tisk-hlavicka

Co je to preeklampsie?

17.4.2007 MUDr. Jozef Záhumenský Máma a já 43 názorů

Preeklampsie je celkové onemocnění, které je zřejmě jako jediné přísně vázané na těhotenství.

Jedná se o onemocnění placenty, jinak řečeno tam, kde není placenta, nemůže být ani preeklampsie. Protože mateřský organizmus je v těhotenství řízen hormony plodu, i onemocnění placenty se projeví komplikacemi u matky. Na druhé straně však u preeklampsie není ohrožena jenom matka, ale i samotný plod. Hlavním projevem preeklampsie je zvýšený krevní tlak matky spojený s únikem bílkovin do moči.

Výskyt je různý, udává se cca 10 % těhotenství. Existují i rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost výskytu, avšak preeklampsie se může objevit u kterékoliv těhotné. O něco vyšší riziko výskytu má mladá prvorodička, žena s vícečetným těhotenstvím, genetickou predispozicí (výskyt preeklampsie u matky) nebo s onemocněním cév.

Od preeklampsie je nutné odlišit i některá jiná onemocnění, nejčastěji reaktivní hypertenzi matky nebo chronickou hypertenzi u těhotné ženy. U preeklampsie typicky nastupuje zvýšení tlaku až v druhé polovině těhotenství. Problém je, že na začátku těhotenství vlivem těhotenských hormonů tlak klesá u všech těhotných, takže žena s chronickou hypertenzí má na začátku těhotenství normální tlak. Stejně tak únik bílkovin močí může být i u chronické hypertenze kvůli cévním změnám provázejícím toto onemocnění. A aby situace byla ještě složitější, i žena s chronickou hypertenzí může mít tzv. nasedající preeklampsii.

Jak preeklampsie vzniká?

Za normálních okolností buňky plodu, které dávají základ placentě, nahlodávají cévy sliznice dělohy a otevírají je pro neomezený průtok mateřské krve. Průtok krve je důležitý pro dostatečné zásobení živinami a kyslíkem. To se děje do 16. týdne těhotenství. Za určitých okolností to proběhne nedokonale a cévy matky jsou otevřené neúplně. Tím pádem klesá přísun živin a kyslíku k plodu. Plod na to reaguje produkováním látek, které zvyšují tlak krve matky, aby se udržel dostatečný průtok placentou, a tím i zásobení živinami a kyslíkem. Tyto látky plodu útočí na cévní stěnu matky v celém těle a dělají změny v některých orgánech. V ledvinách se mění struktura filtrující jednotky tak, že unikají bílkoviny, v játrech můžou odumírat jaterní buňky, cévy mozku matky se můžou křečovitě stáhnout. Únikem bílkovin v ledvinách dochází k poklesu hustoty krve a uniká z ní voda do mimocévních prostor a vznikají otoky, nejčastěji nohou, protože jsou uloženy nejníže. Únik vody způsobuje zhuštění krve a při krvácení u porodu má preeklamptická rodička vyšší ztráty krvinek než zdravá rodička. Změny ve složení krve můžou způsobovat i změny srážení krve. Když se naruší rovnováha ve srážení krve, krev se může vysrážet v orgánech, čímž se spotřebují srážecí faktory a krev se stává nesrážlivou, přičemž postižené orgány můžou vykazovat jistý stupeň poškození.

Komplikace při preeklampsii

Nejznámější komplikací je tzv. HELLP syndrom, kdy vysrážená krev v játrech způsobuje zvýšení jaterních enzymů, vysrážením krve klesá hladina destiček a zároveň dochází k rozpadu červených krvinek, které se rozbijí o sraženiny. Zkratka HELLP znamená - Hemolysis - rozpad červených krvinek, Elevation Liver -zvýšení jaterních testů a Low Platelet - nízké hladiny destiček.

Nejzávažnější komplikací preeklampsie je eklampsie. Je to stav, kdy kvůli látkám z placenty dochází ke křečovitému stažení cév mozku. Nízký průtok mozkem způsobuje jeho nedostatečné okysličení, následkem čehož vzniká bezvědomí a křeče. Jde o velice závažný stav, při kterém je ohrožen život matky i plodu.

Příznaky preeklampsie

Jak bylo již uvedeno, hlavním příznakem probíhající preeklampsie je vysoký krevní tlak a nález bílkoviny v moči. Subjektivně žena nemusí nic pociťovat. Při závažné preeklampsii a hrozících křečích se můžou objevit bolesti hlavy nebo poruchy vidění. HELLP syndrom se může projevit tlakovými bolestmi v pravém podžebří nebo pocitem na zvracení.

Z laboratorních hodnot bývá u preeklampsie často nápadně "dobrý" krevní obraz, jako následek zahuštění krve. Ukazatelem závažnosti onemocnění je hladina kyseliny močové v krvi, která se u preeklampsie hůře vylučuje v ledvinách. Pokles krevních destiček a vzestup jaterních enzymů již poukazuje na rozvoj HELLP syndromu. Bílkovinu v moči je možno prokázat jednoduchým papírkovým testem, mnohem přesnější je však stanovení celkového odpadu bílkoviny za 24 hodin, kdy těhotná sbírá moč celý den.

Možnosti prevence

Prevence preeklampsie je zatím sporná. Některé studie poukázaly na příznivý účinek nízkých dávek aspirinu na začátku těhotenství, avšak větší studie tento fakt nepotvrdily. Stejně tak se nepotvrdil ani preventivní účinek rybího tuku nebo vyššího příjmu bílkovin. Jedna studie naznačila, že ženy praktikující orální sex na partnerovi na začátku těhotenství mají nižší výskyt preeklampsie. Uvažuje se o příznivém účinku prostaglandinů v ejakulátu, avšak závěry této studie vyvolávají ve mně jisté rozpaky.

Proto základním opatřením je včasné vyhledání a léčba nemoci. Jak říkají klasici, když se staví těhotná v ambulanci a ptá se na cestu, než jí odpovíte, změřte jí tlak. Měření krevního tlaku je nedílnou součástí každé těhotenské poradny. Při zjištění zvýšených hodnot by měla být žena evidovaná v poradně pro rizikové těhotenství. Hranice normy je 140/90, tato hodnota již svědčí o možnosti preeklampsie. Hodnota 160/100 a více je již příznakem těžké preeklampsie.

Léčba

Ženu s preeklampsií by měl sledovat a léčit porodník. Hlavně proto, že jak již bylo uvedeno, nejde o nemoc matky, ale o nemoc plodu. Není naším cílem dosáhnout ideální hodnoty krevního tlaku, ale porodit pokud možno zdravý plod a matku uchránit před komplikacemi. Proto se soustředíme na sledování stavu plodu pomocí ultrazvuku a kardiotokografu. Plod bývá ohrožen nedostatečnou funkcí placenty, což se projeví zaostáváním v růstu a menším množstvím plodové vody. Při zjištění těžké poruchy průtoku krve placentou je nutné porodit plod předčasně, protože v děloze hrozí jeho úmrtí na nedostatek kyslíku. Žel žádné léky se neprokázaly jako účinné na zlepšení funkce takto nemocné placenty.

Protože u hodnoty krevního tlaku nad 160/100 hrozí matce těžké zdravotní komplikace včetně eklampsie, je naší snahou udržet hodnoty tlaku kolem 140/90. Příliš nízké hodnoty by mohly ohrozit plod nedostatečným prokrvením placenty. Na udržení tlaku používáme léky, nejčastěji metyldopu, která centrálně rozšiřuje cévy matky a účinně snižuje tlak. Jako prevence křečí se používá hořčík (magnézium), který snižuje dráždivost nervového systému a chrání mozek před křečemi. Proti otokům se v minulosti používaly léky na odvodnění, v současné době se již nedoporučují, protože zahušťují krev. Proti otokům pomáhá strava bohatá na bílkoviny, zejména živočišného původu. Neslaná dieta se již nedoporučuje, protože se sůl ve zvýšené míře ztrácí v ledvinách.

Mírnější formu preeklampsie je možné hlídat ambulantně, avšak při vyšších hodnotách krevního tlaku nebo při laboratorních ukazatelích orgánového poškození je vždy nutná hospitalizace. Denně se pak monitoruje tlak krve (3-4x denně), sledují se laboratorní parametry a opakovaně se sleduje srdeční aktivita plodu na kardiotokografu. Při nezvladatelném vysokém tlaku nebo při příznacích ohrožení plodu se doporučuje předčasné ukončení těhotenství, buď vyvoláním porodu (v době, kdy plod ještě zvládne porodní zátěž), nebo císařským řezem. Někdy je stav natolik závažný, že císařský řez je prováděn akutně na záchranu života matky a dítěte.

Závěrem

Co doporučit těhotným ženám s preeklampsií? Určitě pravidelně navštěvovat poradnu, řídit se doporučením lékaře. Vhodný je klidový režim, aby všechna energie vyprodukovaná v těle matky šla pro blaho plodu. Vhodná je strava bohatá na bílkoviny a dostatek tekutin, hlavně s obsahem magnézia. V případě bolestí hlavy nebo jiných příznaků okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Článek je dubnového čísla časopisu Máma a já. Obsah čísla najdete zde.

Získejte předplatné i dárek z MÁMA a já! Objednejte si v období od 29.3.2007 do 27.4.2007 na jeden rok předplatné časopisu MÁMA a já a získejte automaticky dáreček - kačenku do vany od firmy The First Years. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.

Názory k článku (43 názorů)
Preeklampsie fisperanda 17.4.2007 11:20
*Re: Preeklampsie slovenka3 22.4.2007 20:35
*Re: Preeklampsie Jana, Jakub 5 měsíců 23.4.2007 13:52
**Re: Preeklampsie Lída, 4 děti 30.4.2007 15:4
***Re: Preeklampsie Jana 30.4.2007 21:46
****Re: Preeklampsie Martina (2. tehotenství) 18.5.2007 18:5
*****Má manžel nárok na §? Jana, Marek(3) 20.5.2007 21:23
*Re: Preeklampsie Petra, Maruška 2 roky 27.9.2007 23:31
**maruško, Evžíček 11.10.2007 8:3
dekuji za vysvetleni Firsty+Matouš07/06+Šimon01/08 17.4.2007 11:57
Vysoký tlak... Lenka 17.4.2007 12:10
*Re: Vysoký tlak... Blanka 17.4.2007 12:56
**Re: Vysoký tlak... Lenka 17.4.2007 17:51
***Re: Vysoký tlak... Marťuša,Kryštof 16,Emma 15 17.4.2007 20:24
***Re: Vysoký tlak... Radka 17.4.2007 21:56
***Re: Vysoký tlak... Petr 10.6.2007 19:38
***Re: Vysoký tlak... kukajdinka 9.4.2008 8:53
****Re: Vysoký tlak... llenicka 1.5.2009 20:22
*Re: Vysoký tlak... Petra 18.4.2007 7:39
*Re: Vysoký tlak... Štěpánka* 4 holky a kluk 18.4.2007 18:59
*Re: Vysoký tlak... Lorina 19.4.2007 9:18
*Re: Vysoký tlak... ivulina 8.7.2008 9:19
Hellp syndrom Matlásek + Matyáš 2/02 17.4.2007 12:26
*Re: Hellp syndrom Veronika, roční Klaudinka 4.5.2007 10:10
**Re: Hellp syndrom Insula 4.5.2007 10:17
bolest pod žebrem poter 17.4.2007 19:29
*Re: bolest pod žebrem Klarec 17.4.2007 20:28
**Re: bolest pod žebrem Jana, Jakub 7 měs. 5.6.2007 9:56
*Re: bolest pod žebrem Lavanda 18.4.2007 8:37
*Re: bolest pod žebrem Markéta, syn 5 l. 18.4.2007 10:7
**Re: Me tehotenstvi, porod a pocity k... Iva Janovicova 19.4.2007 17:5
***a jak jsem rodila já SIMII 24.4.2007 19:27
*Re: bolest pod žebrem _ 18.4.2007 11:17
panu doktorovi díky za článek ZuzanaL + JOhanka 18.4.2007 8:11
*Osobní zkušenost Magdina 18.4.2007 8:43
**Re: Osobní zkušenost Evžíček 18.4.2007 9:23
*Re: panu doktorovi díky za článek Rapiti 18.4.2007 18:24
Poděkování jana 20.4.2007 11:57
*Re: Poděkování Terka Kubík06, Vašík08 23.4.2007 20:50
**Re: Poděkování Gliss & 12/05+11/07+08/09 30.4.2007 23:14
***Dobrý článek Veru 12.7.2007 15:50
**Re: Poděkování Anna Kroupova, 2 Krakeni 27.10.2012 0:26
bílkovina v moči Anna ,dcera 8 let, bříško 32tt 25.7.2007 14:13
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.