaké jsou Tizi 31.3.2009 9:33
***Re: Přijmout je takové, jaké jsou Tulka 31.3.2009 9:48
***Re: Přijmout je takové, jaké jsou Ivona,Klára 6,Tereza 2.5 31.3.2009 9:55
****Re: Přijmout je takové, jaké js... Tulka 31.3.2009 10:5
*****Re: Přijmout je takové, jaké ... Ivona,KLára 6,Tereza 2.5 31.3.2009 11:6
**možnost adopce??????? marulinka 31.3.2009 9:51
***Re: možnost adopce??????? zuni 31.3.2009 9:54
***Re: možnost adopce??????? Konstanta & 3 raraši 1.4.2009 23:35
*Re: Přijmout je takové, jaké jsou Konstanta & 3 raraši 1.4.2009 22:31
To už je trochu moc ...neviditelná... 31.3.2009 9:41
*Re: To už je trochu moc Mlada 31.3.2009 9:44
**Re: To už je trochu moc ...neviditelná... 31.3.2009 9:50
***Re: To už je trochu moc Mlada 31.3.2009 9:52
***Re: To už je trochu moc ...neviditelná... 31.3.2009 9:55
****Re: To už je trochu moc jana38 31.3.2009 11:0
*Re: To už je trochu moc zuni 31.3.2009 9:46
**Re: To už je trochu moc ...neviditelná... 31.3.2009 9:52
***Re: To už je trochu moc zuni 31.3.2009 9:55
*Re: To už je trochu moc Amaaly 31.3.2009 9:54
*Re: To už je trochu moc Ilona a její holčičky 31.3.2009 9:55
*Re: To už je trochu moc & 31.3.2009 10:5
*Re: To už je trochu moc Lenka, 2 dospělí kluci 1.4.2009 13:57
*Re: To už je trochu moc Konstanta & 3 raraši 1.4.2009 23:47
Ale nejde jen o matku a dítě Aneka_ 31.3.2009 10:35
*Re: Ale nejde jen o matku a dítě Aneka_ 31.3.2009 10:37
*Re: Ale nejde jen o matku a dítě & 31.3.2009 10:43
**Re: Ale nejde jen o matku a dítě zuni 31.3.2009 10:51
**Re: Ale nejde jen o matku a dítě zuni 31.3.2009 10:51
**Re: Ale nejde jen o matku a dítě Aneka_ 31.3.2009 10:54
***Re: Ale nejde jen o matku a dítě zuni 31.3.2009 11:0
***Re: Ale nejde jen o matku a dítě & 31.3.2009 11:9
****Re: Ale nejde jen o matku a dítě & 31.3.2009 11:12
****Re: Ale nejde jen o matku a dítě Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 31.3.2009 12:38
*****Re: Ale nejde jen o matku a dí... Tulka 31.3.2009 12:41
******Re: Ale nejde jen o matku a ... zuni 31.3.2009 12:46
*******Re: Ale nejde jen o matku ... & 31.3.2009 12:50
********Re: Ale nejde jen o matk... zuni 31.3.2009 12:52
*********Re: Ale nejde jen o ma... & 31.3.2009 13:0
**********Re: Ale nejde jen o ... zuni 31.3.2009 13:6
**********Re: Ale nejde jen o ... zuni 31.3.2009 13:8
****Re: Ale nejde jen o matku a dítě Aneka_ 31.3.2009 13:21
*****Re: Ale nejde jen o matku a dí... zuni 31.3.2009 13:24
******Re: Ale nejde jen o matku a ... Aneka_ 31.3.2009 13:37
*******Re: Ale nejde jen o matku ... zuni 31.3.2009 13:44
********Re: Ale nejde jen o matk... Aneka_ 31.3.2009 13:48
*********Re: Ale nejde jen o ma... Aneka_ 31.3.2009 13:51
******Re: Ale nejde jen o matku a ... Konstanta & 3 raraši 1.4.2009 23:51
*****Re: Ale nejde jen o matku a dí... & 31.3.2009 13:30
******Re: Ale nejde jen o matku a ... zuni 31.3.2009 13:33
*******Re: Ale nejde jen o matku ... & 31.3.2009 13:49
********Re: Ale nejde jen o matk... zuni 31.3.2009 13:52
******Re: Ale nejde jen o matku a ... Aneka_ 31.3.2009 13:41
*******Re: Ale nejde jen o matku ... & 31.3.2009 13:54
********Re: Ale nejde jen o matk... Aneka_ 31.3.2009 14:2
*********Re: Ale nejde jen o ma... & 31.3.2009 14:19
********Re: Ale nejde jen o matk... Iris 31.3.2009 14:6
*********Re: Ale nejde jen o ma... & 31.3.2009 14:14
****Re: Ale nejde jen o matku a dítě zuzkasim 31.3.2009 22:15
**Komunity handikepovaných Iris 31.3.2009 10:59
**Re: Ale nejde jen o matku a dítě Insula 31.3.2009 19:37
*Re: Ale nejde jen o matku a dítě Iris 31.3.2009 10:46
**Re: Ale nejde jen o matku a dítě zuni 31.3.2009 10:52
***Fakt nevím Iris 31.3.2009 11:25
***Re: Ale nejde jen o matku a dítě & 31.3.2009 11:37
****Re: Ale nejde jen o matku a dítě Iris 31.3.2009 11:55
***Souhlasím s Iris Katka,kluci 6 a 10 31.3.2009 12:2
****Znám podobný případ Iris 31.3.2009 12:18
*****Re: Znám podobný případ adelaide k. 31.3.2009 12:22
******Re: Znám podobný případ Iris 31.3.2009 12:52
*******Re: Znám podobný případ Ráchel, 3 děti 31.3.2009 18:28
*******Re: Znám podobný případ Žížalice 1.4.2009 8:48
****Re: Souhlasím s Iris Ráchel, 3 děti 31.3.2009 18:27
*****Jiný typ známých Iris 31.3.2009 19:5
******Re: Jiný typ známých Ráchel, 3 děti 31.3.2009 20:34
*****Re: Souhlasím s Iris Katka,kluci 6 a 10 1.4.2009 9:20
*Re: Ale nejde jen o matku a dítě Ronga 31.3.2009 13:32
**Re: Ale nejde jen o matku a dítě zuni 31.3.2009 13:34
*Re: Ale nejde jen o matku a dítě Dalila 31.3.2009 23:44
Absolutně jednostranný článek Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 31.3.2009 11:5
*Re: Absolutně jednostranný článek zuni 31.3.2009 11:11
**Re: Absolutně jednostranný článek Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 31.3.2009 14:27
*Souhlas Lizzie 31.3.2009 11:21
**Re: Souhlas adelaide k. 31.3.2009 11:39
***Re: Souhlas & 31.3.2009 11:48
****Re: Souhlas Lizzie 31.3.2009 11:57
*****Re: Souhlas adelaide k. 31.3.2009 12:4
******Re: Souhlas & 31.3.2009 12:12
*******Re: Souhlas adelaide k. 31.3.2009 12:18
********Re: Souhlas Lizzie 31.3.2009 12:22
*****Re: Souhlas Babi 31.3.2009 12:38
****Re: Souhlas Ráchel, 3 děti 31.3.2009 18:39
*****Re: Souhlas & 31.3.2009 18:51
******Re: Souhlas Ráchel, 3 děti 31.3.2009 20:36
*******Re: Souhlas & 31.3.2009 20:49
**Re: Souhlas kreditka 31.3.2009 12:39
*Re: Absolutně jednostranný článek sdafdsdf sydfsaf 31.3.2009 11:57
Taky souhlasím Hadice a hadi 31.3.2009 11:43
*Re: Taky souhlasím Iris 31.3.2009 12:6
**Re: Taky souhlasím adelaide k. 31.3.2009 12:13
***Re: Taky souhlasím zuni 31.3.2009 12:14
**Re: Taky souhlasím Hadice a hadi 31.3.2009 12:15
***Re: Taky souhlasím Iris 31.3.2009 12:26
****Re: Taky souhlasím zuni 31.3.2009 12:29
*****Minimálně jako trestně stíhaná Iris 31.3.2009 12:58
******Re: Minimálně jako trestně s... & 31.3.2009 13:5
*******Re: Minimálně jako trestně... Iris 31.3.2009 13:10
********Re: Minimálně jako trest... & 31.3.2009 13:15
*********Re: Minimálně jako tre... Iris 31.3.2009 13:26
********Re: Minimálně jako trest... Linda 31.3.2009 23:0
****Re: Taky souhlasím Hadice a hadi 31.3.2009 12:31
*****Re: Taky souhlasím Iris 31.3.2009 12:48
******Re: Taky souhlasím zuni 31.3.2009 12:52
******Re: Taky souhlasím zuni 31.3.2009 12:52
Jsem jedna z těch Mulderka+ufounci /05,08,11/ 31.3.2009 11:54
*Re: Jsem jedna z těch adelaide k. 31.3.2009 12:7
*Re: Jsem jedna z těch Iris 31.3.2009 13:22
*Re: Jsem jedna z těch Katka,kluci 6 a 10 31.3.2009 13:50
*Re: Jsem jedna z těch natyska 31.3.2009 13:54
*Re: Jsem jedna z těch josla 31.3.2009 14:31
**Re: Jsem jedna z těch Mulderka+ufounci /05,08,11/ 31.3.2009 14:38
***Re: Jsem jedna z těch josla 31.3.2009 14:41
*Re: Jsem jedna z těch Tvoje horší já 31.3.2009 16:28
*Re: Jsem jedna z těch ellen32 31.3.2009 21:52
*Re: Jsem jedna z těch ellen32 31.3.2009 21:53
**Re: Jsem jedna z těch Insula 31.3.2009 22:29
*Re: Jsem jedna z těch Helena, tři dospělé děti 1.4.2009 16:29
**Re: Jsem jedna z těch Tulka 1.4.2009 16:56
*Re: Jsem jedna z těch Kocík, syn 5 a dcera 16 měs. 2.4.2009 8:45
*Re: Jsem jedna z těch matevy 4.4.2009 23:55
Díky za odkazy arsiela, 31.3.2009 12:36
*Re: Díky za odkazy sarmi 31.3.2009 13:26
*Re: Díky za odkazy Peta@Naty@Katy 31.3.2009 13:57
*Re: Díky za odkazy Mulderka+ufounci /05,08,11/ 31.3.2009 14:30
*Re: Díky za odkazy Janka+3 31.3.2009 18:23
**Re: Díky za odkazy arsiela, 31.3.2009 20:56
Nechejme každému, co jeho jest Janule 31.3.2009 12:37
*Re: Nechejme každému, co jeho jest chikamichi 31.3.2009 14:52
**Re: Nechejme každému, co jeho jest Mulderka+ufounci /05,08,11/ 31.3.2009 15:23
***Re: Nechejme každému, co jeho jest Insula 31.3.2009 22:54
****Re: Nechejme každému, co jeho je... Líza 1.4.2009 5:40
Brutální způsoby usmrcování Vaal 31.3.2009 14:24
*Re: Brutální způsoby usmrcování Iris 31.3.2009 14:49
**Re: Brutální způsoby usmrcování Vaal 31.3.2009 15:3
***Re: Brutální způsoby usmrcování Iris 31.3.2009 15:19
****Re: Brutální způsoby usmrcování & 31.3.2009 15:39
*****Re: Brutální způsoby usmrcován... Iris 31.3.2009 15:47
*****děvče nebo chlapec - zajímavé Insula 31.3.2009 22:38
****Re: Brutální způsoby usmrcování Vaal 31.3.2009 16:31
****Re: Iris Limai 1.4.2009 18:14
**Re: Brutální způsoby usmrcování Helin+4lístek 22.11.2009 15:40
*Re: Brutální způsoby usmrcování ...neviditelná... 31.3.2009 14:55
*Re: Brutální způsoby usmrcování Kocík, syn 5 a dcera 16 měs. 1.4.2009 19:15
Jen detail...!!! vendyna (Janinka + Alenka) 31.3.2009 16:29
Odsoudit je tak snadné! Irenea 31.3.2009 17:11
*Re: Odsoudit je tak snadné! arsiela, 31.3.2009 17:38
*Re: Odsoudit je tak snadné! Vaal 31.3.2009 19:35
**Re: Odsoudit je tak snadné! Irenea 31.3.2009 19:44
*Re: Odsoudit je tak snadné! Dalila 1.4.2009 0:10
Díky za tenhle článek. Líza 31.3.2009 17:49
*Re: Díky za tenhle článek. kaMyš 31.3.2009 18:56
**Re: Díky za tenhle článek. amálkaZ 31.3.2009 20:6
*Re: Díky za tenhle článek. Dianka (04+06+09) 31.3.2009 20:15
*Re: Díky za tenhle článek. Linda 31.3.2009 23:19
**Re: Díky za tenhle článek. 10.5Libik12 1.4.2009 1:9
žabomyška 31.3.2009 22:9
*Re: já Linda 31.3.2009 23:29
**To si děláte legracii? Irs 1.4.2009 7:15
***Re: To si děláte legracii? Linda 1.4.2009 17:1
****Re: To si děláte legracii? Tulka 1.4.2009 17:15
*****??? Linda 1.4.2009 18:33
***Máme ne dauníka ale edíka Pisarka, 1 postižené dítě 2.4.2009 1:33
****Re: Máme ne dauníka ale edíka arsiela, 2.4.2009 8:7
****Re: Máme ne dauníka ale edíka petka, dcerka s DS 5.4.2009 9:52
*****Re: Máme ne dauníka ale edíka petka, dcerka s DS 5.4.2009 20:11
******Re: Máme ne dauníka ale edík... Pisarka, 1 postižené dítě 6.4.2009 18:51
**Re: já Sylva 8.4.2009 2:17
Být či nebýt... Kocík, syn 5 a dcera 16 měs. 1.4.2009 9:22
Interupce Liška s banem :) 1.4.2009 12:47
raná péče Ikmínka 1.4.2009 13:14
Nejsem věřící Barbora 1.4.2009 14:16
*Re: Nejsem věřící Simona 1.4.2009 14:37
**humální Věra. 1.4.2009 14:46
***Re: humální Simona 1.4.2009 15:1
***Re: humální Daniela 1.4.2009 16:44
***Re: humální Rokyna 1.4.2009 22:10
*Re: Nejsem věřící Linda 1.4.2009 17:15
Jak to mám já... Tamarkaa 1.4.2009 15:11
U deti postizenych vas jen tak nezbavi ... Anca-Filipek4.12.2006 1.4.2009 17:4
*Re: U deti postizenych vas jen tak ne... bohunak 1.4.2009 17:33
**Re: chikamichi 1.4.2009 19:34
***Re: bohunak 1.4.2009 19:45
****Re: bohunak 1.4.2009 19:53
*Re: U deti postizenych vas jen tak ne... Draci mamka 4+1 1.4.2009 20:24
Veroniko, Draci mamka 4+1 1.4.2009 19:58
Nevěřím Diny a čtyřlístek 2.4.2009 23:0
*Re: Nevěřím Rokyna 3.4.2009 10:53
**Re: Nevěřím Diny a čtyřlístek 3.4.2009 11:6
***Re: Nevěřím Rokyna 3.4.2009 17:2
**Re: Nevěřím Myss 4.4.2009 21:18
paradoxy Věra. 3.4.2009 8:23
Můj bratranec se narodil postižený, jeho... Zuzuk 3.4.2009 8:59
*Re: Můj bratranec se narodil postižený... ...neviditelná... 3.4.2009 9:42
*Re: Můj bratranec se narodil postižený... ...neviditelná... 3.4.2009 9:50
**Re: Můj bratranec se narodil postiže... ...neviditelná... 3.4.2009 10:55
***Re: Můj bratranec se narodil posti... Rokyna 3.4.2009 11:14
****Re: Můj bratranec se narodil pos... ...neviditelná... 3.4.2009 11:32
*****Re: Můj bratranec se narodil p... Rokyna 3.4.2009 12:8
*Re: Můj bratranec se narodil postižený... ...neviditelná... 3.4.2009 9:50
**Re: Můj bratranec se narodil postiže... Zuzuk 3.4.2009 12:38
*Re: Můj bratranec se narodil postižený... Pole levandulové 3.4.2009 9:55
**Re: Můj bratranec se narodil postiže... Zuzuk 3.4.2009 12:28
*Re: Můj bratranec se narodil postižený... Líza 3.4.2009 10:0
**Re: Můj bratranec se narodil postiže... Zuzuk 3.4.2009 12:31
*Re: Můj bratranec se narodil postižený... Pisarka, 1 postižené dítě 4.4.2009 15:36
Ten kdo si takou věc neprožije, nemá prá... llenicka 4.4.2009 21:36
*Re: Ten kdo si takou věc neprožije, ne... argus 4.4.2009 22:8
laciné moralizování argus 4.4.2009 22:5
*Re: laciné moralizování Horempádem 16.4.2009 1:39
AMC neodhalí všechny genetické vady Jiotka 5.4.2009 22:25
vlastní zkušenost Martina, jeden nemocný chlapeček 30.11.2009 23:0
*Re: vlastní zkušenost 10.5Libik12 1.12.2009 0:49
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.