tisk-hlavicka

Návrat porodu matkám je nutný

19.9.2008 Adéla Klaczaková a kolektiv matek 615 názorů

Lékaři obhajující medicínsky vedený porod v nemocničním zařízení se z pochopitelných důvodů vyjadřují velmi důrazně proti porodům doma. Z výsledků metodicky kvalitních studií však jasně vyplývá, že porod doma je pro nízkorizikovou rodičku stejně bezpečný, jako porod ve zdravotnickém zařízení.

Nepoučený čtenář internetových zpravodajských portálů, který narazil na nedávné články pojednávající o situaci v českém porodnictví a o chystané demonstraci před ministerstvem zdravotnictví (proběhne 8.10.2008 - více na www.normalniporod.cz) musel nabýt dojmu, že skupina stojící v opozici vůči zastáncům lékařsky vedeného porodu je tvořena přecitlivělými a neinformovanými ženami, které se dovolávají humánní a bezpečné péče zcela zbytečně, protože už ji mají dávno k dispozici.

Čtenář orientovaný v problematice porodnické péče a obeznámený s trendy tohoto oboru v posledních třiceti letech se naopak musel cítit hluboce frustrován zkreslenými a nepravdivými informacemi, které v diskusi o stavu českého porodnictví zaznívají stále dokola, a to i z úst profesionálních zdravotníků. Z pocitu frustrace nad uvedenými články vznikl tento text, na němž se podílely níže podepsané sympatizantky přirozeného porodu.

Nejedná se o pacientky nespokojené z principu, které se zbytečně domáhají změn. Jedná se o velmi dobře informované matky a nastávající matky, které chtějí to, co v současné době nemají: právo volby. Chtějí mít možnost, zvolit si v těhotenství místo specializované a nákladné péče gynekologa individuální a méně invazivní péči porodní asistentky (dostupné výzkumy jednoznačně tuto péči považují za nejbezpečnější a nejefektivnější pro zdravou těhotnou ženu). Zákon dává porodním asistentkám možnost tuto péči poskytovat, ale pojišťovny s nimi přes zájem rodiček neuzavírají smlouvy, takže zájemkyně o takovou péči si poradnu u porodní asistentky musí platit ze svého.

Chtějí si svobodně zvolit místo porodu - některé z nich chtějí porodit své děti doma za přítomnosti porodní asistentky, jiné by rády využily služeb porodního domu.

Porodní dům (tedy místo, kde je možné přirozeně porodit s péčí porodní asistentky) u nás zatím neexistuje ani jediný. Zákon jeho existenci sice umožňuje, ale úřady svévolně odmítají takovému zdravotnickému zařízení vydat registraci.

Tyto ženy nechtějí přitom nikomu brát možnost porodit v porodnici s veškerou lékařskou péčí a technickým zázemím.

Lékaři obhajující medicínsky vedený porod v nemocničním zařízení (tedy porod, který řídí lékař-porodník pomocí medikamentů, rutinních zásahů a pokynů) se z pochopitelných důvodů vyjadřují velmi důrazně proti porodům doma. Z výsledků metodicky kvalitních studií však jasně vyplývá, že porod doma je pro nízkorizikovou rodičku stejně bezpečný, jako porod ve zdravotnickém zařízení.

Zároveň jsou mimoklinické porody statisticky výrazně levnější. Ušetřené peníze by bylo možné investovat do jiných oblastí medicíny, kde budou využity mnohem účelněji. Další úspory by přinesla v zahraničí zcela běžná praxe odchodu domů už několik hodin po porodu, tzv. ambulantní porod, které se ale většina lékařů v ČR brání a argumentují vznikem životohrožujících komplikací u dítěte i matky.

Žádné statistky neuvádějí zvýšené riziko pro matku a dítě při brzkém odchodu z porodnice. Naopak, některé země, jako Spojné Království a Norsko, tuto praxi pro zdravé matky a novorozence zavedly plošně, z důvodu lepších podmínek adaptace novorozenců v domácím prostředí. Výzkumy také svědčí pro častější výskyt poporodní deprese u matek, rodících v nemocnicích.

Ačkoli tato fakta jsou již dlouhou dobu známa, žena, která si nyní porod doma zvolí, si musí péči porodní asistentky hradit ze svého a připravit se na to, že pokud bude nutný převoz do porodnice (dle evropských statistik ve 12-14% domácích porodů, většinou z důvodu nepostupujícího porodu nebo neodlučující se placenty), bude ona sama i její asistentka čelit výhrůžkám, obstrukcím a neochotě nemocničního personálu ke spolupráci. V zahraničí je ovšem naprosto běžné, že fyziologický porod je záležitostí porodní asistentky (ať už doma nebo v porodnici) a teprve komplikace řeší lékař. I některé osvícené české porodnice tímto způsobem pracují a podobný princip spolupráce znají nakonec i všichni čeští porodníci z okresních nemocnic, kteří složitější stavy převážejí na specializovaná pracoviště, což jim tam zcela jistě nikdo nevyčítá.

Některé sympatizantky přirozeného porodu pak chtějí své dítě přivést na svět v porodnici. Nezavrhují specializovanou lékařskou péči, naopak v případě problémů jsou za ni vděčny, stejně jako ostatní ženy rodící mimo nemocniční zařízení, avšak chtěly by se vyhnout rutinním, z hlediska zdravotního stavu neodůvodněným zákrokům, které jen zvyšují riziko komplikací. Kromě notoricky zmiňovaného klystýru a holení, které skutečně nejsou největším problémem fyziologických, leč medicínsky vedených porodů, jde třeba o rutinně podávané infuze oxytocinu za účelem urychlení porodu, protržení vaku blan nebo nástřih hráze. Tyto zákroky se v českých porodnicích rutinně provádějí i přesto, že Světová zdravotnická organizace je považuje u normálně probíhajícího porodu za jednoznačně škodlivé. Odmítnutí těchto rutinních zákroků se přitom často setkává s nevolí porodníků, zastrašováním a výhrůžkami. Dalším častým problémem, který má nepříznivý vliv na průběh porodu, je nedostatek svobody pohybu v průběhu porodu (zejména v I. době porodní) a nemožnost zvolit si spontánně porodní polohu.

V diskusi o směřování českého porodnictví odrážejí někteří porodníci argumenty pro přirozený porod vědomě lživými informacemi a manipulacemi. Za všechny uveďme například letitou a zcela absurdní legendu o sanitkách s mobilním operačním sálem, stojících před domy holandských domorodiček, kterými se odůvodňují vynikající výsledky tamních domácích porodů, nebo v jednom ze zmíněných článků uvedenou informaci o tom, že přirozeně rodící venkovanky si v minulosti přivodily taková zranění porodních cest, že přestaly být pro své manžele přitažlivé (pak je ovšem s podivem, že počaly a porodily ještě dalších šest či osm dětí).

Rodičky i porodní asistentky usilující o právo volby by si přály objektivní, férovou a partnerskou diskusi o českém porodnictví. Nechtějí čelit lžím, překrucování faktů a zastrašování z úst některých porodníků. Porod samotný považují za přirozený proces, který může až 90 % žen prožít bez zásahů a komplikací, pokud se cítí v bezpečí, mají k dispozici trpělivou a erudovanou porodní asistentku a nejsou nuceny podléhat rutinním zákrokům a nařízením. Jsou přesvědčeny, že za dítě nese odpovědnost matka a že je nehumánní ji od něj po porodu bezdůvodně oddělovat, jak se dnes v porodnicích běžně děje. Jsou informované, zodpovědné a rozhodnuté zajistit svým dětem co nejpříznivější a dle dostupných vědeckých informací nejbezpečnější způsob příchodu na svět - přirozený porod. Neupírají ostatním jejich vlastní rozhodnutí, pro sebe však chtějí svobodu volby a domnívají se, že ve svobodné zemi by ji po právu měly mít. Nic více, nic méně.

Podepsány
Mgr. Michaela Mrowetz - klinická psycholožka, Mgr. Martina Josefová - učitelka - elementaristka, Markéta Martinková - studentka, Ing. Arlena König - vedoucí neziskové organizace, Mgr. Ludmila Kovářová - správce IT, Cizinka - cizí státní příslušnice, která si přeje zůstat v anonymitě, porodila jedno dítě v ČR v porodnici a druhé v porodním domě v SRN, Šárka Parkanová - zdravotní sestra, dula, Gabriela Chrastilová - spisovatelka, Jitka Blažková - asistentka ředitele, Mgr. Markéta Slunečková - Web Editor, Jolana Hamáková - administrativní pracovnice, Mgr. Markéta Pavlíková MSc. - statistička medicínských výzkumů, Adéla Klaczaková - studentka, Ing. Bc. Blanka Nejedlá - stavební inženýrka, učitelka, Ing. Alžběta Košková- operations manager.

Názory k článku (>600 názorů)
Zobrazeno je prvních 600 názorů. Vše zobrazíte podle času.
to je přesně ono, díky Bumbi&05,08,10 19.9.2008 9:38
*taky se "podepisuji" a ráda anna kari 19.9.2008 11:54
*Re: to je přesně ono, díky SofieVojta 20.9.2008 18:26
**Re: to je přesně ono, díky Přátelé a známí 26.9.2008 13:59
*Re: to je přesně ono, díky SofieVojta 20.9.2008 18:26
*Re: to je přesně ono, díky luckabo 22.9.2008 11:35
**Re: to je přesně ono, díky kreditka 22.9.2008 12:29
**Re: to je přesně ono, díky kreditka 22.9.2008 12:32
návrat k přírodě???? Insula 19.9.2008 10:2
*Re: návrat k přírodě???? zuni 19.9.2008 10:8
**Re: návrat k přírodě???? Insula 19.9.2008 21:26
*Re: návrat k přírodě???? Vrtulka* 19.9.2008 10:16
*Re: návrat k přírodě???? mamka a dcerka 21.9.2008 10:45
Pěkný. Líza 19.9.2008 10:42
*Re: Pěkný. Babsi+2 22.9.2008 7:57
**Re: Pěkný. Sylvie 22.9.2008 8:2
**Re: Pěkný. Mlada 22.9.2008 8:21
**Re: Pěkný. ANNAHAM 25.9.2008 11:49
***Re: Pěkný. MarkétaP + 4 dcerky 25.9.2008 11:56
****Re: Pěkný. ANNAHAM 25.9.2008 12:40
*****Re: Pěkný. MarkétaP + 4 dcerky 25.9.2008 12:41
******Re: Pěkný. ANNAHAM 25.9.2008 12:49
*******Re: Pěkný. MarkétaP + 4 dcerky 25.9.2008 13:3
********Re: Pěkný. ANNAHAM 26.9.2008 9:49
porody v NL Mata_ 19.9.2008 10:44
*Re: porody v NL Katka9 19.9.2008 11:33
**Re: porody v NL adelaide k. 19.9.2008 13:26
**Re: porody v NL .Žaba 19.9.2008 14:34
*Re: porody v NL Marketa 19.9.2008 16:51
Svobodná volba. Emilka. 19.9.2008 11:32
*Re: Svobodná volba. zuni 19.9.2008 11:42
*Re: Svobodná volba. Sylvie 19.9.2008 11:48
**Re: Svobodná volba. Emilka. 19.9.2008 12:20
***Re: Svobodná volba. Beezi,V+J 19.9.2008 12:26
****Re: Svobodná volba. Emilka. 19.9.2008 12:36
*****Levnější porod Eva, 4 +3 19.9.2008 12:42
******Re: Levnější porod kreditka 19.9.2008 12:56
*******Re: Levnější porod Lenelka 19.9.2008 13:0
********Re: Levnější porod kreditka 19.9.2008 13:38
*********Re: Levnější porod Lenelka 19.9.2008 13:46
*********Re: Levnější porod *Aida* 19.9.2008 14:28
*******Re: Levnější porod MarkétaP + 4 dcerky 19.9.2008 13:21
********Re: Levnější porod Lenelka 19.9.2008 13:23
*******Re: Levnější porod Marketa 19.9.2008 18:28
********Re: Levnější porod Lenelka 19.9.2008 18:32
*********Re: Levnější porod Marketa 19.9.2008 18:37
**********Re: Levnější porod Lenelka 19.9.2008 18:43
***********Re: Levnější porod Marketa 19.9.2008 18:54
************Re: Levnější por... Lenelka 19.9.2008 19:2
*************Re: Levnější p... & 19.9.2008 19:14
**************Re: Levnější... Marketa 19.9.2008 19:30
***********Re: Levnější porod & 19.9.2008 18:56
************Re: Levnější por... Lenelka 19.9.2008 18:58
*******Re: Levnější porod cizinka1 20.9.2008 10:1
*****Re: Svobodná volba. Vrtulka* 19.9.2008 12:44
******Re: Svobodná volba. Emilka. 19.9.2008 13:25
*****Re: Svobodná volba. Bumbi&05,08,10 19.9.2008 14:36
******co je partobulin Marketa 19.9.2008 18:33
*******Re: co je partobulin Sylvie 19.9.2008 19:20
********Re: co je partobulin Marketa 19.9.2008 19:27
*********Re: co je partobulin Sylvie 19.9.2008 19:31
**********Re: co je partobulin... Bumbi&05,08,10 20.9.2008 0:47
******Re: Svobodná volba. miuška 21.9.2008 2:3
****Re: Svobodná volba. Kačka+Miška+Eli+Anička 20.9.2008 21:36
***Re: Svobodná volba. MarkétaP + 4 dcerky 19.9.2008 13:20
***Re: Svobodná volba. Bumbi&05,08,10 19.9.2008 14:34
***Re: Svobodná volba. Líza 19.9.2008 14:41
***Re: Svobodná volba. Sylvie 19.9.2008 16:23
Přeplněná porodnice = bezpečí? (!) Kristýna 19.9.2008 11:33
*Porodní domy Jana, dcera 4 r. 19.9.2008 12:20
*Re: Přeplněná porodnice = bezpečí? (!) Markét+2kluci 19.9.2008 13:21
**Re: Přeplněná porodnice = bezpečí? (... Lusika 19.9.2008 15:37
*Re: Přeplněná porodnice = bezpečí? (!) Alice + 3 19.9.2008 17:18
*Re: Přeplněná porodnice = bezpečí? (!) jelinkeva 19.9.2008 23:8
**Re: Přeplněná porodnice = bezpečí? (... Hanka 19.9.2008 23:45
**Re: Přeplněná porodnice = bezpečí? (... Margot+1 20.9.2008 10:26
***Re: Přeplněná porodnice = bezpečí?... jelinkeva 20.9.2008 20:58
****Re: Přeplněná porodnice = bezpeč... Lusika, Lucinka+20tt 21.9.2008 17:21
Souhlasím Eva, 4 +3 19.9.2008 12:39
hau mač Martina+Berťas+_ 19.9.2008 14:9
*Re: hau mač Bumbi&05,08,10 19.9.2008 14:41
**Re: hau mač Martina+Berťas+? 19.9.2008 17:58
Jaká by byla moje volba Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 19.9.2008 14:33
*Re: Jaká by byla moje volba Ivory 19.9.2008 15:20
**Re: Jaká by byla moje volba Hanka 19.9.2008 22:32
*Re: Jaká by byla moje volba Ivory 19.9.2008 15:20
rozpolcenost Lusika 19.9.2008 15:25
*Re: rozpolcenost Vrtulka* 19.9.2008 15:38
*Re: rozpolcenost Ivory 19.9.2008 15:56
**Re: rozpolcenost Ivory 19.9.2008 16:5
***Re: rozpolcenost jandyk+Jiřík04/06+Káťa 11/08 19.9.2008 16:54
****Re: rozpolcenost Vrtulka* 19.9.2008 17:7
****Re: rozpolcenost Vrtulka* 19.9.2008 17:10
****Re: rozpolcenost Dana, dvě děti 19.9.2008 17:11
**Re: rozpolcenost Emilka. 19.9.2008 20:8
***Re: rozpolcenost Beezi,V+J 19.9.2008 20:31
****Re: rozpolcenost Emilka. 19.9.2008 21:5
*****Re: rozpolcenost MarkétaP + 4 dcerky 19.9.2008 21:12
*****Re: rozpolcenost Beezi,V+J 19.9.2008 21:12
*****Re: rozpolcenost Beezi,V+J 19.9.2008 21:26
******Re: rozpolcenost Emilka. 19.9.2008 21:56
*Re: rozpolcenost Margot+1 20.9.2008 10:38
**Re: rozpolcenost Lusika 21.9.2008 9:11
***Re: rozpolcenost Margot+1 21.9.2008 10:33
****Re: rozpolcenost Lusika 21.9.2008 20:9
Rodit doma bych si tedy netroufla Liška s banem :) 19.9.2008 16:51
*Re: Rodit doma bych si tedy netroufla Ivory 19.9.2008 17:19
**Re: Rodit doma bych si tedy netroufl... Ivory 19.9.2008 17:25
***Re: Rodit doma bych si tedy netrou... JBB 19.9.2008 22:2
****Re: Rodit doma bych si tedy netr... cizinka1 20.9.2008 10:22
hlavne podepiste a prijdte klara, v ocekavani 19.9.2008 17:43
*Re: hlavne podepiste a prijdte Marketa 19.9.2008 18:40
**www.normalniporod.cz Marketa 19.9.2008 19:2
*Re: hlavne podepiste a prijdte Margot+1 20.9.2008 10:49
Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 17:55
*Re: Pekne, ale... MarkétaP + 4 dcerky 19.9.2008 18:7
**Re: Pekne, ale... MarkétaP + 4 dcerky 19.9.2008 18:8
**Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 18:14
***Re: Pekne, ale... MarkétaP + 4 dcerky 19.9.2008 18:18
****Re: Pekne, ale... Amazonka 4D 19.9.2008 18:30
*****Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 18:35
******Re: Pekne, ale... Kukulin 19.9.2008 19:59
***Re: Pekne, ale... Sylvie 19.9.2008 18:20
***Re: Pekne, ale... Bumbi&05,08,10 20.9.2008 1:2
**Re: Pekne, ale... Kačka+Miška+Eli+Anička 20.9.2008 23:50
*Re: Pekne, ale... Sylvie 19.9.2008 18:16
**Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 18:32
***Re: Pekne, ale... Lenelka 19.9.2008 18:36
****Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 18:41
*****Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 18:47
*****Re: Pekne, ale... Lenelka 19.9.2008 18:52
*****Re: Pekne, ale... Vrtulka* 19.9.2008 19:2
******Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 19:3
***Re: Pekne, ale... Amazonka 4D 19.9.2008 18:52
****Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 19:0
*****Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 19:1
******Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 19:2
*******Re: Pekne, ale... Vrtulka* 19.9.2008 19:5
*******Re: Pekne, ale... zuzini 21.9.2008 11:55
*****Re: Pekne, ale... Lenelka 19.9.2008 19:3
******Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 19:5
*******Re: Pekne, ale... Lenelka 19.9.2008 19:11
********Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 19:55
*********Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 20:12
*********Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 20:17
**********Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 20:27
***********Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 20:29
***********Re: Pekne, ale... kreditka 19.9.2008 21:36
************Re: Pekne, ale..... Beezi,V+J 19.9.2008 21:54
************Re: Pekne, ale..... Líza 20.9.2008 7:57
*************Re: Pekne, ale... kreditka 20.9.2008 13:29
**************Re: Pekne, a... Vrtulka* 20.9.2008 13:58
***************Re: Pekne,... kreditka 20.9.2008 14:20
***************Re: Pekne,... ViktorieC 20.9.2008 16:5
**************Re: Pekne, a... Líza 20.9.2008 16:44
***************Re: Pekne,... Konstanta & 3 raraši 20.9.2008 16:53
****************Re: Pekn... Amazonka 4D 20.9.2008 16:56
*********Re: Pekne, ale... Sylvie 19.9.2008 20:19
*********Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 20:21
**********Re: Pekne, ale... Beezi,V+J 19.9.2008 20:22
***Re: Pekne, ale... Sylvie 19.9.2008 19:6
****Re: Pekne, ale... ViktorieC 19.9.2008 19:47
*****Viktorie Pippilotta 19.9.2008 20:20
******Re: Viktorie JBB 19.9.2008 22:14
******Re: Viktorie ViktorieC 20.9.2008 7:48
*******Re: Viktorie & 20.9.2008 8:21
*******Re: Viktorie kreditka 20.9.2008 13:33
*****Re: Pekne, ale... Líza 19.9.2008 20:29
*****Re: Pekne, ale... Sylvie 19.9.2008 20:35
*****Re: Pekne, ale... Konstanta & 3 raraši 19.9.2008 21:5
*****Re: Pekne, ale... zuzini 21.9.2008 12:7
****Re: Pekne, ale... Margot+1 20.9.2008 11:5
*Re: Pekne, ale... jelinkeva 19.9.2008 23:18
**Re: Pekne, ale... ViktorieC 20.9.2008 7:39
*Re: Pekne, ale... Hanka 19.9.2008 23:39
*Re: Pekne, ale... 10.5Libik12 19.9.2008 23:51
DEKUJI Zuzana 19.9.2008 23:29
*Re: DEKUJI jandyk+Jiřík04/06+Káťa 11/08 20.9.2008 7:39
**Re: DEKUJI zuni 22.9.2008 9:59
Neupírám právo volby, ale... Anko, 2 děti 20.9.2008 9:23
*Re: Neupírám právo volby, ale... cizinka1 20.9.2008 9:45
*Re: Neupírám právo volby, ale... Vrtulka* 20.9.2008 9:47
**Re: Neupírám právo volby, ale... ViktorieC 20.9.2008 16:11
***Re: Neupírám právo volby, ale... Líza 20.9.2008 16:36
****Re: Neupírám právo volby, ale... ViktorieC 20.9.2008 16:50
*****Re: Neupírám právo volby, ale.... Amazonka 4D 20.9.2008 16:53
*****Re: Neupírám právo volby, ale.... Líza 20.9.2008 16:58
******Re: Neupírám právo volby, al... ViktorieC 20.9.2008 17:29
*******Re: Neupírám právo volby, ... Vrtulka* 20.9.2008 17:36
*******Re: Neupírám právo volby, ... Líza 20.9.2008 17:39
********Re: Neupírám právo volby... ViktorieC 20.9.2008 18:56
*********Re: Neupírám právo vol... Líza 20.9.2008 19:1
**********Re: Neupírám právo v... jana38 21.9.2008 21:55
*********Re: Neupírám právo vol... cizinka1 20.9.2008 19:45
**********Re: Neupírám právo v... ViktorieC 21.9.2008 10:12
***********Re: Neupírám právo... cizinka1 21.9.2008 10:30
************Re: Neupírám prá... ViktorieC 21.9.2008 10:40
*************Re: Neupírám p... cizinka1 21.9.2008 10:46
**************Re: Neupírám... ViktorieC 21.9.2008 10:56
***************Re: Neupír... cizinka1 21.9.2008 11:2
***************Re: Neupír... zuzini 21.9.2008 14:15
************* A jeste cizinka1 21.9.2008 10:47
*************Re: Neupírám p... Renata 21.9.2008 10:58
**************Re: Neupírám... Beruška9 21.9.2008 11:6
***************Re: Neupír... ViktorieC 21.9.2008 11:19
****************Re: Neup... Renata 21.9.2008 11:23
****************Re: Neup... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 11:24
****************Re: Neup... Beruška9 21.9.2008 11:24
*****************Re: Ne... Beruška9 21.9.2008 11:25
****************Re: Neup... Bellana 21.9.2008 11:34
****************Re: Neup... Líza 21.9.2008 13:29
****************Re: Neup... Líza 21.9.2008 13:31
*****Re: Neupírám právo volby, ale.... Konstanta & 3 raraši 20.9.2008 17:1
***Re: Neupírám právo volby, ale... Sylvie 20.9.2008 16:37
Špatně se o tom mluví vokounek 20.9.2008 9:56
Holandsko Nina 20.9.2008 12:48
*Re: Holandsko *Aida* 20.9.2008 13:16
*Re: Holandsko *Aida* 20.9.2008 13:22
*Re: Holandsko cizinka1 20.9.2008 19:30
*Re: Holandsko Renata 20.9.2008 19:38
*Re: Holandsko Marketa 20.9.2008 20:18
**Re: Holandsko kreditka 20.9.2008 20:57
***Re: Holandsko cizinka1 20.9.2008 21:7
***Re: Holandsko Marketa 20.9.2008 21:17
****Re: Holandsko kreditka 20.9.2008 21:43
*****Re: Holandsko Marketa 20.9.2008 21:53
******Re: Holandsko kreditka 20.9.2008 22:0
*******Re: Holandsko kreditka 20.9.2008 22:8
********Re: Holandsko cizinka1 20.9.2008 22:10
********Re: Holandsko Lenelka 20.9.2008 22:16
*********Re: Holandsko cizinka1 20.9.2008 22:25
**********Re: Holandsko Lenelka 20.9.2008 22:33
***********Re: Holandsko *Aida* 20.9.2008 22:47
***********Re: Holandsko *Aida* 20.9.2008 22:51
************Re: Holandsko Lenelka 20.9.2008 23:12
*************Re: Holandsko *Aida* 20.9.2008 23:31
**************Re: Holandsk... Lenelka 20.9.2008 23:34
*************Re: Holandsko kreditka 21.9.2008 10:7
**********Re: Holandsko Marketa 20.9.2008 23:17
********Re: Holandsko Marketa 20.9.2008 23:9
*********Re: Holandsko kreditka 21.9.2008 10:9
... Veronika, 2 děti + 38tt 20.9.2008 14:36
*Re: ... Valkýra 20.9.2008 14:39
**Re: ... Valkýra 20.9.2008 14:40
Dobře napsaný, celkem vyvážený článek Katuba 20.9.2008 15:6
Lobbing porodních bab je to Maris7 20.9.2008 15:51
*Re: Lobbing porodních bab je to MarkétaP + 4 dcerky 20.9.2008 15:55
**CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁNKY, KTER... Hálík 20.9.2008 16:42
***Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁNKY... Líza 20.9.2008 16:47
****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁN... Konstanta & 3 raraši 20.9.2008 16:55
****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁN... Hálík 20.9.2008 17:5
*****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČL... Konstanta & 3 raraši 20.9.2008 17:9
*****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČL... ...neviditelná... 20.9.2008 17:21
***Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁNKY... Sylvie 20.9.2008 17:6
****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁN... Líza 20.9.2008 17:8
*****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČL... Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 20.9.2008 19:26
******Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ... kreditka 20.9.2008 21:5
*****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČL... Hálík 20.9.2008 23:39
******Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ... *Aida* 20.9.2008 23:54
*******Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVK... Beruška9 21.9.2008 0:19
********Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚ... Hálík 21.9.2008 0:32
*********Re: CO SE STANE S PŘÍS... cizinka1 21.9.2008 8:12
**********Re: CO SE STANE S PŘ... Beruška9 21.9.2008 8:24
*******Re: Hálík 21.9.2008 0:37
********Re: *Aida* 21.9.2008 23:33
****Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁN... Amazonka 4D 20.9.2008 17:9
****MÁ OMLUVA RODINě Hálík 20.9.2008 17:47
*****Re: MÁ OMLUVA RODINě Konstanta & 3 raraši 20.9.2008 17:53
***Re: CO SE STANE S PŘÍSPĚVKY ČLÁNKY... Lusika 21.9.2008 10:38
*Re: Lobbing porodních bab je to MarkétaP + 4 dcerky 20.9.2008 16:10
*Re: Lobbing porodních bab je to Kačkač 20.9.2008 21:0
Děkuji Blanka, 4 děti 20.9.2008 17:42
Holandsko Nina 20.9.2008 21:21
*Re: Holandsko cizinka1 20.9.2008 21:49
**Re: Holandsko Lenelka 20.9.2008 21:59
**Nino a cetla jsi ty clanky??? & 20.9.2008 23:3
***Re: Nino a cetla jsi ty clanky??? cizinka1 21.9.2008 7:32
****Re: Nino a cetla jsi ty clanky??... Renata 21.9.2008 9:20
*****Re: Nino a cetla jsi ty clanky... Beruška9 21.9.2008 10:10
******Nedělky doma Renata 21.9.2008 10:27
*Re: Holandsko kreditka 20.9.2008 21:56
**Re: Holandsko cizinka1 20.9.2008 22:1
*Nino Marketa 20.9.2008 23:39
**Re: Nino *Aida* 20.9.2008 23:58
***Re: Nino Nina 21.9.2008 13:14
****Re: Nino cizinka1 21.9.2008 14:8
*****Re: Nino cizinka1 21.9.2008 14:24
*Re: Holandsko Lída 22.9.2008 21:20
Nam slo o vteriny a to se z domova nesti... kosa, 2 dcery (2,5roku a 9mesicu) 21.9.2008 9:14
*Re: Nam slo o vteriny a to se z domova... Líza 21.9.2008 9:21
**Re: Nam slo o vteriny a to se z domo... ViktorieC 21.9.2008 10:13
***Re: Nam slo o vteriny a to se z do... Renata 21.9.2008 10:17
****Re: Nam slo o vteriny a to se z ... ViktorieC 21.9.2008 10:26
*****Re: Nam slo o vteriny a to se ... cizinka1 21.9.2008 10:35
*****Re: Nam slo o vteriny a to se ... Renata 21.9.2008 10:36
*****Re: Nam slo o vteriny a to se ... koša 21.9.2008 13:17
******Re: Nam slo o vteriny a to s... zuzini 21.9.2008 13:21
******Re: Nam slo o vteriny a to s... zuzini 21.9.2008 13:22
*******Re: Nam slo o vteriny a to... koša 21.9.2008 13:41
********Re: Nam slo o vteriny a ... zuzini 21.9.2008 13:54
******Re: Nam slo o vteriny a to s... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 13:26
******Re: Nam slo o vteriny a to s... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 13:30
*******Re: Nam slo o vteriny a to... koša 21.9.2008 14:11
********Re: Nam slo o vteriny a ... cizinka1 21.9.2008 14:15
********Re: Nam slo o vteriny a ... zuzini 21.9.2008 14:16
********Re: Nam slo o vteriny a ... Sylvie 21.9.2008 14:16
********Re: Nam slo o vteriny a ... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 14:17
********Re: Nam slo o vteriny a ... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 14:19
*********Re: Nam slo o vteriny ... koša 21.9.2008 14:38
*******Re: Nam slo o vteriny a to... kreditka 21.9.2008 18:18
********Re: Nam slo o vteriny a ... Vrtulka* 21.9.2008 18:21
*********Re: Nam slo o vteriny ... kreditka 21.9.2008 19:14
**********Re: Nam slo o vterin... zuzini 22.9.2008 11:33
***********Re: Nam slo o vter... kreditka 22.9.2008 12:26
************Re: Nam slo o vt... Sylvie 22.9.2008 12:35
*************Re: Nam slo o ... kreditka 22.9.2008 12:43
**************Re: Sylvie 22.9.2008 14:38
***************Re: kreditka 22.9.2008 19:18
****************Re: Sylvie 22.9.2008 19:30
*****************Re: kreditka 22.9.2008 20:32
******************Re: Emilka. 22.9.2008 20:44
*******************Re: kreditka 22.9.2008 21:16
********************Re: Emilka. 22.9.2008 21:25
******************Re: Sylvie 22.9.2008 21:47
****************Re: cizinka1 22.9.2008 19:35
*****************Re: kreditka 22.9.2008 20:52
******************Re: cizinka1 22.9.2008 21:14
*******************Re: kreditka 22.9.2008 21:27
********Re: Nam slo o vteriny a ... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 18:27
*********Re: Nam slo o vteriny ... kreditka 21.9.2008 19:17
*******Re: Nam slo o vteriny a to... kreditka 21.9.2008 18:22
******Re: Nam slo o vteriny a to s... Lenelka 21.9.2008 13:31
******Re: Nam slo o vteriny a to s... Renata 21.9.2008 13:36
*******Re: Nam slo o vteriny a to... koša 21.9.2008 13:47
********Re: Nam slo o vteriny a ... Renata 21.9.2008 14:33
*Re: Nam slo o vteriny a to se z domova... Renata 21.9.2008 10:9
*Re: Nam slo o vteriny a to se z domova... kreditka 21.9.2008 10:30
**Re: Nam slo o vteriny a to se z domo... Beruška9 21.9.2008 10:34
***Re: Nam slo o vteriny a to se z do... kreditka 21.9.2008 10:39
diky za porod v nemocnici mamka a zlobidla 21.9.2008 10:38
*souhlasim Marketa 21.9.2008 22:46
jistota mi zachránila život Bettynka, 1 dítě 21.9.2008 11:4
*Re: jistota mi zachránila život MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 11:11
**Re: jistota mi zachránila život Marketa 21.9.2008 12:7
*Re: jistota mi zachránila život Renata 21.9.2008 11:11
Aby se to neotocilo proti vsem... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 13:9
*Re: Aby se to neotocilo proti vsem... Lenelka 21.9.2008 13:25
**Re: Aby se to neotocilo proti vsem..... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 13:43
***Re: Aby se to neotocilo proti vsem... Lenelka 21.9.2008 13:54
****Re: Aby se to neotocilo proti vs... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 14:15
*****Re: Aby se to neotocilo proti ... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 14:20
******Re: Aby se to neotocilo prot... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 17:34
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Amazonka 4D 21.9.2008 17:43
********Re: Aby se to neotocilo ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 18:6
*********Re: Aby se to neotocil... Sylvie 21.9.2008 18:12
**********Re: Aby se to neotoc... Amazonka 4D 21.9.2008 18:22
***********Re: Aby se to neot... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 18:30
***********Re: Aby se to neot... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 19:15
**********Re: Aby se to neotoc... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 19:14
***********Re: Aby se to neot... Amazonka 4D 21.9.2008 19:22
***********Re: Aby se to neot... Sylvie 21.9.2008 20:3
************Re: Aby se to ne... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 20:37
*************Re: Aby se to ... Sylvie 21.9.2008 21:27
**************Re: Aby se t... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 21:53
***************Re: Aby se... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 21:58
****************Re: Aby ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:42
***************Re: Aby se... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 22:5
****************Re: Aby ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:47
*****************Re: Ab... Vrtulka* 21.9.2008 22:50
******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:43
*******************Re: A... Sylvie 21.9.2008 23:47
********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:49
*********************Re: A... Sylvie 22.9.2008 7:24
**********************Re: A... Sylvie 22.9.2008 7:24
*****************Re: Ab... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 22:51
******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:46
*******************Re: A... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 23:47
********************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:49
********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:50
*********************Re: A... Sylvie 22.9.2008 7:27
*****************Re: Ab... Beruška9 21.9.2008 22:53
******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:50
*******************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:51
********************Re: A... ViktorieC 21.9.2008 23:53
*********************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:55
**********************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:56
***********************Re: A... ViktorieC 21.9.2008 23:59
************************Re: A... Beruška9 22.9.2008 0:0
************************Re: A... Sylvie 22.9.2008 0:2
************************Re: A... jana38 22.9.2008 0:3
*************************Re: A... Emilka. 22.9.2008 0:5
*************************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 0:13
**************************Re: A... Emilka. 22.9.2008 0:15
**************************Re: A... jana38 22.9.2008 0:16
***************************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 0:22
****************************Re: A... Lenelka 22.9.2008 0:25
*****************************Re: A... Sylvie 22.9.2008 0:29
******************************Re: A... Emilka. 22.9.2008 0:30
*****************************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:55
**************************Re: A... Emilka. 22.9.2008 0:20
***************************Re: A... ALianan 22.9.2008 0:25
****************************Re: A... Emilka. 22.9.2008 0:27
************************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 22.9.2008 0:4
*******************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:53
********************Re: A... ViktorieC 21.9.2008 23:55
*********************Re: A... zuzini 22.9.2008 15:9
****************Re: Aby ... ViktorieC 21.9.2008 23:26
*****************Re: Ab... Beruška9 21.9.2008 23:28
******************Re: A... ViktorieC 21.9.2008 23:36
*******************Re: A... *Aida* 21.9.2008 23:38
********************Re: A... ViktorieC 21.9.2008 23:46
*********************Re: A... Beezi,V+J 21.9.2008 23:49
**********************Re: A... ViktorieC 21.9.2008 23:52
***********************Re: A... Lenelka 21.9.2008 23:55
************************Re: A... ViktorieC 22.9.2008 0:2
*************************Re: A... Beruška9 22.9.2008 0:4
**************************Re: A... ViktorieC 22.9.2008 7:55
*************************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 22.9.2008 0:7
**************************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 1:34
***************************Re: A... zuzini 22.9.2008 15:20
*************************Re: A... Lenelka 22.9.2008 0:9
**************************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 1:36
*************************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 1:30
*************************Re: A... zuzini 22.9.2008 15:18
************************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 1:28
*************************A co ... Kudla2 22.9.2008 1:45
*************************Re: A... Sylvie 22.9.2008 7:19
*************************Re: A... ViktorieC 22.9.2008 7:58
**************************Re: A... Sylvie 22.9.2008 8:6
***************************Re: A... ViktorieC 22.9.2008 8:12
****************************Re: A... Sylvie 22.9.2008 8:15
*****************************Re: A... ViktorieC 22.9.2008 8:18
****************************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 22.9.2008 8:16
****************************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 8:24
*****************************Re: A... ViktorieC 22.9.2008 8:32
******************************Re: A... Líza 22.9.2008 8:36
****************************Re: A... kreditka 22.9.2008 13:35
****************************Re: A... kreditka 22.9.2008 13:38
**************************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 8:26
*************************Re: A... zuzini 22.9.2008 15:24
***********************Re: A... cizinka1 22.9.2008 9:53
*********************Re: A... zuzini 22.9.2008 15:13
*******************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:38
***************Re: Aby se... Lenelka 21.9.2008 22:13
****************Re: Aby ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:54
*****************Re: Ab... Beruška9 21.9.2008 22:57
******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:53
*******************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 0:0
********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 1:41
*********************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 8:17
*****************Re: Ab... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:1
*****************Re: Ab... Lenelka 21.9.2008 23:3
******************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:4
*******************Re: A... Emilka. 21.9.2008 23:6
*******************Re: A... Lenelka 21.9.2008 23:9
******************Re: A... Marketa 21.9.2008 23:12
******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:55
*****************Re: Ab... Sylvie 21.9.2008 23:14
******************Re: A... Beezi,V+J 21.9.2008 23:18
******************Re: A... *Aida* 21.9.2008 23:21
******************Re: A... Cow :-) 21.9.2008 23:21
*******************Re: A... Sylvie 21.9.2008 23:25
***************Re: Aby se... Sylvie 21.9.2008 23:5
***************Re: Aby se... zuzini 22.9.2008 14:56
*************Re: Aby se to ... zuzini 22.9.2008 14:53
************Re: Aby se to ne... Lusika, Lucinka+23tt 2.10.2008 21:36
***********Re: Aby se to neot... zuzini 22.9.2008 14:48
************Re: Aby se to ne... kreditka 22.9.2008 17:49
*************Re: Aby se to ... zuzini 22.9.2008 20:35
*************Re: Aby se to ... zuzini 22.9.2008 20:35
**********Re: Aby se to neotoc... kreditka 21.9.2008 20:7
***********Re: Aby se to neot... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 20:43
************Re: Aby se to ne... Beezi,V+J 21.9.2008 20:47
*************Re: Aby se to ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 21:36
**************Re: Aby se t... Beezi,V+J 21.9.2008 22:28
***************Re: Aby se... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:4
****************Re: Aby ... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:6
*****************Re: Ab... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:0
******************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 22.9.2008 0:5
*******************Re: A... Emilka. 22.9.2008 0:7
****************Re: Aby ... Líza 22.9.2008 8:14
****************Re: Aby ... zuzini 22.9.2008 16:8
**************Re: Aby se t... Líza 22.9.2008 8:9
************Re: Aby se to ne... Líza 22.9.2008 8:5
*************Re: Aby se to ... kreditka 22.9.2008 13:8
************Re: Aby se to ne... Líza 22.9.2008 8:6
*********Re: Aby se to neotocil... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 18:42
**********Re: Aby se to neotoc... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 19:58
***********Re: Aby se to neot... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 20:14
************Re: Aby se to ne... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 20:16
*************Re: Aby se to ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 20:47
**************Re: Aby se t... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 21:10
***************Re: Aby se... Lída,3 kluci a holka 21.9.2008 21:29
***************Re: Aby se... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 21:38
****************Re: Aby ... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 21:49
*****************Re: Ab... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 21:58
******************Re: A... ...neviditelná... 21.9.2008 22:1
*******************Re: A... ...neviditelná... 21.9.2008 22:3
********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:7
*******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:10
********************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 0:19
*********************Re: A... Sylvie 22.9.2008 0:21
**********************Re: A... Sylvie 22.9.2008 0:26
**********************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 0:26
***********************Re: A... ...neviditelná... 22.9.2008 0:28
******************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 22:2
*******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:9
********************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:10
*********************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:13
**********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:15
*********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:13
**********************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 22.9.2008 0:21
********************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:11
*********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:16
********************Re: A... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 23:16
********************Re: A... Líza 22.9.2008 8:15
******************Re: A... *Aida* 21.9.2008 22:23
*******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:12
********************Re: A... *Aida* 21.9.2008 23:17
*********************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 1:48
**********************Re: A... Sylvie 22.9.2008 7:35
****************Re: Aby ... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 21:56
*****************Re: Ab... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:15
******************Re: A... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:16
*******************Re: A... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:17
******************Re: A... Beruška9 21.9.2008 23:17
******************Re: A... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 23:18
******************Re: A... Marusko 21.9.2008 23:20
*******************Re: A... Marketa 21.9.2008 23:42
************Re: Aby se to ne... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 20:45
*************Re: Aby se to ... Beruška9 21.9.2008 20:49
**************Re: Aby se t... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:12
***********Rodina vegetariánů... 10.5Libik12 21.9.2008 20:47
************Re: Rodina veget... jana38 21.9.2008 21:17
*************Re: Rodina veg... ...neviditelná... 21.9.2008 21:23
*************Re: Rodina veg... Vrtulka* 21.9.2008 21:23
************Re: Rodina veget... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:17
*************Re: Rodina veg... Lenelka 21.9.2008 22:21
*************Re: Rodina veg... Stáňa a dva kluci 21.9.2008 22:24
**************Re: Rodina v... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 23:31
***************Re: Rodina... *Aida* 21.9.2008 23:36
****************Re: Rodi... Lenelka 21.9.2008 23:40
*****************Re: Ro... *Aida* 21.9.2008 23:42
******************Re: R... Lenelka 21.9.2008 23:44
***************Re: Rodina... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:36
****************Re: Rodi... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:37
***************Re: Rodina... Lenelka 21.9.2008 23:37
****************Re: Rodi... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 23:39
*************Re: Rodina veg... Amazonka 4D 21.9.2008 22:24
***********Re: Aby se to neot... Lenelka 21.9.2008 21:7
***********Re: Aby se to neot... Marketa 21.9.2008 21:25
***********Re: Aby se to neot... Shayla a 3 kluci 22.9.2008 8:57
***********Re: Aby se to neot... Martina+Berťas+? 22.9.2008 11:3
*****Re: Aby se to neotocilo proti ... Bellana 21.9.2008 14:23
******Re: Aby se to neotocilo prot... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 17:52
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Vrtulka* 21.9.2008 18:19
********Re: Aby se to neotocilo ... cizinka1 21.9.2008 18:29
*****Re: Aby se to neotocilo proti ... Lenelka 21.9.2008 14:24
******Re: Aby se to neotocilo prot... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 18:26
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Konstanta & 3 raraši 21.9.2008 18:34
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Lenelka 21.9.2008 18:40
********Jaký je v tom rozdíl? kreditka 21.9.2008 20:26
*********Re: Jaký je v tom rozd... Beezi,V+J 21.9.2008 20:33
**********Re: Jaký je v tom ro... kreditka 21.9.2008 20:37
***********Re: Jaký je v tom ... Beezi,V+J 21.9.2008 20:43
************Re: Jaký je v to... kreditka 21.9.2008 20:55
*************Re: Jaký je v ... Beruška9 21.9.2008 21:4
*************Re: Jaký je v ... Vrtulka* 21.9.2008 21:7
**************Re: Jaký je ... kreditka 21.9.2008 21:22
***************Re: Jaký j... Lenelka 21.9.2008 21:26
***************Re: Jaký j... MarkétaP + 4 dcerky 21.9.2008 21:29
***************Re: Jaký j... Vrtulka* 21.9.2008 21:30
***************Re: Jaký j... Amazonka 4D 21.9.2008 21:32
**************Re: Jaký je ... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:26
***************Re: Jaký j... Beruška9 21.9.2008 22:30
****************Re: Jaký... *Aida* 21.9.2008 22:34
***************Re: Jaký j... *Aida* 21.9.2008 22:33
***************Re: Jaký j... Vrtulka* 21.9.2008 22:36
****************Re: Jaký... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:32
*****************Re: Ja... Sylvie 22.9.2008 0:41
*************Re: Jaký je v ... Sylvie 21.9.2008 21:33
**************Re: Jaký je ... Sylvie 21.9.2008 21:36
**************Re: Jaký je ... Beezi,V+J 21.9.2008 21:41
************Re: Jaký je v to... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 22:22
*************Re: Jaký je v ... Lenelka 21.9.2008 22:26
*************Re: Jaký je v ... Marketa 21.9.2008 22:43
**************Re: Jaký je ... Maruška a Kaja 16mes. 22.9.2008 0:36
***************Re: Jaký j... ...neviditelná... 22.9.2008 0:43
***********Re: Jaký je v tom ... cizinka1 22.9.2008 8:18
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Vrtulka* 21.9.2008 18:55
*****Re: Aby se to neotocilo proti ... Lenelka 21.9.2008 14:29
******Re: Aby se to neotocilo prot... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 19:50
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Lenelka 21.9.2008 21:12
*****Re: Aby se to neotocilo proti ... cizinka1 21.9.2008 14:49
******Re: Aby se to neotocilo prot... Lenelka 21.9.2008 15:19
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Bellana 21.9.2008 15:22
********Re: Aby se to neotocilo ... Lenelka 21.9.2008 15:35
******cizinko Marketa 21.9.2008 15:27
******Re: Aby se to neotocilo prot... kreditka 21.9.2008 20:34
*******Re: Aby se to neotocilo pr... Maruška a Kaja 16mes. 21.9.2008 20:39
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.