tisk-hlavicka

Více jedináčků v populaci? Více egoismu?

25.1.2008 Barbara Čechová Psychologie Dnes 130 názorů

Lidé, kteří vyrůstali bez sourozenců, jsou rozmazlení, neberou ohledy na druhé a stále chtějí být ve středu zájmu. Pravdivost takových úsudků je však diskutabilní - alespoň podle Hartmuta Kastena, který před nedávnem dokončil rozsáhlou studii na toto téma.

Mladé páry v průměru chtějí mít dvě nebo tři děti, ale statistika ukazuje, že v rodinách se nakonec rodí jen 1,4 dítěte. „U jediného dítěte se spíše zůstane na základě rodinných podmínek a životní situace obou rodičů,“ říká Helena Zelená z Českého statistického ústavu. Výsledkem je, že se v dnešní době rodí každé třetí dítě bez sourozenců. Podle tradičních předsudků vůči jedináčkům bychom se mohli obávat, že vyrůstá generace egoistů. Je to ale skutečně tak?

Na počtu dětí nezáleží

Hartmut Kasten, německý psycholog a pedagog, autor knihy Jedináček a jeho rodina, říká: „Jedináčci jsou sotva od jiných dětí odlišitelní, protože mají stejně jako ostatní děti kontakty z vrstevnické skupiny, ať už z mateřské školy nebo později školy. Rozdíl naopak spočívá například v tom, že děti, které vyrůstají v rodinách společně se sourozenci, mají k dispozici jakýsi „tréninkový kemp“ sebeprosazování. Navzájem si konkurují, střetávají se ve svých potřebách, formulují požadavky, kdo co chce, a určují si hranice. V tomto rodinném experimentálním poli se tak děti učí, čeho je možné dosáhnout a jakými prostředky. Tuto zkušenost jedináčci nemají. Na druhou stranu mohou navazovat velmi úzké vztahy s vrstevníky, kde také brzo začne docházet k vzájemnému srovnávání. Tím se také učí řešit první konfliktní situace.

Další rozdíl najdeme v tom, že rodiče jedináčkům věnují zcela „neředěnou“ pozornost. Z tohoto důvodu se mnohokrát vyslovuje soud, že dítě bez sourozenců v pozdějším životě udělá cokoli, aby se dostalo do středu pozornosti. Výzkum doktora Kastena však naznačil, že jedináčci se v průměru k dominantnímu chování neuchylují více, než je v populaci průměrem. Opak je pravdou: ukázalo se, že používají měkčí a diplomatičtější metody pro prosazení svých požadavků.

Skrytá síla jedináčků

Děti žijící společně se svými sourozenci mohou prožívat smutek, zamilovanost, opuštění ve vnějším světě - různé pády a problémy. Cokoli se děje v okolním světě jim však nebere jejich základní svazek - rodinu se sourozenci, o které nemusí bojovat. Jedináčci naopak musejí neustále vyvíjet iniciativu, aby si našli podporu mezi vrstevníky. To je podle doktora Kastena zase jejich „tréninkové pole“. Jedináčci jsou na kamarádech daleko závislejší než děti, kteří mají sourozence. Složitou situaci navíc jedináčci prožívají vůči svým rodičům. Jako jediné dítě se stávají projekční plochou pro všechna očekávání a přání svých rodičů. Ve vícečlenné rodině se například může nejmladší dítě schovat za ostatní nebo se všechny děti dělí o „vinu“ rovnoprávně. Jedináčči se tak více učí odpovědnosti a častěji hledají chyby u sebe. Například pokud dítě dostane špatné vysvědčení, tak právě dítě bez sourozenců to bude vnímat více jako osobní selhání a bude přemýšlet, kde udělalo chybu. Naopak u dětí, kteří vyrůstají mezi sourozenci, se ve výzkumu našlo více těch, kteří vinu svalovaly na učitele, obtížnou látku či nespravedlivý test. Úzká vazba na rodiče je velkou výzvou do budoucího života všech jedináčků. Často je jediným řešením poměrně násilné oddělení.

O jedináčcích se říká mnoho dalších nespravedlivých mýtů: například, že jsou neklidní a nemohou být nikdy ponecháni samotní. Doktor Kasten tyto projevy připisuje zcela jiným příčinám než počtu dětí v rodině. „Na temperamentový projev dítěte má především vliv dědičnost. Neklid dítěte může být způsoben mnoha dalšími faktory: například, že dítě nebylo chtěné, obtížné těhotenství či porod, stres a negativní emoce matky.“ Skutečnost, že dítě vyrůstá jako jedináček, na osobnost příliš nepůsobí. Daleko důležitější je vztah rodičů k dítěti a jejich sociální zázemí.

Pravidlo platné před sto lety

Nakonec se můžeme zeptat: Pokud jsou všechny mýty o jedináčcích nepravdivé, proč se tedy o nich v různých zemích hovoří? Jejich existence je snadno pochopitelná před padesáti a více lety, kdy malá rodina byla skutečnou výjimkou. Na začátku devatenáctého století měla rodina v průměru šest dětí! Jedináčci byli výjimečným jevem a byli většinou vychovávaní za problematických okolností - například po úmrtí jednoho z rodičů v neúplné rodině nebo naopak u šlechty, kde vyšší vrstvy považovaly velký počet dětí za znak chudiny. Důsledkem specifických výchovných prostředí se tehdy mohly z jedináčků rozvíjet neurotické osobnosti se sociálními deficity. Dnes jedináčci vyrůstají v rodinách, které mají podobné či dokonce stejné materiální a sociální podmínky jako rodiny s více dětmi. Generace plné egoistů není tedy třeba se obávat.

Mýty o jedináčcích

jedináčci také chtějí mít pouze jedno dítěnepotvrzeno
chtějí být stále dominantní, často se i agresivně prosazujínepotvrzeno
jsou více ovlivněni přáními a očekáváními rodičůpotvrzeno
jsou sobečtějšínepotvrzeno
neklidné děti, jež nesnesou být nikdy bez rodičůnepotvrzeno
mají k rodičům užší vazbu a odtržení bývá násilnějšípotvrzeno
mají vyšší požadavky na své přátelepotvrzeno

Názory k článku (130 názorů)
Co se traduje jsou blbosti uzjsempryc 25.1.2008 10:13
*Re: Co se traduje jsou blbosti 10.5Libik12 25.1.2008 10:51
**Re: Co se traduje jsou blbosti uzjsempryc 25.1.2008 13:35
***Re: Co se traduje jsou blbosti uzjsempryc 25.1.2008 13:36
***Re: Co se traduje jsou blbosti JK 25.1.2008 13:38
*Ne tak uplne Opuncie 25.1.2008 18:15
**Re: Ne tak uplne Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 25.1.2008 18:40
**Jedináček nebo sourozenci? Simča 25.1.2008 20:7
**Re: Ne tak uplne Mortadela 26.1.2008 19:28
**Re: Ne tak uplne Krucipísek 26.1.2008 21:19
*Re: Co se traduje jsou blbosti Hela 26.1.2008 16:35
*Re: Co se traduje jsou blbosti Miles 27.1.2008 16:20
**Jasně Katka,kluci 5 a 9 29.1.2008 14:20
předsudky brzobohatka 25.1.2008 10:17
Mám doma jedináčku katka+katka 25.1.2008 12:34
*Svět samých jedináčků Markéta 25.1.2008 13:10
**Re: Svět samých jedináčků brzobohatka 25.1.2008 13:18
**Re: Svět samých jedináčků Lizzie 25.1.2008 13:18
**Re: Svět samých jedináčků Cucaracha+Daniela 5let+// 26.1.2008 17:37
*Re: Mám doma jedináčku Luca 25.1.2008 22:4
**Re: Mám doma jedináčku Krucipísek 26.1.2008 21:24
*Re: Mám doma jedináčku kaczaba_m 26.1.2008 17:45
Ach jo Lizzie 25.1.2008 12:40
*Re: Ačkoliv brzobohatka 25.1.2008 12:53
**Re: Ačkoliv Lizzie 25.1.2008 13:2
***Re: Ačkoliv MSteflova 25.1.2008 13:3
****Re: Ačkoliv Lizzie 25.1.2008 13:5
*****Re: Ačkoliv Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 25.1.2008 18:22
***Re: Ačkoliv brzobohatka 25.1.2008 13:10
****Re: Ačkoliv Lizzie 25.1.2008 13:13
*****Re: Ačkoliv brzobohatka 25.1.2008 13:16
******Re: Ačkoliv Verča 25.1.2008 13:21
*******Re: Ačkoliv brzobohatka 25.1.2008 13:22
*Re: Ach jo Winky 25.1.2008 12:55
lakomci severanka 25.1.2008 12:57
*Re: lakomci Katka,kluci 5 a 9 25.1.2008 14:3
**Re: lakomci brzobohatka 25.1.2008 14:10
***Re: lakomci Katka,kluci 5 a 9 25.1.2008 14:15
****Re: lakomci brzobohatka 25.1.2008 14:20
*****Lakomci v dospělosti Simča 25.1.2008 20:30
******Re: Lakomci v dospělosti brzobohatka 29.1.2008 16:58
**Re: lakomci 10.5Libik12 25.1.2008 14:14
***Re: lakomci 10.5Libik12 25.1.2008 14:16
***Re: lakomci fisperanda 25.1.2008 14:17
****Re: lakomci 10.5Libik12 25.1.2008 14:22
*****Re: lakomci fisperanda 25.1.2008 14:54
****Re: lakomci Lizzie 25.1.2008 14:37
****Re: lakomci Lizzie 25.1.2008 14:37
*****Re: lakomci fisperanda 25.1.2008 14:56
******Re: lakomci Margot+1 25.1.2008 17:58
**Re: lakomci severanka 26.1.2008 22:10
*Re: lakomci Lída+2 25.1.2008 14:45
*Ještě k těm příbuzným Kateřina 25.1.2008 14:45
*Re: lakomci tabaak12 25.1.2008 16:17
*Re: lakomci tomastice 27.1.2008 11:42
**Re: lakomci olga ze dvou 29.1.2008 0:8
vyšší nároky brzobohatka 25.1.2008 14:29
*Re: vyšší nároky Valkýra 25.1.2008 14:44
**Re: vyšší nároky Lizzie 25.1.2008 14:49
**Re: vyšší nároky Katka,kluci 5 a 9 25.1.2008 14:56
***Re: vyšší nároky Vaclavka 25.1.2008 18:29
****Re: vyšší nároky Simča 25.1.2008 20:40
*****Re: vyšší nároky Lizzie 25.1.2008 20:51
******Re: vyšší nároky Simča 25.1.2008 20:58
*******Re: vyšší nároky Lizzie 25.1.2008 21:5
********Re: vyšší nároky Simča 25.1.2008 21:32
*********Re: vyšší nároky Lizzie 25.1.2008 21:54
**Re: vyšší nároky Finis + 2011+2014 26.1.2008 15:11
*Re: vyšší nároky severanka 30.1.2008 12:33
Přátelé jedináčků Cindy (XI/06 + IX/10) 25.1.2008 14:52
*Re: Přátelé jedináčků Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 26.1.2008 14:28
**Re: Přátelé jedináčků Cindule (1 ještěrka)  26.1.2008 21:57
*Re: Přátelé jedináčků Markéta, syn 6 l. 29.1.2008 9:58
Poslední dítě Maruška 25.1.2008 16:31
*Re: Poslední dítě Lizzie 25.1.2008 16:34
**Chuděra - já jí chápu helena 6 25.1.2008 17:26
***Re: Chuděra - já jí chápu Lizzie 25.1.2008 17:40
***Re: Chuděra - já jí chápu Kubula K. 25.1.2008 20:59
Jak kde Saša+Katka 16m 25.1.2008 19:40
Chci 1 dítě Linda+dcerka 2 roky 25.1.2008 23:12
*Re: Chci 1 dítě kveta19 26.1.2008 8:13
*Re: Chci 1 dítě Tes 26.1.2008 18:47
**Re: Chci 1 dítě Katy 29.1.2008 23:16
*Re: Chci 1 dítě Beebie+Honzík 09/07+Luci 06/10 26.1.2008 21:38
jedinacek a pocet deti Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 26.1.2008 18:58
*Re: jedinacek a pocet deti ...neviditelná... 26.1.2008 20:1
**Re: jedinacek a pocet deti Lizzie 26.1.2008 20:12
***Re: jedinacek a pocet deti ...neviditelná... 26.1.2008 20:18
****Re: jedinacek a pocet deti Lizzie 26.1.2008 20:22
*****Re: jedinacek a pocet deti ...neviditelná... 26.1.2008 20:46
*****Re: jedinacek a pocet deti Simča 26.1.2008 20:51
*Re: jedinacek a pocet deti Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 27.1.2008 7:58
**Re: jedinacek a pocet deti Lída,3 kluci a holka 27.1.2008 13:51
sourozenci pampeliska mikulasek 10 mesic 26.1.2008 20:35
Děti jedináčků Cindy (XI/06 + IX/10) 26.1.2008 22:11
*Re: Děti jedináčků Katka,kluci 5 a 9 28.1.2008 9:11
jeidnáčkovství JE mýtus Nelly 26.1.2008 22:22
*Re: jeidnáčkovství JE mýtus Linda, 1 dcera 26.1.2008 23:51
**Re: jeidnáčkovství JE mýtus Cindule (1 ještěrka) 27.1.2008 0:4
***:-))) Linda 27.1.2008 0:22
**Re: jeidnáčkovství JE mýtus Líza 27.1.2008 5:45
*Re: jeidnáčkovství JE mýtus Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 27.1.2008 8:3
**Re: jeidnáčkovství JE mýtus Simča 27.1.2008 9:28
*Re: jedináčkovství JE mýtus Simča 27.1.2008 9:41
**OMLUVA Simča 27.1.2008 9:43
Další argument pro víc dětí Pruhovaná 27.1.2008 0:53
*Re: Další argument pro víc dětí Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 27.1.2008 12:34
*Re: Další argument pro víc dětí Lusika 27.1.2008 14:7
**Re: Další argument pro víc dětí Pruhovaná 27.1.2008 17:7
***Re: Další argument pro víc dětí Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 27.1.2008 18:54
****Re: Další argument pro víc dětí Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 27.1.2008 18:54
****Re: Další argument pro víc dětí Pruhovaná 27.1.2008 20:59
*****Re: Další argument pro víc dět... Margot+1 28.1.2008 16:58
******Re: Další argument pro víc d... Pruhovaná 28.1.2008 23:23
******Vejminek Markéta, syn 6 l. 29.1.2008 9:55
*******Re: Vejminek Margot+1 29.1.2008 10:13
********Re: Vejminek Markéta, syn 6 l. 31.1.2008 12:46
. JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 27.1.2008 18:4
*surodenci vlcica 28.1.2008 0:11
**Re: surodenci Katka,kluci 5 a 9 28.1.2008 9:2
**Re: surodenci Cita 30.1.2008 13:13
zkusenost z USA Jazzmanka 27.1.2008 23:26
*Re: zkusenost z USA Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 28.1.2008 7:15
**Aby se měly rády MirkaM 28.1.2008 8:47
***Re: Aby se měly rády Michelle, 3 kluci 28.1.2008 14:40
****oni se mají rádi helena 6 29.1.2008 11:55
jedinačci Handulinek 28.1.2008 9:22
Milka 8.5Yettynkaa12 28.1.2008 14:39
Jedináčci nebo hodně dětí - je to jedno,... Lenka, 4 děti 20.8.2008 23:18
*Re: Jedináčci nebo hodně dětí - je to ... marketa 20.8.2008 23:39
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.