tisk-hlavicka

Aby se dětem lépe dýchalo (2)

10.5.2006 Mudr. Antonín Mikolášek 1 názor

Aneb na aktivitě rodičů záleží.

Má-li být podpůrně-léčebný, regenerační a rekondiční program pod uvedeným titulem skutečně příspěvkem k ovlivňování zdravotního stavu dětí zdravotně oslabených a preventivní metodou pro jinak zdravé děti v rodinách i kolektivech dětských zařízení, pak záleží jedině na rodičích, zda se to stane. K jejich rozhodování bych rád přispěl některými zkušenostmi z dlouholeté praxe.

Nejprve k organizaci saunování se se zdravými dětmi pro prevenci respiračních viróz.

Pro rodiče, kteří vlastní domácí saunu a chtějí se se svými zdravými dětmi saunovat, není problém to učinit kdykoli. Měli by se však seznámit s tím, jaké platí základní fyzikální hodnoty saunové lázně, jaký je správný postup saunování se s dětmi a jak lze využít doplňkové metody saunování se (např. dýchací cviky, insolace UV-paprsky, pitný režim apod.). Pokusím se postupně tento okruh saunových pojmů v dalších odkazech jednak stručně vysvětlit, jednak uvedu v poslední části tohoto seriálu seznam literatury a institucí, kde lze získat další informace, pokud by nestačilo to, co předkládám laskavostí redakce zde.

Rodičům zdravých dětí, kteří nevlastní domácí saunu, doporučuji, aby se "jaksi místně srotili", a domluvili si ve veřejné sauně ve svém okolí vymezené místo a termín pro skupinové saunování se se svými dětmi. Předpokládám, že pracovníci těchto veřejných saun prošli kurzem saunařů, kde se dozvídají o podmínkách, jaké se vyžadují pro vybavení saunové prohřívárny pro děti, jaké mají být fyzikální hodnoty saunové lázně pro ně, jakož i o postupu saunování se s dětmi. Pak je snadné, aby rodiče vytvořili skupinku 5-6 dětí, rozdělili si úlohy, které budou střídavě zastávat při jejich opakovaném a pravidelném saunování se s nimi. Stačí, aby dohled a pomoc pro tuto skupinku větších dětí zajistily nejméně dvě dospělé osoby. Jedna se účastní saunování se s dětmi přímo v prohřívárně, druhá "číhá" za dveřmi, aby byla po ruce, vznikne-li potřeba nějaké pomoci. Např. Andulka začně plakat, že je jí horko, podá jí kbelíček s vodou a žínku k opláchnutí obličeje a nosu. A když to opravdu není k vydržení, pomůže ji vynést z prohřívárny ven k ochlazení. Atd. Proto se nemusí saunovat se svými většími dětmi např. všechny matky najednou. S nejmladšími dětmi ovšem zásadně ano. Doufám, že čtenáři pochopí, že při skupinovém saunování se s dětmi nejde o souhlas s tím, aby rodiče přicházeli se svým dítětem (dětmi) do společného saunování se s různými dospělými různého pohlaví. Toto naturistické saunování se je pro děti z fyzikálních, fyziologických a hlavně epidemiologických důvodů nevhodné. Bohužel na to nedbá ani vedení veřejných saun, ani uvědomění rodičů, dokonce ani ne kontrola hygienických orgánů. Podle mého mínění naturismus patří "in natura", tedy do přírody, čistému vzduchu a slunci co nejvíce vstříc a za pohybu, jak ostatně praví jeho více než stoletá doktrina. Tady nejde o to, že každý si může dělat co chce, tedy i naturisticky se saunovat s dětmi, mně tady jde o ochranu a prospěch zdraví dítěte.

Pro každé saunování se s dětmi (jak skupinové, tak i rodinné) platí, že je vždy nutná přítomnost dospělé osoby. V rodině to je bez problémů, praktické saunování se s malými dětmi je záležitostí především žen. V rodinách odpovídá prastaré finské tradici, že nejprve saunují malé děti a dívky s matkou, pak přijdou na řadu muži a hoši po 8. roku věku. V zařízeních pro předškolní děti (ať jsou to mateřské školy, léčebné ústavy, zotavovny, zájmová zařízení pro děti) berou na sebe zástupný "princip matky" také ženy. Metodika tohoto skupinového saunování se s dětmi v mateřských školách je pečlivě vypracována a byla mnohokrát ověřena v široké praxi a publikováno o ní v pedagogických časopisech.

Při skupinovém saunování se s dětmi v některé z veřejných saun záleží na dohodě rodičů, zda se účastní buď otec či matka. Při takto vzniklém společném saunování se s dětmi působí dospělé osoby pouze jako pomocníci a dohled z ochranně-zdravotních důvodů, nikoli jako spoluúčastníci naturistické akce. To znamená, že záleží na dohodě, zda dospělé osoby mohou či nemají mít plavky jako "pracovní oděv". Je vhodné, aby ve veřejné sauně byli doprovázejícími osobami při skupinovém saunování se s chlapci 1 - 2 muži, s děvčaty 1 - 2 ženy. Pro toto -ve skutečnosti společné- skupinové saunování se dospělých s dětmi jsou hlavním kriteriem výběru morální kvality doprovázejících osob a to vzhledem k mediálně citlivě vnímanému postoji k voyeurství či pedofilii. Zásadně se proto vylučuje přítomnost jiných dospělých klientů sauny bez svého dítěte.

Důležité je, aby každá osoba, pověřená doprovodem a výpomocí při saunování se s dětmi byla dostatečně seznámena se vším, co se saunováním se s dítky souvisí. Není toho až tak tolik, ale je to základní minimum pro tuto zdravotně-preventivní a výchovnou aktivitu s dětmi. Především kvůli bezpečnému průběhu saunování se musí mít tato osoba přehled o základních faktech technického a hygienického minima, nutného pro posouzení vybavení a provozu sauny, jakož i všech základních předpisů a okolností, souvisejících se způsobem saunování se ve veřejné sauně. I malá sauna, pokud se v ní praktikuje skupinové saunování se s dětmi z rozličných rodin má vždy charakter veřejné sauny a podléhá tedy všem platným předpisům hygienickým, právním i organizačním. Při saunování se s dětmi musí mít doprovázející dospělé osoby dále přehled o náležitých teplotních hodnotách saunové lázně pro děti, znát postup saunování se dítěte a jeho reakce na horko i chlad a o bezprostředním i celkovém účinku. Vzhledem k rozdílnosti parametrů saunové lázně i postupu saunování se u dětí a dospělých nemohou dospělí chtít se zároveň vysaunovat s dětmi, své saunování se si musí odložit na jindy mezi sobě rovné.

Možná, že mnoha rodičům může připadat skupinové saunování se s dětmi jako způsob otužování dítěte, který sice pro dítě není náročný, ale rodiče by údajně neúměrně zatěžovalo, zejména když se vyžaduje železná pravidelnost návštěv sauny. Nerozumné jistě ano, vždyť je lépe opatřit se různými tabletami a léčivými roztoky a o dítě je "postaráno". Samozřejmě - s moderními léky nemůže saunování se nijak soutěžit, jako léčebný prostředek nutně prohrává. Ale i dnes sebemodernější léčba nepůsobí jako prostředek k vytváření nespecifické odolnosti, využitelné i pro prevenci obyčejné virózy dýchacích cest, zatímco pravidelné saunování se ano. Samozřejmě, že ne absolutně, při nejmenším však aspoň na úrovni jako očkování proti chřipce (v 25%, ne-li více).

A ještě jedna nepomíjitelná okolnost i skupinového saunování se s dětmi. Při nejmenším aspoň jeden z rodičů je "nucen" věnovat se -a to cele a neobvyklým způsobem- pravidelně jednou týdně svému dítěti. Posílení přímého kontaktu se svým dítětem (dětmi) v sauně je výchovně a psychologicky velmi důležité. Z mnohých diskuzních příspěvků tuto situaci s uspokojením kvituji.

Principy skupinového saunování se s dětmi platí všeobecně i pro saunování se skupin respiračně oslabených dětí. To by však mělo být záležitostí těch veřejných saun, které jsou schopny zajistit nejen regulérní technické i provozní podmínky pro saunování se s dětmi, ale také odborný zdravotnický dohled. Nabízí se tím např. různým rehabilitačním zařízením se saunou, balneooprovozům v lázních pro dospělé, aby zařadily do svého programu např. víkendovou akci "ABY SE DĚTEM LÉPE DÝCHALO" pro rodiče s respiračně oslabenými dětmi. Tato akce má ovšem jiná specifika, o ní proto příště. Rodiče těchto dětí, připravte se, že budu silně útočit na vaši ochotu udělat něco pro své děti i v této disciplíně péče o jejich zdravotní kondici.

(Pokračování.)

Autor je nestor saunování se v Česku.

Názory k článku (1 názorů)
Díky za články Karla, 2 malé holčičky  15.5.2006 10:15
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.