tisk-hlavicka

Jaké a jak dát ozdravné teplo dětem? - 1. část

15.11.2007 Antonín Mikolášek 6 názorů

V internetových komerčních nabídkách ohřevných kabin s infračervenými zářiči (IR-radiací) se v poslední době objevuje tzv. "program pro mateřské školy".

Chápu, že komerce se snaží prodat co nejvíce svých produktů, ale rád bych ledaco podotkl k tomu, chce-li ochod na jedné straně prosazovat riskantní produkt pro děti, na druhé straně kterékoli zařízení pro děti dopřát předškolním i větším dětem ohřev celého těla infračerveným zářením. Má to své háčky. Mateřské školy mají svůj výchovný a vzdělávací program a také propracovaný systém zdravotní prevence, v němž je mnohdy zařazena i aplikace teplodárných podnětů (termogenních stimulů). Nějaký jiný "program" je už zbytečný.

Navíc některé argumenty propagace těchto produktů nutí k pozastavení, zda a jak je při pobytu v infrakabině zajištěna ochrana zdraví dětí. Firmy totiž sdělují, že ve spektru IR-radiace jsou obsaženy také krátkovlnné paprsky IR-A, které jsou považovány za jistých okolností ohrožující. V prospektech není udáno, v jaké intenzitě tyto paprsky v zářičích existují, ale dealeři považují za výhodu jejich průnik do tkání pod pokožkou, dokonce do hloubi až 4 cm! To by musely mít intenzitu málem slunečního záření. Medicína má jiné zkušenosti a fyziatrické učebnice se většinou vyslovují negativně vůči snaze aplikovat IR-radiaci u dětí. Proč?

IR-radiace (také tepelné záření, sálání) je součástí spektra denního (slunečního) světla a to na jeho okraji směrem k dlouhovlnnému, již neviditelnému záření. Tvoří je tři druhy paprsků IR-A, B, C, které se od sebe výrazně liší účinkem. Paprsky IR-B A IR-C se většinou vstřebávají do pokožky a tím ji zahřívají. To je vítáno, pokud se nepřehání. Paprsky IR-A procházejí bez omezení vodou i vzduchem a protože pokožka obsahuje až 70% vody (u dětí i více) pronikají snadno a nepoznatelně i do podkoží, avšak jen do 8 mm! Zde značně přehřívají tkáně. To např. v podkoží vede k zahřívání krve v husté cévní síti. Tepelná energie je z podkoží odvedena do nitra organizmu již jinou formou transportu tepla - prouděním, konvekcí. Tento způsob zvyšuje tělesnou teplotu. Vehementní tvrzení prospektů o značné hloubce průniku IR-A radiace zřejmě nepřivádí dealery k obavě, že v hloubce, jimi udávané, budou zasaženy a poškozeny na horko citlivé vnitřní orgány. Stačí změřit, jak hluboko jsou pod pokožkou např. varlata, prsní žlázy, štítná žláza, u hubených dětí i játra a další břišní orgány, ale především a hlavně oční čočka.

Riziko poškození čočky dlouhotrvajícím vystavením žáru ohně nebo umělého zářiče spočívá ve vzniku očního zákalu z horka. Ukázalo se, že k tomu dochází při dlouholeté a nechráněné expozici sálavému žáru. Vzhledem ke krátké existenci moderních infrazářičů nelze u nich tato rizika ještě prokázat. Doufám, že ani nevzniknou, zářiče jsou perfektní. Nicméně fakt, že je v těchto infrazářičích obsažena nebezpečná složka záření a že není ještě dlouhodobým pozorováním spolehlivě prokázáno, že riziko poškození zejména zraku nehrozí, je proto mementem k ochranným opatřením. Se zdravím, zejména u dětí, nelze hazardovat. Pokud už jsou děti voděny do infrakabin, je lépe, aby při pobytu v infrakabině nosily ochranné brýle.

Považuji za nutné upozornit na toto zdravotní riziko jako na první složku rozvahy, zda pořídit a provozovat infrakabinu jako teplodárný zdroj pro děti. Tato záležitost by neměla ujít pozornosti hygieniků a měla by vést k vytvoření směrnic pro případnou aplikaci či zákaz IR-radiace u dětí. Je to podobné jako při pobytu na slunečním záření. Vedle tohoto problému se vyskytuje celá řada dalších okolností, které je dobré vzít v úvahu při rozhodování, zda a jak využít infrakabinu v dětském zařízení, anebo zda je lépe využít saunové kabiny, která má pestřejší formy převodu tepla a hlavně široké možnosti využít je k již prokázaným a osvědčeným zdravotně-preventivním a výchovným programům dětského zařízení. Postupně můžeme diskutovat o tom ve vztahu k údajům komerčních nabídek a hlavně z hlediska ochrany zdraví dětí.

(Pokračování)

Názory k článku (6 názorů)
sauna pro děti vladka 15.11.2007 15:19
*Re: sauna pro děti nestor, 11 vnouččat, 3 pravnoučata 15.11.2007 15:31
*Re: sauna pro děti nessi 15.11.2007 17:24
*Re: sauna pro děti Taurak 15.11.2007 19:45
Fyzika H. 19.11.2007 10:45
*Re: Fyzika mikolášek 20.11.2007 8:57
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.