tisk-hlavicka

Aby se dětem lépe dýchalo (1)

5.5.2006 Mudr. Antonín Mikolášek 9 názorů

Aneb jak k tomu může přispět saunování.

V prvotním rozběhu saunování u nás před více než 45 lety první zkušenosti s příznivým efektem saunové lázně u dospělých bronchitiků a astmatiků přivedly české a slovenské saunology z terénu i lázeňských léčeben k nápadu využít saunové lázně také k ovlivnění některých respiračních onemocnění u dětí (opakujícími se virózními i bakteriálními chorob horních dýchacích cest, průduškovým astmatem, chronickou bronchitidou). Vycházelo se z těchto poznatků u dospělých: prakticky každému jednotlivému běhu saunování se, regulérně provedenému, se obecně přisuzuje bezprostřední ulehčení dýchacích potíží. Projevuje se uvolněním ztíženého výdechu, snadnějším odkašláním vazkého i řídkého hlenu a zlepšením pohyblivosti hrudníku.

Poznání, že saunová lázeň nečiní zdravým dětem žádné potíže, ba naopak je prospěšné, nám pomohlo zkusit využít tohoto vlivu i u dětí s alergickými dýchacími potížemi (astmatiky), kdy je každá byť dočasná úleva při obtížném dýchání vítána. Několik let přiváželi rodiče každou sobotu své astmatické děti do sauny v Dolní Čermné a v ní se matky spolu s nimi saunovaly. Z této akce jsme vytěžili řadu zajímavých poznatků jak o bezprostředním vlivu saunové lázně, tak i o důsledcích jejího pravidelného používání. Výsledky byly spolu s poznatky řady dalších pracovišť publikovány na jedné ze saunologických konferencí. I když je od nich odstup skoro půl století, nejsou zastaralé (s hlediska globálního saunování jsou dokonce příliš mladé) a mohou být i dnes dětem prospěšné. Rád bych se o ně podělil.

Bezprostřední účinek.

a) Pobyt v tepelně intenzivní a kontrastní saunové lázni snášely astmatické děti bez potíží. Saunová lázeň je z hlediska biotermodynamiky daleko méně náročný termický stimul než jím je např. koupel v teplé vodě anebo tělesné cvičení. Pozitivní teplo vdechovaného vzduchu ovlivňuje křečovité stažení hladkého svalstva i v průdušinkách. Přesvědčovali jsme se o tom, že spastické bronchitické fenomény na plicích (tj. pískoty a vrzoty při výdechu, dušnost, dráždivý kašel) po saunové lázni většinou vymizely.

b) Děti se rychle zbavily obvyklých obav ze studené vody a zcela bez obav krátké ponoření v ní s oblibou vyhledávaly. Doprovázející matky byly dětmi často přímo nuceny jít do bazénku také. Matky, které málem jakýkoli styk svých dětí se studenou vodou považovaly za "smrtelný hřích" kvůli "nachlazení", mnohdy velice váhavě následovaly příkladu svého dítěte. Ale aby si nezadaly, přece jenom do bazénku vstoupily a mnohé z nich výrazně změnily změnily svůj názor na každodenní otužování chladnou vodou.

c) Rodiče již po několikerém vysaunování konstatovali u svých dětí ústup dýchacích potíží a omezení spotřeby tehdejších antiastmatických léků.

d) Naše pozorování měla ráz praktického poznávání vlivu saunové lázně na zdravotní stav respiračně oslabených dětí v běžném životě. Lze je proto považovat jen ze ryzí empirii, protože jsme neměli možnost je statisticky verifikovat. Zajímavé však je, že již odborně doložená pozorování (např. na univerzitě Charité v Berlíně a v některých léčebnách pro děti u nás) došla k stejným příznivým výsledkům.

Dlouhodobý vliv

Rodiče konstatovali u dětí celkem brzy po zahájení saunování se ústup astmatických potíží a recidivujících zánětů horních dýchacích cest. Zvláštním vyznamenáním pro tento způsob saunování bylo, že jedni rodiče, kteří přiváděli svého astmatického syna k pravidelnému saunování se, po několika podzimních měsících nám s pýchou oznámili, že syn vyhrál o vánocích náročný lyžařský závod. Viděli jsme, že tohoto skloubení tělesné aktivity a pravidelného saunování se nejenže nemusíme obávat, jako tomu bylo kdysi a možná ještě je, ale že se můžeme těšit se z prospěchu, které dětem přináší. Mohli jsme si tedy říci, že se splnily naše představy,

a) že pravidelné a soustavné saunování po celý rok může přispět ke vzniku odolnosti dýchacích cest vůči virózním a bakteriálním infektům, k ústupu alergických projevů u astmatu, jakož i ke vzniku celkové tělesné odolnosti (otužilosti). Tím překvapivě umožňuje po celý rok doplnit či dokonce nahradit obvykle jen krátkodobé a jednorázové ozdravné pobyty, např. u moře či na horách.

b) že je důležité aspoň jednou týdně se saunovat, zejména před nástupem chladné roční sezóny a během ní.

Začít se ale může bez obav kdykoli, třeba i v tuhé zimě. Týdenní rytmus saunování je důležitý proto, že hladina imunoglobulinu A, který chrání sliznice dýchacích cest před průnikem infekce, má poločas účinku (tedy vrchol svého působení) 6 dní. Sedmý den je potřeba ji opět zvýšit pobytem v saunové lázni.

b) že také u pravidelně saunujících se dětí v kolektivech mateřských škol dochází k poklesu počtu onemocnění (samozřejmě ne k absolutnímu, ale při nejmenším k shodnému s očkováním proti chřipce), k zmírnění a zkrácení jejich průběhu, pokud k nim dojde, a k omezení komplikací (zánětů vedlejších dutin nosních, středouší, průdušek aj.).

e) že každé byť krátkodobé vysazení astmatického dítěte z běžného alergizujícího prostředí (např. pobytem u moře či na horách) je vždy hodnoceno jako významný moment, napomáhající celkové léčbě alergiků, který by neměl být odstrkován. Přidám-li k tomu svůj příběh z mé anamnézy - dodnes jsem vděčný rodičům a bratrovi, že mi umožnili prázdninový pobyt u kanálu La Manche, kde mi hned přestaly astmatické potíže a jejich návrat se oddálil nejméně na půl roku. I dnes to astmatickým dětem přejí. Proto navrhuji, aby se dětem nahrazoval státem bezdůvodně odmítaný pobyt u moře aspoň pravidelným saunováním. Saunová lázeň je svým fyzikálním charakterem shodná s klimatem hor i mořského břehu, avšak kdykoli dostupná a tím se naskytuje možnost nahradit dětem klimatickou léčbu u moře a v horách.

f) že u nás je již dostatek saun veřejného charakteru v různých regeneračních, rehabilitačních a dalších institucích a zájmových zařízeních, ve kterých by bylo možno poskytnout skupině respiračně oslabených dětí pravidelné saunování se, leckde i navíc rozšířené o další regenerační program. V úvahu přicházejí především fit-centra anebo lázeňské balneoprovozy, které často žehrají na nedostatek klientů.

g) že saunování se není však v terénní praxi hrazeno zdravotními pojišťovnami a proto jeho pravidelná realizace je možná jedině prioritním zájmem rodičů o prospěch svého dítěte a jejich účastí na úhradě za saunování se vedení příslušného saunového provozu.

Všechny tyto poznatky tvoří podklad návrhu, jak umožnit respiračně oslabeným dětem lepší perspektivu života. Jde o akci ABY SE DĚTEM LÉPE DÝCHALO. Není nutné otálet, proto její praktická realizace by měla být v rukouaktivních rodičů. Jak? O tom příště.

Autor je nestor saunování v Česku.

Názory k článku (9 názorů)
díky Dasa 5.5.2006 9:47
Chvála Clare 5.5.2006 11:3
Výborný článek Zuzana + kluk04 + holka06 5.5.2006 13:30
*Dotaz Pavla, Adámek 13 měsíců 5.5.2006 23:19
**Re: Dotaz Zuzana + kluk04 + holka06 6.5.2006 9:41
***Re: Dotaz Pavla, Adámek 13 měsíců 8.5.2006 0:28
**Re: Dotaz petra+kulí 6.5.2006 13:48
Saunu nesnasim, ale.... Jitka Skalická (JTina) 17.9.2013 11:54
Doporučuji Zavadilová Jana 21.9.2016 11:46
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.